Säteilysuojaus ja laadunvarmistus hammaslääketieteellisessä radiologiassa

De
RADIATION PROTECTION 81 Säteilysuojaus ja laadunvarmistus hammaslääketieteellisessä radiologiassa Röntgenkuvien turvallinen käyttö hammashoidossa EUROOPAN KOMISSIO Ympäristön, ydinturvallisuuden ja väestönsuojelun pääosasto Säteilysuojaus ja laadunvarmistus hammaslääketieteellisessä radiologiassa Röntgenkuvien turvallinen käyttö hammashoidossa Suuri määrä muuta tietoa Euroopan unionista on käytettävissä Internetissä Europa-palvelimen kautta (http://europa.eu.int). Luettelointitiedot ovat teoksen lopussa. Luxemburg: Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto, 1998 ISBN 92-827-4535-X © Euroopan yhteisöt, 1998 Tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan. Printed in Italy Esipuhe 5 1 Röntgenkuvien käyttö hammaslääketieteessä 7 Röntgenkuvia tarvitaan, mutta... Perustelut Potilaan edut Esimerkkejä hyvistä ja huonoista käyttötavoista 2 Röntgenkuvauksen riskit 8 Primaari- ja sekundaarisäteily Säteilyn vaimentaminen n vaikutukset Säteilyn kumulatiiviset vaikutukset 3 Potilaan suojaus 9 Hyvä kliininen käytäntö Säteilyannoksen vähentäminen Röntgenkuvaus ja raskaus Lasten röntgenkuvaus 4 Henkilökunnan suojaus 10 Suojauksen periaatteet Henkilökunnan säteilyannosten tarkkailu Suojaseinä 5 Kuvauslaitteet ja-välineet 11 Röntgenlaitteet Filmin kehitys Suojalaitteet Lisälaitteet 6 Miten saada tasokkaita röntgenkuvia?
Publié le : samedi 28 janvier 2012
Lecture(s) : 279
Source : EU Bookshop, http://bookshop.europa.eu/
EAN13 : 928274535
Nombre de pages : 28
Voir plus Voir moins
Soyez le premier à déposer un commentaire !

17/1000 caractères maximum.

Diffusez cette publication

Vous aimerez aussi

Radioprotezione e controllo di qualità in radiologia dentale

de DIRECTORATE-GENERAL-FOR-THE-ENVIRONMENT-EUROPEAN-COMMISSION

Strålebeskyttelse og kvalitetssikring i dental radiologi

de DIRECTORATE-GENERAL-FOR-THE-ENVIRONMENT-EUROPEAN-COMMISSION

Recommandations en matière de prescription de l'imagerie médicale

de DIRECTORATE-GENERAL-FOR-THE-ENVIRONMENT-EUROPEAN-COMMISSION

suivant