#enterovirus

8 ouvrages
Rapid Review Microbiology and Immunology E-Book - Michael J Tan, Ken S. Rosenthal
318 pages
Medical Microbiology E-Book - Michael A. Pfaller, Patrick R. Murray, Ken S. Rosenthal
Medical Microbiology E-Book
Michael A. Pfaller, Patrick R. Murray, Ken S. Rosenthal
1549 pages
Infectious Diseases of the Fetus and Newborn E-Book - Jerome O. Klein, Jack S. Remington, Yvonne Maldonado, Victor Nizet, Christopher B. Wilson
Infectious Diseases of the Fetus and Newborn E-Book
Jerome O. Klein, Jack S. Remington, Yvonne Maldonado, Victor Nizet, Christopher B. Wilson
2590 pages
Enteroviruses isolated from herpangina and hand-foot-and-mouth disease in Korean children - Park, KwiSung, Lee, BaeckHee, Baek, KyoungAh, Cheon, DooSung, Yeo, SangGu, Park, JoonSoo, Soh, JaeWan, Cheon, HaeKyung, Yoon, KyungAh, Choi,, Choi, YoungJin
Enteroviruses isolated from herpangina and hand-foot-and-mouth disease in Korean children
Park, KwiSung, Lee, BaeckHee, Baek, KyoungAh, Cheon, DooSung, Yeo, SangGu, Park, JoonSoo, Soh, JaeWan, Cheon, HaeKyung, Yoon, KyungAh, Choi,, Choi, YoungJin
6 pages
Distribution of enteroviruses in hospitalized children with hand, foot and mouth disease and relationship between pathogens and nervous system complications - Xu, Wei, Liu, Chun-feng, Yan, Li, Li, Jiu-jun, Wang, Li-jie, Qi, Ying, Cheng, Rui-bo, Xiong,, Xiong, Xiao-yu
Distribution of enteroviruses in hospitalized children with hand, foot and mouth disease and relationship between pathogens and nervous system complications
Xu, Wei, Liu, Chun-feng, Yan, Li, Li, Jiu-jun, Wang, Li-jie, Qi, Ying, Cheng, Rui-bo, Xiong,, Xiong, Xiao-yu
9 pages
Enterovirus 71 viral capsid protein linear epitopes: Identification and characterization - Gao, Fan, Wang, Yi-Ping, Mao, Qun-Ying, Yao, Xin, Liu, Shuang, Li, Feng-Xiang, Zhu, Feng-Cai, Yang, Jing-Yu, Liang, Zheng-Lun, Lu, Feng-Min, Wang, Jun-Zhi
Enterovirus 71 viral capsid protein linear epitopes: Identification and characterization
Gao, Fan, Wang, Yi-Ping, Mao, Qun-Ying, Yao, Xin, Liu, Shuang, Li, Feng-Xiang, Zhu, Feng-Cai, Yang, Jing-Yu, Liang, Zheng-Lun, Lu, Feng-Min, Wang, Jun-Zhi
7 pages
expand_more