//img.uscri.be/pth/2d946b431a521304a9bc730964ae999fc6150d3a
La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Euronorm Nr. 2

De
20 pages
September 1983 Lasbare fijnkorrelige constructiestaalsoorten Mededeling Adviezen voor het verwerken, Nr. 2 speciaal voor het lassen INHOUD 1 DOEL, INHOUD EN TOEPASSINGSGEBIED 4.5.3 Raming van de doelmatige warmte­inbreng per lengte­eenheid en de voorwarmtempera­tuur 2 ALGEMENE ADVIEZEN 4.5.4 Controleren van de volgens 4.5.3 bepaalde 3 VERVORMEN lasvoorwaarden 3.1 Warm vervormen 4.5.5 Uitvoering van het voorwarmen 3.2 Koudvervormen 4.5.6 Uitvoering van het lassen 4.5.7 Waterstofarmgloeien 4 LASSEN 4.1 Inleidende adviezen 4.6 Afslijpen van lasnaden 4.2 Soort en voorbewerking van de lasnaad 4.3 Lasprocédés 4.7 Spanningsarmgloeien 4.4 Lastoevoegmaterialen en hulpmaterialen 4.8 Aanvullende adviezen 4.4.1 Keuze met het oog op de mechanische eigenschappen 4.8.1 Ontstekingsplaatsen 4.8.2 Het aanlassen van hulpstukken ten behoe­4.4.2 Keuze van beklede elektroden en laspoeders ven van de montage met het oog op het vermijden van koud­4.8.3 Lassen van cilindervormige delen scheuren 4.8.4 Reparatielassen 4.4.3 Opslag en drogen van beklede elektroden en 4.8.5 Niet­destructief onderzoek laspoeders 4.4.4 Verwijdering van beschadigde toevoegmate­rialen en hulpmaterialen Bijlage A — Voorbeelden van de methode voor het 4.5 Temperatuurregeling bij het verwarmen, evalueren van de in aanmerking komende lasomstan-lassen en nawarmen digheden op grond van de in figuren 4a, 4b, 5, 6a tot 6c en in tabellen 4 en 5 weergegeven verbanden 4.5.
Voir plus Voir moins

Vous aimerez aussi