Gemeenschappelijke strategie van de Europese Raad ten aanzien van Oekraïne

De
NL EUROPESE RAAD SECRETARIAAT-GENERAAL DGF Gemeenschappelijke strategie van de Europese Raad ten aanzien van Oekraïne emeenschappelij G Β uitenlands V silighetds Β sleid /Q\ (ce /Ω\ (QLCQI Helsinki, 11 december 1999 Gemeenschappelijke strategie van de Europese Raad ten aanzien van Oekraïne Europese Raad, Helsinki, 11 december 1999 Mededeling Gelieve er nota van te nemen dat de in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen bekendgemaakte tekst de enige authentieke versie is (nr. L 331 van 23.12.1999, blz. 1). Voor nadere informatie wordt u verzocht contact op te nemen met de afdeling Voorlichtingsbeleid, transparantie, public relations op het volgende adres: Secretariaat-generaal van de Raad Wetstraat 175 B-1048 Brussel Fax (32) (0)2 285 53 32 E-mail: public.info® consilium, eu. int Internet: http://ue.eu.int Meer gegevens over de Europese Unie vindt u op Internet via de Europaserver (http://europa.eu.int). Bibliografische gegevens bevinden zich aan het einde van deze publicatie. Luxemburg: Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen, 2000 ISBN 92-824-1823-5 © Europese Gemeenschappen, 2000 Overneming met bronvermelding toegestaan.
Publié le : jeudi 8 mars 2012
Lecture(s) : 18
Source : EU Bookshop, http://bookshop.europa.eu/
Nombre de pages : 36
Voir plus Voir moins
Soyez le premier à déposer un commentaire !

17/1000 caractères maximum.

Diffusez cette publication

Vous aimerez aussi

Convention ACP-CEE de Lomé

de COUNCIL-OF-THE-EUROPEAN-UNION

Conventions ACP-CE de Lomé

de COUNCIL-OF-THE-EUROPEAN-UNION

suivant