La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Säteilysuojaus ja laadunvarmistus hammaslääketieteellisessä radiologiassa

De
28 pages
RADIATION PROTECTION 81 Säteilysuojaus ja laadunvarmistus hammaslääketieteellisessä radiologiassa Röntgenkuvien turvallinen käyttö hammashoidossa EUROOPAN KOMISSIO Ympäristön, ydinturvallisuuden ja väestönsuojelun pääosasto Säteilysuojaus ja laadunvarmistus hammaslääketieteellisessä radiologiassa Röntgenkuvien turvallinen käyttö hammashoidossa Suuri määrä muuta tietoa Euroopan unionista on käytettävissä Internetissä Europa-palvelimen kautta (http://europa.eu.int). Luettelointitiedot ovat teoksen lopussa. Luxemburg: Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto, 1998 ISBN 92-827-4535-X © Euroopan yhteisöt, 1998 Tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan. Printed in Italy Esipuhe 5 1 Röntgenkuvien käyttö hammaslääketieteessä 7 Röntgenkuvia tarvitaan, mutta... Perustelut Potilaan edut Esimerkkejä hyvistä ja huonoista käyttötavoista 2 Röntgenkuvauksen riskit 8 Primaari- ja sekundaarisäteily Säteilyn vaimentaminen n vaikutukset Säteilyn kumulatiiviset vaikutukset 3 Potilaan suojaus 9 Hyvä kliininen käytäntö Säteilyannoksen vähentäminen Röntgenkuvaus ja raskaus Lasten röntgenkuvaus 4 Henkilökunnan suojaus 10 Suojauksen periaatteet Henkilökunnan säteilyannosten tarkkailu Suojaseinä 5 Kuvauslaitteet ja-välineet 11 Röntgenlaitteet Filmin kehitys Suojalaitteet Lisälaitteet 6 Miten saada tasokkaita röntgenkuvia?
Voir plus Voir moins

Vous aimerez aussi

Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin