La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Palestiinassa - Matkamuistelmia

De
84 pages
The Project Gutenberg EBook of Palestiinassa, by Kaarle August HildénThis eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it,give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online atwww.gutenberg.netTitle: Palestiinassa MatkamuistelmiaAuthor: Kaarle August HildénRelease Date: December 23, 2005 [EBook #17380]Language: Finnish*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK PALESTIINASSA ***Produced by Tapio RiikonenP A L E S T I I N A S S AMatkamuistelmiaKirjoittanutK. Aug. HildénPastoriJ. C. Frenckell ja Poika, Helsinki, 1891.S I S Ä L L Y S :Alkulause I. Helsingistä Jerusalemiin II. Jerusalem ympäristöineen III. Betlehemiin, Mar-Sabaan, Kuolleelle merelle ja Jordan'ille IV. Jerusalemista Tiberiakseen V. Tiberiaksesta Damaskukseen VI. Damaskus VII. Baalbek ja LibanonVIII. Beyroth'ista kotiinA L K U L A U S E .Kirjassa, jonka täten julkaisen, kertoelen siitä matkasta, jonka tein täkäläisen saksalaisen seurakunnan kirkkoherran, t:riG. v. Rohden'in, kanssa keväällä 1890 Palestiinaan, Syriaan ja Egyptiin. Loppuun olen liittänyt lyhyen kertomuksenolostani muutamissa Euroopan maissa; se ei kyllä tarjoa mitään yleisempää hupia, mutta olen sen tähän pannut siitäsyystä, että kirjani on myöskin oleva virallinen matkakertomus, jonka olen velvollinen jättämään Porvoon Tuomiokapituliin,koska nautin matkarahaa.Siitä aineesta, jota tämä ...
Voir plus Voir moins

Vous aimerez aussi

The Project GtuneebgrE oBkoo Paf stlenaiia,ss yb raaKA elsuguldént Hi eBoThis sofkoi  esu rhtny aofe ywane on ta ereh tsoc ona mlso tna diwhtictions no restr .re uoYtahwveost, ivegiy mapycoeru-o  rwayai  tthe der t unse iorP eht fo smret Lrgbeenut Gctjehtiwiht Be s kooenic iseluncd deugetbnre.gentor online atwww.
PALESTIINASSA Matkamuistelmia
Kirjoittanut K. Aug. Hildén Pastori
J. C. Frenckell ja Poika, Helsinki, 1891.
SISÄLLYS: Alkulause  I. Helsingistä Jerusalemiin  II. Jerusalem ympäristöineen III. Betlehemiin, Mar-Sabaan, Kuolleelle merelle ja Jordan'ille  IV. Jerusalemista Tiberiakseen  V. Tiberiaksesta Damaskukseen  VI. Damaskus VII. Baalbek ja Libanon VIII. Beyroth'ista kotiin
Produced by Tapio Riikonen
START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK PALESTIINASSA *** ***
Title: Palestiinassa Matkamuistelmia Author: Kaarle August Hildén Release Date: December 23, 2005 [EBook #17380] Language: Finnish
ALKULAUSE.
Kirjassa, jonka täten julkaisen, kertoelen siitä matkasta, jonka tein täkäläisen saksalaisen seurakunnan kirkkoherran, t:ri G. v. Rohden'in, kanssa keväällä 1890 Palestiinaan, Syriaan ja Egyptiin. Loppuun olen liittänyt lyhyen kertomuksen olostani muutamissa Euroopan maissa; se ei kyllä tarjoa mitään yleisempää hupia, mutta olen sen tähän pannut siitä syystä, että kirjani on myöskin oleva virallinen matkakertomus, jonka olen velvollinen jättämään Porvoon Tuomiokapituliin, koska nautin matkarahaa. Siitä aineesta, jota tämä kirja käsittelee, löytyy vierailla kielillä monta suurta ja tieteellisessä suhteessa ansiokasta teosta, joitten rinnalle ei tämä mitenkään voi eikä tahdokaan pyrkiä. Maanmiesteni huomiota se kuitenkin herättänee sen tähden, että sen tekijä on ensimmäinen suomalainen pappismies, joka jälkeen uskonpuhdistuksen aikakauden on käynyt Palestiinassa. Matkamuistelmissani olen kertoessani niistä paikoista, joissa kävimme, usein viitannut raamattuun. Syynä tällaiseen menetystapaan on se tarkoitus, jota kirjaa tehdessäni olen pitänyt silmällä. Olen, näet, samalla kuin koetan antaa mahdollisimman selvän kuvan maasta, kansasta, elämän tavoista, rakennustavasta j.n.e., tahtonut teroittaa lukijaini mieleen pyhän raamatun totuuksia ja siten kohottaa heidän katseensa maallisista, katoovaisista ijankaikkisiin, katoomattomiin. Olenko siinä suhteessa onnistunut vai enkö, jätän päättämättä. Kertomuksen laatimisessa olen seurannut matkalla kirjoittamaani päiväkirjaa sekä maantieteellisiin ja historiallisiin erikoisseikkoihin nähden kysynyt neuvoja monelta kirjailijalta. Niitten joukossa mainittakoon tässä: Meyer'in "Reisehandbuch" vuodelta 1889, "Durch's Heilige Land" kirjoittanut professori C. v. Orelli, "Real-Encyklopädie , " toimittanut t:ri Herzog, "Reseminnen från Egypten, Sinai och Palestina", kirj. G. C. Beskow ja "Jesuksen elämä", kirj. t:ri J. W. Farrar. Kertomus Damaskuksesta, Baalbekista ja Libanon'ista on tekijän suosiollisella luvalla käännetty eräästä Saksan kielellä julkaistusta matkakuvauksesta, jonka on tehnyt hyvä ystäväni ja matkatoverini t:ri G. v. Rohden, joka niinä kahtena kuukautena, kun olimme itämaisella matkallamme, uskollisesti jakoi kanssani matkan ilot, surut ja rasitukset. Kiitos hänelle ystävyydestään, jonka aina säilytän rakkaassa muistossa. Lopuksi lausun sen toivomuksen, että tämäkin monessa suhteessa puutteellinen teos, jonka kirjoittamiseen olen käyttänyt jokaisen virkatoimiltani pääkaupungissa liikenevän hetken, tuottaisi Jumalalle kunniaa ja herättäisi rakkautta häneen, Jesukseen Kristukseen, jonka maallisen elämän vaiheista olen kirjassani saanut useasti huomauttaa. Helsingissä 9 p. Kesäkuuta 1891. K. Aug. Hildén.
ätämv eiäla us iMesopotamiassa, atsioj , ellamuJ, lallsin oiinkuäpvimm eulmeni äsim.me eaham Abrotsih ähtrek airn Ku. ooteuupslaistäpaikta ja niiots aypiots,aj oinmn se jsäkuon ätisaamavukis nmastotto ehdinenllnetiespo i iula tuatamRaä häPyakoj asnasseikulin mitkä ajatuksk hetisyät , inhiä orstlliataisj neekläsiälsnetmä m! Näkuvaielis eiäknämaemulssn oillsiätävräheeimaj te tavukilneukivutm lialni mukaan,aina senlisi ,älire mhi larietisovt  eat äamt mätineiemm. Usn onlaki kultajhalnuleis tesaillmia  jmaoisv isai ajisäsouh esne staleilaa mason:i" äLdh eamaltasi ja suvust änim ajnis neetreuu sutnskai ksj noll,eni äakm lleosinuan; soitenurim nllnusue  änitelo ,nes ajsiunaan aksi ja t ee nisisun tajaaursen teit sunnäh aj nenäh emm Moo" (1naus siuajk )2 ,1: ,.s21py "",aa, a"mahäl" ilo nm uttavuu kalitt Isrnsa, auJojkn navamali,ksuk latemmito,leaias rep önnimuksia, taistelu aokiv aokteetelähes ;nääyttetseakitiopptaa  jjanujaajh ot am"iassa , jo maan onal ntesprsI ilea j",saos vaatiuoukanupti -ajv iiat viini "istuivsiet aumni ettvakoinpaikkuvaeen eis uutslisemmulte einmää it menivhetäätivmmsääs valossa, täynnäahi eetnsillk atneautautSe. ailln minakii aiseksttleukivti ääns piimishaarov jinäp inetuuspal ana tätähäivinä. Jkiaa nhi nies voil s Klätemeä,ll ,aaähesanaam naa takovamän  elädyne aäkodllj hoanrrHe, säänätämle ätsilleemhi aomituist elänyt aksn anosiuued nssjomaaoalma, lais n älltsa aamutyiep lo(nommsiiat volivneetajonajosnaka aktoj ,elskkea anak pläitests auJamaltstonsa yhdestä toneätlak niileit teisa lusäjaytil äiskytisäk aj ataasmaa sttuvalum  eteätni ,ykllkuviielime mluomo näaenn ätsmälesii ä inut.M etasoasn"uaet navjrenmääräittien ylitnon aaujutsea imo aj aniolaj n päähaluominstä im ns lilemeakst manenondäsyesmmh äsäärerah  sar ja noista pyhisätp iaoksiat ,av ainuist vjadoihemhi ätit ,i iketan ristsa Golgasaekelner saakta Jkaoi Panalum Jtullut iskesimhipetti, o, elntyi ,ystssuK irsesuatsa aj utsaölyiliuono, i usudhass aisttmeim nähs taivaaseen; jo anastirskaatnakJu, leilKan lamaj soin;tnäk ash maaieen  synlmantaj lusip oreftetuutta, tivat toattukia ktojak aal vvataenojatov)n ,tueeamulinuj valn jayteepimeH assoj ;neeseehatemislavan raeruttaen, kurittae,nk heiottea najan risgan;teos jlEasnämäreH  ,arvaiksti neetuttaojktj  ale ä aivn kinätää änivpäattukiavdhol tav omin jau päästäamnat läolnisaut nään iit,vaer hsarrlah iesuah nnen t mouulenä kouer :n"vunaalsuläie Va.llaa mläiviäp neduuhnav  äjatasun ii nsueasti sinne,sen katui nisimh .ätn Seokvu lsitäiielav auted nsiuumat unelitsehalln iskouvs netroussmiämydssoi jä,iap  akka akaonissjojoa  men, aai mhiett uam anoi luvatttiina elk eeksok itsesieäh lkajo, anumhtataper ns uuknnun joeleeaamijohtuuotiaksjo, a itaj tepo vittt taelivät, vaelsivaen npasootilsn aääämttsiesal Pn.ppo taviäk teeniaseutansn olratenäneehh leiea ksä stii nun ke,mmeluuk iat emmeuluhuttä pniismme  nloänik.niMatavuska tia vinsiuoädyssemmetnu tunavata hasäni palnap äätsul aekrriknenimeattaas nimnoieahelkit madymätes mäemimssäjäm vär ne ään,tavoiap jokkj ,akaotal sseaia llulomsuovmilaalv iehättävätmieltäs uuetikj  ateit, opelsis vaJesuehelteB ,melasurJe" ä!nseehmtire.j.n.eo teaser tret, Genm, Natsaiam stinap nsajl jä,deoit vaminiein ä usteliajatllseano m niasinsiai sanustkman k ,io :nrrekapnu omin silmin katat aaPeltsiiannakkaia,ojoi ja sselesnaamiin p ätjaEgaan in. yptiakkuuT o notiaentkmaa ssyy SlealP ,naairniitselakeissa lähteä seruaaav nuknua ultooh Gritausvof oR nnedhlo ,ia iuearnes alsikaasi, Tstoranpakunnejlevakriv ätte  senisläkätä, nis ia nasiaehlial kuulla,ttumaltaiiv M emM.ajattuken ivskliaauusksillaraautues aitoatemnt vjaa miaa ntlma autontieä yläht vaeksinu ,trakhekho atanuMia sti,oläe nakotevirpnuuet . oli sopivan matinnkteui kinursu atsioj ,aisiomnmoneina yi amest älietti .sElaatdoahomttytnä mtiimut nenotnonuetmän toivmutta täiianna , äaPeltsätär ptyvääiäh l,ine aj ktampakaineet olivat järejtskyesss.äK risia  jinud BtäelnitseP-asnoK aj inoptant kauolinteeett a.näMpniämeti ääpillaptun. täätPäivviysytuktsaay miemm ta Pietariöjunallaäpöthäl tynnärääkutiuh Henseäkiväkv  ,iep n:nu4 an skakan aiuodelatiteatavts iasiin minulla olivlis h älo näm ilenngyh l ayta,ikedss ehyth . äoThteän läkall matvaktaM .skutsura'ienhdRosanskan rineste  oli suu .yNhtnänee olno pistiääet Hsii eit .ätlviaruttaoin silläsi  heräsinmmseysädvi eteuua llmaoi vlalamottamatsutsavnää milloinkaan  assi iivteätjän,ee H raerks yt niiseikot e oktiet se tt'eo, eenne nomaktuk uutua ojuthetaeintys ittärässemmädato il näv,äj ioaipaava.syvästikno anom im alluna sttäys ktalialre,anek iatstnlakoss joutten joiatsulevlapnalamukuraeu senttäi nas aiuvaleHngnisävstniäieu sssra nälehsimiäpniy  lähteä. Eräitteo nanuj ärääm iln,säekhdinlool jklioola aly t lu lähIlta keleni,anvaloi sikaor kätsisiuky ätvätsuan näismään. Mutsjitäätkk oyhävouäjävst ysauiukl tynytnyärek iljo onne , joallesameitneuaatnir kajo, näi tuat s naameloatsetorpsen nttioomaja rk-taalsinek losiaakk jnakaa iiunn anisuovek uatärinko idän taivalaeluHthki . 4:pkymisräk asnajatulnaintiis rn,seouel,nk imestiesamisautaja hman päktajreokriip nanrreu saintHe. ivteitisaruktn ain Vapahis kalliaktir kaesruet n vievänäennälä muJ assnauh nalamlataunak kniteisllkanis ii slo ien muistoa. Minuotsikkiranaaiäp latiuuisänstmuä lemaukoikä ra serearnäH ätämikti Oe.llkaat mtausanuis nalamuJ na"ristiinan sanaak uuelamnoeeesneanmaa  jihkstauu,"atuva luansutiHänvttä s, eukouätt m ieilisraejuist ianialtvakir sarrah oul nem antaisikalla janoenllsim ieäd nllkä vä,läälit palletam araasillmiem nloentelaakkan  matariaPietaas itseakat aupot kinisäi Nn.iiojnn easvaiumm eseuraavana päiväeV ,äjänäp nuakänkpu, iahdko, ennenimypiiv ilo ndäei mkaot jt,nit numataumtuuN o.pp.11 elo. nä kutaas ,anisil at minluiekae keik timunlltäo lleessa, eiv Pietaripat luolskkeo kkunim niu isilo ntti  näyä, ksilt äteyytssuasätlai ollotaeludstli.inayyS iis  neha erota toveristyettääm taakinj i kstkpiuthdseukav anetrm ääaktaan jalon seuraavlnuaesner aaamut sä,käel plä"Ä: isnelo änim älli; älsasikansnun isllel ,hria äahim äo än nelunisJua lama; sinämiv haivtsnas niau, minä autan myö aunis s neut ajnusiösmyn numia ruksavhnino uaetlla ikeallä"kädeukulttauteikes n1:10). H (Jes. 4iknäsy nnireh ,itkmaovataa si puvtna äokiVlean .aamaseurensätävihiv anuj ,itnöylenäd kinmmlä, en. "Herra olkoon leisl häötemkrni, tivähyi!stuu"ksnaknnash ;esävya. Jliltrmaaa vasyätul ih uuävninoä stmeikKai usnom niknmädys nearfatlukhar nikntaisnkpat nuaa sktla namal
I. Helsingistä Jerusalemiin.
 joioja,lisita oävyh ässkääpupualaa uaatei.Mn dätua niaotskaaa nngissamme en oll
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin