JAAKORAADO ( LE  FILS BIEN  AIME )
2 pages
Fulah

JAAKORAADO ( LE FILS BIEN AIME )

-

YouScribe est heureux de vous offrir cette publication

Description

Le cri de Maman ('l'amour d'une mère envers son fils qui est absent depuis plusieurs années dans son aventure).

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 10 décembre 2013
Nombre de lectures 64
Langue Fulah

NEENE NE MIIJOO E YEEWEENDE GADIIDO MUM»
«

( Jaakoraaɗo )

Mi hulii ha mi faayii !

Banndiraaɓe tampii !

Hakkillaji owii !

Goddi taƴii ,ɓerɗ !e maayii

Alaa fof ko mi miijaaki !

Kitaale e duuɓi !

Lebbi mi haalaani !

Balɗ !e mi limtaani

Mi yiyaani , mi nanaani !

_
Jaakoraaɗo hol to keedɗaa ?

Alaa fu mo mi nelaani !

Gila njahɗaa miŋoŋaani!

Lelnde mi haaɓii !

Jooɗ hattanaaninde mi !

Sahtu kala mboɗo sooynoo!

Hol_nde ngarataa jaakoraaɗo ?

Korsuɗo ñalnde fu tijjaaɗo !
A wonaa bajjo jibinaaɗo !
Soko ko a gooto jooɗtoraaɗo !

Pawaaɗo jikke koolaaɗo !

Hol_nde ngartataa jaakoraaɗo ?

Hol nde ngarataa hoto bettu am!
_

Mi nodda banndiraaɓe !

Unooɓe , irfooɓe !

Seɗooɓe e yerwotooɓe !

Mi werta leece e daagooje !

Mi wiya hayyoo jaakoraaɗo !

Hayoo bayraado !

Gayel am gadiiɗo !