Cet ouvrage et des milliers d'autres font partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour les lire en ligne
On lit avec un ordinateur, une tablette ou son smartphone (streaming)
En savoir plus
ou
Achetez pour : 5,49 €

Lecture en ligne + Téléchargement

Format(s) : PDF

sans DRM

Partagez cette publication

Vous aimerez aussi

Scenario: TemPoe
Tekeningen: Mor
Inkleuring: Florent Daniel
Historische supervisie: Patrice CourcelleVoor hun medewerking aan deze historische stripreconstructie danken wij Patrice Courcelle,
Etienne Claude, Laurence Nelis, Marie-Isabelle Legrand, de VZW "Bataille de Waterloo
1815", de reconstructieteams, en in het bijzonder Arnaud Olbrechts, Franky Simon and
Franck Samson, Tanguy de Ghellinck, Josette Champt en het "Maison du Tourisme van de
Brabantse Ardennen".
www.facebook.com/sandawe
© Sandawe, 2015.
www.sandawe.com, contact@sandawe.com
Wettelijk depot: april 2015; D/2015/12.351/9
ISBN 978-2-930623-42-9
Eerste druk
Alle rechten voorbehouden voor alle landen. Niets uit dit boek mag worden vertaald, gekopieerd, gereproduceerd, opgeslagen
worden in een databasesysteem of in enig formaat overgenomen worden via elektronische of mechanische manier, fotokopie,
recording, scanning of andere methode zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs. Een kopie of reproductie
is een inbreuk op het auteursrecht zoals die wordt geformuleerd in de wet van 11 maart 1957.

Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin