La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Benefit på rätt sätt sätta in i sprängning samt stenspräckning

1 page

vikten på rätt sätt Explosiv energi produceras när sprängning eller kanske sten och underjordiska formationer kunde uppdelad i 2 kategorier ; 1 ) Tillämpad Energi - Shock och dessutom tryckenergi där skapar pausen i sten och

Publié par :
Ajouté le : 11 juin 2014
Lecture(s) : 1
Signaler un abus

Vous aimerez aussi

vikten på rätt sättExplosiv energi produceras när sprängning eller kanske sten och underjordiska formationer kunde uppdelad i 2 kategorier ; 1 ) Tillämpad Energi  Shock och dessutom tryckenergi där skapar pausen i sten och din material 2 ) Minskning av energi  energi som spillo genom yta vibrationer , övertryck , hålblåsning och utgång till atmosfär . Hålproppning i inerta material vana vid begränsa den explosiva energin med spränghåls mot topp avgiften . I otillräcklig , dålig tillämpad eller utelämnas plugga kan säkert sprängenergi fly från hål lämnar mycket mer energi förlorad att hjälpa appliceras energi. Därav , den explosiva gaser ventilationshålet prematurily , vilka resultat inom en större del på energi rymningar hela borrhåls mun i motsats till används kunna bryta stål . Det är dessutom gemensam för propp massa används besitter liten friktion upp mot borrhålsväggen vilket i sin tur steget till satte massan trycks ur hål som erbjuder en liknande effekt den som beskrivna ovan. Beträffande maximal effekt , är det mycket viktigt använder en propp stor , skapa tillräcklig friktion från hålet väggen i det fall gas tryck förbättrar . Den optimala propp om stenspräckning eller ingen spänning är beslutsam så att riklig energistår från bergmassa som för att bust berget. Normalt , förlusten av ens genom hålblåsning eller utstötning från plug massan minskar konsekvensen av kräm . Detta resultat i , 1 ) Dålig fragmentering i fristående berg två ) Ökad snabb avstånd och splitter 3 ) Förbättrad problem hantering de borttagna rock massorna . Det finns olika variationer på plug massa förutom operatören måste veta hur proppen material (särskilda egenskaper ) inflytande hanteringen i expanderande massan involverar gas genereras av initiering . Exempel involverar pluggmaterial: trädgårdsjord  lös 1730 kg och m³ Jord : packad 1522 kg / m³ Grus  lös , torr 1522 kg och m³ Sand  våta 1922 kg och m³ Sand  våt och smockfull 2082 kg / m³ Sand dränkt med grus 2020 kg och m³ Kalksten 1450 kg / m³ Vatten 1000 kg eller m³ En vanlig princip att bestämma rätt plug massa och många allt hur mycket att använda sig av är för produkter 2030 gånger din borrade hålet höjd . Naturligtvis måste operatören beakta vilken typ av rock få borras men den särskilda regel generellt utför böter . royex
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin