184 pages
Latin
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Partition pour ordinary chants of pour Office, Antiphonale sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ pro diurnis horis

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
184 pages
Latin

Description

Retrouvez les partitions de musique Antiphonale sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ pro diurnis horis pour ordinary chants of pour Office, Antiphons, par Gregorian Chant. La partition de musique medieval dédiée aux instruments comme:
  • chœur

La partition enchaine plusieurs mouvements et l'on retrouve ce genre de musique répertoriée dans les genres partitions pour voix, pour voix, Antiphons, religieux travaux, Masses, langue latine, pour voix non accompagnées
Travaillez en même temps tout un choix de musique pour chœur sur YouScribe, dans la rubrique Partitions de musique de la renaissance.
Edition: Rome: Typis Polyglottis Vaticanis, 1912

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 63
Langue Latin
Poids de l'ouvrage 6 Mo

Exrait

ORDINARIUM DIVINI OFFICII
ET PSALTERIU1VI PER HEBDOMADAM D1SPOSITUM.
Antiphonae, Psalmi, Capitula, Hyrnni, ff., $®. brevia, et reliqua in hoc Ordi-
nario posita, dicuntur semper quando non assignantur alia dicenda propriis
locis in Officio de Tetnpore vel de Sanctis.
DOMINICA AD LAUDES.
f. Deus in adjuttfrium.
I.
Psalmi sequentes dicuntur in Dominicis totius anni praeterquam a Septua-
gesima usque ad Dominicam Palmarum, in quibus dicuntur Psalmi sub
numero II. infra positi.
Dicuntur etiam in Vigiliis et Festis quibus attribuuntur Psalmi Domini-
cales, cum Antiphonis his diebus assignatis, et in aliis Festis Antiphonas ad
Laudes proprias habentibus.
Antiphonae vero infrascriptae dicuntur cum respectivis Psalmis quando fit
Officium de Dominica ut in Psalterio, praeterquam in Dominicis Adventus.
Per Annum. 1. Antiphona. VI. F.
•tt
L-LE- LU-IA. E U 0 U a e.
Tempore Paschali. Antiphona. Sub qua sola dicuntur omnes Psalmi.
§ I Ivi. r
-•—•- s
A L-LE- LU- IA. E U O U a e.
Liber Anliph.Dominica ad Laudes.
Psalmus 92. Mirabiles elatidnes maris: * mi-
rabilis in altis Ddminus.OMINUS regnavit, decdrem in-
Testimdnia tua credibilia factaD dutus est:*indutus est Domi-
sunt nimis: * domum tuam decetnus fortitudinem, et praecfnxit se.
sanctitudo, Ddmine, in longitiidi-Etenim firmavit orbem terrae, *
nem dierum.qui non commovebitur.
Gldria Patri, et Filio, * et Spi-Parata sedes tua ex tune: * a
rftui Sancto.saeculo tu es.
Sicut erat in prinefpio, et nunc,Elevaverunt flumina, Ddmine, *
et semper, * et in saecula saecu-elevaverunt flumina vocem suam.
ldrum. Amen.
Elevaverunt flumina fluctus
Hie f. Gloria Patri semper dicitur
suos, * a vocibus aquarum mul- in fine omnium Psalmorum et Canti-
tarum. corum, nisi aliter notetur.
-•»
phona.
Alle- lu-ia, Domi-nus regna- vit, de-co-rem fn-du-it,
-•—•-
al-le-lu-ia, al-le-lu-ia.
2. Ant. |
iv. E 1
E u o u a e.U-BI-LA-TE.J
Et non repetitur in Psalmo: quod semper fit, quando Antiphona incipit a
primo versu Psalmi; et Psalmus tune incipitur ab eo verbo in quo desinit Anti-
phona, sive integra dicatur, sive tantum inchoata.
P6pulus ejus, et oves pascuae
Psalmus 99.
ejus: f introfte portas ejus in con-
T UBILATE Deo omnis terra: * fession e, * atria ejus in hymnis:
J servfte Domino in laetftia.
confitemini illi.
Introfte in conspectu ejus, * in Laudate nomen ejus: qudniam
exsultatitfne. suavis est Ddminus, f in aeter-
Scit6te qu6niam Ddminus ipse num misericdrdia ejus, * et usque
est Deus: * ipse fecit nos, et non in generatidnem et generatidnem
veritas ejus.ipsi nos.
1 r
Anti- ~
• *• •• • •• • S
iphona.
Jubi-la-te De-o omnis terra, alle-lu-ia.Dominica ad Laudes.
3. Ant. -r
• •VII. a
E u o u a e.B E- NE-DI-CAM te.
Psalmus 62. pleatur anima mea: * et labiis
exsultatidnis laudabit os meum.EUS, Deus meus, * ad te deD luce vigilo. Si memor fui tui super stratum
meum, f m matutfnis meditaborSitfvit in te anima mea, * quam
in te: * quia fufsti adjutor meus.multiplfciter tibi caro mea!
In terra deserta et invia et ina- Et in velamento alarum tuarum
qudsa: f sic in sancto apparui exsultabo, f adhaesit anima mea
post te: * me suscepit dextera tua.tibi, * ut viderem virtutem tuam
et gldriam tuam. Ipsi vero in vanum quaesierunt
Qudniam melior est misericdr- animam meam, f introfbunt in in-
feritfra terrae: * tradentur in ma-dia tua super vitas: * labia mea
laudabunt te. nus gladii, partes vulpium erunt.
Sic benedfcam te in vita mea: * Rex vero laetabitur in Deo, t
et in ndmine tuo levabo manus laudabuntur omnes qui jurant in
meas. eo: * quia obstructum est os lo-
Sicut adipe et pinguedine re- quentium infqua.
tAnti-
phona.
in VI- inBe- ne-di-cam te ta me- a, Ddmi- ne, et nd-
i
m m• • • •
1 i • •• •__.••
mi-ne tu- o le-vabo manus me- as, alle- lu-ia.
4. Ant. t- • •
VIII. G ~
m •
T RES pu-e-ri. E u o u a e.
Canticnm trium Puerorum. Benedicite aquae omnes quae
Dan. 3. 57-58 et 56. super coelos sunt Ddmino: * be-
ENEDICITE 6mnia (3pera D<5- nedicite omnes virtiites DdminiB mini D6mino: * laudate et Ddmino.
superexaltate eum in saecula. Benedicite sol et luna Ddmino :*
Benedicite Angeli Ddmini D6- benedicite stellae coeli Ddmino.
mino: * benedicite coeli Domino. Benedfcite omnis imber et rosDominica ad Laudes.
Domino: * benedfcite omnes spf- Benedfcite omnes bestiae et pe-
ritus Dei Ddmino. cora Domino: * benedicite fflii
Benedicite ignis et aestus Do- hominum Domino.
mino : * benedicite frigus et Benedfcat Israel D6minum: *
aestus Ddmino. laudet et superexaltet eum in
Benedicite rores et prufna D6- saecula.
mino: * benedicite gelu et frigus Benedfcite sacerdtftes Domini
Dtfmino. Domino: * benedicite servi Do-
Benedicite glacies et nives D<5- mini D6*mino.
Benedfcite spfritus et animaemino: * benedicite noctes et dies
Domino. justdrum Domino: * benedfcite
sancti et humiles corde Ddmino.Benedicite lux et tenebrae Do-
mino : * benedicite fulgura et nu- Benedfcite Ananfa, Azarfa, Mf-
bes D(5mino. sael Domino: * laudate et super-
Benedfcat terra D(5minum:*lau- exaltate eum in saecula.
det et superexaltet eum in saecula, Benedicamus Patrem et Ff-
Benedicite montes et colles Do- lium cum Sancto Spfritu: * lau-
mino : * benedfcite universa ger- demus et superexaltemus eum in
minantia in terra D6mino. saecula.
Benedfcite fontes Ddmino: * be- Benedfctus es Ddmine in fir-
nedfcite maria et flumina Domino. mamento coeli: * et laudabilis
Benedicite cete et 6*mnia quae et gloridsus et superexaltatus in
moventur in aquis Domino: * saecula.
benedfcite omnes voiucres coeli Hie non dicitur G16ria Patri, neque
Ddmino. Amen.
Anti • I
phona.
Tres pu- e-ri jus- su re-gis in forna-cem missi sunt, non
J-f.
timentes flammam ignis, di centes: Be-ne-dfctus De-us, alle-lu-ia.
5. Ant.
-m—•-I. g -
E u o u a e.A L-LE-LU-IA.
Psalmus 148. Laudate eum omnes Angeli
AUDATE D6minum de coelis: * ejus: * laudate eum omnes Virtii-
tes ejus.L laudate eum in excelsis.Dominica ad Laudes.
Montes et omnes colles, * lignaLaudate eum sol et luna: *
laudate eum omnes stellae et lu- fructifera ets cedri:
Bestiae et universa pecora, *men.
serpentes et vtflucres pennatae:Laudate eum coeli coeltfrum:*
Reges terrae et omnes pCpuli, *et aquae omnes quae super coe-
los sunt, laudent nomen Domini: principes et omnes judices terrae.
Quia ipse dixit, et facta sunt:* Juvenes et vfrgines, f senes cum
juni6ribus laudent nomen D6mi-ipse mandavit, et creata sunt.
Statuit ea in aeternum et in ni: * quia exaltatum est nomen
saeculum saeculi: * praeceptum ejus soli us.
ptfsuit, et non praeteribit. Confessio ejus super coelum et
Laudate DCminum de terra, * terram: * et exaltavit cornu p6-
dracCnes et omnes abyssi: puli sui.
Ignis, grando, nix, glacies, spi- Hymnus dmnibus sanctis ejus: *
ritus procellarum, * quae faciunt filiis Israel, p6pulo appropinquanti
verbum ejus: sibi.
Anti-
phona. •J-
Alle-lu-ia, lauda- te Domi-num de coe-lis, alle-lu-ia,
-•—•-
alle- lu-ia.
T. Pasch. • •
Ant.
Al-le- lii-ia, alle-lu- ia, alle-lu-ia.
CAPITULUM. Apoc. 7. 12.
ENEDICTIO, et claritas, et sapientia, et gratiarum actio, t honor,B virtus, et fortitudo Deo nostro * in saecula saecul6rum. Amen,
i^. Deo gratias.
Sic respondetur in fine omnium Capitulorum.
Sequens Hymnus dicitur in Dominicis post Epiphaniam a die 14. Januarii,
usque ad Dom. I. Quadragesimae exclusive; et in Dominicis post Pentecosten
a die 28. Septembris usque ad diem 26. Novembris inclusive occurrentibus.
Hymnus.
•*-•-
•m •
-TERNE re-rum C(5ndi-tor, Noctem di-emque qui re-gis,Dominica ad Laudes.
s
Et temporum das tempo-ra, Ut alle-ves fastf-di- um:
Nocturna lux viantibus Gallo canente spes redit,
A nocte noctem segregans, ^Egris salus refunditur,
Praeco diei jam sonat, Mucro latrdnis cdnditur,
Jubarque solis evocat. Lapsis fides revertitur.
Hoc excitatus Lucifer Jesu, labantes respice,
Solvit polum calfgine: Et nos videndo ctfrrige:
Hoc omnis errdnum cohors Si respicis, labes cadunt,
Viam nocendi deserit. Fletuque culpa sdlvitur.
Hoc nauta vires cdlligit, Tu lux refulge sensibus,
Pontique mitescunt freta: Mentisque somnum dfscute:
Hoc, ipsa Pe-tnz Ecclesiae, Te nostra vox primum sonet,
Canente, culpam dfluit. Et vota solvamus tibi.
Surgamus ergo strenue: Deo Patri sit gldria,
Gallus jacentes excitat, Ejusque soli Fflio,
Et somnolentos increpat: Cum Spiritu Paraclito,
Gallus negantes arguit. Nunc et per omne saeculum. Amen.
Per Annum.
% Ddminus regnavit, decdrem induit.
Rf. Induit Ddminus fortitiidinem, et praecinxit se virtute.
A Septuagesima usque ad Quadragesimam.
% DCmine refugium factus es nobis.
i^. A generatidne et progenie.
Sequens Hymnus dicitur in Dominica III. et reliquis Dominicis post Pen-
tecosten usque ad diem 27. Septembris inclusive occurrentibus.
Hymnus.
IV.
l• •
C-CE jam noctis te nu-a-tur umbra, Lux et aurdrae ru-ti-lans
•t• - •
-a—•-
co-ruscat: Suppli-ces re-rum Ddmi-num cand-ra Vo-ce pre-cemur:Dominica ad Laudes.
Alter Tonus ad libitum.
E-
t
C-CE jam noctis tenu-a-tur umbra, Lux et aurdrae ru-ti-lans
co-ruscat: Suppli-ces re-rum Ddmi-num cano-ra Vo-ce prece-mur
Ut reos culpae miseratus, o- Praestet hoc nobis Deitas beata
[mnem Patris, ac Nati, pariterque Sancti
Pellat angdrem, tnbuat salutem, Spiritus, cujus resonat per omnem
Donet et nobis bona sempiternae GlCria mundum.
Munera pacis. Amen.
% Ddminus regnavit, decdrem induit
fy Induit Ddminus fortitudinem, et praecinxit se virtute.
Canticum Zachariae. Ut sine timore, de manu inimi-
Luc. 1. 68-79. c6rum nostrorum liberati, * ser-
ENEDICTUS Dominus Deus viamus illi:B Israel: * quia visitavit, et In sanctitate et justftia coram
fecit redemptidnem plebis suae. ipso, * dmnibus diebus nostris.
Et erexit cornu salutis nobis, * Et tu puer, propheta Altfssimi
in domo David pueri sui: vocaberis: * praefbis enim ante
Sicut locutus est per os san- faciem D6mini parare vias ejus:
ctorum, * qui a saeculo sunt, pro- Ad dandam scientiam salutis
phetarum ejus: plebi ejus,.* in remissiCnem pec-
Salutem ex inimicis nostris, * et catdrum edrum:
Per viscera misericdrdiae Deide manu dmnium qui oderunt nos:
nostri:*in quibus visitavit nos,Ad faciendam misericCrdiam
cum patribus nostris:.* et memo- driens ex alto:
rari testamenti sui sancti. Illuminare his qui in tenebris
et in umbra mortis sedent: * adJusjurandum, quod juravit ad
Abraham patrem nostrum, * da- dirigendos pedes nostros in viam
pacis. Gloria Patri.turum se nobis:
Deinde dicitur Antiphona, et 0ratio conveniens; postea commemorationes,
si quae faciendae sunt; postremo, si tempus requirat, Suffragium de Omnibus
Sanctis, vel Tempore Paschali de Cruce, ut infra post Vesperas Dominicae, 43.
[Quotnodo terminantur Laudes, vide in Tonis Communibus, § VIII. et IX.]Dominica ad Laudes.
II.
Sequentes Psalmi dicuntur ad Laudes in Dominicis a Septuagesima usque
ad Dominicam Palmarum inclusive, quando fit Officium de Dominica. Anti-
phonae dicuntur ut in Proprio de Tempore.
Psalmus 50. et spfritum sanctum tuum ne au-
ISERERE mei Deus. * secun- feras a me.M dum magnam misericdrdiam Redde mihi laetitiam salutaris
tuam. tui: * et spfritu principal! con-
Et secundum multitudinem mi- ffrma me.
seratidnum tuarum, * dele iniqui- Docebo infquos vias tuas: * et
tatem meam. fmpii ad te converte'ntur.
Amplius lava me ab iniquitate Libera me desangufnibus, Deus,
mea: * et a peccato meo munda Deus salutis meae: * et exsulta-
me: bit lingua mea justftiam tuam.
Qudniam iniquitatem meam ego D6mine,«labia mea aperies: * et
cogndsco: * et peccatum meum os meum annuntiabit laudem tuam.
contra me est semper. Qudniam si volufsses sacriff-
Tibi soli peccavi, et malum coram cium, dedissem litique: * holocau-
te feci: * ut justificeris in sermdni- stis non delectaberis.
bus tuis, etvincas cum judicaris. Sacriffcium Deo spfritus con
Ecce enim in iniquitatibus con- tribulatus: * cor contrftum et hu-
miliatum Deus non despicies.ceptus sum: * et in peccatis con-
cepit me mater mea. Benfgne fac D6mine in bona
Ecce enim veritatem dilexfsti: * voluntate tua Sion: * ut aedifi-
incerta et occulta sapientiae tuae centur muri Jerusalem.
manifestasti mihi. Tune acceptabis sacriffcium ju-
Asperges me hyssdpo, et mun- stftiae, oblatidnes et holocausta: *
dabor: * lavabis me, et super tune imptinent super altare tuum
nivem dealbabor. vitulos.
Psalmus 117.Audftui meo dabis gaudium et
laetitiam: * et exsultabunt ossa ONFITEMINI D6mino quCniamChumiliata. bonus: * qudniam in sae-
culum misericdrdia ejus.Averte faciem tuam a peccatis
meis: * et omnes iniquitates meas Dicat nunc Israel qudniam bo-
nus: * qudniam in saeculum mi-dele.
sericdrdia ejus.Cor mundum crea in me Deus: *
et spiritum rectum fnnova in vi- Dicat nunc domus Aaron: *
qudniam in saeculum misericdr-sceribus meis.
dia ejus.Ne projfcias me a facie tua:*Dominica ad Laudes.
Dicant nunc qui timent Ddmi- mino:*haec porta Ddmini, justi
num: * qudniam in saeculum mi- intrabunt in earn.
sericordia ejus. Confitebor tibi qudniam exau-
disti me;*et factus es mihi inDe tribulatidne invocavi Ddmi-
num: * et exaudivit me in latitu- salutem.
Lapidem quern reprobaveruntdine Ddminus.
Ddminus mihi adjutor: * non aedificantes: * hie factus est in
caput anguli.timebo quid faciat mihi homo.
Dominus mihi adjutor: * et ego A Ddmino factum est istud: *
despfciam inimfcos meos. et est mirabile in dculis nostris.
Bonum est confidere in Ddmi- Haec est dies quam fecit Dd-
no, * quam conffdere in hdmine. minus: * exsultemus et laetemur
in ea.Bonum est sperare in D6mino, *
quam sperare in principibus. O Ddmine salvum me fac, f o
Ddmine bene prosperare : * bene-Omnesgentes circuierunt me: *
et in ndmine Ddmini quia ultus dfctus qui venit in ndmine Ddmini.
sum in eos. Benediximus vobis de domo
Circumdantes circumdederunt Ddmini: * Deus Ddminus, et il-
me: * et in ndmine Ddmini quia liixit nobis.
ultus sum in eos. Constituite diem solemnem in
Circumdederunt me sicut apes, f condensis, * usque ad cornu al-
taris.et exarserunt sicut ignis in spi-
nis:*et in ndmine Ddmini quia Deus meus es tu, et confitebor
ultus sum in eos. tibi: * Deus meus es tu, et exal-
tabo te.Impulsus eversus sum ut cade-
rem:*et Ddminus suscepit me. Confitebor tibi qudniam exau-
Fortitudo mea et laus mea Dd- dfsti me: * et factus es mihi in
minus : * et factus est mihi in salutem.
saliitem. Confitemini Ddmino qudniam
Vox exsultatitfnis et salutis * bonus: * qudniam in saeculum
in tabernaculis justdrum. misericdrdia ejus.
Dextera Ddmini fecit virtutem: f Ps. 62. Deus, Deus meus. 3.
dextera D6mini exaltavit me, *
Canticum trium Puerorum.a Ddmini fecit virtutem.
Dan. 3. 52-57.Non mdriar, sed vivam: * et
narrabo dpera Ddmini. ENEDICTUS es, Ddmine Deus
Castigans castigavit me Ddmi- B patrum nostrdrum: * et lau-
nus: * et morti non tradidit me. dabilis, et gloridsus, et superexal-
Aperite mihi portas justftiae, f tatus in saecula.
ingressus in eas confitebor Dd- Et benedfetum nomen gldriae10 Dominica ad Primam.
tuae sanctum: * et laudabile, et et laudabilis, et superexaltatus in
superexaltatum in <5mnibus sae- saecula.
culis. Benedfctus es in firmamento
Benedfctus es in temnlo sancto coeli: * et laudabilis, et gloridsus
gloriae tuae: * et superlaudabilis, in saecula.
et supergloridsus in saecula. Benedfcite dmnia 6pera D6-
Benedfctus es in throno regni mini Dtfmino: * laudate et su-
tui: * et superlaudabilis, et super- perexaltate eum in saecula.
exaltatus in saecula. Gltfria Patri.
Benedfctus es, qui intueris abys- Psalmus 148. Laudate Domi-
sos, et sedes super Cherubim: * num de coelis. 4.
Capitulum et reliqua in Proprio de Tempore.
In Dominicis Septuagesimae, Sexagesimae et Quinquagesimae, Hymnus
Sterne rerum Ctfnditor. 5. f. D<5mine refugium.
DOMINICA AD PRIMAM.
Pater. Ave. Credo, f. Deus in adjutorium.
Hymnus.
1. Tonus in Dominicis per Annum et minoribus Festis.
• •II. ! ]•P • • • • • " •
' • • • • • •
• i ••
AM lu-cis orto sf-de-re, De-um pre-cemur suppli-ces, Ut inJ
Hi • " •
• • " " • " "
di- urnis acti-bus, Nos servet a no-centi-bus.
2. Tonus in majoribus Festis.
VIII.
AM lu-cis orto sf-de-re, De-um pre-cemur suppli-ces, UtJ
in di-urnis a-cti-bus, Nos servet a no-cen- ti-bus.