La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Strålebeskyttelse og kvalitetssikring i dental radiologi

De
28 pages
RADIATION EUROPA­KOMMISSIONEN Generaldirektorat Miljø, Nuklear Sikkerhed og Civilbeskyttelse Strålebeskyttelse og kvalitets­sikring i dental radiologi Sikker brug af røntgenbilleder i tandlægepraksis Bibliografiske data findes bagest i denne publikation. Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 1995 ISBN 92-827-4527-9 © EKSF-EF-EAEF, Bruxelles · Luxembourg, 1995 Printed in Italy Forord 5 1 Hvorfor røntgenundersøge i tandlægepraksis? 7 Røntgenbilleder er nødvendige, men ... Berettigelse Fordelen for patienten Exempler på god og dårlig praksis 2 Hvad er risikoen ved røntgenbilleder? 8 Primær og sekundær stråling Svækning afstralingen Effekter af stråling Kumulative effekter af bestråling 3 Hvordan beskyttes patienten? 9 God praksis Metoder til dosisreduktion Røntgenfotografering under graviditet Røntgenstråler og børn 4 Hvordan beskyttes personalet? 10 Principer for beskyttelse Persondosimetri Skærmvæg 5 Hvordan vælger man udstyr? 12 Røntgenudstyr Filmfremkaldning Beskyttelsesmidler Ekstra tilbehør 6 Hvordan opnår man gode røntgenbilleder? 13 Parallelteknik og sigteanordninger Eksponeringstabel Standardfremkaldningsteknik 7 Hvordan opnår man høj kvalitet? 14 Kvalitetssikring og kvalitetskontrol Standardisering af tekniske parametre og procedurer 8 Hvad er tandlægens ansvar? 15 Med hensyn til patienten Medn til personalet 9 Hvilke er de hyppigste problemer?
Voir plus Voir moins

Vous aimerez aussi

Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin