//img.uscri.be/pth/62b6c82978b0e9cdf1badb77746b1cde00649f37
La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Lanzamiento do II Congreso ON LINE do Observatorio para a ...

1 page

Lanzamiento do II Congreso ON LINE do. Observatorio para a CiberSociedade. O Observatorio para á CiberSociedade convoca o seu II Congreso Online baixo ...

Publié par :
Ajouté le : 16 avril 2012
Lecture(s) : 9
Signaler un abus
Lanzamiento do II Congreso ON LINE do Observatorio para a CiberSociedade
OObservatorio para á CiberSociedadeconvoca o seu II Congreso Online baixo o título“¿Hacia que Sociedade do Coñecemento?”.os días Entre2 e 14 de novembro2004 analizarase, cunha do perspectiva crítica, a xénese, desenrolo mailas implicacións para a política, a economía e sociedade dun dos discursos máis ambiciosos e utópicos dos últimos anos: “a Sociedade do Coñecemento”.A Concepción deste congreso é novedosatratárense dun punto de encontro no ciberespacio para o ó mundo académico, a empresa, administracions, sociedade civil e os usuarios das Tecnoloxías da Información. A web do Congreso é a seguinte:http://www.cibersociedad.net/congreso2004
O Congreso contará con diferentesgrupos de traballo, que, ó igual que os habituais simposios, seminarios ou talleres dos congresos tradicionáis, deben artellarse ó redor dunha temática concreta dentro do amplo campo do cibersocial, e en particular, dentro da temática central do Congreso.O plazo para presentar candidaturasgrupos de traballo dexa está aberto ata o11 de xuñointeresados poden. Os enviar as súas propostas ó e-mail da organización do Congreso:congreso@cibersociedad.net
Oobxectivo principal do Congresoé tratar de respostar preguntas como as seguintes: ¿é a Sociedade do Coñecemento unha análise da realidade social, unha ferramenta política ou un concepto vacío en máns do poder e do vello capitalismo, levado agora a unha escala macro-corporativa e planetaria?, ¿estanse desenrolando políticas públicas para introducir as Tecnoloxías da Información na Educación ou na Administración Pública?, ¿Qué supuxeron os fenómenos de organización espontánea / instantánea da chamada Sociedade Civil ante os antentados do 11 – S ou do 11 – M?
O Congreso conta co apoio devarias institucións e medios de comunicación, entre as que destacan a Generalitat de Catalunya (http://www.gencat.net/) e a Diputació de Barcelona (http://www.diba.es/), como Socios Organizadores. Por outro lado, institucións como a Universidad Complutense de Madrid (http://www.ucm.es/) e Educ.ar (http://www.educ.ar), media partners como La malla (http://www.lamalla.net/), Divulc@t (http://www.divulcat.com) ou Vieiros (http://www.vieiros.com) ofrecen de xeitos diferentes o seu apoio.As portas á adhesión de máis apoios continúan abertas, e neste senso a organización do Congreso segue buscando e cerrando acordos que lle permitan sacar o máximo proveito a esta convocatoria por medio de xornadas presenciais ou ponencias invitadas, por exemplo.Se o seu medio de comunicación desexa ser media partner do congreso, póñase en contacto con: congreso@cibersociedad.net
Sobre o Observatorio para a CiberSociedade
Trátase dun proxecto de carácter aberto e defínese como Comunidade Dixital de Coñecemento sobre as dimensións sociáis e culturáis das Tecnoloxías da Información e da Comunicación. Para isto, o Observatorio para a CiberSociedade organiza actividades, recopila materiáis, edita unha revista de contidos específicos, difunde traballos de investigación e divulgación, pretende ofrecer e contruir unha rede de investigación e reflexión sobre o cibersocial e, en definitiva, fomentar o debate mailo traballo sobre a nova realidade interconectada e dixital da nosa sociedade. A súa páxina web é http://www.cibersociedad.net/
Contacto de prensa: prensa@cibersociedad.net