Cet ouvrage fait partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le lire en ligne
En savoir plus

0314 bt p1:Layout 1.qxd

De
16 pages

0314 bt p1:Layout 1.qxd

Publié par :
Ajouté le : 21 juillet 2011
Lecture(s) : 66
Signaler un abus
Anul 179 (XXIII) — Nr. 314
P A R T E A I LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE
S U M A R
Pagina
Nr. DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE Decizia nr. 120 din 1 februarie 2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe .......................................................... 2–3 Decizia nr. 146 din 8 februarie 2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4, 5, 6, 11 și 19 din Ordonanța Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activității și funcționarea instituțiilor de medicină legală .................................................... 4–6 Decizia nr. 150 din 8 februarie 2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 142 alin. (6) și art. 215 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală ............................ 6–7 Decizia nr. 253 din 22 februarie 2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar și ale art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare .... 8–9 HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI 428. — Hotărâre pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al județului Botoșani, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Botoșani .................................................................... 10–15 429. — Hotărâre privind organizarea reuniunii grupului de lucru pentru protecția mediului în data de 30 mai 2011 și a reuniunii miniștrilor mediului din statele membre ale OCEMN în data de 31 mai 2011 .......................... 15–16
Vineri, 6 mai 2011
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin