//img.uscri.be/pth/e4d0145b240f384483f5c52ac87f3c70e01e404f
Cet ouvrage fait partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le lire en ligne
En savoir plus

Partition complète, 20 chansons vermischten Inhalts, für Klavier und Gesang

De
41 pages
Visualisez les partitions de musique 20 chansons vermischten Inhalts, für Klavier und Gesang partition complète, chansons, par Flaschner, Gotthelf Benjamin. Cette partition de musique classique dédiée aux instruments suivants:
  • voix
  • piano

La partition propose plusieurs mouvements et l'on retrouve ce genre de musique classée dans les genres pour voix avec clavier, pour voix, piano, partitions pour piano, chansons, partitions pour voix, langue allemande, chansons
Découvrez encore une sélection de musique pour piano, voix sur YouScribe, dans la rubrique Partitions de musique classique.
Edition: Zittau und Leipzig: Johann David Schöps, 1789.
Dédicace: Herr Portraitmaler Friedrich Wagner aus Koethen
Voir plus Voir moins

enn id) in bet %ntbnbig~tng biefer Bieber ~erfpro@~ flntt bet B~rrebe etmoB iifier bie Biebetfompofition
hberoaupt, at6 befonberd fiber bie fogenan~tten %olfdlieber in fagen, fo mar ed Beine6mege; mein'
mine, ba@ i@ fhr bie Eieberfompof'ition gem@ %cgeln fefife&en mollte, (benn ba8i1 f$jle idj mi@ 1.
old angeeenbet gomponifi bbl(ig unfhljig ,) fonbern i@ moute 61oB' mei~te 8ebanfen bnvon nieberf@reiben, nadj mel:
@en idj b~or~irglidj meine gegenmdrtigen EieDer betcrt&ilt miteit mbd)te. %6er aud) fjierbu feIjlt mir seit, fo bafi
-$id) mid) unmbglidj meitliiuftig barbber aublafen Battn,
.*; -_ Unter ber uttgeljeunn Denge uo~t fiePern, bie im ';9wb[ico erfifenetl Pnb, fanb idj immcr no@ $w toenig fob 1'
34 Fete rnir baljtr -' dje, bie flc$ bur$ uor~i(glifie Peidjtigfeit nu$~ei@tteten, unb nlfo allgemtin 6rou@ar mdrea
-<oar, t -.. tines Serfu4 ju madjen, it, mie fern idj fio g[udliJ) fey11 mbdjte, Emelobien auf$ufi~tben, Die man foglei@ audj
mufifalifae 8enntnifi dudmenbig [ernen Ibnne, Cirt8 mei~ter erffen fieber, bet Xraum, ben idj vor 5 saljret, ,-;:- .. 6ljne -
- -, , ma@te, 6efidrfte mi4 in bierem Borfifle, benn er batte ba6 @lib, 6nlb aon ben gemeinfien feuten $iemfidj tri@tig
- gefiingett bu merben, oljttge~@tet e6 mein BilIe nidjt mar, unb fig11 Bott~tte, cuic ieber fefir ki@t dnpljen mirbd
-%.
;'%$I mndjte in ber 801ge mit meljrern ben Berfudj, unb idj fi$nteit$le mir , Dab e6 rnir mit oielen niit mi@lungen fet).
'* 4
900 ed mir mit anbem, Die itt biefer @ohtnlttng Jfcljen, meniger geglhdt iP, mirb ieber aufmerDFme $eFr get~fb
ni@t mit $ttre@ncn, fo~tbcm hem ai)i@ter ,' ben id, cljnmbgliQ bertta@ld@igen fonnte; Demobngea4tot abor 6ict id)
itberjru~t, bug audj in* foldjen fdjmerer~t fiebevn bo@ f3ng6are %clobie iP.
lle6eroaitpt IjaIte id, bafbr, ba6 bod fogenannte BolB$lieb fiberuud melobifdj &e$t fcpn V~KC, benn f@dn
be^ %dIjme %olttTlii.b jeigt an, ba$ o$ ni@t focuolj[ fbr foldje, bie bet.Dc~fif fottberlid) bed 8efange8 f~tctbig finb,
bek'ntmt Po, a16 ~ielnteqr fir fbldje, Die oljne mufifalifdje Renn tnife Do@ at!@ gern tin Pieb@cn [@en mbgen, unQ
ficr Dick mu6 ee; lei@ wtb melobif@ fepn, menn fie ed faten follen.
%60r ed it rti@f ljin16ngli#i bap mun nur ouf Eoicbtigfeit in bcr 3elobic felje ; finborn mqn mufi audj cben , , ,
f~ uiele Qorgfult auf cille rcine ul~b ridjtigc $armonic I)~U\PCIIDCI~, olj~te meldje Unterfiitt~ng aud, Die fdjkfie Bt102
Die ohl~e mfirhng 61oi6cn mirb, Sct) bnbe mi4 beBmcgtn fo bier old mbglid) btmhljt, Oiefen antnofat bu 0efolr *jaJJoJ~ag J~G
'88k i(tv~ 'I (Uq o~I(a.tQ$ 'IMfjaJu~ n! l~~~~t~~0~ U~QW@JJ~JW ua~modafpu!a f!lu
a4!~a~ ua@gwtoa ac4G 'w@gw u(uJ uaJaau6 @!J$P]~ oJ (P! gvq $10 'r@ut 91@!u @Juya 416 7~4 ~raug@Ja~
$unjutuv@ aupw agjaJa!~~, f!uocu ia6vvhaa a!q J$ ' go JWG u~gw~oa, uau!aw (p!jtualJg j!uua!4 $! ajtud j@aagl,
'saw jrog u!y clnu qun @! $la 'uaJv] uagnrq aj@!qa(a uaj(y!aJ aa@uvla u!rooo(r, nut$ ua@!da~jsoa oa
$jocu u! 304 $2 : av l$$Q!u aa!m ajlodw @! u!a]jv : U@DQ j@a& noJ 6 a a '36!uapaq qun 1~~a~~9~ WQ
~UIJ a#$ at(y!qa@ a~%aq @!at (pi gvq : ua6vJ a@uw &wa6 qr!a BJ qun I aJn@ sau!au saqu!8 a!q 1114 aga!]soa
a~cintnv snv ~!j(tw.j 40@Ja6 'aggr4 uaucuoua6~t1v ~!ap~ tauput uoa ap!6 OJ wr@!o~ saw, @! Ba
*a~uagt uaJv@J~aa Bunfmpaa$!ag JU!~JJ au!a @IJ $2 j!woa 'aqupJ $vwa gsa@!um $2qa! u!a 409 J!U
'crq i~fla#6 ~!a#vjqa~Jdug nagau ~!~JB!~II~ 'gura uaqau ba@ipg @! ago4 uakagaq qun lago4 uaga!r@Ja6 uuurcuaapy
sv4 urauoJ l;$qa!~raa an4 $019 14!it luauo~o& adv4guo J@ eolq i@!u lraum~?uanvt~ 494 eolg j@!u 'uqtq$4
pojg j$!u u!(lqa l$~oll&@Juatgj aujdu!r au!a 4114 j@lu BunjutrvJtapa!3 aJa!q $! $vq urauupa @! fjtw @o&3 >
*ua6ul( 114 aqua $UV $!g 3304 illJvfa
rtl uraqa!jBjoa ua@J!!jn(pg ua@!.jatjtoa oj duoj uaq uoo qa!~ 9a6uvj gvag? u!a Id! uaqrocuas ~vut@uolu s!m $a
sang i!a ljn6 414 g!aa (yg 13611,J n! fuv6 9a!3 pvq ljg!ar~uv t4aiuj~!n ogjaju,~ Iuajdg@j n! urwa 'jgaj puv19
114! $?@jxu lja!dj@v:~ ganaJautaBuv a@v~ raq tt!a ]!~Glua6a@ iit! vq /t$y uat$v4a~qa!a r!aj6!;!r(yara@ ~najJod
,aq~~ur~~ oJ a4doug uat.ta!o JJQO ua~tp~ jag map $au ~aj@!q luaq laqam s!atp.~aju!Q putt lwgqJnv ta gvq
429 ]%quf&J]gc) $aJa!q 21140 ta6ugg rap Id! 6uvj $vwa gvq uuaa a (z f uauaqj nf ua6uvJnv yvlp lauau
3!u a4doyg i~u&jo4. a!q uln 1ua4~~mP$nu ap!]guaOn~ a(i!u~a hyat 18aJa6 ~uvtg ua~ ra6uog w @mqw ]pa (l
: @$QU 394 "JguntO uaqua6jo.j env @! qadJ IqQaJ la!dJ@~Uj pu!ljj u!~ uJaqaj3 ua&Mjam uaq n! (p! gv~
,?,
*~3gvj uaja!dJ a803
or4! ua6xg-b J a J vq uaga!r@J,~as twuvu!arajun pa46 utagu!, n! uoG moo qQ prnw!Jg ~!q agao @! 'a!
19 *3t unaaj saga$ pjalq gun jpva : BuvjaBpu~~g,~aq ~VQ luagamc~v 104~6 o!aqa auio uawuc!~~lr!g
- 'uau!a(pJ la1 (pat) ugv -- uau!apj UJ$VUI n! aaa(PJ gaJalq ua4uvlloJ!G a@!ju~a!! lvm@uv~ @! (Inu $0~
1i~$va8ulo lqr!pl u(UJ m~!*~tj a!q4aqo a!q gqv tataa$J ~uuu!~~~JI?@ 2!~ ~VQ /U@O 'UNUQJ uaBud qd!at
ig11v)8 ~un ua8 @?uccu!~cta~ uall6juaac run4 (yoq Jaqo I @,wlu!4q0 ~!y B!~a191@9 a140 r,Qa!a ajnq uvwgpq v
~ndan te. %@n a be nicibltat - von mei: nen ban : 0cn e'ei 5 bin, mir tap un 5 fern 6&merb, - ,
d %du s me oon - be$ Bieber : fe-pen6 pjreu: ben,
$10: pfe nur btin $er&. -
Un gerbinanb.
%@nbe nibt3 ron mrinm hngen gciben, 6113 unb cubig 03Re bid bet Qcbluatater
' Wir Iafi unfern Bcbmert Q?ie ber %eff bie Blur,
erriume von bed %tebetfelP\end &;faben %cl, ! ber Plebe unrupooUer SEwDltlltt
RIopfe rtwr bein @rh, II 3fl fir Beikr nur. -
+C~I+ 1Jaa da!~ aaq - g qun lavog a$! unoaa qun B@na a4! aou ugpJ 'ua4 - ~j : 2s )jam; aaq u! qou utnq pp! qo4
qua? :!aa aj 'up@ aj (ua4 = aqj -- a$ ~eq ~oat 'mtt ~q4) utnoaz ut! 1J6uy @I tjoj uap=qpa Der iraum.
I
91n 3. 9. 6t. a[& fie ~oierief)n saljr aft mat.
Scb aitterte alel mic tin
air bebten oUc Blieber; (Qdrt nnr , ma8 ba gefcbt@en>
llnb fcbneU warf id mi& in ,ben @tad 60n frbdn, fo reiaenb t)ab id8 fan10
91uf wine Rnic nieber, Wocb in ber !Belt gefeben,
ltnb flet)te ; ,,gerr einff fey mein Seib d4dn roar ibr 9BucbB unb brann i#r @mrb
,%lie biefc bier an @eel unb teib ! " - - llnb itbtrbiefi erlf vierjebrt 34r,
Sejt frdibt' btr Qa#n - - Btfdtoi~be gbr Qug , o melcbe %onne!
bcbtaktb 3Zcibcbtn, Zraum unb tinbe. allinit roie bit Liebe Bonnc.
Bleicb abtr falief fcb mfeber tin, Bit fag auf ei~ter 8afcnbanP
ttnb roar im Zrnum %agilftr, Ben ientr grofien Einbe,
mar aucb - el ilf nicbt Eige! Weia - Bie fans btm 646pfer Eobgefang,
sn Eebwlgrdfe yrielfer ; 9ie gdttlicbe 9orinbe.
6leid) bncbt' icb% Dibdben nnb mtin %or& ,$tatK fang lie, ,,bin icb vieraebn 3abrb
eieng, fanb fie, nabm fie mit mir fort ,9runt bring id bit jum Dpfer bar
Hnb gab ibr $ey unb Qrinbt. - - ,%Rein .fBerb, bd voU vom eriebe
%un if£ mtin eraurn ju Gnbe. ,9ct gantbarttit unb fitbe,
Simtn , licbtl 9orcben ! bfcf Q)ebf&t "6i4 gncibig, .fBmr, auf mi& #crabfi
!Don mir jutn Slngebinbe, ,9n bilf ia boIb ben %inen,
93ergifi ben armen 9iQter tticbt ,9u ber mir ein@ bael foben gabu - - nidbt Swum unb tinbe ! aier Fen$ Fie an bu mtintn,
gab lfarr $urn aimmel unb voll 8M Llnb bill bu tinlfenl yoanhig 3abc
Rnb bilf no& frcp, unb icb bin !$far, @ob Firb bie banferf6Utc drufi,
SitUeicbt trtium id bdnn wieba llnb gdttltdjel G.ntp?&en
fad man in tbren 23licten. llnb finge befire gieber,