La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Novelleja II

De
63 pages
The Project Gutenberg EBook of Novelleja II, by Samuli SuomalainenThis eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it,give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online atwww.gutenberg.orgTitle: Novelleja IIAuthor: Samuli SuomalainenRelease Date: March 12, 2007 [EBook #20799]Language: Finnish*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK NOVELLEJA II ***Produced by Tapio RiikonenNOVELLEJA IIKirjoittiSamuli S.Werner Söderström, Porvoo, 1885.SISÄLLYS:Joulu-aamunaTärkeät toimetKalaltaKostoLaulajaisetPiispan ElluKynämamseliMiltä näyttiTulipaloJOULU-AAMU.Jouluaatto oli tullut. Työt oli lopetettu, kylyt kylvetty, pahnat lattioille levitetty, kynttilät paloivat. Köyhinkin oli parahanvalonsa pannut majaansa kirkastamaan. Juhlapuvuissansa istuivat ihmiset ja veisasivat juhlavirttä. Ja niin oli laita meidänpitäjässä ja naapuripitäjässä ja kolmannessa pitäjässä ja niin kaikkialla. Ja moninaiset olivat virret, joita tällä hetkelläveisattiin, mutta yksi oli niissä kumminkin aine, kaikissa sama, nimittäin sama iloinen riemahdus, mikä ennen olipaimenilta kuulunut Betlehemissä. Yhdessä virressä se sanottiin näin, toisessa noin, mutta kaikissa oli kuitenkin samasisällys, nimittäin Kunnia olkoon Jumalan korkeudessa, ja maassa rauha, ja ihmisille hyvä tahto!Hyvä Jumala kuitenkin! Kuinka usein olen minä tällä hetkellä ajatellut: Ylistysvirttä ...
Voir plus Voir moins

Vous aimerez aussi

The Project GtuneebgrE oBkoo Nof llvea ej, IIS yblumauS ilamonThiaineook s eBrot sif eso ehu neyoanf erwhny a on ta edna tsocomtsn  ow ti hlaions wharestrictuoY yam eost.reviv,gite op city su er -e yroa aw ter thenderit ucejorP eht fo smceLig ernbteGut ht he sikooB ro e nsclinedudit wneebgro.gronline atwww.gut
SISÄLLYS: Joulu-aamuna Tärkeät toimet Kalalta Kosto Laulajaiset Piispan Ellu Kynämamseli Miltä näytti Tulipalo
NOVELLEJA II
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK NOVELLEJA II ***
Produced by Tapio Riikonen
Werner Söderström, Porvoo, 1885.
Kirjoitti Samuli S.
Title: Novelleja II Author: Samuli Suomalainen Release Date: March 12, 2007 [EBook #20799] Language: Finnish
Jott,ylyevan tp hattu,peteyt k kylöyT .tulol ilo ttoatuaulul tli oik nlo iaparahvnpaloivat. Köyhinytteyk ,ittn tälttlailio lleitevat ituiva issansuvsialupJ huaa.namstkair ksaanjaam tunnap asnolaänpitäjäita meid nlo ial .aJn iivilatärtativuh jev asasisimhj tenaismoni Ja lla.rrte tivilavteo heä lltäa itjo, niittasievällektaapuripissä ja najk loamätäjss ääjitsääsesnn psaiak aikk aj niin alis ma nirioendus,emahä en mikpilo nentlinemiaunulkua leet But ,umtt akyiso il niissä kumminkiia n ,enkiakassiam s na,itimintäsisamas niknetiu kli osaisikkaa noJ lookin aK nutäinimits, nällyes änas riv sserhd Ysäesmiheä.ssni ,umttesss aonäin, toiottiin ninKu! ininse ukaalamuJ äknetiuk kell hetatelä aj nimo elläälänt , sa mjassaaraa lamuk naekrosedue hyvä tahto!Hyvhu,aj  ahiimisllasa nounanuhsssisiolj asassiat ,a maassasa muusstiatnit  ,utahsndäei mlealalum Jsenom aj assaamnvirtstys Ylilut:n tyatnaieasätv  ,täävyhmuJ ,alaui ka nkljpa eoam jaioss.aM tuat Sinä yksin tiedionatrakk aj ass minhäöysaisalatprsi aotsiioas , kulstenissataistste,ae niaum iussa ei Soja, joiailajam niähtam jaa öy ktaaritnoaik atsik lutsneisoiia, orppja t ajolat no nämmeenoaljpa, änmmne että köyhänSuomsileata ajetll,a ttatuunt nulosullis niom nosunillakukse Ja aan.ll,akuesjatae  i, laelhekauo heilerriv iup ie,älna Sinuauhrisavuönrynä äuuedss ajut avhlelmmseli neiädyslep vääkutelan jikkei poimsktt a.tuMrierkan täjän häjäyrs iskim ,inatsamsuokllsine aypysenmaan kansa on  elli ajneist äst nyieisä nskousäth t säsiselaallle,avoiettä ja nöyuluojsiajlih staa mtaaahokoa olavatsiimot atsinkuli oäy;ni ttknnit häisp eiinnut tänäti tahtonakum allo änöy a ssmataisunkaa at .aktnaa natvikeuti puä olMetsoniner keltonimadal I?nuanahilo  jouluyö. Ääretönn äakraieilp hyor ksäässaesudkeenivlat saviat n loi. Seja ksti etilmilametal kutsmet luelhdhahu atsuakouh neluuän ttäkäähinei vas ;nnsol outiisooisit pllpusea neroiuh tsiRuv-iKorkean luyö.  o ilj uosääsN.tynaakkodievakkuk atrrvet tan matoilr ämo atunkanehopeunut häraan;lihäsiaj suullavymn ripäe.llyv S nkoas najk aaerrhon pienimmänkiuuttesm käisevmmeen.eilliirtuu p nerouv telut säel stäsi, taurjukkrajaia äajt ravirstan sena jo  änäänöytuM t atsei änlve  skynäana Tummänä ryhmmaioesaht hättaaan vänäjstmu, hauup tunu .okkrikllessasi sitä, mtuatm ti äälehmmtatiasiv vtataas ,nakuakk aaestaPohjötä sa tolas .eKsiätäty ässin laIl. jao skruuh niksunaakaamoäseevasta niin miven naaums  eäpn yömmtutaasyl sähöyv näaapa isk äies tiätneäptästä eyde pimikkalat attuM .atavr autnnsa osili o,nm tuat,äs naioTänä yönpäähän. naatav ,io nsaek ojokilimuaan hamaekio iänät nima,unam ai stoi lokatikkrarajkraka joisenstai viräknil näeksaul aanot asaunamha ianatl saat .iNni, tänä yönä, tahnevial Tt.väleeiö no nesaat öy n, jotija halineneisnlesi iimake ovi  katam akounar itsak inuskaksta, jota sisarunaass lyakt ioisä hiemenn mäinku anukilokkrieimoin nyt tänä joulätnyänv kääe ,inll okorkö äp tutiknenne ik ilo nuaamjoulainauna  .uMoknooj stt a tävkrikir tisneIha.semioketstsisisiatinnev laokhei'astuhanasti i ,etsiol sakriki toispaa stoiuna kks nesiatakkillä , siähänn päetir .äHen tutsni koko pitäjä, traaskaanokri assornuLai i urismaipätko o,äe äjssjoulttä una uaamaipmaesujokkiiv tii ola  ktyeted tavatoniitä tuovl.aJ  oi mhsiutir ksskoatavtaonnavas :aodoattetnään. Täkaanhtuinit ojatik no ilnetuus mänäjit pam nookkrik nesennyt, ja se tiette olo iymsöelivpaä i,pp s tie  ätselutäh etsennä a, täa saamunsaatälv iNnina .mia llreälyvihelto ilo ouus utteots  easäTämt eiteri.  aurimaiskiopL ,arot  napäsppänelnaarLea äjälipäten nkoiaa. Jansaon kpalj niin nookkrik aunam anätäi toatäh älo nmo ip naäjit länsiap ka,nuisv raisknnis iitä syystä, ettisne aj  neniämmojnplotakaoi panonamnaasekksts asta uudeenytlähtulko juakät ä ydkemiääveyn aiv titäjästä tästä pils aaun ,ojako utMu. tiasn oostärep nedouv namaina yt aäässnä poiip nlyniigeHsl htaos jn ia päno nääpmi,nootsipehekyömierrasi Havmllo iavt siutalhlnelioln täi iv nmanieekäuJ.nirkossa jokaiseläma manuh teikk j ,ellannukaruesn nelialhlju, leavhnir nsiet namuoreen nllinuhladys immättyknivätkjotya mieme,llmlaatnmukinaasi livat pon odottei olninet outiisjoensta lta,nakoaattaas aonas apseaiok jenleoln o kiee nlyepnäikn sen puolesta, ätteieh  nädsamo psaäjitsääsä nsaineorukyinulöytäd nh ievina,na htlää nstäelskkeneniakuroun tyneli käyny, joka ookkrae t tomen tnya pät ulko jutlynasiähyssäam ttui n asaineoruk".uNttaak iohäitntoi kt'askarkki niuK" :isasiev  miehenäa yhtenäuearuktnnuk kosostny kä,n leenyltuneeim  isitnutrier,nv miie nivsseu alantaaraku,allout neostak häa enisoiissen v kavana aajt tonna hän astui jaakaVanavep ,otolarsastnaliuo. inttal nitsakas ilsiaiakstde etaia aotj koik,nleelenteäyskna ktisesti un ellalneninaarehmielorsaletl aasaksiatt ousta, juhstin ovetäesiv k sänyd soj ,ällilo ie akr, vgatattiieisailis.nO lltuapo  ti, nuonsiiotanv utisrik neninun Aamuvirsi, suolninej uoulivsrem telppkarksaasrreHiknaitha tava olkoont: Kunnian tasansiäsi ahukornui koali stamottolep aj äll kajastiihan ja sn,araan nasiaeniuk lo n isiävyhtua uintil sinloly iahtraa nesru henki lentänyt aj ,asse assaam analum Judkeor kyhävll eotJ!t haa, jrauhmisia ihaksuat ,nutul iistäkään,ei yskäyn ta niiktojvo a mialleivataisllukloia ns natsnevä h. Syessaehtuiytnys suusiajliulkui  Ei.stki äisterin, meidän aLrumiiatsreni ,sienäimmt senasaH .täele ällenääengiä. Hään tysttteäipädthio natneaiok jlaulkun  neroun am iruaLskin lapmies, tusäätp ääusdunei arsatunaearka llun o irosiloutasa hyaillja llle k lyjänäykvläv n suiuh pja, ytssiojiluuk ellioda ,imäti st eitsei ja tunsi, ja meik ,ätlaav äh npun ishumoemtaistuteavukuTlout .än sla hi koeisonäh ätsilo esti elydtäi i stselitäme ,ätekseletnhuputei aiukn,neet nunrohuius tihdosta panain joatsinuak auttimipoa stoirjkit nuupuhäh nE  ill.auksekuuta vamuttllkeydäsmeämänssnut s isälliteh matonta lämmintäkanuan,nj  aason nJa. in senttäiiuk ähyöksakir nuoriin nin k, niii näsn  aukavhni stnemoa nkui Kp akrap itiä ilossänmökissä ienealm duleiaekäsh kot usulstuiluelop äaakik asävyäineekö lnsa.Kärsakt aa spaisp raN!akrap on neloulaeludpevakiul ken n tähseäsimleoninän mt ajaisekuta tesm ajtsiu. otneMopit ättkk uouluvdoteo ilvat nytkuluneet.iaunääp atp M.tuinenpalo karnsassiam iruaL iutsin iikken psaisksne,an iinoenllsiti niin terin äi .anitiÄlennesilomtt oansan manontah, mo sieyvääliolivs noatnim hii tk ia stailjV .ätnemikävomiaa; miestenkin siilkitukues ntiukn uoostukitarun simlt äthapit its pa ede
JOULU-AAMU.
ikan,ätskoj ap aisintaänoihta stmiihigss ahyätnäh vy komeassa kaupunläelsiö ekneie L.näätim naakia noneellemhänenyt tiät eir nlokaaas aatokon ku teitull  ,a näetaj  oli hpuutetta nokav aukniakik
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin