La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Audit

De
96 pages
5. IT AuditMiks auditist?Audit on IT juhtimises oluliseks instrumendiks:– Mittevastavuste õigeaegne avastamine võimaldab korrigeerivate ja preventiivsete toimingute abil leevendada IT riske– IT toimimise parendamine–…2AuditeerimisprotsessEriti lühike auditikoodeks• Auditeerimine pole mõnus –eriti auditeeritavale• Mõlemad osapooled, nii auditeerija kui ka auditeeritav peavad teadma mitte ainult seda, mida teha, vaid ka seda, mida mitte teha4“Hirm auditi ees”• Auditeeritav: Ära lase ennast tabada “püksid rebadel”• Auditeeritaval on auditist kasu –KUI AUDIT ON TEHTUD KORREKTSELT5Loengu eesmärgid • Mida nõutakse korrektselt audiitorilt• Juhised infosüsteemide auditeerimiseks• Auditeerimise tehnikad• Kuidas audiitorile vastata6Auditeerimise tehnikad• Plaanimine• Kontroll-listid• Auditi tähelepanekud• Auditi raportid7Auditi eesmärkAuditi eesmärgiks on objektiivsete andmete kogumine selleks, etanda põhjendatud hinnangauditeeritavate süsteemide seisundile 8Auditi tüübid• Siseaudit• Välisaudit– Teine osapool:• Klient auditeerib teenuse pakkujat– Kolmas osapool:• Audiitoriks on sõltumatu organisatsioon9Auditi alamtüübid• Vastavusaudit– vastavus standarditele reeglitele, kordadele jne• Süsteemiaudit• Protsessiaudit• Tooteaudit10Typical Audit SystemEvaluateDefine Audit:FindingsGather data Review andevidencePurpose,negative Yes Prepare reportand/or other submit w orkingandScope,?evidence ...
Voir plus Voir moins

5. IT AuditMiks auditist?
Audit on IT juhtimises oluliseks instrumendiks:
– Mittevastavuste õigeaegne avastamine võimaldab
korrigeerivate ja preventiivsete toimingute abil
leevendada IT riske
– IT toimimise parendamine
–…
2AuditeerimisprotsessEriti lühike auditikoodeks
• Auditeerimine pole mõnus –
eriti auditeeritavale
• Mõlemad osapooled, nii auditeerija kui ka
auditeeritav peavad teadma mitte ainult
seda,
mida teha, vaid ka seda,
mida mitte teha
4“Hirm auditi ees”
• Auditeeritav:
Ära lase ennast tabada
“püksid rebadel”
• Auditeeritaval on auditist
kasu –
KUI AUDIT ON TEHTUD
KORREKTSELT
5Loengu eesmärgid
• Mida nõutakse korrektselt audiitorilt
• Juhised infosüsteemide auditeerimiseks
• Auditeerimise tehnikad
• Kuidas audiitorile vastata
6Auditeerimise tehnikad
• Plaanimine
• Kontroll-listid
• Auditi tähelepanekud
• Auditi raportid
7Auditi eesmärk
Auditi eesmärgiks on
objektiivsete andmete kogumine selleks, et
anda põhjendatud hinnang
auditeeritavate süsteemide seisundile
8Auditi tüübid
• Siseaudit
• Välisaudit
– Teine osapool:
• Klient auditeerib teenuse pakkujat
– Kolmas osapool:
• Audiitoriks on sõltumatu organisatsioon
9Auditi alamtüübid
• Vastavusaudit
– vastavus standarditele reeglitele, kordadele jne
• Süsteemiaudit
• Protsessiaudit
• Tooteaudit
10

Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin