Sarrià-Sant Gervasi
4 pages
Catalan
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Sarrià-Sant Gervasi

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
4 pages
Catalan

Description

Edita: Convergència Democràtica de Catalunya. Agrupació de Sarrià. Maquetació: Dept. d'Informació. Correcció: Lourdes Nonell. Fotografia: Ramon Cervelló i ...

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 37
Langue Catalan

Exrait

Edita:
Convergència Democràtica de Catalunya
Agrupació de Sarrià
Maquetació:
Dept. d’Informació
Correcció:
Lourdes Nonell
Fotografia:
Ramon Cervelló i Cristina Soler
Sarrià-Sant
Gervasi
Taller
Imaginabcn
Activitats
Activitats
Activitats
Política Municipal
Imagina bcn!
Aprovat el Consell de
Les Arts
Manca de previsió
Una vintena de veïns del
districte, agrupats en quatre
equips, han participat en el pro-
jecte Imaginabcn, que explora el
coneixement ciutadà i mira de
transformar-lo en propostes con-
cretes i possibles polítiques
socials, econòmiques, urbanes i
de convivència per al millorament
de la ciutat en un període de 15
anys. Les activitats del taller, cel-
ebrat
al
teatre
del
Centre
Parroquial de Sarrià, s'ha estruc-
turat en tres activitats: la real-
ització d'un vídeo d'un minut, la
localització sobre un plànol de
llocs, locals i personatges carac-
terístics del districte de Sarrià-
Sant Gervasi i, finalment, el
fòrum de debat entre partici-
pants, on es van exposar de
forma explícita els problemes i les
propostes que es consideren rell-
evants per al desenvolupament
del districte.
Els aspectes més comentats van
ser els problemes de comuni-
cació del barri i la situació dels
mercats en aquest districte, que
reben pocs clients.
Les queixes
per l'incivisme, brutícia, soroll,
falta d'alguns serveis públics, els
pro-blemes amb l'habitatge i la
mala circulació viària, accentuada
pel fet que Sarrià és un barri resi-
dencial amb carrers estrets i una
zona escolar, també van ser pro-
tagonistes.
Pel que fa al lloc, el local i el per-
sonatge que els participants con-
sideren més significants del
Districte, es van imposar el poeta
J.V Foix, les patates braves del
bar Tomàs, el Tramvia Blau, la
Cova del Drac, el Turó Parc i la car-
retera de les Aigües.
El taller es va cloure amb una entre-
ga de premis per l'entusiasme i la
creativitat demostrades per part de
tots els participants.
Sumari
4
3
2
JNC
Esquiada a Les Angles
Parada a Hort de la Vila
Calçotada a Perafort
Concurs d’Aparadors
Sopar de Nadal
Madí parla sobre
l’acord Mas-Zapatero
P
a
r
l
e
m
-
n
e
m
a
r
ç
d
e
2
0
0
6
El Teatre de Sarrià acull el taller Imaginabcn
Parlem-ne
març de 2006 · pàg. 2
L'últim cap de setmana de febrer, juntament amb els companys de l'Agrupació de Gràcia una trentena
de persones van organitzar una calçotada de germanor a Perafort. Per agafar gana, la jornada va
començar de bon matí, quan l'autocar els va recollir de Barcelona. Després es va fer una excursió cul-
tural a peu per Valls. El recorregut, dirigit per un guia cultural, va incloure una vista a l'Ajuntament, l'es-
gésia de Sant Joan i la Capella del Roser.
El passat 24 de gener, Xavier Trias va lliurar a les
cotxeres de Sants, els Premis als tres guanyadors
del Concurs d'aparadors de botigues del Districte
de Sarrià-Sant Gervasi, que des de fa tres anys CiU
organitza a tots els districtes de la ciutat.
L'aparador de la botiga "Singular", del carrer Manuel
de Falla, en va ser el guanyador. El segon lloc va ser
per "Xocolates Richart", del carrer Muntaner. En
aquesta edició hi han participat 817 els comerços de
tota la ciutat, 45 més que en l'edició de l'any passat.
Més de cent-vint persones van trobar-se en el sopar de Nadal de
l'Agrupació. Les millors perspectives d'assistència van desbordar-
se i una setmana abans ja es va haver de tancar el llistat d'assis-
tents. El sopar de Nadal d'aquest any ha destacat la triple novetat:
El fet de celebrar-se en una nova ubicació respecte els anys ante-
riors, el Col·legi de Metges de Barcelona, la presència d’il·lustres
convidats, el futur Alcalde de Barcelona, Xavier Trias, Artur Mas,
Elena Rakosnik i Marta Ferrsola, i la visita sorpresa durant els
cafès, de Jordi Pujol, que va deixar-se anar davant del micròfon
amb Xavier Trias protagonitzant una divertida escena.
Al final del sopar, com és tradició, es va rifar un quadre. Carles
Esquerra va ser l'afortunat.
Recent tancat el pacte Mas-Zapatero sobre el nou Estatut, David Madí, Secretari Executiu de
Comunicació i Estratègia de CDC, va ser el nostre convidat a l'Assemblea de l'Agrupació del passat mes
de gener. Madí va explicar que amb el text pactat, les Corts votaran per primera vegada que Catalunya
es reconeix com a nació i s'aplicarà un nou sistema de solidaritat fiscal que reduirà sensiblement el
dèficit fiscal entre Catalunya i l'Estat espanyol. Després d'augurar possibles escenaris i pactes de futur
en la política catalana, va llançar una advertència "als qui votaran que no però no deixaran la cadira".
Finalment, es va obrir un debat-col·loqui.
Gran Calçotada
de germanor a Perafort
Singular,
guanyadora del Concurs d’Aparadors
Èxit rotund
del sopar de Nadal de l’Agrupació
David Madí
parla sobre l’acord Mas-Zapatero
Activitats
Sarrià-Sant
Gervasi
Jaume Ciurana, el President del Consell del districte de Sarrià-Sant Gervasi i
Regidor de Cultura de CiU, ha defensat una proposició per a la creació del
Consell de les Arts i la Cultura de Barcelona. Aquest consell ha de ser l'or-
ganisme de cooperació i col·laboració dels agents culturals públics i privats de
Barcelona, per tal de facilitar l'intercanvi, la participació i l'articulació d'es-
tratègies i projectes culturals a la ciutat". El compromís, que figurava en el
programa electoral de Xavier Trias i de CIU, fou recollit després en el Pla
d'Actuació Municipal i després de dos anys i mig de mandat, el tripartit
municipal s'ha compromès a crear-lo el 2006.
La manca de previsió de l'Ajuntament i la Generalitat en el desplega-
ment dels Mossos d'Esquadra a Barcelona obligaran aquest cos poli-
cial a treballar amb absoluta precarietat al districte de Sarrià-Sant
Gervasi fins, com a mínim, l'any 2007.
Xavier Trias ha denunciat que la Comissaria de Mossos del carrer
Iradier, una de les comprades al Ministeri de l'Interior i que ja acollia
al cos de policia nacional, és insuficient per garantir un bon servei
perquè no disposa dels serveis bàsic que exigeix la llei de la Policia
catalana: un aparcament de mínim de 2.000 m2m, quan actualment
només compta amb 6 places d'aparcament.
Davant l'anunci del Departament d'Interior de vendre's els edificis
després del trasllat de la Comissaria, en lloc de cedir-los a
l'Ajuntament per a equipament públic, tal com Trias proposa, el futur
alcalde de Barcelona ha alertat que la funció d'aquest Departament
és garantir la seguretat ciutadana en lloc de fer especulació immo-
biliària.
A aquest despropòsit que pateix el districte de Sarrià Sant Gervasi
per part de l'Ajuntament cal afegir-hi el retard en la posada en marxa
de 4 de les 10 comissaries previstes a la ciutat.
Aprovat
el Consell de Les Arts
La comissaria d’Iradier
no compleix els serveis mínims requerits
P
a
r
l
e
m
-
n
e
m
a
r
ç
d
e
2
0
0
6
·
p
à
g
.
3
Política Municipal
Sarrià-Sant
Gervasi
A instàncies de la intervenció de Ciurana, s'aprova
el Consell de les Arts i la
Cultura de Barcelona com a ens de participació i impuls de projectes
Ho ha denunciat Xavier Trias en una roda de premsa en que també
ja va aler-
tar que la comissaria d'Iradier no garanteix un bon servei, i reprova que Interior
faci especulació immobiliària amb un edifici que s'hauria de cedir a
l'Ajuntament
per a equipaments públics
JNC
Parlem-ne
març de 2006 · pàg. 4
Sarrià-Sant
Gervasi
Esquiada
a Les Angles
La JNC han organitzat una sorti-
da de cap de setmana a la neu.
En aquesta ocasió, a diferència
de l'any passat, l'estació d'esquí
escollida ha estat Els Angles i hi
han participat una desena de
joves. Es preveu organitzar una
segona jornada blanca abans de
setmana santa.
Parada
a Hort de la Vila
Desenes de Fulletons informatius i octavetes s'han repartit a dojo a
la parada que va instal·lar la JNC a Sarriá. El motiu és informar als
veïns de les casetes del carrer Hort de la Vila i rodalies dels dos
grans blocs d'edificis de PB + 7 que l'Ajuntament preveu construir
en el que irònicament considerem l’operació especuladora més
emblemática del consistori.
Més enllà de l'activitat local, la JNC del districte ha participat acti-
vament en les diferents activitats d'àmbit municipal que organitzen
els joves de CDC de Barcelona, entre les quals destaca l'acció
reivindicativa del Joan Clos caganer al pessebre de la plaça Sant
Jaume.
El motiu, informar els veïns dels blocs que construirà l’Ajuntament en aquest carrer