La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Cham nguoi lao dong su nha xuong, nha may

2 pages

Website: http://zoup.vn/may-cham-cong/270/ Chấm công nhân sự nhà xưởng, nhà máy Đối với các nhà máy,xưởng sản xuất chúng ta nên dùng giải pháp http://zoup.vn/may-cham- cong/270/ không tiếp xúc (thẻ proximity).

Publié par :
Ajouté le : 05 avril 2013
Lecture(s) : 7
Signaler un abus
Website:http://zoup.vn/maychamcong/270/
Chm công nhân snhà xưởng, nhà máy
Đối với các nhà máy,xưởng sn xut chúng ta nên dùng gii pháphttp://zoup.vn/maycham
cong/270/không tiếp xúc (thproximity). Mi mt nhân viên/công nhân sđược cung cp mt thkhông tiếp xúc (thproximity). Mi thscó mt mã sduy nht. Khi thđược cp cho mt nhân viên thì các thông tin vnhân viên này sđược gán vi mã th
của nhân viên đó trên phần mềm và đầu đọc.
Khi vào các vùng yêu cu phi quét thnhân viên giơ thẻca mình trước đầu đầu đọc. Vì là
đầu đọc thkhông tiếp xúc nên nhân viên có thgiơ thẻcách đầu đọc t2 đến 10 cm mà đầu
đọc vn có thđọc được mã th. Sau khi quét th, nếu là thđãđược khai báo trong đầu đọc
và phn mm hthng thì thông tin vthi gian và trng thái ca nhân viên/công nhân sđược
lưu vào đầu đọc và được chuyn vphn mm hthống khi đầu đầu đọc này được kết ni vi
phn mm hthng. Nếu mã thchưa được khai báo thì hthng sthông báo là thkhông
hp lvà các thông tin skhông được lưu lại.
Tuthuc vào slượng công nhân hin ti và khnăng phát triển trong tương lai chúng tôi sẽ
cung cp cho quý khách hàngđầu đọc thcó bnhtương ứng, phù hp vi quy mô và s
phát triển trong tương lai của công ty.
Tuvào din tích mt bằng, sơ đồhoạt động mà mt nhà máy có thdùng mt hay nhiu
http://zoup.vn/maychamcong/270/được đặtcác vtrí thích hợp như: cổng vào nhà máy,
cửa vào văn phòng, cửa vào nhà xưởng, cửa vào nhà ăn,...Mỗi mt Máy Chm Công sđược
đặt vi mt tên duy nht nhn dng trên phn mm qun lý.
Hthng có thhoạt động trong chếđộonline hoc offline. Trong chếđộonline, các dliu
đầu đọc nhận được sđược chuyn ngay vphn mm hthng. Trong chếđộoffline, các d
liệu đọc được sđược lưu vào bộnhcủa đầu đọc. Đến khi đầu đọc được kết ni vi phn
mm hthng, các dliu này sđược đưa vềphn mm hthng.
Phn mm hthng cung cp nhiều tính năng chấm công như thiết lp thi gian làm vic,
khong thi gian cho phép quét th, thi gian sđược tính là đi muộn, đến sm, thi gian ngh
l,...Ngoài ra phn mm còn cung cp nhiều tính năng khác như báo cáo, backup dữliu, cp
nht dliu,...
Các thông tin vnhân viên/công nhân có thđược in trc tiếp lên th(chloi thproximity
mng (0,8mm) mi có thin được) hoc in trên giy và kp vi thđểcó thsdng li thnày cho nhân viên/công nhân khác khi các nhân viên/công nhân này nghvic.
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin