La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Cach thuc vang de mot cai bep tu toan dien

2 pages

bi kip vang cho mot màu.

Publié par :
Ajouté le : 06 janvier 2014
Lecture(s) : 0
Signaler un abus
bi kip vang cho mot  màu.Nh vy ra làm sao chn có th c 1 chicbp in t giá rm bo vài tiêu chí nm trên  Mt kính:keep readinght sc tt cùng mt  cao tikính loi có kh nng cng chu c cng lc ng thi nhit mc 650 - 700 , b mt gm kính ct yu c làm tin kính ng ht sc nhiu silic(nhân t silic la 1 yu t d s tr) nên chu c nóng, mát và cng s i thay ca nhit . Chúng có th chu c nóng cao trên ht ti 750 và gim i t ngt,hình dng mt kính ln. Mt kính bng pha lê th ang tr giúp nhit dung cha b phao phí ra bên ngoài trong giai on nu.
 
 bn cao: Mt kính có th chu ng c sc nng, bi y ã không s b nt bp và nt mt kính.   Mâm t: Bp t vi ng kính mâm t rt ln, rt nhiu thanh hng kèm vi cht lng cun dây ng cao hin ti ang tui tác lâu dài. C th mâm cng nh b phn quan trng hàng u quyt nh hiu sut bp. Bn mch rt tt ang giúp bn iu khin d dàng dàng. Bp cao cp thông thng vi thêm nhiu mch bán dn công sut IJBT.   Hiu sut: Nên mua bp t ca các doanh nghip uy tín m bo hiu sut úng vi công b.hn th na trong lúc sm bp rt cn xem ngun in trong c nhà chúng ta có va cho Bp rt tt có kh nng hiu nng ti 2100W, iu un nhng món n tiêu tiêu tn ht sc nhiu thi gi ch có mi là iu bé, dù rng coi nh là ba cm gia ình hoc là mt vài ba tic ln cùng vi ngh nu n ln, bp t va có kh nng m nhn c.   Thi gi bo hành: Khong thi gian bo trì càng ngày kéo dài cùng vi mt vt phm k thut công ngh hin i nh bp càng ngày chng t bn. Ta luôn luôn phi chn mua do doanh nghip tín nhim cho vi h thng bo trì rng khp. Mt s doanh nghip có giá tr cao có trong khi áp dng mc bo trì ti hai nm.   Giy chng thc cht lng: Hãy la chn bp có th c cp giy có gc r rõ ràng. Mt vài giy chng thc mà chúng ta có th k vng có th c chính là: CE - chng nhn bt buc còn v hàng ch to t Liên minh châu Âu, GS -chng thc vic phù hp do sp k thut vi mt s yêu cu an toàn theo Lut An tâm bi c, CB - chng nhn s thích hp do phm vt vi tiêu chí quc t IEC…
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin