7 jours d'essai offerts
Cet ouvrage et des milliers d'autres sont disponibles en abonnement pour 8,99€/mois

Partagez cette publication

ca 2'40'' ... do Mojej Miłej Jakub Kowalewski lipiec 2009 Tranquillo e dolceq»§º P # ˙ œ 5 œ5 œœ œ c ˙œ cŒ œc œŒ œ Sopranoœœ œœ œ & 4œ 4 œ œ Gdy wi- dzęca -łyświat przedso -bą,od świ-tu, odna r-o d-zinsłoń c-a,gdy P # 5 5 c Œc ŒŒ cÓ & 44 ˙. Alto œ ˙. œœ œœ œ œœ Gdy wi- dzęso -bą,od świ-tu, słońc-a, P # 5 5 c Œc Œœ ˙. Œc Œœ V 4˙ .œ œœ 4œ œ Tenor œ œ Gdy wi- dzęso -bą,od świ-tu, słońc-a, gdy P ? #5 5 œ c œŒ cœ œ Œ œŒ cÓ 4˙.4œ˙.œ Bass œ Gdy wi- dzęso -bą,od świ-tu, słońc-a,
5 # nœ œ œ œ2 3œ 3 œ œœ œ œ œˆ œœ Sœ & 48 4 J J J wszy-stkolśni,każ-dytra-wyliśćdot---knię-tywiat-rupo-# j j œ 23 j3 œ œœ œ œœ œˆ œ Aœ œœ œ & œœ œ4 8œ œœ 4 œ nœ wszy-stkolśni,każ-dytra-wyliśćdot---knię-tywiat-rupo-# jj œ œ œ2 3œ 3 œ œœ œ œˆ œ Tœ œœ œ V 48 4 J wszy-stkolśni,każ-dytra-wyliśćdot---knię-tywia-trupo-œ œ œœ œ œ œœ œ ? #œ œœ 23 nœœ 3 œ œœ œ Œˆ œ 4 84 B J J J wszy-stkolśni,tra-wyliśćdot---knię-tywia-trupo-
tempo ad libitum. rubato p p 8 # œ œ 3 5œ ˙5 3œ œ œÓ .Œ ŒŒ Œœ Óc Sœ & 44 4˙ 4 œ wie-wem strą-cano -cyłzy; gdysły s-zęwszy-stkie tempo ad libitum. rubato F p # 3 55 3 Ó cŒ ŒŒ ŒAœ & 4œ œœ 44 4œ œ œ œœ ˙. œœ œ œ œ wie-wemstrą-cano-cyłzy;gdysły-szęwszys-tkieptak-iświa-tempo ad libitum. rubato p p # 3 55 3œ œ œœ ˙Ó cÓ .Œ ŒŒ Œœ œœ Tœ œœ V 44 44 nœ ˙ œ wie-wem strą-cano -cyłzy; gdysły s-zęwszy st-kiepta k-i f f ? #3 55 3 œ ˙. .Œ ˙ œ Œc Ó Bœ œ 4 4œ 44 œ œœ ˙ œœ wie-wemstrą-cano-cyłzy;gdysły-szęgdysłys-zę