La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Partagez cette publication

Publications similaires

SMILA
DANSK
DEUTSCH
NEDERLANDS
NORSK
SVENSKA
2
DANSK
Forkellige vægmaterialer kræver forskel-
lige typer beslag og rawplugs som er spe-
cielt egnede til respektive vægmaterialer.
DEUTSCH
Unterschiedliche Wandmaterialien er-
fordern unterschiedliche Beschläge. Immer
Schrauben und Dübel verwenden, die für
die Wandbeschaffenheit geeignet sind.
NEDERLANDS
Voor verschillende wandmaterialen zijn
verschillende soorten schroeven nodig.
Kies schroeven en pluggen die geschikt
zijn voor het wandmateriaal.
NORSK
Ulike veggmaterialer krever ulike typer
beslag. Velg skruer og veggplugger som
passer til det materialet de skal festes i.
SVENSKA
Olika väggmaterial kräver olika typer av
beslag. Välj skruvar och väggpluggar som
är särskilt lämpade för resp väggmaterial.
AA-31851-2
3
© Inter IKEA Systems B.V. 2001
4
AA-31851-2
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin