#redox

12 ouvrages
Body Contouring and Liposuction E-Book - Carlos Oscar Uebel, Dirk Richter, Mark L. Jewell, J. Peter Rubin
Body Contouring and Liposuction E-Book
Carlos Oscar Uebel, Dirk Richter, Mark L. Jewell, J. Peter Rubin
1241 pages
Current Therapy in Pain E-Book - Howard S. Smith
1662 pages
Magnolia polyphenols attenuate oxidative and inflammatory responses in neurons and microglial cells - Chuang,, Chan, Ming-Huan, Zong, Yijia, Sheng, Wenwen, He, Yan, Jiang,, Simonyi, Agnes, Gu, Zezong, Fritsche,, Cui, Jiankun, Lee,, Folk,, Lubahn,, Sun,
Magnolia polyphenols attenuate oxidative and inflammatory responses in neurons and microglial cells
Chuang,, Chan, Ming-Huan, Zong, Yijia, Sheng, Wenwen, He, Yan, Jiang,, Simonyi, Agnes, Gu, Zezong, Fritsche,, Cui, Jiankun, Lee,, Folk,, Lubahn,, Sun,
14 pages
Differential regulation of tissue thiol-disulfide redox status in a murine model of peritonitis - Benton,, Liang, Zhe, Hao, Li, Liang, Youngliang, Hebbar, Gautam, Jones,, Coopersmith,, Ziegler,
Differential regulation of tissue thiol-disulfide redox status in a murine model of peritonitis
Benton,, Liang, Zhe, Hao, Li, Liang, Youngliang, Hebbar, Gautam, Jones,, Coopersmith,, Ziegler,
6 pages
Regulation of hypoxia inducible factor-1α expression by the alteration of redox status in HepG2 cells - Jin, Wen-sen, Kong, Zhao-lu, Shen, Zhi-fen, Jin, Yi-zun, Zhang, Wu-kui, Chen,, Chen, Guang-fu
Regulation of hypoxia inducible factor-1α expression by the alteration of redox status in HepG2 cells
Jin, Wen-sen, Kong, Zhao-lu, Shen, Zhi-fen, Jin, Yi-zun, Zhang, Wu-kui, Chen,, Chen, Guang-fu
9 pages
Oxidation and Reduction - Paweł Budzowski
Oxidation and Reduction
Paweł Budzowski
63 pages
expand_more