Partition complète (SAAB), Kolęda: bog sie rodzi, Kowalewski, Jakub

-

Partitions
6 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Découvrez la partition de Kolęda: bog sie rodzi partition complète (SAAB), chants, composition de Kowalewski, Jakub. La partition de musique moderne dédiée aux instruments comme:
  • SSA(B) chœur / corde orchestre
  • timbales (ad lib)

Cette partition est constituée de plusieurs mouvements et est répertoriée dans les genres partitions chœur mixte, pour chœur mixte, timbales, cordes, Polish langue, partitions chœur féminin, pour chœur mixte, cordes, pour chœur avec cordes, religieux travaux, partitions corde ensemble, pour chœur féminin, cordes, pour chœur féminin, timbales, cordes, chants, partitions percussion solistes
Visualisez de la même façon d'autres musique pour SSA(B) chœur / corde orchestre, timbales (ad lib) sur YouScribe, dans la catégorie Partitions de musique variée.
Edition: Jakub Kowalewski

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 22
Langue Polish

Informations légales : prix de location à la page 0,0000 €. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Signaler un problème

Pieśń o Narodzeniu Pańskim Bóg się rodzi
na chór SSA (barytony ad libitum),
kotły ad libitum i orkiestrę smyczkową opr. J. Kowalewski
Tempo poloneza
? 3Timpani . Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ ‰œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ . œ œ œ œœœ œb 4
ad libitum œ œ œ œ œf
Tempo poloneza > œœ œœ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œ œ œœ œ3 j œ œ œ œ. œ œ œ œb ∑ ∑ j œ ‰. j j œ JVno I & 4 œ œ œ œJœœ œ œ œ œf >œ œ œœ œ œ œ œj j œ œ jœ j3 œ œ. œ œ œ œ œ œb ∑ ∑ œ J œ œ ‰Vno II . œ œ œ œ œ œ œ œ& 4 œ œ œœ œJ J JJ œ Jœf >œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œœ œ jœ œ œ œ œ œ3 J J J œ. œ œB ∑ ∑ J œ œ ‰b . J œ œVla 4 J J œ œ JJœ
f
œj j? 3 œ.∑ ∑ Œ Œ œ Œ Œ Œ j‰Vc. e Cb. . œ œ œ œ œb 4 œ nœ œœ œœ œf
ª ª
f
9 œ œ j œ j œ œœ . œj œ œ œ œ j œœ œ œb œ œ ‰œ J œ œ1 R . R& J œ Jœ . J J œ . JR J J JJ J
1.Bóg się ro 2 2 2 dzi, moc tru2chle 2 2 je; Pan nie 2 bio 2 sów ob 2 na 2 żo 2 ny; O 2 gień krze 2 2 pnie;
2.Cóż masz, nie 2 2 2 bo nad zie2mia 2 ny? Bóg po 2 rzu 2 cił szczę 2ście swo 2 je, Wszedł mię 2 dzy lud
3.Wnędz 2 nej szo 2 2 2 pie u 2 ro 2dzo 2 ny, Żłób mu za ko 2 leb 2 kę da 2 no! Cóż jest! czym był
4.Po 2 tem i kró 2 le wi 2dzia 2 2 ni, Cis 2 ną się mię 2 dzy pro 2 sto 2 tą! Nio 2 sąc da 2 2 2 ryf 5.Pod 2 nieś rę 2 2 2 kę, Bo 2 że Dzie 2 cię! Bło 2 go 2 sław Oj 2 czy 2znę Mi 2 łą, Wdo 2 brych ra 2 2 2 dach,j j j j jj jj j j jœ œ . œ œ œb œ œ œ œ ‰ œ2 œ œ œ œ œ& œ œœ œ œ œ œ. . .R J œ RJ J R J
1.Bóg się ro 2 2 2 dzi, moc tru2chle 2 2 je; Pan nie 2 bio 2 sów ob 2 na 2 żo 2 ny; O 2 gień krze 2 2 pnie;
2.Cóż masz, nie 2 2 2 bo nad zie2mia 2 ny? Bóg po 2 rzu 2 cił szczę 2ście swo 2 je, Wszedł mię 2 dzy lud
3.Wnędz 2 nej szo 2 2 2 pie u 2 ro 2dzo 2 ny, Żłób mu za ko 2 leb 2 kę da 2 no! Cóż jest! czym był
4.Po 2 tem i kró 2 le wi 2dzia 2 2 ni, Cis 2 ną się mię 2 dzy pro 2 sto 2 tą! Nio 2 sąc da 2 2 2 ry
5.Pod 2 nieś rę 2 2 2 kę, Bo 2 że Dzie 2 cię! Bło 2 go 2 sław Oj 2 czy 2znę Mi 2 łą, Wdo 2 brych ra 2 2 2 dach,f r rjj jrj j j j j j jjb j j ‰3 œ œ j œ j œ œ& œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ. . .œ œ œ .œ œ œ œ
f9 œ œ œœ œ œ œ œ.œ œ œ œ. .? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ JJ J J ‰RB J J œ. J Jb J J J J J JR R
ad lib.
1.Bóg się ro 2 2 2 dzi, moc tru2chle 2 2 je; Pan nie 2 bio 2 sów ob 2 na 2 żo 2 ny; O 2 gień krze 2 2 pnie;
2.Cóż masz, nie 2 2 2 bo nad zie2mia 2 ny? Bóg po 2 rzu 2 cił szczę 2 ście swo 2 je, Wszedł mię 2 dzy lud
3.Wnędz 2 nej szo 2 2 2 pie u 2 ro 2dzo 2 ny, Żłób mu za ko 2 leb 2 kę da 2 no! Cóż jest! czym był
4.Po 2 tem i kró 2 le wi 2dzia 2 2 ni, Cis 2 ną się mię 2 dzy pro 2 sto 2 tą! Nio 2 sąc da 2 2 2 ry
5.Pod 2 nieś rę 2 2 2 kę, Bo 2 że Dzie 2 cię! Bło 2 go 2 sław Oj 2 czy 2 znę Mi 2 łą, Wdo 2 brych ra 2 2 2 dach,
9? Œ Œ Ó Œ Œ Œ Œœ œ œ œ œ œ œ œTimp. b œ œ œ
ad libitum
œ9 œ> œ œ œœ œ œ>j œ œ œ œ jœ œ œœ œ œ œœ œ œ œ œb œ œ œ œ œœ œ œ œ J œ œ œ œ œVno I & œ œ œJ> >
œ> > œœ œœ œj œ œ jœ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œœ œ œ œVno II & œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œœ J œ œJ œœ œ> >
>> œ œ œœ œ œ œœ œ œ œ œ œ> > >œ œ œ œœ œ œ œœ œ œ J œœ œ œ œB œ œ œ œ J œ œ œ œb œ œVla JJ J
>œ œ œj œ œ œ? œ œ œŒ Œ Œœ œVc. e Cb. b œ œœ œœPieśń o Narodzeniu Pańskim Bóg się rodzi
2
14 j œ j.œ œ œ œ œ œb œ œ ‰ ∑ ∑œ J œ œ .1 & œJ R J J JJ J
blask cie 2mnie 2 2 2 je; Ma gra 2 ni 2 ce Nie 2 skoń 2 czo 2 ny;
u 2 ko 2cha 2 2 2 ny, Dzie 2 ląc znim tru 2 dy i zno 2 je.
o 2 to 2czo 2 2 2 ny? Byd 2 ło, pas 2 te 2 rze i sia 2 no.
Pa 2 nu wda 2 2 2 ni: Mir 2 rę, ka 2 dzi 2 dło i zło 2 to.
wdo 2 brym by 2 2 2 cie Wspie 2 raj jej si 2 łę swą si 2 łą,j j jj jj j. œb œ œ œ ‰ ∑ ∑œ œ œ2 & œ œœ œ œ .J œJ R
blask cie 2mnie 2 2 2 je; Ma gra 2 ni 2 ce Nie 2 skoń 2 czo 2 ny;
u 2 ko 2cha 2 2 2 ny, Dzie 2 ląc znim tru 2 dy i zno 2 je.
o 2 to 2czo 2 2 2 ny? Byd 2 ło, pas 2 te 2 rze i sia 2 no.
Pa 2 nu wda 2 2 2 ni: Mir 2 rę, ka 2 dzi 2 dło i zło 2 to.
wdo 2 brym by 2 2 2 cie Wspie 2 raj jej si 2 łę swą si 2 łą,jrj j jjb j j ‰ ∑ ∑3 j œ j& œ . œ œ œ œœ œ œ .œ œ œ œ
14 œ œ œœ. œ œ œ œ? œ œ œ œJ JJ R J J ‰ ∑ ∑œ.B b J J J J
ad lib.
blask cie 2mnie 2 2 2 je; Ma gra 2 ni 2 ce Nie 2 skoń 2 czo 2 ny;
u 2 ko 2 cha 2 2 2 ny, Dzie 2 ląc znim tru 2 dy i zno 2 je.
o 2 to 2 czo 2 2 2 ny? Byd 2 ło, pas 2 te 2 rze i sia 2 no.
Pa 2 nu wda 2 2 2 ni: Mir 2 rę, ka 2 dzi 2 dło i zło 2 to.
wdo 2 brym by 2 2 2 cie Wspie 2 raj jej si 2 łę swą si 2 łą,
14? Ó Œ Œ Œ Œ ∑Timp. œ œ œ œ œ œ œ œb œ œad libitum
>œœ œ œ14 œ œ œ> œ œ œ œœ œ œ> œ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œ œœ œb œJ œVno I & J Jœ œ œ œ œ #œP >œ œ> > œ œ œœ œ j œ œ œ œ œœ œ œ bœœ œ œœ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ ŒVno II œ œ œ J J& JJ P>œ œ œ> œ œ œ œ> œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œ œ œ œœ œ J œ œ œ œB JbVla J J J œ J J
P>œ œ œj œ œ œ? œ œŒ Œ œ ŒVc. e Cb. œ œ #œb œ œœ #œP
ª ª
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
19? ∑ ∑ ∑ ∑Timp. ˙. ˙.b
ad libitum p
>
19 œœ œ œ > œ œœ œ œ œœ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œJ J œ œ œ œ œ#œb œœ œVno I & œ œ JJ œ #œ J>
> >j jœ œ œ œ œj œ œ œb j œ œ j œ œ œœ œ œ œVno II & œ œ œ œ œ œ œ œJ J œ œ œœ œ œ œœ œ œ#œ œnœ œ> œ
>œ œ> œ œ œœ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ#œ j œ œ œ œ #œ œ œ œœ œ bœ œ œœ œ œB #œ œbVla œ J J J
>œ œ œ> j œ œ œœ œ œ œ œ? œ œ #œ œ œ œ œj œ œ . œ œ œ œœ Œ œ œ Œ œVc. e Cb. #œ œb œœœPieśń o Narodzeniu Pańskim Bóg się rodzi 3
25 j jj j. œ. œ œ . œ. œ œb œ œ œ œœ œ œ œ1 & œ œJ JJ R J R
Wzga 2 2 2 rdzo 2ny o 2 kry 2 ty chwa 2 2 2 łą, Śmier 2 2 2 tel 2 ny, Król nad wie 2 ka 2 mi!...
Nie 2 2 2 ma 2 ło cier 2 piał, nie 2 ma 2 2 2 ło, Że 2 2 2 2 śmy by 2 li win 2 ni sa 2 mi.
U 2 2 2 2 bo 2dzy! was to spot 2 ka 2 2 2 ło Wi 2 2 2 2 tać Go przed bo 2 ga 2cza 2 mi!
Bós 2 2 2 two to ra 2 zem zmie 2sza 2 2 2 ło Zwie 2 2 2 śnia 2czy 2mi o 2 fia 2ra 2 mi!...
Dom nasz i ma 2 jęt 2 ność ca 2 2 2 łą, I wszy 2 stkie wio 2 ski zmia2sta 2 mi.r rj jj jj jj jb œ œ œ œ œ œ2 . . . .& œ œ œ œœ œ œ œœ œ
Wzga 2 2 2 rdzo 2ny o 2 kry 2 ty chwa 2 2 2 łą, Śmier 2 2 2 tel 2 ny, Król nad wie 2ka 2 mi!...
Nie 2 2 2 ma 2 ło cier 2 piał, nie 2 ma 2 2 2 ło, Że 2 2 2 2 śmy by 2 li win 2 ni sa 2 mi.
U 2 2 2 2 bo 2dzy! was to spot 2 ka 2 2 2 ło Wi 2 2 2 2 tać Go przed bo 2 ga 2cza 2 mi!
Bós 2 2 2 two to ra 2 zem zmie 2sza 2 2 2 ło Zwie 2 2 2 śnia 2czy 2mi o 2 fia 2ra 2 mi!...
Dom nasz i ma 2 jęt 2 ność ca 2 2 2 łą, I wszy 2 stkie wio 2 ski zmia2sta 2 mi.j r j rj jb j j j j3 & . œ . œ œ . œ . œ œœ œ œ œœ œ œ œ œ œ
25 j j j œ j j j œ. .? œ œ œ œ œ œœ. œ œ œ œ. œ œ œB b J R J R
ad lib.
Wzga 2 2 2 rdzo 2 ny o 2 kry 2 ty chwa 2 2 2 łą, Śmier 2 2 2 tel 2 ny, Król nad wie 2ka 2 mi!...
Nie 2 2 2 ma 2 ło cier 2 piał, nie 2 ma 2 2 2 ło, Że 2 2 2 2 śmy by 2 li win 2 ni sa 2 mi.
U 2 2 2 2 bo 2 dzy! was to spot 2 ka 2 2 2 ło Wi 2 2 2 2 tać Go przed bo 2 ga 2cza 2 mi!
Bós 2 2 2 two to ra 2 zem zmie 2sza 2 2 2 ło Zwie 2 2 2 śnia 2 czy 2 mi o 2 fia 2 ra 2 mi!...
Dom nasz i ma 2 jęt 2 ność ca 2 2 2 łą, I wszy 2 stkie wio 2 ski zmia2sta 2 mi.
25 j? Œ ŒTimp. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ. œ œ œ. œ œad libitum f
25 œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œVno I & J J J J
f
œj j œ j j œœ œ œœ œ œ œ œb œ œVno II œ œ& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ
f
œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œœB œ œ œ œ œb œ œVla œ œ
f
? œ œœ œŒ Œ Œ ŒVc. e Cb. œ œb œ œœ œ
fPieśń o Narodzeniu Pańskim Bóg się rodzi
29 4j jj j. œ. œ œ . œ. rb œ œ œ œ ∑ ∑1 œ œ œ& œ œ œ œJ R J œJ J
A Sło 2 wo Cia 2 łem się sta 2 ło, I mie 2 szka 2ło mię 2 dzy na 2 mi.j rj j jj jj jb r ∑ ∑. œ . œ œ . .2 & œ œ œ œ œœ œ œ œœ œ œœ
A Sło 2 wo Cia 2 łem się sta 2 ło, I mie 2 szka 2ło mię 2 dzy na 2 mi.rjj j jb ∑ ∑j j j j3 & r. œ . œ œ . .œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ
29 .œ œ rœ œ j j j jœ .? œ œ œ œJ ∑ ∑J œ. œ œ œ œ . œ œB b J J R
ad lib.
A Sło 2 wo Cia 2 łem się sta 2 ło, I mie 2szka ło2 mię 2dzy na 2mi.
Ÿ~~~~~~~~~
29 j? Œ ‰ ŒTimp. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œb œ. œ œ œ œ. œ œad libitum
œ29 œ œ œœ œ œ œœ œœ œ œ œœ œœ œ J œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ J œ œ œ œ œ œ œb ‰ œœ œVno I & œJ J J J J J J
œ œj j j j j j œ j œœ œ œœ œ œ œ œ œb œ ‰ œœ œ œVno II & œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œJ J œ œœ œ
œœ œ œœ œ œj œœ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œB œ œ œ œ ‰ œ œ œb œ œ œ œ œVla œ œ œ J œJœ
j j? œ œœ œŒ Œ Œ j ‰ Œ ŒVc. e Cb. œ œ œ œ œ œ œb œ œœ œœ
ª ª
35? .Œ Œ ‰œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .Timp. b œ. œ œ œ. œ œ œ
ad libitum
œ œ35 œ œ œ œœ œ œ œœ œ œœ œ œ œœ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ J .b ‰œ .Vno I & œJ J J J J J
œœ œj œ j œ j œ j j œ j jœ œœ œ œ œ œ œ œ .b œ œ ‰Vno II œ œ œ .& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœ J Jœ œ
œœ œ œœ œ œœ œ jœ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ .B œ œ œ œ œ œ ‰b œ œ œ œ œ .Vla œ œ œ œ JJœ
j j? œ œœ œ .Œ Œ Œ Œ Œ j ‰œ œ œ œ œ œ œ .Vc. e Cb. b œ œœ œ œ
ª ª
> >œ œ41 œ œ œ œœ œ œ œ œœ œbœj œ œœ œ œ œb j œ nœj j œ œVno I & œœ œ œ œJ œ Jœ œ œ œ œœ œ œ œ œp >œ >œ œœ œ œ œ > œj j œ œ œœ j bœ œ bœœœ œ œ œ œb œ J œ œ œVno II œ œ œ œ œ œ œ& œ œJ J œJ œp > >œ œœ œ œ œ bœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œœ œ >œ œ œ œ œœ œ #œ œJ J J j œœB b JVla J J œ œ
p
œœ? œ œŒ Œ œ Œ Œ ŒVc. e Cb. œ œ œ #œb nœœœ #œpPieśń o Narodzeniu Pańskim Bóg się rodzi 5
œœ œ47 œ œ œ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ#œ #œbœ bœ nœ œ œ œœœ œ œ #œb œ œœVno I &
j jj jj bœ œœ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œVno II & œ œ œ#œœ œ œ œ œ œ œœ J J J Jœœœ œ œ> œ œ œ œœ œ œœ> œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ#œ œ œ #œ œ œ œ œ œœ œœBVla b J J J J J JJ J J J
>œ œ œœ œ œœ œ œ j j j jœ œ œ? #œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ#œ #œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œVc. e Cb. b J J J J J
ª ª
f53 j jj j. œ. œ œ . œ. œ œb ∑ ∑ œ œ œ œœ œ œ œ1 & œ œJ JR RJ J
Dom nasz i ma 2 jęt 2 ność ca 2 łą, I wszy2stkie wio 2 ski zmia2sta 2 mi.f j r j rj jj jj jb ∑ ∑ . œ . œ œ . œ . œ œ2 & œ œ œ œœ œ œ œœ œ
Dom nasz i ma 2 jęt 2 ność ca 2 łą, I wszy2stkie wio 2 ski zmia2sta 2 mi.f r rj jj jb ∑ ∑3 j j j j& . œ . œ œ . œ . œ œœ œ œ œœ œ œ œ œ œf
53 j j j œ j j j œ. .? œ œ œ œ œ œ∑ ∑ œ. œ œ œ œ. œ œ œB b J R J R
ad lib.
Dom nasz i ma 2 jęt 2 ność ca 2 łą, I wszy s2tkie wio 2ski zmia sta2 2mi.
53 Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ j? Œ Œ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œTimp. . . .b œ. œ œ œ. œ œad libitum p f
œ œ œ œ
53 œœ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œVno I & J J J J
f
j j j j œj j œ j j œœ œ œœ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œVno II & œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
f
œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œœB œ œ œ œb J J œ œVla œ œœ œ œ œ œ œ œJ J f
j j j j? œ œœ œŒ Œ Œ Œnœ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œVc. e Cb. b œ œœ œ
fPieśń o Narodzeniu Pańskim Bóg się rodzi
6
59 j jj jœ œ œ œ r. . . .b œ œ œ œ ∑œ œ œ1 & œ œ œ œJ R J œJ J
A sło 2 wo Cia 2 łem się sta 2 ło, I mie 2 szka 2ło mię 2 dzy na 2 mi.rjj j jj jj jb ∑œ œ œ r2 . . . .& œ œ œ œ œœ œ œ œœ œ œœ
A sło 2 wo Cia 2 łem się sta 2 ło, I mie 2 szka 2ło mię 2 dzy na 2 mi.rjj j jb ∑3 j j j j& rœ œ œ. . . .œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ
59 .œ œ rœ œ j j j jœ .? œ œ œ œJ ∑B J œ. œ œ œ œ . œ œb J J R
ad lib.
A sło 2 wo Cia 2 łem się sta 2 ło, I mie 2szka ł2o mię 2dzy na 2 mi.
59? Œ ‰ ∑œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œTimp. b œ. œ œ œ
ad libitum
œ œ œ59 œ œœ œ œ œœœ œ #œœœ œ œ œ œ Jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Jb ‰ ‰œVno I & œJ J J J
œ œ jj j j j jœ œ œœ œ œ œb œ ‰ ‰œ œ œ œVno II & œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ J JJ Jœ œ
œ œ j œœ œ œ #œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œB œ œ œ œ ‰ œ œ ‰b œ œ œ œ JVla œ œ œ J JJœ J
j j? œœ jŒ Œ Œ j ‰ œ œ œ ‰œ œ œ œ œ œVc. e Cb. b œœ œœ J J
ª ª
64? ∑ Œ ‰œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œTimp. b œ. œ œ œad libitum
bœ œ œ
64 œ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œœ œJ œ œ œ œœ œ œ œb ‰ ‰Vno I œ J& œJ
œ œ œœ œ œ jœ jœ œœ œ œ œ œ œ œ œb ‰ J œ œ ‰J J œ œ œVno II & œ œ œœ œJ J J J œ Jœ
œ œ œœ œœ œ œ œœ œ jœ œ œ œ œbœ œ J œJ œ œB J ‰ J œ œ ‰Vla b J œ œJ œ œ œ JJ Jœ
œj jj? œ œ œ œ‰ Œ Œ Œ j ‰œ œ œ œ œVc. e Cb. b œ nœ œJ J œ œ