//img.uscri.be/pth/fc2e12a65983298c04dacd46d8986778592447de
La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Generel Ordning med Anerkendelse af Eksamensbeviser for Højere Uddannelser

De
20 pages
Bulletin OR DE EUROPÆISK FÆLLESSKABER Supplement 8/85 Generel ordning med anerkendelse af eksamensbeviser for højere uddannelser Kommissionen for De europæiske Fællesskaber Supplementerne 1 985 1/85 Erklæring om EF-Kommissionens retningslinjer 2/85 Forbrugerens ret til erstatning og afhjælpning ved skader 3/85 Grænseoverskridende fusion af aktieselskaber — Forslag til tiende direktiv 4/85 Kommissionens arbejdsprogram for 1 985 5/85 Fremskridt henimod en fælles transportpolitik — Transport ad sovejen 6/85 Avanceret produktionsudstyr i Fællesskabet 7/85 Borgernes Europa 8/85 Generel ordning med anerkendelse af eksamensbeviser for hojere uddannelser Bulletin for De europæiske Fællesskaber Supplement 8/85 Generel ordning med anerkendelse af eksamensbeviser for højere uddannelser Forslag til Rådets direktiv fremsendt af Kommissionen den 9. juli 1985 Supplement udarbejdet pa grundlag af dokument KOM(85) 355 endelig udg.
Voir plus Voir moins