//img.uscri.be/pth/0a7ee9c4645df9296d622f58826cec5574ed429a
Cet ouvrage fait partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le lire en ligne
En savoir plus

Pescuitul ÅŸi acvacultura în Europa

De
12 pages
Mag34_RO_070510 5/14/07 2:31 PM Page 1nr. 34 mai 2007ComisiauropeanăPescşvaculturaîn Europa duereaapturilorcesoriiiuprimareaeşeurilorcuumunulinnsulelehetland nuşuaneeabilitarePublicaţiaomisieiurene I recţiaeneralăentruescuitifaceriaritime I SMag34_RO_070510 5/14/07 2:31 PM Page 2Agendă[ CuprinsT?rguriixpoţii2 Andă? SesiuneanualăTC, Grandaiesuleleauriţiu)3 itorialmaiAceastăeuniunenualătatelorareaparteinrganiţiaregionalăentruonserreaonuluiineanulndianste 4-8 Dosarconsaatăăsuriloreestiuneeferitoareaierseletori Luptampotrivaeşeurilortropileineastăarteumiiesenţialăentrutatea> ntuTel+ctucmailicecretaryc.orgPaginaebwww.iotc.org şntcuu? Conerinţaonuluie Arrowhead, Caliorniatatelenite)mai nsătunAceastăeuniuneerentăantâlnirenternaţională cntpersoanelorareunnterestiinţifisauomeralneloatareaonuluiiltoreştielagiari9 Actualitatea> ntuTel+ lţionuloşumailinfounacference.orgPaginaebwwwunacference.org 10-11 Pe terenMorunulerestorie? ConerinţaioţianternaţionalăeislturăiedinnsulelehetlandavalturătenaGrea)unieAcestalonreabietipreentarealtimeloroutăţi12 Perttehnologieiomeraleinetoareleesituluiilealturiinareaediterană> ntuTel+mailinfourartners.grAvititorilorPaginaebhttwwwurartners.grteămentariileauugestiileumneavoastrăladresarmătoareommissiuréenne? uniuneanualăTTşi, Cannxic), rectiénéraleeaêchetesffairesaritimesitémunicatitnformati»ueeauxellesiuniesaurinaxa+cuenţiuneaÎnursulesteieuniuninualeunttabiliteăsurileePescuitul i acvala ?n Euro.
Voir plus Voir moins
Mag34_RO_070510 5/14/07 2:31 PM Page 1
nr. 34mai2007 Comisia Europeană Pescuitul i acvacultura în Europa Reducerea capturilor accesorii i suprimarea deeurilor
Acvacultura: morunul din Insulele Shetland
Tonul rou: plan de reabilitare
Publicația Comisiei EuropeneIDirecția Generală pentru Pescuit i Afaceri MaritimeIISSN 1830-6691