La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Kuninkaan-alut - Historiallinen näytelmä viidessä näytöksessä

De
78 pages
The Project Gutenberg EBook of Kuninkaan-alut, by Henrik IbsenThis eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it,give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online atwww.gutenberg.orgTitle: Kuninkaan-alut Historiallinen näytelmä viidessä näytöksessäAuthor: Henrik IbsenRelease Date: April 24, 2006 [EBook #18246]Language: Finnish*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK KUNINKAAN-ALUT ***Produced by Tapio RiikonenKUNINKAAN-ALUTHistoriallinen näytelmä viidessä näytöksessäKirj.HENRIK IBSENSuomensi ElleiWerner Söderström, Porvoo, 1884.JOHDATUS.Henrik Ibsen syntyi 20 p. Maaliskuuta v. 1828 pienessä Skien-nimisessä kaupungissa Etelä-Norjassa. Hänen isänsä,Knud Ibsen, oli kauppias; äitinsä nimi oli Marie Cornelia Altenburg.Isän kauppatoimi ei menestynyt hyvin ja pojan jo varsin nuorena täytyi itsensä hankkia elatustansa. Hän tuli siis 16-vuotiaana apteekkarin-oppilaaksi vielä pienempään naapurikaupunkiin Grimstadiin, joka siihen aikaan oli melkeinnykyisen Kajaanin tahi Kaskisen suuruinen.Nuoren oppilaan aikomus ei kuitenkaan ollut koko elämänsä ajaksi jäädä pilleriä kiertelemään, vaan hän toivoi saavansatilaisuuden oppia niin paljon, että hän apteekkarista voisi päästä lääkäriksi. Mutta hänellä oli apteekkitoimessa niinpaljon työtä, että, niinkuin hän itse kertoo, hänen täytyi melkein varastaa joutohetkiä lukemiseen. Ja pian toinen ...
Voir plus Voir moins

Vous aimerez aussi

The Project Gutenberg EBook of Kuninkaan-alut, by Henrik Ibsen This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org
Title: Kuninkaan-alut Historiallinen näytelmä viidessä näytöksessä Author: Henrik Ibsen Release Date: April 24, 2006 [EBook #18246] Language: Finnish
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK KUNINKAAN-ALUT ***
Produced by Tapio Riikonen
KUNINKAAN-ALUT
Historiallinen näytelmä viidessä näytöksessä
Kirj.
HENRIK IBSEN
Suomensi Ellei
Werner Söderström, Porvoo, 1884.
bs I senHeiknrseäsmisiupgnk uaessäpienen-n Ski atuuksi 8281 .v20i tyynalMa.  p iakpuipsa ;iäitä,Knud Ibsen, ol.assnäH i nesnässaiste E-Nläjaornesti memi eatoiuappnäk .gsIbnruteAla lineor CieraM ilo imin äsnkkia elaensä hantyiyi strone aätsiarnun n ja vjoj niop atynyvyh  naapäänenemä piniG nuikakpuupirkajo, inditamsrio naakia nehiis . Hän tutustansa61v-ouitils ii skkeeinarnaaapt a iskleivppo-aaliiaokaa niek um snkaauitelut n oläle okokja äsnämää jsiakleil pdäilm leekniynyksien Kajaanin tahisaK esikus niurun.neorNu oenilpp atsirakkeetpa nhää tt en,joal path M tusk.iäkir lääästäi pävoist näovioav ,h naleteänmää rierkiip ainniuued nposatilaisi saavanyttän nekeel myiek esti äh ,ootrkiä ohetmiselukerasaniv ojtuat aitkkmeoia ssinnilenäo äla ileetptä, niinkuin hänapjlnot öyät ,teCii roceut ttuusC nilitaup nsieh Lukiesstojansa.niaah nänaasl tahän mäemenä elvinipo nenäh ätiritoinian Ja pen. sa iuakhiekknes lah d numaars naitepmitäensejo, j  aenk riaj tehrättivät hänessäneeskumonilitaC alal sana;sttoiiv saniaaesäkatnalust Salkertion esnej tanuioelimutteja rsti minu atsaravutotienna stinopstrauiet tav nyn nähraettä v. Silisina oilitaC notenno otui arnksaääapnksimäiseen kokees ,bIes nätäh nneoiunjaliin ainakniiNniukoun r irsä Clmänina.atilämnineisyäetnen 84 1v.i n nehä9 pat älläytnys aatä hän oikan, etalut nesests iasanVaos tamra. anattidtunk ilojri eikäy ein n uskniun iito -ilo Ka:itveoi ttäiin teennatsav tävir autelavsiuuedensa perusti suuiomaketntävi en ton eiiv, ta sjanääsivtsliel ,oji häkaksystänen  atlium illelouhli oän hutonsk ukaja issuk tnatlailhoraai ltuna aikjr alial j  keväällilmestyi athoK.0581 .v äseIbn eelkjän seilK  nutesik nti Hänaan.ianiriststriniia tanateairet ie atto tun"Catilinaa"näyttääskneäse ki äukus kankaa ajnttaattaniap;asneskamein viinen  toiivtssyätepis äurn häinkuennn e tyssääp naaksok n eia härallla usileailletmea akatnitoohintiun kmin teti .v 7781juhlassaon riemulyoiiptspUasal nk islakss aatteoet, saan uän htätyo tsnyiossipnn jo  oli ediniinaav ak nmmeuiskan sen häkiten,kisautktniot.aJ  auorittaaylioppiltiot iovusrutt u menastailin Catattuhali tullo ivooi Ta.tuaaalvasaatnan ii niaonappalettoin 30 k itsttymus iaekra jaytmyn:yyir kus yRunodellhä eohkuee nilI tuetfii ksriiafisolokedeit n.assannukkapa ensimäinenk komesue  iujruenbs piäs oietti neeliet ätiav i; svaksin Cillonaa l iituatvrleäktyirsiuoapppaunanilita iytyät ten; kerran tuliekiläv timet nukal tteoua nslatiieh  nädethynesij  aätäv-asytnjaustaä. Ktömiödytseleaj ässedhy tvauiasa ijilnoru näjnäöniuetknaaivätpä ka. Vaaneaviayh nllo  teeksnotaesetksai piviäp an emme änneanivkaäntämietnaoo,"s nei I sbVaantse.ät s vähllioj ,aationys t kähdle setvaai tusklaes lyiisnä  ja "seuraaviltmeur tatan satatsamooR atseenun sottiiennelievsuniajr ll aukireähtenksintilä, olu am ss äsätiitoisenmuailmaan  :akktretoioesannsseisa täänelväelliuul etolkallkana uloskaupung aäpviläiles niaen mänkäin aätiv ätiis aäsnällimvaanän, matt oleiääväsp ätäkllsiestinellknah aikinvot ee einätivskteu es .sYätyv kuormaaipaustenak ittopleh otnin deuuornu; inäklääknän v häitnirsits kä, joiitäsiaip ryniötäj ,ja muun muassa meh aisärnom alleah tlaolan kllsaaperio niaakpm itti. koijass Norllonur" äp "neniseliälivhdViä.ns  siinän kanssa oehdinäo ilk ko satloila  jivjol asävieakninivhalasna paikavin itni sokt aavitanimeä tt eä,nslehak ;näämöys tävksaan.Bergenissä naTsnaknaj  aaSkiteat mstkuseukaruenavaouva annn näi häli oytte:äj yttöuvsoko aahi ek ti strakenes näh neekläj  "S(natknnsuliatlmä"Juhaää-näytet 35palinäml81 : nenteäytemaiskouaatnih knra" aSelmänäytnen öksityänisky ineip 485 1),enttnanshaut nk iliitoov netitantu ksao okiain oivlunuostitajaOle Bull, kuep ,aatlak itsurstlialnsriteateamlnaamiaisnos ouruns ja i kuaastjo1 ajhtv.n 85 1tyänämleiska aj iin.Siiha Bergenii nbIesneo ettt sja, siukmui kss näh netrav ätijaksittairjoin kiaeseklnk ia iajuu kankanät valu ;asneskia nähätylläat kamismuutäm ttylettvasoioä,staa vovn  tatk asedhode nytsiaas paljoa heikoioestl auplonet I ätsinegreB.tavaaursen ui katmmosskouilisp l yö858)s (1 myöbsenrik(liajeser ninneanho Tsaenus St tyräuprosenenialene Thija Magd"u( ukpmepöhsKme, jojen)ovarka jo nimmehtullo iliastri K nsaasniyäettl,y1 58 5I"nger Östrootin ravuoF( "I urregnil tst Öt)rå18, n keougiSolh56 "åpS ed tG(lium"t7 85 1ja) ughool.snarkejliL falOolo BergIbsenin  nulteatnesiäso un rliol hvaenänimipajasskespo illisaamat drsyväna eapj esatl uaasakimvoa ttmut yhyl es ,atnimiotkaton tnä se mun häätivisekrrnava oent  Si.näiiletyskämskesän ibIesul i äonintl" järienn kulkeennalegleaknas niamra din"Ha.stoil yöätämnäI sbneolemme tottuneettiojis amett nim rettiisidri, at "nirettaaet neshtKo. siakajhtjosn akaesutllna ,alaiNorjlä "sieltunakat m )7ttuutiisiaansiaiKrn soti änelone.)J oli (185nen hän  eänijekseäiimnstisotiskilleetialgelå He, joand) nulako avt teatlageinnnan srika( "tmræHednæp enaseuraavana vuonani mlseyt iH"le dsiamras aalapa81 .t 26sbI v neaivan uui hänet ,en yättnaa alllliooSti kkriän"V aukus atseloup ollas, j teoa.Senassnik"iran natium sianokia,aniliä u iknksynäkikyiyysdyseäs ;aj vaan täydessä nduakkaR"demok neotmun de. naseoideeik moe än )ieKærlia"(densigheiiänv oumlseytnii suurtasina par ,aasiojnur mleoVie n"ge "tarjTett av ouleäjnin draaden n uuilmaatsimesakluj nam iantaas vtäsi; a on koristamattmonap kunuasj  aitkukienman avhts naläsiskyläsneerit on  huotäinva.aamtt äekT mä kusomrtkan häöynajatsaltsiehiavnivynom tutuh iteo tsus ä ttmätä aissie iEk muamroosaa. ksia jap
JOHDATUS.
isläsis älie vkäse, iäsmmiseisaap usrolo iuka se mkun ta, nosa kjan uineenatiovys m äiithaa eienää käytä na esni auronlijimeamik aoukkei hnäh alliiiksour värssiä , josyjäaa n,nv liilelki
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin