La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Partagez cette publication

Vous aimerez aussi

1
SOLUCIONARI - UNITAT 4
Pag. 39 - Les respostes correctes del conte són:
-
1 a, 2 b, 3 c, 4 a, 5 b, 6 b, 7 a.
Pàgina 41 - Pregunta 1-
-
Els personatges són els tres reis mags: Melcior, Gaspar i
Baltatsar.
- Pregunta 3-
- Proposta de títol
:
La broma del pare Noël
Pag. 42 -
Activita 3- Endevinalla
:
- La resposta és
:
Els caramels
Pag. 44 - Joc nª 1: Nom de cada joguina i personatge de Tretzevents.
1- Cavall, 2- Alicia, 3- Bicicleta, 4- Bir, 5- Pilota, 6- Oscar (el lleó)
7- Ratafia (la bruixa), 8- Tren, 9- Tad, 10- Nina.
---------------------------------------QUÈ SÉ JO DE TOT AIXÒ ?-----------------------------------
1- Què demana l’Inongo al seu amic Oriol ?
Li demana què és el tió de Nadal.
2- Què és el tió de Nadal, qui en fa un cada any ?
El tió és un tronc amb caramels a dins. L’avi Ciset en fa un cada any.
3- Què fa la Gaëlle per Nadal ? I la Núria què fa ?
La Gaëlle fa l’arbre de Nadal i la Núria fa un pessebre.
4- On instal·la el seu pessebre la Núria ?
La Núria instal·la el pessebre al peu de l’arbre de Nadal.
5- Expliqueu què és «Tretzevents» ?
Tretzevents és la revista infantil catalana més antiga.
6- Què li passa a la cabreta del Senyor Seguin ?
S’ha escapat per anar a la muntanya on el llop se la menjat.
Pag. 23 de la Llibreta de l’Alumne________________________________________
-
COMPRENSIÓ DE LES SITUACIONS : -
Preguntes i respostes corresponents.
- Oriol, què és el Tió de Nadal ?
- És un tronc amb caramels !
-
Vols venir, l’ avi en fa un ?
- Sí, quan ? M’agradaria …
- Núria, què fas per Nadal ?
- A casa fem el pessebre !
-
Però tu, què prefereixes ?
- M’agrada tot, sobretot els regals !
- Núria, on és la capsa del pessebre ?
- A l’armari de la meva cambra.
2
Pag. 24 - VOCABULARI (SONS
I GRAFIES)
1- Relligar cada frase amb una fletxa
0- A la feixa de l’avi -
hi ha un faig ben verd.
1- Aquesta font dóna -
una aigua viva i fresca.
2- Ferran s’ha refredat -
i és al sofà amb una bufanda.
3- El vent de llevant
- bufa molt fort dins la vela.
4- Les avellanes cauen -
dels arbres amb el vent.
5- Avui, es veuen alguns
- núvols amb el vent d’hivern.
6- La meva àvia prepara
- un plat de faves amb vedella.
3- Envoltar les paraules amb la lletra [V] i
subratllar les paraules amb la lletra [F]
0- Gaëlle,
f
as l’arbre de Nadal a casa te
v
a ?
- Sí,
f
aig un arbre a casa me
v
a.
1- Oriol, el teu avi fa un tió de Nadal ?
- Sí, en fa un a casa seva
2- Aquest instrument és un violí ?
- No això, és un violoncel
3- Aquest arbre és un avet ?
- No, no és cap avet és un faig.
4- A l’àvia, no li agrada l’arbre de Nadal ?
- Sí, però prefereix el pessebre.
5- A la vinya de l’avi fa molt de vent ?
- Sí, hi bufa un vent fortíssim.
Pag. 25 - TREBALLEM LA LLENGUA
1- Completar amb els plurals dels adjectius possessius, com als exemples :
01- És el seu avi i la seva àvia
?
- Sí, són
els
seus
avis.
02- És la seva pilota el seu tren ?
- Sí, són
les
seves
joguines.
1- És el seu pare i la seva mare ?
- Sí, són
els seus
pares
2- És el seu martell i la seva pinça ?
- Sí, són
les seves
eines
3- És el seu llibre i la seva bossa ?
- Sí, són
els seus
afers
4- És la Gaëlle i la Saida ?
- Sí, són
les seves
amigues
5- És el seu abric i el seu jersei ?
- Sí, són
els seus
vestits
2- Dir ON i QUAN ? (completant les frases)
01- Oriol, on vas demà
?
- Demà, aniré a casa del meu avi.
02- Núria, què fas després ?
- Després, anem
a comprar els regals.
3
1- Saida, què fas avui ?
-
Avui, vaig
al mercat amb
la meva
mare.
2- Patrick, on vas la nit de Nadal
- La nit de Nadal, vaig
a Narbona amb
els meus
pares.
3- Inongo, què fas per les festes ?
-
Per les festes, anem a
un ball amb
la meva
família.
4- Núria, on vas aquesta tarda ?
-
Aquesta tarda, vaig
a casa
del meu
oncle.
5- Oriol, què fas per Sant Esteve ?
-
Per Sant Esteve, vaig
a casa
del meu
avi.
6- Mestra, on va per cap d’any ?
-
Per cap d’any
,
anem
a París amb
el meu
marit.
---------------------
Exemple de Butlleta d'abonament a la revista «Tretzevents» -------------------
Cognoms (nom del pare i de la mare):
Dalmau i Capdevila
Nom del nin o de la nina :
Mireia.
Data de naixement.
10. de març de 1993.
Adreça:
Avinguda del bosc, nº 24 -
Codi postal i vila :
17.890 - Camprodon
Adreça electrònica:
Mireia.Dalmau@internet.cat
Comarca i País :
Ripollès - Catalunya
Pag. 26 - COMUNIQUEM AMB JOCS DE ROL:
1- Núria, on fas el pessebre ? (Proposta)
S- Núria, on fas el pessebre ?
N- Al peu de l’avet de Nadal.
S- És que jo mai no l’he vist.
N- I vols veure el meu pessebre ?
S- Sí, perquè no, m’agradaria.
N- Doncs, vine el dia 24 a la tarda
S- A casa teva ?
N- És clar, a casa meva !
2- Saida, com festejava Nadal la teva àvia ? (Proposta)
N- Saida, com celebrava Nadal la teva àvia ?
S- Ui, la meva àvia no celebrava Nadal
N- I què celebrava ?
S- Celebrava el ramadà
N- Quina festa és ?
S- És una festa musulmana. Es mata un bè.
N- Es mata un bè ? Per què fer ?
S- Per fer el mexuí i el cus-cus,.
N- Això, fa molt temps, oi ?
S- No, encara la fem!
3- Mestra, quan és Santa Llúcia ? (Proposta)
4
O- Mestra, quan és Santa Llúcia ?
M- És un dies abans de Nadal.
O- Sí, però quin dia exactament ?
M- És el 13 de desemdre.
M- Però, perquè ho vols saber ?
O- Perquè a casa sempre en parlen.
M- I què diuen, els teus pares ?
O- Diuen que per Santa Llúcia hi ha una fira.
M- Sí, és on es compra tot per preparar Nadal
.
Pag. 27 -
COMPARAR ELS ADJECTIUS I PRONOMS
POSSESSIUS
AMB EL FRANCÈS
1- Completar amb els adjectius possessius i comparar amb el francès
01- És
el teu
regal ?……………………
- Sí, és
el meu
regal.
02- És
la teva
revista ?…………………
- No, no és
la meva
revista
1- És el teu pare ?……………………….
- Sí,
és el meu pare.
2- És la teva mare ?…….……………….
- No,
no és la meva mare.
3- És el teu amic ?...…………………….
- Sí,
és el teu amic.
4- És la teva amiga ? …………………...
- No,
no és la meva amiga.
5- És el seu llibre ?……………………...
- Si,
és el seu llibre.
6- És la seva llibreta ?……..…………….
- No,
no és la sava llibreta.
2-
Completar amb els pronoms possessius i comparar amb el francès
01- És
el teu
llibre ?.
- Sí, és
el meu
?
(masc. sing.)
02- És
la teva
llibreta ?
- Sí, és
la meva
?
(fem.
sing.)
03- Són
les vostres
revistes ?
- Sí, són
les nostres
?
(fem.
plur.)
04- Són
els vostres
dibuixos ?
- Sí són
els nostres
?
(masc. plur.)
1- És la teva bufanda ?
- Sí,
és la meva.
(fem. sing.)
(la mienne)
2- És el teu regal ?
- Sí,
és el meu.
(masc. sing.) (le mien)
3- Són les vostres bitlles ?
- Sí,
són les nostres.
(fem. plur.)
(les nôtres)
4- Són els vostres patins ?
- Sí,
són els nostres.
(masc. plur.)
(les nôtres)
5- Són les vostres bufandes ?
- Sí,
són les nostres.
(fem. plur.)
(les nôtres)
6- Són els vostres CDs ?
- Sí,
són els nostres.
(masc. plur.) (les nôtres)
Observació:
Els pronoms possessius catalans s’assemblen molt als pronoms possessius
francesos, només els plurals
els
i
les
dóna en francès
les.
5
Pag. 28 - JOCS FINALS
Joc 1:
Els
animals dels contes i faules són :
Extret de: «Cavall Fort» nº 918, pàgina 19
1- Els tres ossos. 2- Els set cabrits i el llop. 3- El corb i la guilla. 4- El lleó i el ratolí.
5- El bou i la granota. 6- Els músics de Bremen. 7- Els tres porquets. 8- Riki, Tiki i Tavi.
9- La llebre i la tortuga. 10- La rareta que escombrava l’escaleta.
JOC 2- SOPA DE LLETRES :
Les 10 paraules d’objectes relacionats amb les festes de Nadal són :
- Avet, caramels, escudella, joguines, pessebre, raïm,
regals, tió, torrons, xocolata (o xicolata).
6