Cet ouvrage et des milliers d'autres font partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour les lire en ligne
En savoir plus

Partagez cette publication

enn id) in bet %ntbnbig~tng biefer Bieber ~erfpro@~ flntt bet B~rrebe etmoB iifier bie Biebetfompofition
hberoaupt, at6 befonberd fiber bie fogenan~tten %olfdlieber in fagen, fo mar ed Beine6mege; mein'
mine, ba@ i@ fhr bie Eieberfompof'ition gem@ %cgeln fefife&en mollte, (benn ba8i1 f$jle idj mi@ 1.
old angeeenbet gomponifi bbl(ig unfhljig ,) fonbern i@ moute 61oB' mei~te 8ebanfen bnvon nieberf@reiben, nadj mel:
@en idj b~or~irglidj meine gegenmdrtigen EieDer betcrt&ilt miteit mbd)te. %6er aud) fjierbu feIjlt mir seit, fo bafi
-$id) mid) unmbglidj meitliiuftig barbber aublafen Battn,
.*; -_ Unter ber uttgeljeunn Denge uo~t fiePern, bie im ';9wb[ico erfifenetl Pnb, fanb idj immcr no@ $w toenig fob 1'
34 Fete rnir baljtr -' dje, bie flc$ bur$ uor~i(glifie Peidjtigfeit nu$~ei@tteten, unb nlfo allgemtin 6rou@ar mdrea
-<oar, t -.. tines Serfu4 ju madjen, it, mie fern idj fio g[udliJ) fey11 mbdjte, Emelobien auf$ufi~tben, Die man foglei@ audj
mufifalifae 8enntnifi dudmenbig [ernen Ibnne, Cirt8 mei~ter erffen fieber, bet Xraum, ben idj vor 5 saljret, ,-;:- .. 6ljne -
- -, , ma@te, 6efidrfte mi4 in bierem Borfifle, benn er batte ba6 @lib, 6nlb aon ben gemeinfien feuten $iemfidj tri@tig
- gefiingett bu merben, oljttge~@tet e6 mein BilIe nidjt mar, unb fig11 Bott~tte, cuic ieber fefir ki@t dnpljen mirbd
-%.
;'%$I mndjte in ber 801ge mit meljrern ben Berfudj, unb idj fi$nteit$le mir , Dab e6 rnir mit oielen niit mi@lungen fet).
'* 4
900 ed mir mit anbem, Die itt biefer @ohtnlttng Jfcljen, meniger geglhdt iP, mirb ieber aufmerDFme $eFr get~fb
ni@t mit $ttre@ncn, fo~tbcm hem ai)i@ter ,' ben id, cljnmbgliQ bertta@ld@igen fonnte; Demobngea4tot abor 6ict id)
itberjru~t, bug audj in* foldjen fdjmerer~t fiebevn bo@ f3ng6are %clobie iP.
lle6eroaitpt IjaIte id, bafbr, ba6 bod fogenannte BolB$lieb fiberuud melobifdj &e$t fcpn V~KC, benn f@dn
be^ %dIjme %olttTlii.b jeigt an, ba$ o$ ni@t focuolj[ fbr foldje, bie bet.Dc~fif fottberlid) bed 8efange8 f~tctbig finb,
bek'ntmt Po, a16 ~ielnteqr fir fbldje, Die oljne mufifalifdje Renn tnife Do@ at!@ gern tin Pieb@cn [@en mbgen, unQ
ficr Dick mu6 ee; lei@ wtb melobif@ fepn, menn fie ed faten follen.
%60r ed it rti@f ljin16ngli#i bap mun nur ouf Eoicbtigfeit in bcr 3elobic felje ; finborn mqn mufi audj cben , , ,
f~ uiele Qorgfult auf cille rcine ul~b ridjtigc $armonic I)~U\PCIIDCI~, olj~te meldje Unterfiitt~ng aud, Die fdjkfie Bt102
Die ohl~e mfirhng 61oi6cn mirb, Sct) bnbe mi4 beBmcgtn fo bier old mbglid) btmhljt, Oiefen antnofat bu 0efolr *jaJJoJ~ag J~G
'88k i(tv~ 'I (Uq o~I(a.tQ$ 'IMfjaJu~ n! l~~~~t~~0~ U~QW@JJ~JW ua~modafpu!a f!lu
a4!~a~ ua@gwtoa ac4G 'w@gw u(uJ uaJaau6 @!J$P]~ oJ (P! gvq $10 'r@ut 91@!u @Juya 416 7~4 ~raug@Ja~
$unjutuv@ aupw agjaJa!~~, f!uocu ia6vvhaa a!q J$ ' go JWG u~gw~oa, uau!aw (p!jtualJg j!uua!4 $! ajtud j@aagl,
'saw jrog u!y clnu qun @! $la 'uaJv] uagnrq aj@!qa(a uaj(y!aJ aa@uvla u!rooo(r, nut$ ua@!da~jsoa oa
$jocu u! 304 $2 : av l$$Q!u aa!m ajlodw @! u!a]jv : U@DQ j@a& noJ 6 a a '36!uapaq qun 1~~a~~9~ WQ
~UIJ a#$ at(y!qa@ a~%aq @!at (pi gvq : ua6vJ a@uw &wa6 qr!a BJ qun I aJn@ sau!au saqu!8 a!q 1114 aga!]soa
a~cintnv snv ~!j(tw.j 40@Ja6 'aggr4 uaucuoua6~t1v ~!ap~ tauput uoa ap!6 OJ wr@!o~ saw, @! Ba
*a~uagt uaJv@J~aa Bunfmpaa$!ag JU!~JJ au!a @IJ $2 j!woa 'aqupJ $vwa gsa@!um $2qa! u!a 409 J!U
'crq i~fla#6 ~!a#vjqa~Jdug nagau ~!~JB!~II~ 'gura uaqau ba@ipg @! ago4 uakagaq qun lago4 uaga!r@Ja6 uuurcuaapy
sv4 urauoJ l;$qa!~raa an4 $019 14!it luauo~o& adv4guo J@ eolq i@!u lraum~?uanvt~ 494 eolg j@!u 'uqtq$4
pojg j$!u u!(lqa l$~oll&@Juatgj aujdu!r au!a 4114 j@lu BunjutrvJtapa!3 aJa!q $! $vq urauupa @! fjtw @o&3 >
*ua6ul( 114 aqua $UV $!g 3304 illJvfa
rtl uraqa!jBjoa ua@J!!jn(pg ua@!.jatjtoa oj duoj uaq uoo qa!~ 9a6uvj gvag? u!a Id! uaqrocuas ~vut@uolu s!m $a
sang i!a ljn6 414 g!aa (yg 13611,J n! fuv6 9a!3 pvq ljg!ar~uv t4aiuj~!n ogjaju,~ Iuajdg@j n! urwa 'jgaj puv19
114! $?@jxu lja!dj@v:~ ganaJautaBuv a@v~ raq tt!a ]!~Glua6a@ iit! vq /t$y uat$v4a~qa!a r!aj6!;!r(yara@ ~najJod
,aq~~ur~~ oJ a4doug uat.ta!o JJQO ua~tp~ jag map $au ~aj@!q luaq laqam s!atp.~aju!Q putt lwgqJnv ta gvq
429 ]%quf&J]gc) $aJa!q 21140 ta6ugg rap Id! 6uvj $vwa gvq uuaa a (z f uauaqj nf ua6uvJnv yvlp lauau
3!u a4doyg i~u&jo4. a!q uln 1ua4~~mP$nu ap!]guaOn~ a(i!u~a hyat 18aJa6 ~uvtg ua~ ra6uog w @mqw ]pa (l
: @$QU 394 "JguntO uaqua6jo.j env @! qadJ IqQaJ la!dJ@~Uj pu!ljj u!~ uJaqaj3 ua&Mjam uaq n! (p! gv~
,?,
*~3gvj uaja!dJ a803
or4! ua6xg-b J a J vq uaga!r@J,~as twuvu!arajun pa46 utagu!, n! uoG moo qQ prnw!Jg ~!q agao @! 'a!
19 *3t unaaj saga$ pjalq gun jpva : BuvjaBpu~~g,~aq ~VQ luagamc~v 104~6 o!aqa auio uawuc!~~lr!g
- 'uau!a(pJ la1 (pat) ugv -- uau!apj UJ$VUI n! aaa(PJ gaJalq ua4uvlloJ!G a@!ju~a!! lvm@uv~ @! (Inu $0~
1i~$va8ulo lqr!pl u(UJ m~!*~tj a!q4aqo a!q gqv tataa$J ~uuu!~~~JI?@ 2!~ ~VQ /U@O 'UNUQJ uaBud qd!at
ig11v)8 ~un ua8 @?uccu!~cta~ uall6juaac run4 (yoq Jaqo I @,wlu!4q0 ~!y B!~a191@9 a140 r,Qa!a ajnq uvwgpq v
~ndan te. %@n a be nicibltat - von mei: nen ban : 0cn e'ei 5 bin, mir tap un 5 fern 6&merb, - ,
d %du s me oon - be$ Bieber : fe-pen6 pjreu: ben,
$10: pfe nur btin $er&. -
Un gerbinanb.
%@nbe nibt3 ron mrinm hngen gciben, 6113 unb cubig 03Re bid bet Qcbluatater
' Wir Iafi unfern Bcbmert Q?ie ber %eff bie Blur,
erriume von bed %tebetfelP\end &;faben %cl, ! ber Plebe unrupooUer SEwDltlltt
RIopfe rtwr bein @rh, II 3fl fir Beikr nur. -
+C~I+ 1Jaa da!~ aaq - g qun lavog a$! unoaa qun B@na a4! aou ugpJ 'ua4 - ~j : 2s )jam; aaq u! qou utnq pp! qo4
qua? :!aa aj 'up@ aj (ua4 = aqj -- a$ ~eq ~oat 'mtt ~q4) utnoaz ut! 1J6uy @I tjoj uap=qpa Der iraum.
I
91n 3. 9. 6t. a[& fie ~oierief)n saljr aft mat.
Scb aitterte alel mic tin
air bebten oUc Blieber; (Qdrt nnr , ma8 ba gefcbt@en>
llnb fcbneU warf id mi& in ,ben @tad 60n frbdn, fo reiaenb t)ab id8 fan10
91uf wine Rnic nieber, Wocb in ber !Belt gefeben,
ltnb flet)te ; ,,gerr einff fey mein Seib d4dn roar ibr 9BucbB unb brann i#r @mrb
,%lie biefc bier an @eel unb teib ! " - - llnb itbtrbiefi erlf vierjebrt 34r,
Sejt frdibt' btr Qa#n - - Btfdtoi~be gbr Qug , o melcbe %onne!
bcbtaktb 3Zcibcbtn, Zraum unb tinbe. allinit roie bit Liebe Bonnc.
Bleicb abtr falief fcb mfeber tin, Bit fag auf ei~ter 8afcnbanP
ttnb roar im Zrnum %agilftr, Ben ientr grofien Einbe,
mar aucb - el ilf nicbt Eige! Weia - Bie fans btm 646pfer Eobgefang,
sn Eebwlgrdfe yrielfer ; 9ie gdttlicbe 9orinbe.
6leid) bncbt' icb% Dibdben nnb mtin %or& ,$tatK fang lie, ,,bin icb vieraebn 3abrb
eieng, fanb fie, nabm fie mit mir fort ,9runt bring id bit jum Dpfer bar
Hnb gab ibr $ey unb Qrinbt. - - ,%Rein .fBerb, bd voU vom eriebe
%un if£ mtin eraurn ju Gnbe. ,9ct gantbarttit unb fitbe,
Simtn , licbtl 9orcben ! bfcf Q)ebf&t "6i4 gncibig, .fBmr, auf mi& #crabfi
!Don mir jutn Slngebinbe, ,9n bilf ia boIb ben %inen,
93ergifi ben armen 9iQter tticbt ,9u ber mir ein@ bael foben gabu - - nidbt Swum unb tinbe ! aier Fen$ Fie an bu mtintn,
gab lfarr $urn aimmel unb voll 8M Llnb bill bu tinlfenl yoanhig 3abc
Rnb bilf no& frcp, unb icb bin !$far, @ob Firb bie banferf6Utc drufi,
SitUeicbt trtium id bdnn wieba llnb gdttltdjel G.ntp?&en
fad man in tbren 23licten. llnb finge befire gieber,

Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin