Euroopan yhteisöjen tuomioistuin

De
Euroopan yhteisöjen tuomioistuin http://www.curia.eu.int Gil Carlos Rodríguez Iglesias Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen presidentti o E o ü b m ■c r: (Λ 0) ■Se χ: ω c ra Sisältö Mikä on Euroopan yhteisö? 2 Yhteinen eurooppalainen tuomioistuin 4 Kokoonpano ja organisaatio 6 Tuomiovalta 9 Oikeudenkäyntimenettely 14 Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntö ja Euroopan unionin kansalainen . . 19 Tulevaisuudennäkymät 2Yhteisöjen tuomioistuimen rakennukset Mikä Oll Jäsenet Viisitoista demokraattista valtiota — 365 Euroopan y h te i söi miljoonaa kansalaista — poliittisen tah­don mukaisesti vapaaehtoisesti yhdenty­, neinä vastatakseen yhdessä aikamme suuriin haasteisiin Tavoitteet ! Euroopan yhtenäisyyden edistäminen t Kansalaisten elinehtojen ja työolojen parantaminen Taloudellisen kehityksen, tasapainoisen kaupan ja vapaan kilpailun edistäminen . t S Alueiden välisten taloudellisten erojen kaventaminen Kehitysmaiden auttaminen Rauhan ja vapauden turvaaminen Keinot Ì ' -V EY:n 15 jäsenvaltiossa yhdenmukaisesti sovellettava yhteisön lainsäädäntö EY:n omin varoin rahoittama talousarvio EY:n toimielinten hallinnollinen ja tekni­nen henkilökunta elimenä kokoaa yhteen ammattiyhdis­Toimielimet Euroopan yhteisöjen toimielimet tysten edustajat sekä sosiaalisten ryhmit­tymien ja elinkeinoelämän edustajat Euroopan parlamentti, joka valitaan Ο·50β9Οβ0ΟΟΟΟΟΟβΟ0ΟΟΟΟΟ0Ο yhteisön lainsäädännön valmisteluun.
Publié le : vendredi 9 mars 2012
Lecture(s) : 24
Source : EU Bookshop, http://bookshop.europa.eu/
Nombre de pages : 27
Voir plus Voir moins
Soyez le premier à déposer un commentaire !

17/1000 caractères maximum.

Diffusez cette publication

Vous aimerez aussi

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin

de COURT-OF-JUSTICE-OF-THE-EUROPEAN-UNION

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin

de COURT-OF-JUSTICE-OF-THE-EUROPEAN-UNION

Vuosikertomus 1996

de COURT-OF-JUSTICE-OF-THE-EUROPEAN-UNION