La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Силиконови Маркучи

De
2 pages
Силиконови Маркучи Силиконъте един от най-разпространените химични елементи в земната кора. Среща изключително рядко в чисто състояние в природата, най-често в различни съединения. След откриване и развитие на различни методи за получаването на силикати става ясно, че притежават качества, които ги отличават от останалите еластомери, познати до тогава. Едно от водещите предимства насиликонае изключително високата му издържливост на екстремни температури в диапазон от -80 до 260⁰C. Също така химическата структура на силикона го прави полезен при използване за медицински цели, тъй като трудно влиза в реакция с други субстанции и самият той не oтделя вредни вещества. Различни тестове за токсичност доказват, че използването на силикони за болнични цели няма никакви вредни ефекти. Друго приложениесиликоновите маркучинамират в автомобилната индустрия. Множество от компонентите в един модерен автомобил са направени от или съдържат силиконови материали. Като такива могат да се посочат спирачните механизми, радиаторните маркучи, горивните клапи и др. Силиконитезапазват качествата си продължително време и поради това имат изключително дълъг период на експлоатация. Това прави прилагането и използването им в машини и апаратура от разнороден вид удобно и безопасно. Високата степен на химическа и електрическа инертност на този материал го прави идеален за използването му в електронната и компютърна техника.
Voir plus Voir moins

Vous aimerez aussi

Силиконови Маркучи
Силиконъте един от най-разпространените химични елементи в земната кора. Среща изключително рядко в чисто състояние в природата, най-често в различни съединения. След откриване и развитие на различни методи за получаването на силикати става ясно, че притежават качества, които ги отличават от останалите еластомери, познати до тогава.
Едно от водещите предимства насиликонае изключително високата му издържливост на екстремни температури в диапазон от -80 до 260C. Също така химическата структура на силикона го прави полезен при използване за медицински цели, тъй като трудно влиза в реакция с други субстанции и самият той не oтделя вредни вещества. Различни тестове за токсичност доказват, че използването на силикони за болнични цели няма никакви вредни ефекти.
Друго приложениесиликоновите маркучинамират в автомобилната индустрия. Множество от компонентите в един модерен автомобил са направени от или съдържат силиконови материали. Като такива могат да се посочат спирачните механизми, радиаторните маркучи, горивните клапи и др.
Силиконитезапазват качествата си продължително време и поради това имат изключително дълъг период на експлоатация. Това прави прилагането и използването им в машини и апаратура от разнороден вид удобно и безопасно. Високата степен на химическа и електрическа инертност на този материал го прави идеален за използването му в електронната и компютърна техника.
От това следва, чесиликоновите маркучиимат множество предимства в сравнение с маркучи, направени от друг вид гуми, като каучука например. В сравнение с други видове гумени маркучи,силиконовите маркучипритежават следните качества:
- Издържат на екстремни температури и резки температурни промени;
- Слабо реактивни са към субстанциите, които пренасят, което ги прави безвредни;
- Притежават много дълъг перииод на експлоатация, което ги прави изгодно решение;
- Не се влияят от атмосферни влияния, като слънчева светлина, озон, дъжд и др.;
- Високо издържливи на физически натоварвания, както отвътре така и отвън. Устояват при прилагане на високо налягане на външните и вътрешните им стени;
-Силиконовият материалне спомага равитието на бактерии и мухъл по стените на маркуча, което го прави много подходящ за използване в стерилна среда;
- Запазва формата си при физически и механични натоварвания;
-Силиконитесе отличават с липса на вкус и мирис;
- Повърхността насиликонитене попива вода и течности;
-Силиконитене корозират и не променят цвета си при съприкосновение с различни субстанции;
- Пластичността на силикона позволява изработката на части, изделия и маркучи с различни големини, форми и дебелини.
Силиконовите маркучимогат да се различават по структура и състав на материалите от които са изработени, в зависиомст от тяхното предназначение. Основните елементи в структурата на един силиконов маркуч са сърцевина, която е в пряк контакт с пренасяната субстанция, подсилваща оплетка, която може да е направена от различни материали и външен покриващ слой.
- Вътрешния слой се изработва отсиликонов материалсъс състав, съобразен с предназначението на маркуча. Важно е силиконът да е с високо качество, което може да се определи по наситеността на цвета на материала.
- Вторисиликоновслой, направен от същия силиконов материал или с някои промени в състава обхваща вътрешния слой и служи като вътрешен скелет на маркуча.
- Подсилваща оплетка се добавя за по-издържлива структура на маркуча, механична здравина и предотвратяване на усуквания. Има различни видове оплетки, като най-разпространените са от полиестер, фибростъкло, Номекс и арматура. Полиестерните са с по-ниска цена но издържат и на по-ниски темератури в сравнение с останалите видове. Фибростъклото е най-разпространено, когато е необходимомаркучитеда издържат на високи температури.
- Следват един или няколко пластасиликон, в зависимост от механичните влияния, на които ще бъде изложен маркучът. Това е външният слой на силиконовия маркуч.
- Последната, най-външна част е цветното покритие на маркуча.
Силиконовите маркучиса разнообразни и с разнородни приложения. Използват се за засмукване на горещ създух, за пренос на храни и напитки, на стерилни разтвори, пренос на охлаждащи течности и др. Изборът на качествен и подходящ силиконов маркуч е сигурна инвестиция, тъй като продължителният му експлоатационен живот е икономичен. Предимствата на силиконовите маркучи ги правят незаменими за множество области на промишлеността, здравеопазването, автомобилостроенето и на всички други места, където могат да бъдат приложени високите и ценни качества насиликоновите материали.
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin