La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Reize naar Surinamen en door de binnenste gedeelten van Guiana — Deel 1

De
73 pages
The Project Gutenberg EBook of Reize naar Surinamen en door de binnenste gedeelten van Guiana (vol. I of IV), by JohnGabriel Stedman #1 in our series by John Gabriel StedmanCopyright laws are changing all over the world. Be sure to check the copyright laws for your country before downloadingor redistributing this or any other Project Gutenberg eBook.This header should be the first thing seen when viewing this Project Gutenberg file. Please do not remove it. Do notchange or edit the header without written permission.Please read the "legal small print," and other information about the eBook and Project Gutenberg at the bottom of thisfile. Included is important information about your specific rights and restrictions in how the file may be used. You can alsofind out about how to make a donation to Project Gutenberg, and how to get involved.**Welcome To The World of Free Plain Vanilla Electronic Texts****eBooks Readable By Both Humans and By Computers, Since 1971*******These eBooks Were Prepared By Thousands of Volunteers!*****Title: Reize naar Surinamen en door de binnenste gedeelten van Guiana (vol. I of IV)Author: John Gabriel StedmanRelease Date: May, 2005 [EBook #8096] [Yes, we are more than one year ahead of schedule] [This file was first postedon June 11, 2003]Edition: 10Language: Dutch*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK REIZE NAAR SURINAMEN ***Produced by Jeroen Hellingman, Charles Franks and the Online Distributed Proofreading Team.REIZE ...
Voir plus Voir moins
The Project GtuneebgrE oBkoo Ref e izarnaur Smanie neod nd ronnene bigedeste  navleetaian nuG Il.vo (),IVf  onhoJ yb  leirbaG1#i  nuotSdeam n by Johnr seriesetS namdbaG leirlat  awspyCoghrila lni gahgnerc ld.  wor theoverkcehc ot erus eB lhtigyrop che tyrtnfeb  eronwods awr fouryoou cirubitgnt ih sroloadingor redistnetuG tcoBe grebth ony ajero Per debohluf rit ehhis ok.Ter shead tngs hi venwiieees hw nt tsgnihPlease dg file. uGetbnrerPjoce tore nghatcnoo  D.ti evomer ton otten wrihout witdare eeh thte idllma sal,"ntri phto dna rofni remiss perPleaion.ae desr l"geht e Gctenutrgbet  a ehtttobo moht fmation about thee oBkoa dnP orej tuoba noitamrofric ficipe suryodudenIlcel .siift inrtanimpo is eb yesu lif am e aanofls Yd. cour sertcihgsta dn how thetions inbnreuGetdnh ,ga  to tionect Projkam ot wanod a et oud inhot ouab.de towgeo int lvvoER.EE STGEENCHLSTSMAADRELEED ET.TEN EN KMET PLAAAA REH TAATRNEN.Y
Title: Reize naar Surinamen en door de binnenste gedeelten van Guiana (vol. I of IV) Author: John Gabriel Stedman Release Date: May, 2005 [EBook #8096] [Yes, we are more than one year ahead of schedule] [This file was first posted on June 11, 2003] Edition: 10 Language: Dutch
**Welcome To The World of Free Plain Vanilla Electronic Texts** **eBooks Readable By Both Humans and By Computers, Since 1971** *****These eBooks Were Prepared By Thousands of Volunteers!*****
,MB 
Produced by Jeroen Hellingman, Charles Franks and the Online Distributed Proofreading Team.
DOOR DEN CAPITAIN JOHN GABRIËL STEDMAN
*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK REIZE NAAR SURINAMEN ***  
REIZE NAAR SURINAMEN EN GUIANA I.
REIZE NAAR SURINAMEN, EN DOOR DE BINNENSTEGEDEELTEN VAN GUIANA;
JOMHDACNCNXEICSX .LAALTR,
 O quantum terræ, quantum cognoscere coeli  Permissum est! pelagus quantos aperimus in usus!  Nunc forsan grave reris opus: sed lætarecurret  Cum ratis, & caram cum jam mihi reddet Iölcon;  Quis pudor heu nostros tibi tunc audire labores!  Quam referam visas tua per suspiria gentes!
 VALERIUS FLACCUS,  Argonaut. Lib. I. vs,  168 173.
VOORREDEN VAN DEN VERTAALER. In den jaare 1796. kwam in twee deelen in groot quarto, te London te voorschyn eene Reisbeschryving, onder deezen tytel: Narrative, of a five years expedition, against the Revolted Negroes of Surinam, in Guiana, on the Wild Coast of South America; from the year 1772, to 1777: elucidating the History of that Country, and describing its productions, viz. Quadrupedes, Birds, Fishes, Reptiles, Trees, Shrubs, Fruits & Roots; with an account of the Indians of Guiana & Negroes of Guinea: by Captain J. G. STEDMAN. Illustrated with 80 elegant Engravings, from drawings made by the Author. De meer dan gewoone pracht en kostbaarheid, waar mede deeze Engelsche uitgaaf is volvoert, doet reeds dadelyk iets groots van dit werk verwagten: en in de daad de doorbladering van het zelve zal die verwagting geenzints te leur stellen. Eene aanéénschakeling van merkwaardige gebeurtenissen in eenen gemakkelyken en bevalligen styl voorgestelt, maakt de leezing van dit werk aangenaam; en het onderwerp is tevens belangryk. Meer dan één Schryver heeft wel ondernomen eene beschryving der Surinaamsche Volkplanting te leveren; maar verder dan dezelve door Europeaanen bebouwd en bewoond word, brengen zy het byna nooit. De Zand-Woestynen of Savanen zyn de grenspaalen, welke deeze Schryvers niet te buiten gaan. Maar vermits de Capitain STEDMAN, door het bywoonen van eenen tocht tegen oproerige Negers, tot in derzelver diepste schuilhoeken, door byna ontoegankelyke bosschen en moerassen, is doorgedrongen, treffen wy hier byzonderheden aan, die elders te vergeefs gezocht zouden worden, en des te meer opmerking verdienen, om dat ze overal de kenmerken dragen van zuivere waarheid, zonder opsmukking of vergrooting, waar door andere werken van dien aart veelal bedorven worden, en hunne achting verliezen. Met recht beschouwd men dit werk als het volledigst Tafereel der Volkplanting van Surinamen, eene bezitting, voor meer dan ééne Europeesche Natie van het grootste aanbelang. Geen wonder derhalven, dat in verscheide tydschriften in Engeland, in Frankryk, in Duitschland, met lof van dit werk gewaagd wierd. Geen wonder, dat de Burger P. T. HENRY zig verledigde, om 'er eene Fransche Vertaaling van te leveren, welke in den jaare 1798. in drie deelen in 8V0. te Parys in 't licht verscheen. Geen wonder eindelyk, dat men in Duitschland 'er in één Deel in 8VO. een zoort van uittrekzel uit gemaakt heeft. Alle deeze redenen bewoogen dan ook den Uitgever deezes, om dit zoo bevallig, als nuttig werk in een Hollandsch kleed te steeken, en den Nederlanderen ter leezing aan te bieden. Wat de uitvoering der vertaaling betreft, men heeft de Engelsche uitgaave tot den grondslag gelegt, maar ook tevens gemeend gebruik te moeten maken van de Fransche vertaaling, waar aan de verëischten eener goede overzetting met recht worden toegekend. Men heeft dit voornamelyk gedaan in tweërlei opzigt: voor eerst door, even gelyk de Fransche Vertaaler gedaan heeft, weg te laaten de hier en daar ingevlochtene plaatsen, uit Engelsche Dichters, en andere uitweidingen, die geene andere verdiensten hebben, dan dat ze eenen al te kostbaaren optooy aan het werk geven: en ten tweeden, dat men de plaaten, die in de oorspronkelyke uitgaave tot een getal van tachtig waaren aangewassen, in zoo verre vermindert heef, dat men de zulke, die in werken over de Natuurlyke Geschiedenis, en over de kennis der Planten en Gewassen gemakkelyk genoeg te vinden zyn, tot vermyding van te groote kostbaarheid heeft agter wegen gelaten, en voorts die geene, welke geplaatst zyn geworden, tot op die maate verkleind, dat ze voor eene uitgaave in 8vo. geschikt waaren— De Vertaaler heeft 'er zig voorts op toegelegt, om in zuiver Hollandsch, ontdaan van het taaleigen der Engelschen en Franschen, door welk gebrek dikwerf zoo veele vertaalingen voor den Lezer ondraaglyk worden, het werk van onzen STEDMAN over te gieten, en zig daar toe van eenen styl te bedienen, die door deszelfs woordenschikking bevattelyk en niet vermoeiend was. Hoe verre hy hier in geslaagd is, word aan het bescheiden oordeel des Lezers overgelaaten: terwyl hy zig vermeent te mogen vleijen met de hoop, dat de goedkeuring van deezen zynen arbeid, en van de wyze van deszelfs uitvoering, hem zal aanmoedigen, om met den meesten spoed denzelven te voltooijen.
my zoo meenigwer fevhraadl ,yzh afe husclywe wkedeeredehd ,n rooam vldzaalt.oorvpoizeM ttod tgt ee; veeltams onediebgidnez eid ,em,nm nyetb eoezdryfveer eenige cs ekirh nevt fagdeun  in ke deno mnylekreegavdnedryke bhelyensctew et geoneg ten redeant da, enhcaziehtw ,dennaalr tes ro ge otyrehdi ,venez ee verloren, dat viu nedrogoo t' tie nntka wetmot ed na naer nnaed; te was hetrwylie nertvk,lyoo zeg nraavap eeytroor beid word, vv reugtncsihlekyn hescen menokstrev neleznigeb e all vane enterdleteongn yaarez am ran v, edpopsw laroovz reennat jee meen sugd hniehcooegezvdreg in dinzeeeadblm netkaarv :ewuolyke deugd immer snie nenes atta eginee ki gam n vidheykfleeegtonnee ,awtgnereawn 'ter i Lezr deeom ts tg dl,taaerchngmidseees bvOreh tev nied.nmisschie geheel ewezne eekG tnylanstgeflar e, ma eneeg rabrednowdeiechesoo ds,ni yegneoRam nelse oog houd, dat hbrevdlee gnimaaz dt,r ooutloe ergebrulp edeher mozdnee lepcne  n ztsaapldep  oatd ne ,tfeeh tkiu; het wegepronktlael nporaveoovryn zen pr,ieie dO neciffv kre nankruet oan hen v;nh fietsehcdit e  tordod eidharmeolb ed ;nepoole scheiduim af tsicsihnene ;nem rsvendta getd outeh hcs kylenav id ene ,reaayh' steen beeft.d he yh laz u ed gizie nenuragklbet psleilgne  nnoanauwkeurigheden oneE  eginiew egissmigelainn e  dkertslov ki stimer vl,ee Dterseeh te kniemylroan, vo zigkkenntdeiretd gnv edebre ogtr ve tetzioeroed,nh edtrg wen verhintelyk benieen vaniei wgerok nee  tsyL etden;ehour in maaurpkreD net orver aae to diknienteh geR etsiw ,rn voornamelyk inegd urfkieel,ne isk Ge. rfdelyfed nyuO egiutz nearaméca-ca- en S nuSiraneNegsri -NniroMae  dn;meciamaJ nav sregen vaaïbeeCara; d;te cnne .iV ntST.znywreni lssutenche  driSuamnacsehV lopkaltnnig van het bloed irfA redehcsnaacs ereg N vt,okrokim ni dpril yevaarwgt neid aarhH loaldn teh tedrken, daop te meaad aa r,nyzeid  nent ies erlealeetstam rad  ;amtaanig shuldn scylemanroov ne ,nkeolevernd aan adeeze zoo algeme kaa nedJ done ,baarshard ei wte eneh necsleb ehieve gelze b deei .stynezereeDL idheigyddaben  eem nedaltrapno toonders, der inw.cSehsto tnifgnanplngtie ezlkVoi kled nyrK ovsgthet, dahaal ontoGde' tem.niranSun var ieiv Rde ni nepoolni teHoo.tOevtrcoth.loopen van de Vlaawr.strteHtiu ot ten eoc tdehtle siezdxeleetT ianah Gueber.ToH nav necsdnallodeeichrslteeed gdrooeD. ,KYmrevinntwog ol Vlakpue,rd  eG uoevnrSOMMELSDHeer VANe nehcslegnE ed De.rsdeanllHon evw zele.gDkknidoorten bezeord erndTy.tidsvap ed nlezrorevedtnlanting van Surianem nni'  tybozg inyvhriaGun va naV.anpkloV edII.  &c.TSTUHOOFegem.KlAebcsne enm ereveui zdes timrev raam ;netmen van aar d, whriew aayleknaenscn ifhrur d iveorebnemeki t ym t te munteeds uiekingns  tnet eeaaL .nedve tid tes gstuiin vltpeo gpdrne ,advetal zoenweetwoo niezywak ,em ned nwseuergieniger vhcnee  nazkanej  naamen van mensEK.NTSKUOOTFREH .InlSTUKOOFTI. H dnatspO.gnidieven  irsgeNer de trBtics tav nehk niet gh Publieraaw gideeheno lHOIN DUDn zyl.za waalykeeeftrdehtror ;ev nohwue , ike opt dit daned krewhcadnaa zoo dikwils spreke,tm aa rid eemzon zeo zald vam,dninee ew etnezanplngtiGe.ondwts e taa redkloVMuitelingen.Muieg nrvde eem ted, enatdazeootrMared yretloS-eeZ .EenSTUKrte e koznI.,ne OOTF.VH nemone ,nehcneg  Fdensra drdr ooI.II .OHg seetdlchatting onder sregeN red dnatsp otersEeK.TUTSOFdngiEelek.nzraas oozelf dess en.oMsnetirgnv na het Krygsvolk td toezrerevlrev didenggiGe.chvesshc tutzelened nve epoozing tusschenlveo dneav nvoreeuNi owere v.deklewrg eatsp ,dnn, eeele nadootednreneo and  nybanpllkVor denggatkaazroorev gnittue otro gen eind nem raawla ,nie blkendlriee weted snm eteveo medndrnooste keeeed ;tem tno teomlovers g gouden edk paleseipkklerezel nerok nee etch steev gtes nah nev ee nteg taathy sdoor te dalbnerekI .beh e  dofstngferaethc tetr nasghckiken, even gelyk noededz av néé nien sschk mi wer eid ,si slezgnebrrtoo vtegsinrl naagnbelbei kyzn het Puimmer aaz etd nypeg  tsaeldeike enodor,oVOORYVHR.DERylewit dEDERAV NED NCS N-schctern vaetseen n neehlbeeBevs. iadravee  dInellihcsrarac ednvan de getrouwhedih teh oodfc-eir oon eenveewdouevgiaahrw ,l raaet rulsie  ncathar d, mastylvan  ed tem tein lewpre chgsaanddeheevsratdn ,neeh twakken;  te verzomreneie tsev etveerenelf  o vteednoz ,neg ned rzak aarmreaanpmegiitedrr nevgne  ik  zoo, onhoopgfanaame ,tl,lazilchndlekle reeu ,em tuzkl eevsrvest. Het geheelishue uwadch stesreknod ed ni etdierimge plundsteterhctites neh ru kt;ipe ykrmwocareleth raav edats, alwp de pla tizneo z gil aae divabeigllSle nivaid ,ez e rekniet de min belagnyrsketv reotnog inonho menagvrohcs;teo tein noopzimet ot hgt tbeueteg em tdr ev ervroozyb ednoalereb hlealovn eglvcothebdn enige verscen, eeni kylethcil reih n feeftran atsieka;treammev adhtmyneik, wyl  tere  nedB menianraver, de Koopman,bsyWeege,etrlaz er dat Nrluue ykb olehdilegetog mens en evenchlihcseG edyrhcsdeiKre  Dt.d,elshyg ontvouwnglandye nedd iwtea lleeigadidhe wdedael nyz koom ,t raa eenger,n Nerigerpeoneo e neeb,rnierhis  if,aaSl nee ne retnalP 
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin