//img.uscri.be/pth/bab45d80c4d428498699d0da357aa6afbc862e4a
La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Organisatieschema van de Commissie van de Europese Gemeenschappen

De
184 pages
Organisatieschema van de Commissie van de Europese Gemeenschappen FEBRUARI 1992 Organisatieschema van de Commissie van de Europese Gemeenschappen FEBRUARI 1992 Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publikatie. De gegevens in dit organisatieschema zijn slechts indicatief: zij kunnen wijzigingen ondergaan. Luxemburg: Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen, 1992 ISBN 92-826-3940-1 Overneming met bronvermelding toegestaan, behalve voor commerciële doeleinden.
Voir plus Voir moins

Organisatieschema
van de Commissie
van de
Europese Gemeenschappen
FEBRUARI 1992 Organisatieschema
van de Commissie
van de
Europese Gemeenschappen
FEBRUARI 1992 Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publikatie.
De gegevens in dit organisatieschema zijn slechts indicatief: zij kunnen wijzigingen
ondergaan.
Luxemburg: Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen, 1992
ISBN 92-826-3940-1
Overneming met bronvermelding toegestaan, behalve voor commerciële doeleinden.
Printed in Luxembourg Inhoud
De Commissie 5
Bevoegdheden van de leden van de Commissie 9
Secretariaat-generaal van de Commissie 11
- Groep voor prospectief onderzoek 15
Algemene inspectie diensten 17
Juridische dienst 19
Dienst van de woordvoerder 21
Gemeenschappelijke tolken-conferentiedienst 23
Bureau voor de statistiek 25
Vertaaldienst 29
Directoraat informatica 33
Beveiligingsbureau 35
Directoraten-generaal
DG I - Buitenlandse betrekkingen 37
DG II - Economische en financiële zaken 45
DG III - Interne markt en industrie 49
DG IV - Concurrentie 53
DG V - Werkgelegenheid, industriële betrekkingen en sociale zaken 57
DG VI - Landbouw 61
DG VII - Vervoer 67
DG VIII - Ontwikkeling 69
73 DG IX - Personeelszaken en algemeen beheer
DG X - Audiovisuele sector, voorlichting, communicatie en cultuur 77
3 DG XI - Milieuzaken, nucleaire veiligheid en civiele bescherming 81
DG XII - Wetenschappen, onderzoek en ontwikkeling3
- Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek7
DG XIII - Telecommunicatie, informatie-industrieën en innovatie 9
DG XIV - Visserij 99
DG XV - Financiële instellingen en vennootschapsrecht 101
DG XVI - Regionaal beleid 10.3
DG XVII - Energie 107
DG XVIII- Krediet en investeringen 11
DG XIX - Begrotingen
DG XX - Financiële controle5
DG XXI - Douane en indirecte belastingen9
DG XXII - Coördinatie structuurbeleid 121
DG XXIII- Ondernemingenbeleid, handel, toerisme en sociale economie 123
Dienst consumentenbeleid
Task-force ..Menselijke hulpbronnen, onderwijs, opleiding en jeugdzaken"7
Voorzieningsagentschap van Euratom9
Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen 13
Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden3
Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop)5
Bijlagen 137
Alfabetische index 163 De Commissie
Rue dc la Loi 200. Β­1049 Bruxelles Tel. 235 II 11/299 IMI
Welslraal 200. B­1049 Brussel Telex 21877 COMEU Β
Voorzitter Jacques DELORS
Kabinetschef Pascal LAMY
Adj une I­kabinetschef Jean­Charles LEYGUES
Raadadviseur Joly DIXON r Jean­Pierre JOUYET r Michel PETITE
Raadadviseur Bernhard ZEPTER
Vice­voorzitter Frans ANDRIESSEN
Kabinetschef Johannes P. WIJNMAALEN
Adj unet­kabinetschef Sipke BROUWER
Raadadviseur Françoise GAUDENZI
Vicc­voorzitter Henning CHRISTOPHERSEN
Kabinetschef Bjarne BLADBJERG
Adjunct­kabinetschef Jan Høst SCHMIDT
Vice­voorzitter Manuel MARIN
Kabinetschef Ignacio GARCÍA­VALDECASAS
Adjunct­kabinetschef Jordi AYET PUIGARNAU
Vice­voor/.itter Filippo Maria PANDOLFI
Kabinetschef Enzo MOAVERO MILANESI
Adjunct­kabinetschef Michele PASCA­RAYMONDO
Vice­voorzitter Martin BANGEMANN
Kabinetschef Manfred BRUNNER
Adjunct­kabinetschef Jöre WENZEL
Vice­voorzitter Sir Leon BRITTAN
Kabinetschef James CURRIE
Adjunct­kabinet sehe f Anthonv CARY Lid van de Commissie Carlo RIPA DI MEANA
Kabinetschef Marco SANTOPINTO
Adjunct-kabinetschef Fabrizio BARBASO
Lid van de Commissie António José Baptista CARDOSO E CUNHA
Kabinetschef Eurico Luís CABRAL DA FONSECA
Adjunct-kabinetschef Pedro Miguel de SAMPAIO NUNES
Lid van de Commissie Abel MATUTES
Kabinetschef Ramón DE MIGUEL
Adjunct-kabinetschef Damián HERNÁNDEZ
Lid van de Commissie Peter SCHMIDHUBER
Kabinetschef Marceli von DONAT
Adjunct-kabinetschef Wolfgang ARTOPOEUS
Lid van de Commissie Christiane SCRIVENER
Kabinetschef Emmanuel CONSTANS
Adjunct-kabinetschef Jacques DELMOLY
Lid van de Commissie Brute MILLAN
Kabinetschef Susan BINNS
Adjunct-kabinetschef Dius LENNON
Jean DONDELINGER Lid van de Commissie
Kabinetschef Etienne REUTER
Adjunct-kabinetschef John BLASCHETTE
Lid van de Commissie Ray MAC SHARRY
Kabinetschef Colm LARKIN
Adjunct-kabinetschef Patrick HENNESSY
Lid van de Commissie Karel VAN MIERT
Kabinetschef Michel VANDEN ABEELE
Adjunct-kabinetschef Gustaaf DIERCKX Lid van de Commissie Vasso PAPANDREOU
Kabinetschef Antonios TRIFYLLIS
Adjunct-kabinetschef Alexandros KRITIKOS
Bijzonder raadadviseur Amândio DE AZEVEDO
bij de heer CARDOSO E CUNHA
Bijzonder raadadviseur Walter DE BACKER
bij de heer CARDOSO E CUNHA