La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Tukkijoella

De
50 pages
The Project Gutenberg EBook of Tukkijoella, by Teuvo PakkalaThis eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it,give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online atwww.gutenberg.netTitle: TukkijoellaAuthor: Teuvo PakkalaRelease Date: August 27, 2004 [EBook #13308]Language: Finnish*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK TUKKIJOELLA ***Produced by Riikka Talonpoika, Tapio Riikonen and PG Distributed ProofreadersTUKKIJOELLANelinäytöksinen laulunsekainen huvinäytelmäKirj.Teuvo Pakkala1899.HENKILÖT:TURKKA |TOLARI |HUOTARI | tukkilaisiaKASURI |OTERMA |MAIJA, kaupustelijaPIETOLA, talokasKATRI, hänen tyttärensäANNI, mökintyttöRÄTTÄRIPÖLHÖ-KUSTAA, lyhytjärkinen poikaPORO-PIRKKOPAHNA-MAIJALEENAKARJAPIIKATukkilaisia ja kylän tyttöjäENSIMMÄINEN NÄYTÖSPirtti kalustoineen. Kaksi ovea, joista toinen, kamarin ovi, laudoituksella peitetty.KATRI talouspuuhissa.ANNI vasu käsivarrella tulee pirttiin. Päivää, Katri. Onko isäsi kotona?KATRI. Meni käymään Tanelin mökillä. Olisi pitänyt jo tulla, mutta on kai jäänyt taas uskonasioista kinastelemaan.ANNI. Olisin kysynyt jauhoja.KATRI. Mutta tällä kertaa tuskin on puuroksikaan.ANNI. Tarvitsisinkin enemmältä. Aion leipäkauppaa tukkilaisille.KATRI. Niitä alkaa jo tulla.ANNI. Melkein joka talosta kuuluu laulua ja soittoa. Eikö ole teille yrittänyt?KATRI. Kävi äsken muuan, mutta kun ...
Voir plus Voir moins

Vous aimerez aussi

The Project GtuneebgrE oBkoo Tuf ijkklloe ba,eT y ovukkaPTalaeBoohis  fork isu est ehnaoyo  fwhny ane nate era tsoc o htiw dn oertsirlaomtsn hatsoevections wc ya ypoY .rm uo aity wa,gite ivu dn eti-esuror  of ermshe ter tetuG tcejorP ehtine nsceLig ernboBe o kono reniludcl wedh itisthn.te atwww.gutenberg
Title: Tukkijoella Author: Teuvo Pakkala Release Date: August 27, 2004 [EBook #13308] Language: Finnish
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK TUKKIJOELLA ***  
HENKILÖT: TURKKA | TOLARI | HUOTARI |tukkilaisia KASURI | OTERMA | MAIJA,kaupustelija PIETOLA,talokas KATRI,hänen tyttärensä ANNI,mökintyttö RÄTTÄRI PÖLHÖ-KUSTAA,lyhytjärkinen poika PORO-PIRKKO PAHNA-MAIJA LEENA KARJAPIIKA
1899.
Produced by Riikka Talonpoika, Tapio Riikonen and PG Distributed Proofreaders
TUKKIJOELLA Nelinäytöksinen laulunsekainen huvinäytelmä
Kirj. Teuvo Pakkala
työtäjyl k tänsiaijaa uTlikkKATihsspsuulauoIRt sikäu as vNIANa.p eelut allerrav nömenil.äO ikll pitlisi jo änytm ,allut no attuänjäi kas aa tytrittii.nP iääv,ä Katri. Onko isäk isnotoAK?a.IRTen Mkäi ääymTan uup no niksut aartkeä lltäa ttMunie iskntiisaTvrNI. n.ANikaaroks.naaINNAtsanmelestoikia koussinaK.TAIR .j uaohaj kysynyt. Olisinkajon eitaosal tNA.allutkleM .INittoa soikö a. Eul uk uuauj allupäeiupkaa pakktummenätläiA .l no Niitä alkaa jo liiaisll.eAKRT.Ian satomvähyiäst)aarksÄ  .atuaN( on Pietttä tämä nälth ilo,an iimu, anuu mensk äe ,iluuk nuk attrittle yteilole äKivIR .K?TAnätyum aittuiS .o ät Hlilaei llatiähumau nopki aisletä, jonne Heilalo ilo änäät tullkktuä lla lloeijloraneT ot,ikireä vi ettkesäime ,nn iilnkkliiaen olet tuee, että nukluukamel ,nauh tteahruä aapen nehene aimojsson, taloeen laisles tutas soj ätet, utonuvnesäesdustelematta, ont iap iiiotltaeienn n sipslatailhim äknit näoolaltanuskaennäut mokokul tnä äk seoi Pn.iioli  ekateh edhättepil in isännäalitsisiis ,ajv  äutihisuk tlaki pananojer nappijiskuknotselnä ie silits .aVTAIRatK.sisiol jä,lltötyä llähyöK .INNA!iselj noakn ne äutahko talossa mies,nim lo änisinis elht.AeeI.NNos Jn iirt,iäna  nimijalun s, Kalasisihut näknim ,atn siainten nänisAK.a.IRTv aatila epaoli il Sinlor hanat  eipneneI. Katriarve.ANN syeply ,irtaK ,enksmueenklay käLO AIPTEll.äe ediin irttee p(tul llaäkis osieln tetäävätk änluviloinen äiti, ei lo eimsen ii ntossvitaettaut Ma.,neruus naakkir onai talla tnoalerlltyätv ra änosoä it MI.NN)As.olu nikat eiv ajaan isuma riutta !A(sääsipmikl äaki jakottiroli lenap niatosT .aA. Uskoni?PIETOLtiet nloat aess ,nisnut oj ätte äh lJa! nisäestieSo )ä .toaails lystpääl yllakkiAK?n.IRTkoK es o)Myyä itelsi oläesklääin .K(äätntakin roiskahti  .eNNAINäv?tänektavaakastä r teiiaikkat niuk tavn ai vsäis mt,seK!TAIR( ipmiläälrttiin).tulee piO .Aar nIP.tLOTEisroa kiaukka ttanallansustala m tajisavaaujt kaä,nnäy t mnea  jede tuniamuj ätssiinä on, että n eimunnut kareutlamailnvlljavaa iaklavisM .t äkiPitäia. rkolä kiastae  itura uuspiupkaa kea ltaaedyäk alatso ässllaisilla saapasimen,nl häedt ouOl. sei n,kiun kjhärälliEIP!ALOTlänäP reämnäykysinä pä sMenetu. hi ävyh ,älä attMu. NIANä.kirk Ejraaamnauuin aok Taneli  Tuleeko iloteahälyk ellKi. onrkIE?PLATOtläv nik.INNA.nä vtaut Mtuat soiukp  aoj autluksoikakkipRI. .KATut nallotesiaas slpataott.naTRKA.IK lyälm ni ärEkin mökille näinatikpat vali okamän tavO .anivatsomekin itenä kuk iusiteänökmmna(oI aattätngNN.Anek )tägsav atsu ovat mi. Tuossanä,ij toun nekkn
ENSIMMÄINEN NÄYTÖS Pirtti kalustoineen. Kaksi ovea, joista toinen, kamarin ovi, laudoituksella peitetty.
.)neee !M(huaa iarstaninnaie rEi v
taankun asuskelm iainetss aasonintia  jelviinäkllemis äs ättonaanenherr ja keliuaipiskäve attleii Sinkuir vinonälliem i akioP .,ie ttie nevjirasellaine, mutta illesyysestiher  kann uihepusais iojate j loss,äkylädän  meintäääsiätis iE .aapmrepaa ssmailaa miak snekytääsisi. sättMumia ä stiMskiet laloilisssakin niin kuinM ?neesklleimätimpvätäytä it si,skjiukeleiätnat ikä ä, mieheon m Iana-skinkuuu mkiopj ,aimin nen voi ollsuurempi.iN ii n aevjira?PkaIsn latoie Pin älliS .ALOTEI vuoamiamuutoka NN.IneAisttis aä äm tsiieimornuoknuniS ajuttut RI. UOTAomatVannIN .?sNAelH.iEo vot oli  mlauninp atsaraeN .ystiNNI. Jospa siitäk lyikulsuatinA.aav ,ättystien yhtten aaekoli  easonkn i .eHATIR.HUOaimoskivn lei en.ipmatlanesiidte kän eo,ä ttäm tukni nnos li.)    Se (Laulaap teatninatuuktt tus, jasitäkin ,äöttyt ie akoj RITAUOHe letu (iptritni.)R uaah ja rakkaus ja kekiaiall nennuiss auhätätan onlon vi. KeTOLA.PIEenH.t nu ?nEresa AkiikHe. RITAUO .iratouH imlesninen mieKunniall nuploee.s( nAintoit eonAvn)liioTEIP.ALOeets.nötiireja knyt hde  .äLOTALP.EIliaaheo akntmoa lltesium      aviav tuska jaall' on uTkkpijoal.a    iälkei ssiniseä n   is eavia   ,uMttni! tim aynäräää vänkkin peiry äätesneenättau(nI NNTi. a)raatulttaau ol.sA)ttuu niskaan ja liklatuu !israT(läelak haaemkyn P.naaknavelo ass rkoetOl. LATOIEl uuttäö aytintsilma maa    lis lnämaknaniukäle inniau k  . i  Ealt häedt iaavlaa varsi t      ji He    ojipkktuut ie tak attevrTukkLA. ka?HipoiIR( OUATaa.)alluhm ieninMu. a ttkkutiopiP!akOTEIenkimiehiä?HUOTAIR .eRkn iieo eluuil nislasuasl eksi!ANNtä ihmisnikinuk J .Ilo an!nen nomiihu kkik,nniauäns saan kiuähäno, v eelut( ALOTEIP!ä in M).intirtpiEi. at K vriitälop naikiEIP!ALOTliikkeellä paljoM ki äteet?iO  nauntdeauI.NN.Atikania alkkar naala ttuolleelaipaIPTEat.aE  iLO.Aamelhok äkimouk ap t, aa tkätiaueiäd ,im iisätt !ANNI. E tosiaanäpniiN .ALOTEIP nuknit laloilisssakin.PIETOLA.  .INeloMaapmyh :ä,väuo ha.noii NaJm AL .skeeeiehtä sn miu.ANattuaikslup appier ,ikpoa itTOIE.Pialaisistata tukkiiiss änoA.NN.IN ai-vjanaanlmvaEe.ALOtuM .atsTEIPkaent altytökki amiako oätk s iiakstjiPo. NIANä.iak niuk niiN ?o
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin