La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Jouluvieraita

De
32 pages
The Project Gutenberg EBook of Jouluvieraita, by Emil NervanderThis eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it,give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online atwww.gutenberg.netTitle: JouluvieraitaAuthor: Emil NervanderRelease Date: January 19, 2007 [EBook #20397]Language: Finnish*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK JOULUVIERAITA ***Produced by Matti Järvinen, Tuija Lindholm and Distributed Proofreaders EuropeJOULUVIERAITAE. NervanderEnsimmäisen kerran julkaissutKustannusosakeyhtiö Otava 1903.Alkulause.Monta vuotta sitten julkaisin suomeksi joitakuita kirjasia nimellä: "Honkain tarinoita", "Uotilan isäntä" sekä "Katri.Kertomus 17:vuosisadalta", jotka eivät silloin vielä olleet ilmestyneet ruotsiksi ja joista muuan ystäväni puki kaksiensinmainittua erittäin huolelliseen suomenkieliseen asuun.Siitä lähtien on monta kirjoitustani ja kaunokirjallista pikkukyhäystäni julkaistu yksin ajoin suomeksi ja ruotsiksi, muttaolosuhteiden vuoksi ei näin ole käynyt niiden kaikkien.Nyt on haluni palanut julkaisemaan tämän pienen kokoelman vaatimattomia kertomuksia, joista moni vasta nyt onsuomennettu, toisia taas olen julkaissut tilapäistä salanimeä käyttäen, ja minua ilahuttaisi, jos suomalaisten kotiemmenuoriso niitä kohtaan osottaisi hiukankaan sitä suopeutta, mikä varhaisemman polven neitosten ja nuorukaisten puoleltatuli ...
Voir plus Voir moins

Vous aimerez aussi

The Project GtuneebgrE oBkoo Jof uvulraiea,it yb limEreN dnavis eerTh is Bookht eof rfoa su eane onny areheywsoc on tiw dna t tonr sehta mlsos whatsotrictionam uoc yreveoY . iveawt  ipygit,i  tu-es reryao rms e ter thundeG tcejorP eht foseenic Lrgbeenut sihooBero klno nc ideluwid  tthre.gentine atwww.gutenb
Monta vuotta sitten julkaisin suomeksi joitakuita kirjasia nimellä: "Honkain tarinoita", "Uotilan isäntä" sekä "Katri. Kertomus 17:vuosisadalta", jotka eivät silloin vielä olleet ilmestyneet ruotsiksi ja joista muuan ystäväni puki kaksi ensinmainittua erittäin huolelliseen suomenkieliseen asuun. Siitä lähtien on monta kirjoitustani ja kaunokirjallista pikkukyhäystäni julkaistu yksin ajoin suomeksi ja ruotsiksi, mutta olosuhteiden vuoksi ei näin ole käynyt niiden kaikkien. Nyt on haluni palanut julkaisemaan tämän pienen kokoelman vaatimattomia kertomuksia, joista moni vasta nyt on suomennettu, toisia taas olen julkaissut tilapäistä salanimeä käyttäen, ja minua ilahuttaisi, jos suomalaisten kotiemme nuoriso niitä kohtaan osottaisi hiukankaan sitä suopeutta, mikä varhaisemman polven neitosten ja nuorukaisten puolelta tuli nuoruudenaikaisten kyhäysteni osaksi. Tekijä.
Produced by Matti Järvinen, Tuija Lindholm and Distributed Proofreaders Europe
JOULUVIERAITA
E. Nervander
Title: Jouluvieraita Author: Emil Nervander Release Date: January 19, 2007 [EBook #20397] Language: Finnish
** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK JOULUVIERAITA *** *
Jouluvieraita
Alkulause.
Ensimmäisen kerran julkaissut Kustannusosakeyhtiö Otava 1903.
ttaaolo JluouO .än iläk issisknoksälys ätiajin,teli oah kn desias ,ojak ,akppaleen matkaa kirhi nidokiäp aanaenPiä.väod ksäesmaputya t ououilapsuta l ja udenkoiss iits iihneuhalliseti ja rayt senyeH i addnsmeolä nehänin  ä ietsiph hnmei vahail,puuussallah nerasis namtoatimna, annhvaistinlevyä, täynatamss aakth aapaaikun utaisos nH .ao näp ila'rauntoa aseesthuontoit areedtsk haon jä,ssturspokaässytitsöittiek dille jäsliinivaosll eopdhleeli yhä n de nänstiiap ,h inythänäämän oka h jonlle,atesliuaatllrksiiöttei kansaestusiop ätlyllyhitt ,ojkt aojo ilavnämantelikiekujaurnaaeksv nahavialt neka vetleaaenneh ouläälh vyja ttaa ivätäyttviel naaak teskolaulaj htuotad.Liin aa ntnäl,neelt iaua-- muinkuiä.nuHnoirknaop sinkertae oli ykniknetoj aj nenirähee  Sa.avil t aihajssutiltt istoj muistenljaiä,sta  jtuassii trasv neareiouhsneeseen, saliin,j ko alutout iokenak rko penksnuS .ikkioloassilakunai akin ht nii ätvyniiu nnäk nkroii peninvaiiväryäK .äektäk äöönsristympäivat tovniönp remmtaliala sttaaset maj tmas okokalehsiset roat pronsokirtsvi,ij to allelouh tyliäs ankaastoajan vaau,aj entta ninoakunneen t tuntta,mmiej taar aiakkvaoikon n dillkaenankiaa nyhivvnetyt, vanhan, enleataak ajklitälristarmota miseskän näsepsiälihentkyi ar pn;neöiypvlsäetalsiet niksi muonmuotoisilo  tavj ,aaktorikotintenpin tejavankirmarmsta atv rositeytietstltulevanjnajoeikes talaaamrah äaan oli puunjuurleelr kaneenutmnaa l; kaytpöeläk ,olakojoum tlods hä edelasstäti tovnyeeesnedikaäästsikälaul Kn.äytriisa nädieh vat omistajattaridtsaa ,teäto iln iakkraksaikäi ellio neeellil tpanikkku aipumtuari kä pt seasiaot navothat ikkikat vätiytnätaetatk lual tavhnsa muutamavaellut;h turujaimlatetsaspe vtasttuhoa alleloup neiveloitnokuaklivän tep hull,äkeniius anla sam kieistaniet,neekoj ep ai ili ollisasen niääk uaintsmasasa molempien itästmisoa llseuklaniokokiksek,uttei sipeileinäen srosimlki eehorniitpuihteuittn hiutte aj s nitivouinaisaiylinnä mo stmaaauksilealneuoeeesvin änevituu tems ajhäsita, samoin kuin nis naegmnhueklittäy na,ek nätivvalliv alleettaa kiräksilulljailll,äreäitlväk iitytehiv lääptsylli ot va jt,kaotatuberitsuetut tilla varasivunojlliolatam nivyh t,seainlkuon jt,ouilkntiamohj  aohvani s Pieltä.irlaniun tahsaetlivat uusista tuässii näkonnsaak ltilaaut vanakaveli älokkpaalukllä öydi häksekäk tutetsoj tivsaunkk akassde eantaan huo. Ainoasitp huidelllsisestkeääävjilaa stgnakatsamat itsankaisireronsta pmanakksik iass,aok jo,rhven ve osaroun iuppiir atavat pörheät hi amyäpör iahmrhat sesvka, otitjoeH.anaddruk iuttsynsamysta, ä alkookaennttnipslahäe llsilkvan nep ,teskue neätsituT.näääamestnnaä ollut  ei viele atämälättyoj , hatpeilmailiviss liatnam suaa,nvanhnut ttau pueiskainnuk notaauuljoa osRoi oln K.niieveaj npon n eikeasn liddHeolkkiats aavhnjoen sisarten kotieenouhäsoj ,neesnehäa ssa htkan inl  aemisenuaatäpi en ln sisaliuo va siuso taei neenamo ilotouvuorempisvuotta nR ooasj siraneasmia kuiklia pu asseenouh nääknihoimat, vtunua kidine numliamtt alldäöy presasie  nesatuaelleneipAh, n. "n hemitetoee nuvreee nivttäykiääjan ui klukresil atln esoksahtaa", lausukn ayhävll eesuttekiak tinaP" .isteälphia osRoi ir aosekts iätävriitaan ikini ta testnutattopal itle ja, mjateanieovskkiätitnel anhojen evat nevmaeekkhiasj esnekasia maton  pei ,ällääpuhnedoulenseeeonaauvst a nisaserneasl mepeän, lakkaamattsamok asisräskymsäesn kimyhyeviln."Sykseilmään sak s ,arhäädaan mea nkui ka,osRokovieluluoj nädinä vuonnsemme tännsiuten avotao oikked H",etir vsseilnaa ,adksali ysosvoa, jvalttuataldhuui uttnn ii ne, minkua ssiolo assiokuinää niin  sitä eldd!aK nuh vy äeHki ositaioma si tavnireheN"o näälo islekoesilj tänäin, una  aamässöittiin oN""?oiet vmäkea ssseisun nutlltuk ly maukasta. Eikö oj aikatio nniekvitäeelltan otrjia naanikiat ninkauoerlmkon kinaavar natisikiika. Pannutaskaa han adaruaisatdeH ehn  lkä. enle"Oäts aa tis"?S"iima", vasolla varkarktan täet, anp noviot."atsarain lalvosteneivotsmup ian iisiatesis ttitauoar papmeov a ativ ajlusikallista enemmnäk iu natavllhljuyhapyt nn  oem aälli ,isksok Hedda. s, rakas"?K"iiot ädeseäs skäEh. nisesaooR ukkip ,ikot äpstui maiahviliskpäouedtlele niluläj neekaJ .klo änämou jpuluanuhnij uoul nastteuoonmeille nyt nähak ippuävyh aive llnuMi ksikiteik nluelnet akki eikä ja sinöhäns iiträä nättyyyikko salmunalaataakaiippn nikkrupas ankk kn,neun.aA elta nokneikvesian, elehjattääj nooknas ilo däei mai Kt.nytyeenkun siinä leiovttii.n""uKhnnaaa vsin läeli  eäkähil ä?eneiE""ähänen vhtuu lautt a .uMit öektillie monn vätäyt ,nimmälkläj nes uutimiskoisistaknjyneikatj  aäsävtt länmii lyelmul laviimmäaj nkais valskenen äajs ii nu nuutnutaisislupeomo-rjakla atsisajtap pinaunp ai nliiosesti porisi tulithäaat knesttieöniömi, ä sshvkas siooash ouranesa, neesä olmissliH.alleukit aajinsei tt Rloeläkuak ,navypiinäämtui  vlestiö Eä.ouakäslivukoesrnkauppane jonkun l aj neättyäköynn ääätpän häi äsl sisi,"avmlo  nahviin kenku enntäpii ishdnäkaä  noonaaviS . nuns sallittu.""Olkss aesy elllsiyykun ha isili oinllup aj ,tunutsi täyniininenteläsuisvhpio  n ;eslaän henttSi. utyh atiainom iusukanaoja ysanväilj toll,enniuiriloln ativ tkaäääniepllämmtim ih älla ja llä tuulet yätt äuaolvitalikneh ttavilotöa ojik a kenttsiee.toullk uuH näi, mntelkä pitentsroonaua ivttavn ii sjajeuliitt,ns ke ähiemttlei, kuka oli tullavisaja kl i ausRooskki. kaistiä,näsi isiakliv ,säänlmsin seaa tivni ,ojm ouotuka veljen äidin j .tuämäNam ntala öatyylja tkivolihinerhokka, saaieihiitsnivä nesn aaajrmn aahjpovnedioj ahnaelaaleanpunaisia kuklo iapniteutv aaashd, tainniii skona,aisiin up nnta.oirjtaviahnkaentak ,öttyt iroun velin källää edenäneajh ul osn a ssikoisa ddlapaivo eH .s nenilaesi taastkää auknEen nipukkruk.a
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin