#hepatocellular-carcinoma

32 ouvrages
Identification of cyclin B1 and Sec62 as biomarkers for recurrence in patients with HBV-related hepatocellular carcinoma after surgical resection - Weng, Li, Du, Juan, Zhou, Qinghui, Cheng, Binbin, Li, Jun, Zhang, Denghai, Ling,, Ling, Changquan
Identification of cyclin B1 and Sec62 as biomarkers for recurrence in patients with HBV-related hepatocellular carcinoma after surgical resection
Weng, Li, Du, Juan, Zhou, Qinghui, Cheng, Binbin, Li, Jun, Zhang, Denghai, Ling,, Ling, Changquan
10 pages
Long-term outcomes of liver transplant patients with human immunodeficiency virus infection and end-stage-liver-disease: single center experience - Vernadakis, S, Sotiropoulos, GC, Brokalaki, EI, Esser, S, Kaiser, GM, Cicinnati, VR, Beckebaumi, S, Paul, A, Mathé,, Mathé, Z
Long-term outcomes of liver transplant patients with human immunodeficiency virus infection and end-stage-liver-disease: single center experience
Vernadakis, S, Sotiropoulos, GC, Brokalaki, EI, Esser, S, Kaiser, GM, Cicinnati, VR, Beckebaumi, S, Paul, A, Mathé,, Mathé, Z
7 pages
Prognostic factors affecting local control of hepatic tumors treated by stereotactic body radiation therapy - Dewas, Sylvain, Bibault, Jean-Emmanuel, Mirabel, Xavier, Fumagalli, Ingrid, Kramar, Andrew, Jarraya, Hajer, Lacornerie, Thomas, Dewas-Vautravers, Claire, Lartigau,, Lartigau, Eric
Prognostic factors affecting local control of hepatic tumors treated by stereotactic body radiation therapy
Dewas, Sylvain, Bibault, Jean-Emmanuel, Mirabel, Xavier, Fumagalli, Ingrid, Kramar, Andrew, Jarraya, Hajer, Lacornerie, Thomas, Dewas-Vautravers, Claire, Lartigau,, Lartigau, Eric
9 pages
Label-free quantitative proteomics of CD133-positive liver cancer stem cells - Tsai, Sheng-Ta, Tsou, Chih-Chiang, Mao, Wan-Yu, Chang, Wei-Chao, Han, Hsin-Ying, Hsu, Wen-Lian, Li, Chung-Leung, Shen, Chia-Ning, Chen,, Chen, Chung-Hsuan
Label-free quantitative proteomics of CD133-positive liver cancer stem cells
Tsai, Sheng-Ta, Tsou, Chih-Chiang, Mao, Wan-Yu, Chang, Wei-Chao, Han, Hsin-Ying, Hsu, Wen-Lian, Li, Chung-Leung, Shen, Chia-Ning, Chen,, Chen, Chung-Hsuan
14 pages
CpG oligonucleotides suppress HepG2 cells-induced Jurkat cell apoptosis viathe Fas-FasL-mediated pathway - Zheng, Jianfeng, Fu, Rongquan, Li, Jing, Wang,, Wang, Xiaozhong
7 pages
Analysis of the risk factors for early death due to disease recurrence or progression within 1 year after hepatectomy in patients with hepatocellular carcinoma - Kamiyama, Toshiya, Nakanishi, Kazuaki, Yokoo, Hideki, Kamachi, Hirofumi, Tahara, Munenori, Kakisaka, Tatsuhiko, Tsuruga, Yosuke, Todo, Satoru, Taketomi,, Taketomi, Akinobu
Analysis of the risk factors for early death due to disease recurrence or progression within 1 year after hepatectomy in patients with hepatocellular carcinoma
Kamiyama, Toshiya, Nakanishi, Kazuaki, Yokoo, Hideki, Kamachi, Hirofumi, Tahara, Munenori, Kakisaka, Tatsuhiko, Tsuruga, Yosuke, Todo, Satoru, Taketomi,, Taketomi, Akinobu
7 pages
Decreased expression of zinc-alpha2-glycoprotein in hepatocellular carcinoma associates with poor prognosis - Huang, Yan, Li, Lin-Zi, Zhang, Chris, Yi, Chun, Liu, Li-Li, Zhou, Xuan, Xie, Guo-Bing, Cai, Mu-Yan, Li, Yan, Yun,, Yun, Jing-Ping
Decreased expression of zinc-alpha2-glycoprotein in hepatocellular carcinoma associates with poor prognosis
Huang, Yan, Li, Lin-Zi, Zhang, Chris, Yi, Chun, Liu, Li-Li, Zhou, Xuan, Xie, Guo-Bing, Cai, Mu-Yan, Li, Yan, Yun,, Yun, Jing-Ping
10 pages
Identification of MACC1as a novel prognostic marker in hepatocellular carcinoma - Qiu, Jiliang, Huang, Pinzhu, Liu, Qian, Hong, Jian, Li, Binkui, Lu, Canliang, Wang, Li, Wang, Jianping, Yuan,, Yuan, Yunfei
Identification of MACC1as a novel prognostic marker in hepatocellular carcinoma
Qiu, Jiliang, Huang, Pinzhu, Liu, Qian, Hong, Jian, Li, Binkui, Lu, Canliang, Wang, Li, Wang, Jianping, Yuan,, Yuan, Yunfei
10 pages
High expression of high mobility group box 1 (hmgb1) predicts poor prognosis for hepatocellular carcinoma after curative hepatectomy - Liu, Furong, Zhang, Yaojun, Peng, Zhenwei, Gao, Hengjun, Xu, Li, Chen,, Chen, Minshan
10 pages
Functional analysis of hepatitis B virus pre-s deletion variants associated with hepatocellular carcinoma - Lin, Chih-Ming, Wang, Gen-Ming, Jow, Guey-Mei, Chen,, Chen, Bing-Fang
10 pages
RNAa-mediated overexpression of WT1 induces apoptosis in HepG2 cells - Qin, Qi, Lin, Yi-Wei, Zheng, Xiang-Yi, Chen, Hong, Mao, Qi-Qi, Yang, Kai, Huang, Shou-Jiang, Zhao,, Zhao, Zheng-Yan
RNAa-mediated overexpression of WT1 induces apoptosis in HepG2 cells
Qin, Qi, Lin, Yi-Wei, Zheng, Xiang-Yi, Chen, Hong, Mao, Qi-Qi, Yang, Kai, Huang, Shou-Jiang, Zhao,, Zhao, Zheng-Yan
8 pages
Tanshinone IIA inhibits metastasis after palliative resection of hepatocellular carcinoma and prolongs survival in part via vascular normalization - Wang, Wen-Quan, Liu, Liang, Sun, Hui-Chuan, Fu, Yan-Ling, Xu, Hua-Xiang, Chai, Zong-Tao, Zhang, Qiang-Bo, Kong, Ling-Qun, Zhu, Xiao-Dong, Lu, Lu, Ren, Zheng-Gang, Tang, Zhao-You
Tanshinone IIA inhibits metastasis after palliative resection of hepatocellular carcinoma and prolongs survival in part via vascular normalization
Wang, Wen-Quan, Liu, Liang, Sun, Hui-Chuan, Fu, Yan-Ling, Xu, Hua-Xiang, Chai, Zong-Tao, Zhang, Qiang-Bo, Kong, Ling-Qun, Zhu, Xiao-Dong, Lu, Lu, Ren, Zheng-Gang, Tang, Zhao-You
11 pages
L1 cell adhesion molecule overexpression in hepatocellular carcinoma associates with advanced tumor progression and poor patient survival - Guo, Xiaodong, Xiong, Lu, Zou, Lin, Sun, Ting, Zhang, Jing, Li, Hanwei, Peng, Ruiyun, Zhao,, Zhao, Jingmin
L1 cell adhesion molecule overexpression in hepatocellular carcinoma associates with advanced tumor progression and poor patient survival
Guo, Xiaodong, Xiong, Lu, Zou, Lin, Sun, Ting, Zhang, Jing, Li, Hanwei, Peng, Ruiyun, Zhao,, Zhao, Jingmin
7 pages
Enhancer of zeste homologue 2 (EZH2) is a reliable immunohistochemical marker to differentiate malignant and benign hepatic tumors - Hajósi-Kalcakosz, Szofia, DezsÅ‘, Katalin, Bugyik, Edina, Bödör, Csaba, Paku, Sándor, Pávai, Zoltán, Halász, Judit, Schlachter, Krisztina, Schaff, Zsuzsa, Nagy,, Nagy, Péter
Enhancer of zeste homologue 2 (EZH2) is a reliable immunohistochemical marker to differentiate malignant and benign hepatic tumors
Hajósi-Kalcakosz, Szofia, DezsÅ‘, Katalin, Bugyik, Edina, Bödör, Csaba, Paku, Sándor, Pávai, Zoltán, Halász, Judit, Schlachter, Krisztina, Schaff, Zsuzsa, Nagy,, Nagy, Péter
7 pages
After insufficient radiofrequency ablation, tumor-associated endothelial cells exhibit enhanced angiogenesis and promote invasiveness of residual hepatocellular carcinoma - Kong, Jian, Kong, Lingqun, Kong, Jinge, Ke, Shan, Gao, Jun, Ding, Xuemei, Zheng, Lemin, Sun, Huichuan, Sun,, Sun, Wenbing
After insufficient radiofrequency ablation, tumor-associated endothelial cells exhibit enhanced angiogenesis and promote invasiveness of residual hepatocellular carcinoma
Kong, Jian, Kong, Lingqun, Kong, Jinge, Ke, Shan, Gao, Jun, Ding, Xuemei, Zheng, Lemin, Sun, Huichuan, Sun,, Sun, Wenbing
11 pages
Detection of HBV Genotypes of Tumor Tissues and Serum by A Fluorescence Polarization Assay in North-Western China
Detection of HBV Genotypes of Tumor Tissues and Serum by A Fluorescence Polarization Assay in North-Western China's Hepatocellular Carcinoma Patients
Lu, Jianguo, Gong, Weidong, Cheng, Hong, Wu, Zhiqun, Li, Ding, Wang, Xiangling, Liang, Ping, Zhang,, Zhang, Ju
6 pages
Peroxisome proliferator-activated receptor α (PPARα) mRNA expression in human hepatocellular carcinoma tissue and non-cancerous liver tissue - Kurokawa, Tsuyoshi, Shimomura, Yoshiharu, Bajotto, Gustavo, Kotake, Katsuhiro, Arikawa, Takashi, Ito, Nobuhiro, Yasuda, Akira, Nagata, Hiroshi, Nonami, Toshiaki, Masuko,, Masuko, Kazuo
Peroxisome proliferator-activated receptor α (PPARα) mRNA expression in human hepatocellular carcinoma tissue and non-cancerous liver tissue
Kurokawa, Tsuyoshi, Shimomura, Yoshiharu, Bajotto, Gustavo, Kotake, Katsuhiro, Arikawa, Takashi, Ito, Nobuhiro, Yasuda, Akira, Nagata, Hiroshi, Nonami, Toshiaki, Masuko,, Masuko, Kazuo
6 pages
Hepatocellular Carcinoma in The Gambia and the role of Hepatitis B and Hepatitis C - Mboto, Clement, Davies-Russell, Angela, Fielder, Mark, Jewell,, Jewell, Andrew
Hepatocellular Carcinoma in The Gambia and the role of Hepatitis B and Hepatitis C
Mboto, Clement, Davies-Russell, Angela, Fielder, Mark, Jewell,, Jewell, Andrew
5 pages
Role of hepatitis B virus X protein in regulating LIM and SH3 protein 1 (LASP-1) expression to mediate proliferation and migration of hepatoma cells - Tang, Renxian, Kong, Fanyun, Hu, Lina, You, Hongjuan, Zhang, Peng, Du, Weidong, Zheng,, Zheng, Kuiyang
Role of hepatitis B virus X protein in regulating LIM and SH3 protein 1 (LASP-1) expression to mediate proliferation and migration of hepatoma cells
Tang, Renxian, Kong, Fanyun, Hu, Lina, You, Hongjuan, Zhang, Peng, Du, Weidong, Zheng,, Zheng, Kuiyang
13 pages
Expression features of SOX9 associate with tumor progression and poor prognosis of hepatocellular carcinoma - Guo, Xiaodong, Xiong, Lu, Sun, Ting, Peng, Ruiyun, Zou, Lin, Zhu, Haiyan, Zhang, Jing, Li, Hanwei, Zhao,, Zhao, Jingmin
Expression features of SOX9 associate with tumor progression and poor prognosis of hepatocellular carcinoma
Guo, Xiaodong, Xiong, Lu, Sun, Ting, Peng, Ruiyun, Zou, Lin, Zhu, Haiyan, Zhang, Jing, Li, Hanwei, Zhao,, Zhao, Jingmin
7 pages
Validation of the Japanese version of the EORTC hepatocellular carcinoma-specific quality of life questionnaire module (QLQ-HCC18) - Mikoshiba, Naoko, Tateishi, Ryosuke, Tanaka, Makoto, Sakai, Tomoko, Blazeby,, Kokudo, Norihiro, Koike, Kazuhiko, Kazuma,, Kazuma, Keiko
Validation of the Japanese version of the EORTC hepatocellular carcinoma-specific quality of life questionnaire module (QLQ-HCC18)
Mikoshiba, Naoko, Tateishi, Ryosuke, Tanaka, Makoto, Sakai, Tomoko, Blazeby,, Kokudo, Norihiro, Koike, Kazuhiko, Kazuma,, Kazuma, Keiko
7 pages
TGF beta1 and related-Smads contribute to pulmonary metastasis of hepatocellular carcinoma in mice model - Li, Guo-Cai, Ye, Qing-Hai, Dong, Qiong-Zhu, Ren, Ning, Jia, Hu-Liang, Qin,, Qin, Lun-Xiu
TGF beta1 and related-Smads contribute to pulmonary metastasis of hepatocellular carcinoma in mice model
Li, Guo-Cai, Ye, Qing-Hai, Dong, Qiong-Zhu, Ren, Ning, Jia, Hu-Liang, Qin,, Qin, Lun-Xiu
7 pages
expand_more