105 pages
Danish

Vous pourrez modifier la taille du texte de cet ouvrage

Skabende kunstterapi

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

At skabe kunst kan vAere terapeutisk, ikke kun for mennesker med almindelige livsproblemer; ogsa ved alvorlige psykiatriske lidelser som skizofreni kan kunst vAere en potent medicin. I en ny bog beskriver kunstterapeut og psykiater Hanne Stubbe TeglbjAerg, hvordan kunsten kan mindske psykiske lidelser ved at styrke menneskers erfaring af, hvem de er, og give nye perspektiver pa tilvAerelsen. I bogen fremlAegges en rigdom af erfaringer fra kunstterapeutiske forlob, som sidelobende med afsAet i Aestetik og fAenomenologi, og i forlAengelse heraf argumenteres for en skabende kunstterapi, som adskiller sig bade teoretisk og klinisk fra den mere udbredte analytiske form for kunstterapi. Den systematiske gennemgang af kunstterapierne og de velfunderede analyser af, hvad der er pa spil i de skabende processer, gor bogen til et must for alle, der anvender kunst i terapeutiske forandringsprocesser. Bogen fokuserer isAer pa billedkunst, men der trAekkes paralleller til andre skabende kunstterapier med afsAet i musik, dans, teater og poesi. Bogen henvender sig derfor ogsa til mennesker, der er optaget af Aestetiske erfaringer i andre sammenhAenge end de terapeutiske. Blandt andet abnes for en forstaelse af, hvordan kunst kan hjAelpe os alle til at forsta os selv og den verden, vi er sat i.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 30 mai 2011
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771246971
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 3 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,0080€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait