Partition complète, Don Gregorio [Don Grégoire, ou Le précepteur dans l’embarras]
196 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Partition complète, Don Gregorio [Don Grégoire, ou Le précepteur dans l’embarras]

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
196 pages
Français

Description

Obtenez la partition de Don Gregorio [Don Grégoire, ou Le précepteur dans l’embarras] partition complète, opéras comiques, par Gabrielli, Nicolò. Cette partition romantique écrite pour les instruments suivants: solistes vocaux, chœur, orchestre
La partition se constitue d'une sélection de mouvements: 3 Acts et l'on retrouve ce genre de musique classifiée dans les genres
 • opéras comiques
 • Stage travaux
 • opéras
 • pour voix, chœur mixte, orchestre
 • partitions pour voix
 • partitions chœur mixte
 • partitions pour orchestre
 • pour voix et chœur avec orchestre
 • langue française

Obtenez encore une sélection de musique pour solistes vocaux, chœur, orchestre sur YouScribe, dans la rubrique Partitions de musique romantique.
Edition: Paris: Léon Escudier, n. d. (ca. 1859). Plate L. E. 1879.
Libbretiste: Adolphe de Leuven (1800-1884)Thomas Sauvage (1794-1877)
Dédicace: Dédiée à Madame Achille Fould

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 54
Langue Français
Poids de l'ouvrage 11 Mo

Exrait

1(1liMiKH' ;iiHi, iiic (. \rhiLle Foua
1
I
/
:
ni
1 .Satuiagtctùc muni(!i f
I
!
^
i„iâiiiËiiiI
é (oAJi
j'i,A, ('-^PARIS . Iv vffyi^f.
LSCUDIERLEON
\3Edjte"'aipouT]aPraiir,e etIEtimgar\ G") "^^x^ j^ Ç
^^
^ H^ ïlueClioif.pul/Zl. /^K^^
r...;." v''^'ir'.j:>/<•'-(•''/np' /'la/,/'
r/'^
..;//-f
'
i.^^'
t-yéC !. .
DOIN GREGORIO
PKllSONNM.KS. ACTEIHS.
»!»''
( .Midi>ri|,|,. IdlDON GBEGOBIO. aiiii et du Maicinis. (^0 aiij ) Dh.Hl .
LE BIABi^UIS ONOBATE. (lufiiif âge) (HosTI.
IiUIDGI . Sdii ue^eu. (25 ans) WAHOT.
LCCBEZIA piiuia de, 1111,1 du tht'àtie de Huifiicf «'."'/M.V.Vf,? /(
. 17 .
GILDA marie fii sfciet à I.iiidgi l'BoST.
VOLTINO iiitfiidaut du
. Maïqiiis.i lie'giie) Ml LEVAIHt:
RIBSGHKAKN. grenadier tMiisse KATHAy.
DN ENFANT.
Pei-sijuiiaï'i's niiifls.
- \.. ^..»^'«.^..,^ 1 . ^LA CAKEBISTE <df I.iineiia.
Valflî. et Jaidiuiers.
ii//iiIM svfiie se fjiiiise éius une appartenant au Mari/iùn prei Fl"rence en l/'H
La mine en scène est re'(^lee pai' M.l'alianli
r.ATALO(;l K DKS WiïRCEAlX.
ACTE I
OlVtRTlIiE f.
N'. 1. J.\i iiojii ( 1 i(r> Esi-cii-;. 1:1 i;-ueii.- 1:, (0.
N'; 2. LK(,K>UK hV,n,.i„1 je .1 biiIKuit , I. m: 23.
S'.' 3. lt()M»(l ,11,.\ I., I jeuiM.sve 27.
\'.' -1. roi l'LETS I),,iis ,elle lelrmle 3U.
NV 5. Alli et Dl.KTTO Ou'enkiuls-ji. I., ..,1, i 33.
>.' 6. Dit» b;,„uiei 1 41.
>" 7. H^,U. O .iellM le 52.:>l,.r<ii,is
ACTE II.
faï);a( tk 73.
NV iS . PI.KT.S(.(.)t AK.,i,iL,..le,i,h:4uelle .Miillrame 74.
> . y. DLC) Klrschmaiiii ii u—i .
%-. lO.CAMKU t 9(Les afl,.idlcurt, «le^ laui Dieux .
N.' H.llaiZKJ 1 IMl %Il e^l (,iiil pelil il est si teiitil
:N. (2,ri;ln ,.l I jNU. (Il3.AH, ,11, ,1.1., je me sa.nlie
ACTE III.
K^T1! A( TF ^/^\
i'i.i iiio\: D.iui mon,. 1,1 1 »(/ .
<•',"•NV t .. li()M\\('li Kneui- ilune l',.|le j,-iiiiesse
N <•'. <•1" Havi,, qu'm-^e aj,|,.is I',l .
N'.' l').liULKKU i '. 'LiM-reiia la . h;,nle„se
y: ir.H^AL i'<(„i,uiie en IreuiUdiil
1036906r
GKËGOMODO^
N.ÛABRÎELLIen 5 Ar'.t's. L.( .nOpt-iii
eomimicOl VFRTIRE
Aiuiaiifmo.
"
\,
<&—,i-i.-5izx:—l-^.^Vr±-"tT'f EIîrî:i^ri:=fci;rV^:^s^=S,d=n:^
-»»—
' •i*-»i:)" -^--r^Lf^F=?-P rr- #rrP^^^f^^
PIA^o.
f'/' 'J' —
--i
H- rç.-2t— :±i;zi±
1^1— -^'-ï ^
-aI"=rl4r:^-.,,;_ifLaé^^#
'i', '^'
-^ Au^j^i^2CC *^a ^-g=7^7fy«" ^Er±Aaj^-r—
'— ^r—' ^
^^É^g-^gli^^^^(^
TT-—
Lt'on Esiuilier. e'dikur. luo W. (.lurisml -I^±à^±it^*^^^
/ —0— g> . . 1t."— —- *? *?-*7 ^7^
r1V-^ r
1
1:?^^ 1^t4=
(P^
»" *?* T */"rsî ***j.
tr^ •£ A
jf
-:?^-t* ^M^=U--ê
gEE=Ei:^
I^ ^^^^^
^w
i—t
fc^
nS
^^^=WW=,
r f-
rri^^
ii
;^^
(/'-.i
-t^—it B3F*
•* -<H O^é-»- -JT^ :t=5-_-f-.-^j::^—^ ^ ^^
&i: :^gsi=^§ ±=5=rfz=^
Î9.^
^-----AU"
; ^m » —— 1 :-w-i m-0r-^ ^ m \ » m \
^EB^tJtl*—• •••^
-«.
.^^
V ^^^ ^Ê
)
±Z±^
1^—
^^^
,,:^x àé^^éé^
(i
ji ^ *__fL
7 , f 1^=^—
^j?:
—••>
•'g-F u^ *-^: tff-T^^ ^^
#i^i^^^ï^
i^
• -^ ;>^ , ^ , >, 1^ r?^
^^a^g
^1 ^ rr—*-^
*^ -i-^
g~rrT *;« f-K. '—3—ïi-l *< — w I insf-,-*"J i—ir~«- —
=g: »* * ^ * * y • # **
y#--^ -•--)-—^^^Jt±AàA:S: ±é U'^f^U
^i«ll^>.
^^
_^^L^i^rff
:^=^r«
^Se^^I^^
>^ o.„.
A*.
-^t3E ff 7 r >T^"T -ff^rkÈi^^^f=^ ?
ri
-r;
,
"
ttrtffTT ^ r^^^ ^
f #
t^it^ -j-''^^ -f-j fe^; — —iT i±:
7 rY p ^W
^^^
-^ i
l^^^
-i^- liS»*'-H.,u t,A_ 1
I» T".^P^-*-^-# y , f I"ifTr ^^ ^'Ï ^^_P
EEaS^ ^^
-iHff ff S=j^^ ^i £S P^^=^^^ff^
-i. » « »i^ *E»ï ^i» ^^^^
-» #- 1 1
» _ g^ ^
tSi— ^^^^^^
£^
Af-VI„\.«-
--«-^J:-/^*:—z:»n^:;
P^_':>_
«^•_:
*r:,«î"*,''— _e«^a:ip"L-f
^-«^EE^
JLX -•-«^ -*i»--«-^ 1
1 1—!-—tH 1 r^-^^ :
! rt I -H»-'
j
/t
.* *^. * -* '^5^ !>^'^^-f- -*-f7
*> "* #- ^ -^ ' •"3 ^^ —-W '^ ! 'm m-' 1 ^^^
9^^=^^^^m^
^f E^Éf-XÉf:• *, ^*^^^^1">^jg^=£^^^
(
* I
:x -•^1i
.^.^=i^t_t. -*
«l0-'--f- :*=r4-*'-^ ,^^^'^^^i*.^^-. .f .s. . r . f^
^^'-#=^ v*^^m
3= **
^<^*
::;52ZJï^ gs^ag^
6^ij —^^lu
^'.' 1.
I\TRODU<.TION
H^u'b
V„,l.,n.
1
Tt:
£5E^-?^:=ry3^EÉ^
.» it~^
^ h.ssVV
iii-:E
:ê=^z.
(.II.DA KlRCHMANiN
itii.ll.l I.ORKTTA«
voumo^.(.KKllOlUO. M. M.
3
:r=pi-^m^s^^^^-•- iUnulb 4 \ H.rn.K ^
rt:
-4—, 0-*J
^P3E^^^^^^^
-» ^1
zr-^^
rSS'-f
p^^^Éi
Oui ji' crois quf le >(ii
I.OK
ÈÉ F=y^^^3È£»É iI
Oui je iTois que le vui . Ij
-* 7
Oui je iM'dis que Ih m l'a
<.RE(;
5¥ïi= tjl'm
-^--^'. J' «1 t^^^n
<•!di ro Iiriiil - làQiio \<ut
KIRCH.
"^^S ^E^ ^--^
jo crois (jllO l;|1,1 V<rlV<ri . làOui <ll|0
VOLT
^=^
_^.•-^-T- M 7s ^
QiiopuI ni - rp ce iirnil -la
LUlUdl
if fefe^PFg^f f=^ft
/''^ |M)i'|c f'.Tiiif fL;i r>l . Mais ic
^^ff fff?
:^.t à:^^F itS^'a ^r^^^^^^^if ^
3—
^-y;79.— #
IS
(,HK<.— -—f 7 »—r r-^ •Ti -rr; I (»±1 :te^
6»- J^-—(^
!•>! - pSHJ»^ riiiiiMlcMl sur. (ir La poi"l<> Ifrliiif^ El MHii
^1^ ^ ^^^ff^ rf-^-r^^ ^^^^
(Ii:hI
>:?^:j^
* ^^^S9:^ !!f f f ^f^
3E^
-^-7=^=F^^i.iiju
3E^3E È
Ov( . !•!ll If |IIIIS I (HIM'I VllIUl.l I 11 ;:i . iili- Olic I ;|(
*X-"s:-->^4= =r=^=r ^
> V^-'
H,..s
:iu-j'jr-^.#11' «-grr^^^^^*^ 0>iM ~l s^t=^ ^.É=i
±^
^_4^_.y fc
S'Mlt'-iVil'-Ifll-lt' tilil Oiiaiid (Ml ''sl .li - iiK'-f Oui' l
iil(^i^^
^i^éi^ m
.l>' ^(l!ll'-^|•il-l'U fnil
-*- ^ ^^
E^m. Ê^^
»\f -M;i M.lrc ;it'. fa iiir .
M.v(.i r
>^^^=^^3-^==¥=gr:=—^ ^__i_| ^f=^=^r~^r^L13
LllUi.lM- s.
ÈzÊih- 5fwiryrf ^^Eî
Eh-Iii I;V.'sout-lrirl'ail fliableiiioiir
( ^^^.m wf -f
-soimc 110 ppiil sur. lii'
LOR KÎR'H
acîrrai=K;
ry^n:^
fc:z ff ^f ff ^:^£M
-Es ioiJ;l.r la? Me
^:fcr*^ ^ 3EtEr^ïE^-3i
'"^r^
( n,.
i:..rV
-TQ»:
§ Ie^ï^
VOLT
<,RK(; ^ ^^
*•Eîîï Ff ÏE?5tP^^^^^
QhVMc"' lii'.'nii'tsi ce lîi?
IL.Nlb
^^r
^^^m.s^^m¥
l>u,,l.
^^^
-0 L '^ 7 7 g?=f^^
i^'14
'-'L^'V
rG ^ \ ^
i
tr
jf» crois (pio!IIlUMf Ml . IjîAh',
LOK
-^^^^^E^E^^ E^^^lEàtiU
(• crins !c voiAl.: *|llf' . |;ii
E3EE^^^ Pi
ic cri.i> < |lic ^111Ah l;(
(;rk»;
^ 3^-=^^
(hic\ciil rii - iv cf> hi'dil.la
' ¥^±
'M J rîtziSg r I f^
Ahl je crnis (lue la \i>\ . la
vni.T
~4^^^^^È^^B 'rJXT- y
Oiic vciil <li . l'c ce jii tiil - la
' ' <c l/ii-ir/rf ttu l'ind)•^^^^^
cm^^^
-::irJ-^^^-^£g^f?=^^^=r=4^l— — — » r *
15
(.ll.DA
::«:=!se^
Jo ii-i'inlilrs tri'iiiMi-, If'inlilfi
'^ — «==*:• •
troiiiliUsI.- Ir-iiiMo, irfiiilil»'-.
Il ID
(i('iiil)l<', li'ciiiMf,l(> Ircinlilc,
ti ^.1^ M M. ± ± M. M.(;nK<;
sss- ^
irtiiiMt',.]( liciiibU'. ir«Miil)l'',Irt'iiiliii", lifiiilil-N IroiiiLlt',
KIKi II
y r r ^^"i^î= ^^E^^f^ÈE^^zEË
liviiillf,Jo ln'ii;ii!<', lr*'iiilil<'i trriiiljlc, (rrmlil<-,
VOI,^
Ui'inlilr-, îrfmiili-, livmhlo.Je
^ ^~.;"~^ t=ts^ —
-'-M^J-— / . .^- tt=^ ——'^^^m.
^% t T r^^
I
_l4i
^^»— --t
I V^^fej--! LL£ i^^ ^^^^=^g'^^^iF^^^^^^=*y^^fe^^=TH^ ^
Sfs jsi-.'tpeiiîli!<\' Qui piile i-«'i sfs pas? jkîI' i-^i(Jtii
\--A.-,
--X:=îï -^i. T*r^'é^:=*I,., r^r ^^^^^^î^^^Ë^— r
p T"; 7^ ,^^^ :"
: ~"t «r? f >. — ;;— 7J.J:
|)(irlPi-'i -^ Qui pii|l*'i-<i s.>s jjas.lr<^iiit)lf' Qui s< |i«>-;
:rt:
. f 1 'ifs [ia>irpiiililcî Qui [Kii'lt-|KII'I i -ci sfs |i:i-.? Qui (lurtc(Kirtc i
i
-^^ 'T't^-lX^^E^^^Ig.ii^^^^^;,;^W
>.t \ 1.1IIVlllIi \li! <|ti"iii-,jc liiis? Aliî ^!» î;< î'a^*Ml là - «i'.i'iii-.j" -
:^]HHM^'^^Tfa:i£^g^^^
Iroiiibip! Qiif'l chiiiKin • iiil);ir . «^-t mon tiiiliar . l'ii'^'?r;\'*? Qml
.44i_
»—*-S5ï=Ç—§ ^t^Ê^ ^-*-^ 3E5EE^ff * Efci^z^tV f fj^^ i f/' 7^^ r -t-^ —r——
jiIromldc! Âli! (|ir;ii-jr . ([liai vu la . Iia>-?\u la b; Aliî» t ^ t
16
-44^^•» »' '—0 » Wj ,^ ^—— ^ f;Ft t-f ri~
(riiiililf- (ifiiilile! ('.:i\-Je IroiiiM'',
(l'oinlil»'*?*^< rI.M. T * ff =fc -ff—
?i
Je (l'oiiihloi IrPinhlfi IrPiiiliir', (rf>iiil>If! Lar
-w-mz B" ^^^^^^^^
ï;^^^^^:=t t^^TTTT"^^-"T
Jf (i'<'nililfi Iroiiiiil'', li'i'iiililf, (rf'ii)bli'! Chp
^ .fc ^^ -*— -— -BS. .«-^- ^^ 'fS. ^* ff'^"
-K »-* f-,i -.J 1~^~
, ^ h4 ^ P M h-/ 1-> hn/ . hJ
<ir.^^ £
h'omhlf, Ii'fiiihlr, iri'iiiidf, lr<rnh|p, (rt'iiiMi IroiiiMo, (rpiiiblf! M;ii-',
^ «1: », « «1, h_# ,
k. § Jtz gE^EE^EIi^^^^^^^^^^"t-^^-f;
Je (roinlilf, •, lrfinl)lt\ rrfniblf! Maishcinlilc. (rfinl)lf, (rrniM
^ ^-7~?=^^^g^^::y=^:=^Pr=l^"^^^^
CUr
-::X:^^EEÎ
^^^îEt^^
-0r-m
:p=^5—
lie sciii! !.',he.lasi Qd'" l<in inarclu' ià Imsil
^^=?fef * * ^ï ^^^J^— ^JTT^ 1-^:;' 1^ ^^i
v( Qui'il inr |ii|.|r^|if>. Iji"-! I "Il IIIhI'cIk^ la l);i>.—K—
#-*—ï?— ^ff * 7 *
, 7 5f ri
>» 1(111 m:irtlif hi bas.iii>' ^<iiil liiMr, ho. Ia>-Î 'JiK-il
*-,:Î^Jt-* ::4=IÈ :^--=vi;==H^!^^g^g^!S^^^J:-5:^g?
lias. Jo Ironiblistrfiiiblcl'en iiiai< ho là lia**. Oui rmi iiiarcho là
*^*^-0^—_az =^^K ^^rffj=^.w^^^!^^:^^^mr=rrf
SI lir. la^'. liiii ^iiolle nifs (las. Jo Irtiiililt'.troinlilil iiio iiiblo, (Jiio
* * g f.y
I
* *» » —P i7 fci —g—g-IF^S^ ^ I / k' / /J
tmiiblctniiiblomai>h.' la bas. Oui I en iiiarchf la bas. Jer<iii
^s y y i ^^^^^^ES£( ^
IFT
-^
it * *^'^f=EB^^- ^- -j- - 3~T^ A-^A-^
^tiC #^^
L. H,—*
17
^^^^^È^^^^^^=^:^f^Ê0^.^.
jwnfc ii sosHiii . i .(roiiiMr, iicmhic, troinilo,Je (r('iiit)lo,
f-^-^ --# ••—
1... £^ ^^^^^P^^ p±=yr:r:^=-tri^t=l_^
p.nie - ci si(rpiiiblo, Iniiihli', IitiuMc, Irfinhio, Qui .iJo
-•—-^^ £ ^B£^^^F f=F=f
bfspoiMo.i nlivmhlo, li'(inli!(>, Irciiibloj^ IremMo, ni .Jp U
êË*i^^3
<|ii';m mi !iiliriiilil.', fronihlf, liciiililf trciiililo, Ir.'inhl.', Aiiî .j"
^^E^3^£ ^^^^^^^^
Icn'-Iri'iiiblo, •'l'I "H"» «n»-(l'f'inhlc. Ircnihl.', Ii-cnililf licniliîf, U'"'
-»-.=»f—g- ^^iiÉÊÉs
L--jF^ t-Ç^Tt—i
ji' I.ififmille, Irf'iiihl»', Alil qiî'îii - miticMilili-, fi"^iiiM<', li«'ii!lilo
^r.^==iF^-=^^ it^3E ^ï ^n* ri
r"^./
—^f-*^ «i fr
-^
' P ?
p;is? jiord' . ci sesQui i
=3eï= fe^^^i
p;is? [Kirto i . ci ses jias?Qui
^
Qui poi'lo . ci SCS pas?|»;)s? i
ÈiÊ^^
IrciuMc, niil'sAhî (|u'iii-;" \\i là has? Je
(n
#-—
Et&-W—S
-ras: Que! Je licMilile, Ir'enilile,esl iium eiii.har . ras!
^
lias' ([u'ai-je l.a^?Ah! \u là
A

 • Accueil Accueil
 • Univers Univers
 • Ebooks Ebooks
 • Livres audio Livres audio
 • Presse Presse
 • BD BD
 • Documents Documents