La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Cach chon chao khon ngoan

2 pages

buoc lua chon chao khon Bc chn la cho khôn khéo Phía di ây c coi là cách thc tr giúp ch em chn la cho gang, thép không g hay là chao chong dinh ceramicore , cho in... Tng c nhà thông thng s dng 4-nm chic cho kích thc khác nhau, th nhng ngi dùng thng ít u tiên n công nng bi tng kiu cho.

Publié par :
Ajouté le : 06 janvier 2014
Lecture(s) : 2
Signaler un abus
buoc lua chon chao khon  Bc chn la cho khôn khéo  Phía di ây c coi là cách thc tr giúp ch em chn la cho gang, thép không g hay làchao chong dinh
ceramicore, cho in...  Tng c nhà thông thng s dng 4-nm chic cho kích thc khác nhau, th nhng ngi dùng thng ít u tiên n công nng bi tng kiu cho. Theo nh bà Phm Hng Thanh (nhà bp có giá tr cao HT) tham vn: Mt chic cho vi mc giá nhng chc nghìn n vô s ng, công dng nh nhau song vt liu khác nhau, do vy, chúng ta hãy phân tích rõ chc nng tng kiu cho cho phát huy công hiu ca k thut mi kèm theo gìn gi chính xác cách.
 
 Cùng cho gang, vi u im gi cho nhit lâu dài bn vng, n nh, nên s dng vic xào n nhanh chóng hay nh bánh xèo, khin cho món áp cho. i vi cho vi vt liu thép cha g nh là inox, áy 2 lp, nng, dùng cho xt mt s món có nc tng i ngon. Cho nhôm rt ít tn nhit , bt la, rt d khét thc n mc dù vy chiên cm ngon bi cm cháy ròn mà có th cng gi cho có th c mm u. Cho tit kin nhiên liu, bn không nên chn la cho vi áy quá mc dày hay nh cho kh ln. Li im do các loi cho truyn thng coi nh là sáng bóng, d dàng vic lau chùi kèm theo s dng.
  Tùy theo s yêu cu, bn chn loi cho khá ln hoc bé, sâu hay nh nông, hình dng t 10-25cm, vi loi mi 7-8cm cho các bn p-la 1 qu trng, giá sn phm 45.000/chic tr lên, tùy vào cht liu. i vi cho vi áy tráng
men hoc s, ng nên la mu vi hình trang trí trang trí ti áy cho tránh khi bt màu, hóa phm c hi. Mu cho nông chuyên dùng chiên nhng loi thc n nh, lt tr rt d, cho rng cng nh sâu dùng cho iu xào un thc n có nc xt. Cho tng i tt thng xuyên vi áy dày úng mc, cm u tay (không quá mc nh hay là quá nng), tay cm chc chn.  
Các loicho chng dính - 1.200.000/chic, công ngh Nht Bn, 200.000, cm thch cng, cho in... có giá c, Hàn Quc, sx trong Trung Quc, Thái Lan, Vit Nam… tui th ca cho tùy theo ngi dùng. Nhng loi cho này cng u có công ngh chng dính mt-nm lp ph mt thoáng cho nh là lp ph sn cát, men có th chu la lên trên 500 C, ph á hoa cng siêu bn, c im antibiotic cng nh chng try xc. Tùy vào cht lng ca lp ph áy cho mà bn cao cc thp khác na nhau. Cho nhn bit loi cho cc kì tt, vi cm quang, các bn có th kim tra b mt cho có nhn mn, xoa tay vào áy cho không b dn sóng, cha b dính mu, en tay. Trong khi dùng hp các, cha dùng vt cng (ch s dng thìa a bng g) mà cho có th s b bong lp áy, tc là giá tr cho cha tt, lp ph cha c công nhn cm bin nhit , hoc là cho có th c dùng vài lp bt màu vô c vi ngun ci t kim loi có hi nh chì, st, crôm, tác ng n sc vóc ngi dùng.   
V b ngoài, mình không nên la chn cho áy tròn, không an toàn trong lúc dng chuyn trên bp, hãy chn la cho áy vi, rng tip xúc mt thoáng bp rng, la nhà sx tín nhim, có nhãn hiu, có kh nng c vài c quan có thm quyn chng thc cht lng. Cùng vi mt s loichao chong dinh ceramicore, bn mi dùng vt dng mm o n, lau chùi tráng bng khn nhung, nc ra có c ty nh kèm vi không chà quá mnh n áy cho. Hoàn toàn không s dng nhng bùi nhùi nhôm… luôn luôn khin h cho. Phi cho cho ngui khi tráng cho, s dng giy thm, khn lau chùi cho trc vn t lên bp cho s dng có th c chm bn.
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin