Cet ouvrage et des milliers d'autres font partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour les lire en ligne
En savoir plus

Partagez cette publication

SOLUCIONARI de « BENVINGUTS 3 »
ITINERARI
1
Pàgina 5 -
QÜESTIONS DE COMPRENSIÓ MÚLTIPLE
(QCM)
QCM SITUACIÓ 1 - PERPINYÀ
quatre
nins i nines, dos són nous alumnes
1
-
Ja se coneixen del curs anterior dos nins i nines, quatre són nous alumnes
tres nins i nines, tres són nous alumnes
un petit castell de Perpinyà construit pels reis de Mallorca
2
-
El Castillet era
una porta de Perpinyà que feia conjunt amb les muralles
un antic hospici de Perpinyà que rebia tots els pobres.
el construiren els comtes del Rosselló.
3
-
El Palau dels reis de Mallorca és construit per Jaume II l’any 1229.
començà a construir-se l’any 12 76
QCM SITUACIÓ 2 – TOLUGES.
l’assemblea de Pau i Treva de Déu l’any 1027
1
-
L’Abat Oliva convocà l’assemblea de Pau i Treva de Déu l’any 1127
Berenguer a l’assemblea de Pau i Treva de Déu.
l’ajuntament de Toluges
2
-
A Toluges, els nins i nines visiten
l’església de Santa Maria
el passatge dels Jotglars
és del segle XIIè
3
-
L’església romànica de Toluges
se construí al segle XIè
s’amplià al segle XIX.
QCM SITUACIÓ 3 - CASTELL ROSSELLÓ.
era Ruscino
1
-
El nom antic de la vila de Castell Rosselló era Illiberis
era Cabestany
invità
els sarraïns a la vila de Ruscino
2
-
L’Emperador Carlemany destruí el castell de la vila de Ruscino
construí un castell i li digué
Ruscellio
.
no va pas morir d’una mort estranya.
3
-
Guillem de Cabestany
era un poeta enamorat de la Soremonda
matà en Ramon de Castell Rosselló.