Cette publication est accessible gratuitement
Lire

Adrar d umedyaz. Extraits

De
14 pages
Selmed-iyi La kem-ttnadi$ Ttxil-m $urem ad kem-afe$ La kem-ttcedhi$ Ttxil-m $urem ad kem-ére$ Selmed i yvarren Amek ara beddlen abrid Selmed i wallen Amek ara nekrent aêbib La kem-ttargu$ Ttxil-m $urem ad teffe$ Fell-am êekku$ I kra ara d-mmlile$ Selmed-iyi ard issine$ D acu i d times tasemmavt Selmed-iyi ard i$ile$ Ulac w’i d-teooa t$alavt La kem-ttraou$ Ttxil-m $urem ad d-tezziv Fell-am ttru$ Am usigna i di-terriv Selmed-iyi ard ssiwve$ Ad ttneqlabe$ am tata Selmed-iyi ard u$ale$ D arulyu-nni n tmucuha D kem i d lfen D kem i d lfen I d isefra- iw Kem i d asirem I d ddunit-iw Kem maççi d tayev Teméi-w ad m-t -hdu$ Xas a di-tmeênev Xas yid-m ad ten-ru$ Miga ad bennu$ di lemêan Ta $ef ta Gar wul-im d wul-iw yeêfan D tisuta Tikwal m’aa -d-inin £ur-i d acu-kem Tikwal m’ aa d-nadin Ma fki$-am isem Miga ad d-ggare$ nnehtat Tin $er tin Gar-i yid-m d lminat I $-undin Tikwal m’ a ttavsan Mi yettru$ fell-am Tikwal m’aa t assan Ayen i nessaram Miga ad ttruéu$ tirga-w Ta s ta Ma tsaggev r lebêer n ccaw D tikufta Ul-iw irebba-d i$es Allen-iw semmêent ives Ma d kem ahat tegganev Ul-iw irebba-d i$es Kem baqi ur d-tu$alev Ul-iw dam-hdi$ S wayev tbeddlevD acu ara m-ini$ I txedmev tafev Tayri ikessar Ur tezdirev ara Ad d-tettifrirev Ur tewzinev ara Ayen ara y-tekksev Ur -tes iv ara Ayen ara y-ten$ev Ur s-d-tlulev ara Tem$er ma nni$-am Ay tettkebbirev Aâluleq d ayla-m Deg-s ay tef $ev Ul-iw
Voir plus Voir moins

Vous aimerez aussi

KEM D ADHU NEKK D AGHANIM !

de arbaouihussein

SOPHONISBE

de Arbaoui1

Tayerza n Lkaghedh

de arbaouihussein

Selmed-iyi
La kem-ttnadi$ Ttxil-m $urem ad kem-afe$ La kem-ttcedhi$ Ttxil-m $urem ad kem-ére$ Selmed i yvarren Amek ara beddlen abrid Selmed i wallen Amek ara nekrent aêbib
La kem-ttargu$ Ttxil-m $urem ad teffe$ Fell-am êekku$ I kra ara d-mmlile$ Selmed-iyi ard issine$ D acu i d times tasemmavt Selmed-iyi ard i$ile$ Ulac w’i d-teooa t$alavt
La kem-ttraou$ Ttxil-m $urem ad d-tezziv Fell-am ttru$ Am usigna i di-terriv Selmed-iyi ard ssiwve$ Ad ttneqlabe$ am tata Selmed-iyi ard u$ale$ D arulyu-nni n tmucuha
D kem i d lfen
D kem i d lfen I d isefra- iw Kem i d asirem I d ddunit-iw
Kem maççi d tayev Teméi-w ad m-t -hdu$ Xas a di-tmeênev Xas yid-m ad ten-ru$ Miga ad bennu$ di lemêan Ta $ef ta Gar wul-im d wul-iw yeêfan D tisuta
Tikwal m’aa -d-inin £ur-i d acu-kem Tikwal m’ aa d-nadin Ma fki$-am isem Miga ad d-ggare$ nnehtat Tin $er tin Gar-i yid-m d lminat I $-undin
Tikwal m’ a ttavsan Mi yettru$ fell-am Tikwal m’aa t assan Ayen i nessaram Miga ad ttruéu$ tirga-w Ta s ta Ma tsaggev r lebêer n ccaw D tikufta
Ul-iw irebba-d i$es
Allen-iw semmêent ives Ma d kem ahat tegganev Ul-iw irebba-d i$es Kem baqi ur d-tu$alev Ul-iw dam-hdi$ S wayev tbeddlev-D acu ara m-ini$ I txedmev tafev-
Tayri ikessar Ur tezdirev ara Ad d-tettifrirev Ur tewzinev ara Ayen ara y-tekksev Ur -tes iv ara Ayen ara y-ten$ev Ur s-d-tlulev ara
Tem$er ma nni$-am Ay tettkebbirev Aâluleq d ayla-m Deg-s ay tef $ev Ul-iw yelsa-kem Ur yecbiê ara Ul-iw yekkes-ikem U s-d-tezgiv ara
ebbi ad isahel Ul-iw ma ad yeêlu Sani i kem-imettel £ tmes n wavu Xas ruê ff$e$-kem Si tayri-m ôwi$ Xas ruê êemmle$-kem Anida ur lli$
Ul-iw ibeddel yeffes Kem zelmev tettqellibev Ul-iw irebba-d i$es Kem tugiv ad tim$urev
U$al-d
U$al-d Ur -ittaooa ara D l$iba-m Ur s-zmire$ ara Ussan la tt eddin Ur a$-d-ttla in Ugade$ ad d-zzin Ur a$-d-ttafen ara
Bedde$ deg udem i waman £elben-i-d imeîîawen Iban-i-d wudem-im yeûfan D aman i am- -islu$en Ten$iv-i ulac w’i kem-icban Üebêan w’i kem-id ixelqen
Am yini iqublen times Akkenni ula d nekkini Ul-iw d-ittewwan $ur-es Timess-nni d kemmini
Rruê si zzman ittôaoun Melmi ara kem-id tefk tizi I y$eblan d acu ad s-rnun Ixtar-ikem iooa teméi
U$al-d Ur y-ittaooa ara D l$iba-m Ur s-zmire$ ara Ussan la tt eddin Ur a -d-ttla in Ugade$ ad d-zzin Ur a -d-ttafen ara
Cfi$ ass-en am ass-agi Asmi kwen-rran $ lmizan Ayyur dihin kem dagi Ilaq umwanes i yetran T$elbev-t d tama-m te$li I elleq d kem i d- eknan
Lehdur akk $ur-i i tesliv Amzun ur am-ufin ul Lehdur akk i di-tenniv R $ur-i gran-d d lemtul
Tikwal yeqqar-id wul-iw Mer d-tlulev zdat-s axir D acu ara s-rre$ a ééher-iw I yi-issegwran $er deffir
U$al-d Ur y-ittaooa ara D l$iba-m Ur s-zmire$ ara Ussan la tt eddin Ur a -d-ttla in Ugaden ad d-zzin Ur a -d-ttafen ara
asusmi
Ayen akk i tenna tsusmi Iffe$ fiêel ma nehder Ayen akk i yehder imi Gar-ane$ ur s-iban later Ay amviq deg nett$imi Asmi d-nemsawi Wiss ma tecfiv kemmini Asmi akken ééher-nne$ ikker D ddunit $-ibvan cimi Am tazart $ef yidni Anna$ a yir ass-nni al wa sanida t-tdeggeô
Netta yu$alen i w$ebbaô Ad s-tiniv le mer ezhi Nekk dagi ttêukku$ lecfar Imeîîi ittaf-d imeîîi Ma d kem ur m-iban later a di lber ya di lebêer Ittru wul ib$a ad kem-iéer Lukan d lhedda l ali uê kan tanfev-as yenîer Ume$bun deg i teîfer D rray-is yuklal akter Ad yerwu ubujad tayri
£ur-i lka$ev n tebra -im Xas akka acêal d aseggas Kem truêev f yiman-im Nekk lhi$-d d leqraya-s Ayen akk i d-êki$ d aqdim Ayen akk i n-ooi$ d aclim Asirem i d-mazal d awsim Xir ulac ttkal fell-as Kem d nekk ur nettleqqim Beîîu i d-neooa ad- eqqim Ma a m-ifsu ma ad am- isgim Ta$-it d azegzaw kullas
Ayen akk i tenna tsusmi Iffe$ fiêel ma nehder Ayen akk i yehder imi Gar-ane$ ur s-iban later
ir a-w
Tirga-w… Ma zemre$ ad kem-ttu$ !
Ma kem-id mmekti$ Beqqu$ ad ili$ yid-m Iwakken ad m-ini$ Ur ttu$ êed siwa kem
Ugade$ ad kem-ére$ Ad ére$ deg-m i y eddan Asmi akken êemmle$ Ttu$ ur cawre$ ussan Ad n-gre$ $ur-m Nekk $ile$ tecfiv fell-i Mi n-bedde$ zda -m Tettuv win tettuv-iyi
Ugade$ ad m-n-sle$ Ad b$u$ nekk ard $li$ Uqbel ard awwve$ Ad îîfe$ deg wayen ufi$ Ad d-êennze$ ilem Ad -i$ile$ d kemmini Ugade$ deg udem Ara t-afe$ d nekkini
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin