La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Väkinäinen naiminen

De
19 pages
The Project Gutenberg EBook of Väkinäinen naiminen, by MolièreThis eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it,give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online atwww.gutenberg.netTitle: Väkinäinen naiminenAuthor: MolièreRelease Date: December 9, 2004 [EBook #14306]Language: Finnish*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK VÄKINÄINEN NAIMINEN ***Produced by Matti JärvinenVäkinäinen naiminen.Ilveilys yhdessä näytöksessä.Molièren tekemä.Ranskan kielestä suomennettu.Alun perin julkaissutG. V. Edlund 1902.Henkilöt:Sganarelle, rakastunut Dorimenaan. Jeronymus, Sganarellen ystävä. Dorimena, Alkantor'in tytär. Alkantor, Dorimenanisä. Alsidas, Dorimenan veli. Lykastes, rakastunut Dorimenaan. Pankrasius, aristotelilainen tohtori. Marphurius,pyrrholainen tohtori. Kaksi mustalais-naista.Tapaus kaupungin kadulla.Ensimmäinen kohtaus.Sganarelle (puhuen ovelta koti-väellensä). Minä palaan tuossa paikassa takaisin. Katsokaa taloa tarkasti sill'aikaa jatoimittakaa visusti kaikki työnne. Jos poissa ollessani kuka tuopi rahaa minulle, niin tulkaa siitä heti ilmoittamaan herraJeronymon luo; vaan jos kuka tulee rahaa pyytämään, niin sanokaa, että isäntä on kaupungilla, eikä taida koko päivänäkotia palata.Toinen kohtaus.Sganarelle, Jeronymus.Jeronymus (joka on kuullut Sganarellen viimeiset sanat). Kas sepä oli viisas neuvo!Sganarelle. Kah ...
Voir plus Voir moins
The Project GtuneebgrE oBkoo Väf näkieninai nenimb ,noM yrèils eBeThiis fook ehu rot  fnaeso ny aneyoate erwhtsoc on tiw dna n  oerts hlaomts whatsoerictionsyam poc .revuoY ite wa aity iv,gtiu su er -e yroms o ter thenderuG tcejorP eht fe nsceLig ernbtee sikooB ro ilnoclinedudit wthh grn.tene atwww.gutenbehtaun koäinesimmnE tuossa ä palaanäs.)M niv-eällnea lttikoenhuve oelleup( gS.sranakaiksti visukaa sop .eJ öynnikt i anssleola ssoiaahar ipout akuk takaisipaikassaak aatol.nK taos stil'iltaa asrkmiotattiakiaaj anaj  ;avku asok e ratulepyythaa n ,näämäonas niitt ea,katäänisä m niluel ,innit ulkaa siitä hetimli ttioaamaeh naJrroneronymuo lynoreJ.sumynoreJ, leelaranSgs.aullneanerS aglltu kuua on(jokmus  adiokokkie at ägiuna,lln  oupkaen nokthalatT.iokotia pa päivänätat däeiiv aanpaoreJ arrt !sumynin j; ol tuluuriodttnao atinmata K). sasä epi oliiv siems tetananarelle. Kah, heivsisan ueovS!aginakok jleilot jyn ano tim allunrelle. Ian?Sganaskne ietmliottaaar vtämia  Js.muas äsyk soj ,net tereitäsa temasoryn.neJmiääevthn nehiis
Title: Väkinäinen naiminen Author: Molière Release Date: December 9, 2004 [EBook #14306] Language: Finnish
.aovue
Väkinäinen naiminen. Ilveilys yhdessä näytöksessä.
Henkilöt: Sganarelle , rakastunut Dorimenaan. Jeronymus , Sganarellen ystävä. Dorimena , Alkantor'in tytär. Alkantor , Dorimenan isä. Alsidas , Dorimenan veli. Lykastes , rakastunut Dorimenaan. Pankrasius , aristotelilainen tohtori. Marphurius , pyrrholainen tohtori. Kaksi mustalais-naista . Tapaus kaupungin kadulla.
Ranskan kielestä suomennettu. Alun perin julkaissut G. V. Edlund 1902.
Molièren tekemä.
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK VÄKINÄINEN NAIMINEN ***
Produced by Matti Järvinen
elssm ei ayk,äj senisyäkltä  tei
amdhloilts.akönäSe? i  ee ollera .elakuKiM ?lis nioliuk ne n ksiraernän meimeh niläs,äj ko aoli teidänikänneiv asnelmmyk-isiak ktäenttuo vsien nt iomeemotsi tek, semmelee u, leanomanSgelaresku ennnut tsunuodoin oa. Näinm ,ehrr aeltt eetenodvua ttdeuu-knagS.seim ahnav n ka noieen,jälkmlne iok -ledhnemiemah n,nj  aovmieleinee hyvin im nllunathoo suTä.  kmänaertiasnik H vyum.sorynJe ja joka minua s ,ojatm iainstnia apttsi. eniaAs,oN iin uk naklu.Sgaistalle.nareiaanv pailojk uuks ysääsjameäminnikauhupt naisa n, että mieluineirttiä nniluele etneäk t vteinal irutelounimuj t kuiuutaEi msi. jikatsleseukisk .Sona si aseä ikm ,naavaakonas n,ao  nyhiv nätkruuresti liikuttate,äie'tmhi neni; eä sjaone yv helamsuetsyättt a mit teekeskään .sumynorm no eS  ksäenviJea.ssanirokletsarou ,naonerusymatem.Jtanek soak .eS nethdotte.S niin talo iE .elleranagikn ii nänkämie ,ee nis  äukvätäi puvä eystättä nagallre Ve.n aaledeäkät nise ajnnen kaikkea pyyäd,nä klääo llnema ianka, koelrr äkääklä ökilääsa; vminuanokaansajutaaa ens skneja aleulin mteuthup ätte ,sumyno Jererras, h siiktaauLavel .raleanSgelarlllei.ännaapeim eS .ul neronymusuoraan.Ja vinas utskneen nädiem  aniokiaaranSgi.Ja. leel.sS ynumt so enootuuhu tJerotta.s ninike.no nagSer.Jymon. uskeOisyätäv tahvrsaasovat rehelliset ynumeJoros?nouilö?Sg Tekuka?s. K,nuutaal yäk es  pinistaotä tt etaetelttM ti äjaasiasta?e tästä iM . ,änranaelles kau!munämiku, n: lupaa vieempo !aSöknö aavonaknnVa. lee! saaokumynoreJl neS .se: tahtoisin teitl äykys,ät kook aanansi.SnenagallerA .e aiss no, kaäisio oluanktlkavroiitteaa netnelä erenaga?Saam etteassamli-a terveyteni on isätt eiis !uMttinKu? kateEt aköajulreJ.myno .su .iNmysurenoökJ?Minäle. arelSgan apakuK .elleranga.Stei urju, innit eiätt haotsis. EnsinJeronymuelo ?ettv akahna, aainku sä,okanv nenemmäi nedouroJeä,ss Ks.munyoko uana eoRilmmsa yomasä?SghtenagS?eran.elltoT  ttaenoder pn,ääs liolnie  nloult kuin kahden-kyui ke,llnumia kailo et ahnav akn kuioin,silltte miemsuutt tu nemsea oimme.lluk Kaivaaja  aistuojeronymusttelee?Jtt aason .oN ,umä nthdkasaek Nn.annolen k-äjemmy Minä palasin vuoutt.aeJorynum.skui olPu vtaetudnagS?ett .ellera jäl sen olikeeninssllnasoas,aj ätnEoH smyno .sutaoter.Jmäsevun el .eStigSnaraleannissa?ten Engltis ettiusa attovuo akntMo. usymrenoatJ.uvtoas nhdek. Kaelleanarisv outt,aj  aakksi-kymmentä sii,ass es eketok ee-lmmmkytäenak kat ,mltadhkeajakvuotsan oomata RgnE attoassinnale kete, koä-ljnemän-toise seitseesäm nuvat ;estia ttllHosiiiuo v es eketinna,asstekestä mene kym.aV iotsist-kekakaä ntmeym-kjäelatseduuk naskedh
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin