//img.uscri.be/pth/aa5ad9a1e3bf091dcc70ca76bf60902e16b0e87a
La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Grècia: o austeritat o caos

De
1 page

15 Febr. 2012 – El pare de John Maynard Keynes li deia sovint: “Fill, no parlis tant de civilització occidental, sinó de possibilitat de civilització occidental: si ...

Publié par :
Ajouté le : 17 avril 2012
Lecture(s) : 31
Signaler un abus
E
l pare de John Maynard Keynes
li deia sovint: “Fill, no parlis tant
de civilització occidental, sinó de
possibilitat de civilització occidental: si
no es respecten els contractes signats,
si no es paguen les factures, si la jus-
tícia no és ràpida ni eficient... no hi ha
possibilitat de construir una societat
avançada.”
Grècia ja hauria fet suspensió de
pagaments fa tres anys, però la solidari-
tat europea (alemanya i nòrdica) fins ara
ho ha impedit. Grècia és un estat fallit:
des de fa anys que no paga proveïdors
i des de fa mesos que no paga algunes
nòmines i pensions. Que un estat deixi
de pagar és molt més que una ruïna
econòmica, és una ruïna moral encara
més gran. Que això passi dins la UE ho
fa molt més irresponsable, perquè tindrà
un efecte sobre més països membres:
si a Grècia li és perdonat el 70% del
deute, per què irlandesos i portuguesos
l’han de tornar tot? Si el deute públic
esdevé un actiu de risc tornem al segle
V aC i perdem una base clau de civilit-
zació occidental: si l’estat incompleix el
compromís de tornar el seu deute, jo he
de pagar les factures?
Els darrers governs grecs han mentit a
la UE: l’anterior govern popular va mani-
pular les estadístiques oficials i el darrer
govern socialista va incomplir totes les
promeses de reformes i privatitzacions
que s’havien de fer en canvi del primer
rescat. I no s’hi val a dir que la culpa és
d’alguna agència de ràting, perquè, tot i
tenir responsabilitat en la manipulació,
no en són els principals responsables:
la culpa més gran la té l’estat grec.
El 2006 la Comissió Europea va voler
supervisar els comptes grecs perquè ja
tenia sospites de frau i el Consell (els
estats) ho va vetar.
Entre el 2000 i el 2010 els costos
salarials a Grècia van pujar d’un 54%
(a Alemanya, només d’un 18%). La
productivitat grega és d’un 22% inferior
a la mitjana de la UE. El salari mínim
(14 pagues) a Grècia és de 751 euros
(641 a Espanya i 485 a Portugal). Els
ajustaments salarials a Grècia són de
pura lògica econòmica en una economia
de mercat, però m’inquieta que
les reta-
llades
que imposa la UE es presentin
tan sovint com la causa de la crisi i de
la pobresa dels grecs. M’astora veure
que tants polítics i periodistes de casa
nostra ignoren aquestes dades quan
parlen de Grècia (en clau de civilització
occidental).
Grècia: o austeritat o caos
Ramon
Tremosa
Economista (Universitat de Barcelona)
1445ET015-FET.indd 1
1445ET015-FET.indd 1
15/2/12 18:51:38
15/2/12 18:51:38