Partition complète, Bánk bán, Opera in Three Acts, Erkel, Ferenc

-

Partitions
331 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Consultez les partitions de Bánk bán partition complète, opéras, fruit du travail de Erkel, Ferenc. Cette partition de musique romantique écrite pour les instruments suivants: solistes vocaux, chœur, orchestre
La partition comprend une sélection de mouvements: 3 Acts et est classée dans les genres Stage travaux, opéras, partitions chœur mixte, partitions pour orchestre, pour voix et chœur avec orchestre, Hungarian langue, partitions pour voix, pour voix, chœur mixte, orchestre
Travaillez de la même façon d'autres musique pour solistes vocaux, chœur, orchestre sur YouScribe, dans la catégorie Partitions de musique romantique.
Edition: Budapest: Rozsavolgyi és Tarsa, n. d. (ca. 1893). Plate R. & Co. 2792.
Traducteur: Peter Somogyi, German text
Libbretiste: Béni Egressi (1814-1851)

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 36
Langue Hungarian
Signaler un problème

ÄNK BÁN
OPERA 3 FELVONÁSBAN
^33
OPER IN 3 ACTEN
SZÖVEGÉT IRTA - TEXT VON
EGRESSI BÉNI
DEUTSCHER TEXT VON
PETER SOMOGYI
ZEMÉJÉT -IRTA MUSIK VON
Erkel Ferencz
Magyar-német szöveges teljes zongora-kivonat Ara kor. 20
Completer Clavier-Anszng mit uitg.-Jentschem Text Preis M. 20
m';
követ'") elnj'oniatás után, aszabadságharczot végtelen szomorúság éjszakájában végre földerült a
reménység els hajnalsugara. Hazafias érzelmeink az üldöztetés elöl az irodalomban, a.^,^., zenében
l^'^^L. i<erestek és leltek menedék-helyet. Ilyen körülmények közt jelent meg 1801. évi márczius 9-én a
színpadon Erkel Ferencz halhatatlan remeke »Bánk bán«, óriási lelkesedést keltve. Erkel Ferencz, ki mint
az 1840-ben megalkotott Báthory Mária« czimharminczéves férfi, operájával elsnek törekedett a magyar
ötilust nagyobbszabású mben kialakítani, az 1844-ben szinrekerült 'HLinyady László«-val szerzett hervad-
környezve, tizenhét évig hallgatott volt. Mosthatatlan dicsségtl Katona József nagyerej tragédiájának
megzenésítésével sokkal magyarabb, mindennem egyéb szépségekben is gazdagabb dtilmüvet ajándékozott
fogadta.nemzetének, mely azt hálás szívvel
A jelen átirat kiadója sietett is akkor, tisztán zongora-átiratban, valamint részletes kiadásokban
hangszerekre a gyorsan népszervézongorára és különböz lett opera szépségeit a közönségnek hozzáférhetvé
tenni, miáltal az akkor szerényebb igényeket teljesen kielégítette. Most a kiadó merészebb vállalkozásba fogott
nem kiméivé aznagy áldozatkészséggel, költséget 1893. június 15-én elköltözött mester remekmüveit ének-
szólamos zongorakivonatban juttatja a közönség kezébe. A »Hunyady László«-val inaugurált díszes sorozatban
kivonata alkotja a második köteteta »Bánk bán« jelen s remélhetleg széles körben fog elterjedni, hogj' a
magyar operastilust megalkotó mester iránt való kegyelet minden zenekedvel házban méltó ápolásban részesül-
hessen. A kiadó e kivonat közrebocsátásával valóban hazafias munkát végzett, mely nemcsak köszönetet és
dicséretet érdemel, hanem méltó a nagyközönség támogatására is, hogy ezzel a magyar operairodalom és
annak nagymestere Erkel Ferencz becsesebbkülönösen : alkotásainak méltó publikálására serkentve érezze magát.
SOMOGYI PÉTER.
^em Freiheitskampfe war die Unterdrückung gefolgt. Da schimmerte endlich in der Nacht unendlicher
Traurigkeit der erste Hoffnungsstrahl. Unsere patriotischen Gefühle hatten vor der Verfolgung in der
Litteratur, in der Musik eine Zufluchtsstätte gesucht und gefunden. Unter solchen Umständen erschien
das Meisterwerkam 9. März 1861 unsterbliche Franz Erkel's, die Oper »Bánk bán« auf der Bühne und weckte
ungeheure Begeisterung. Franz Erkel, der als Dreissigjähriger mit der 1840 komponirten Oper »Báthory Mária«
als l'>rster bestrebt gewesen, den ungarischen Styl in einem grösseren Werke auszugestalten, hatte, umgeben
dem unvergänglichen Ruhme, den ihm der 1844 zum erstenmal aufgeführte ^^Hunyadyvon László« eingebracht,
geschwiegen. Nun abersiebzehn Jahre hindurch schenkte er, indem er Josef Katona's mustergiltige Tragödie
Musik setzte, der Nation ein bt;irker ungarisch klingendes, an sonstigenin Schönheiten gleichfalls reicheres
Opernwerk, welches dankbaren Herzens aufgenommen wurde.
Der Herausgeber dieses Auszuges beeilte sich auch damals die .Schönheiten der schnell volksihümlich
gewordenen Oper in einem textlosen, vollständigen Klavierauszuge, sowie in einzelnen Stücken für Klavier und
verschiedene Instrumente zugänglich zu machen, wodurch er dairialigenden geringeren Ansprüchen vollauf
gerecht wurde. Jetzt wagte sich der Herausgeber an ein kühneres Unternehmen : mit grosser Opferwilligkeit,
keine Kosten scheuend, vermittelt er dem Publikum die Hauptmeisterwerke des am 15. Juni 1893 dahin-
geschiedenen Meisters nunmehr in Klavierauszügen mit Gesangstimmen. In dieser mit »Hunyady László« inau-
gurirten prächtigen Serie ist der gegenwärtige Klavier-Auszug des »Bánk bán« der zweite Band wirdund
hoffentlich in weiterem Kreise Verbreitung finden, damit die Pietät für den Meister, der die magyarische Oper
geschaffen, sich in jedem musikfreundlichen Hause würdiger Pflege erfreuen möge. Der Verleger hat durch Heraus-
gabe dieses Klavier-Auszuges wirklich patriotisches Schaffen bekundet, das nicht nur Lob und Dank verdient,
sondern auch die Unterstützung des grossen Publikums, damit er sich zu einer würdigen Publikation der
werthvolleren Schöpfungen der ungarischen Opernlitteratur, besonders aber jener des Altmeisters Franz P>kel
ermuthigt fühle.
PETER SOMOGYL= FEi<FELTEI
baritonII. Endre, magyar király
BarytonAndreas IL, König von Ungarn
Gertrud, királyné mezzoszoprán
MezzosopranGertrud, seine Gattin
Berthold meráni herczeg fia, Gertrud öcscse tenorOttó,
TenorOtto, Herzog von Meran ihr NeHe
Bánk Magyarország nagyura höstenorbán,
Banus Bánk, Palatín von Ungarn Tenor
Melinda, felesége szoprán
Melinda, seine Gattin Sopran
Petur bán, bihari fispán bariton
Banus Petur, Obergespan von Bihar Baryton
Biberach, kalandor lovag basszus
Ritter Biberach, ein Abenteuerer Bass
Sólyom mester bariton
Meister Sólyom Baryton
Udvarmester basszus
Hofmeister Bass
Tiborc, paraszt basszasbariton
Tiborc, ein Bauer
Baryton•>~^
fe^
ÜNK-
FELVONÁSE15
\V/—
HNK-
6LSÖ FELVONÁS
PRELUDIO
Moderato Andantino
ZONGORA,
PP
Z/-:^
.
'-" '^trO .1 fíVfrr^l =ff=ill lÍITi' lür 1 a — ^
1 —^—
1 Ili ^h-
^ ppp
^^^ —'f f f.- ir~ «^0 ^^ t ,~y~— ^ «^..Y K-i^J
'^^T
V
2702R. Ä C'
Metszetett és nyomatott Kuno-v Vilmos e-í fia zeni-münynmdájában Budapest.Lfi^'rrrr 1^ ^tB^ V-^^?iÉ
I
/y^/ ^áfe^p:^^
(
1I i 4ii^l4í^^ 1
r
f>;g Glg^^Ufjrj-g[j¥ ^
llM 'ifil !t=j
,|
Sr*r^ P
PP
R. 4 C? 2702K * C! 27»2
.. # r
1.
Allegro moderato.
ZONGORA
í^ ^^3=^^B^to f
sf
o
eEE3 5Í ^wm% fm
CORO.
Men allo
-^
wSOPRAN] ' —
ilr^'i, >iJM,l J' JO UALTI.
^^M
Szép ö-römkönny ra-gyo-gá kék 8ze-mén pi
Frau Ger-tfu - disi stol/ und macht I.icbt nur Prunk und
TENORI. 1^^^írri'- iii'- ^ ^mm
BASSI. p=rF-Fö
^ ^7
^
#-= #—^^rf fp
PPIANO
r^tEÍi
T \^9
R. * C? 27<)í2EÍ^^ i^pp É iPF?
sa,ten-ger agy nak Szebb a bor-nak gyöngyfor-rá
,
- - li!j;-kf>it schafft,in Bp - rrit Schaft Rei chen gern,\vas Sc
fci^^ ^Ö
^ ^£^^Ib^»» ^
r f r