El carrer Baldiri Aleu perd dos carrils per doblar les places d ...

El carrer Baldiri Aleu perd dos carrils per doblar les places d ...

Documents
5 pages
Lire
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

SANT BOI. EXEMPLAR GRATUÏT • CADA SETMANA A LA TEVA BÚSTIA · 20 / 03 / 2006 · ANY 08 · NÚM. 416. Bonaventura Calopa 52. 08830 Sant Boi · T. 93 ...

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 28
Langue Catalan
Signaler un problème
Asegura tu coche enAllianzcon nosotros, y te descontamos hasta un 10%
Bonaventura Calopa 52 08830 Sant Boi∙ T.93 652 23 61 info@segurlife.com ∙ www.segurlife.com
LA TABERNA DEL FRANFURT
¡¡NO COJAS EL COCHE!!
Se ha abierto en Sant Boi un nuevo punto de encuentro
Especialidad en todo tipo de salchichas, frankfurts y hamburguesas al más puro estilo tradicional
Abierto de martes a domingo C/Isaac Albéniz, 20 (Al lado C/ Balmes)
SANT BOI DE LLOBREGAT
ENTREVISTA Lluís Pérez: “L’objectiu és conscienciar, no perseguir”
El regidor de Civisme, Educació i Benestar Social de l’Ajuntament, Lluís Pérez (ICV), res pon a les nostres preguntes sobre la nova ordenança de civisme, que s’aprova aquest dilluns de manera definitiva regulant com a incíviques moltes més actituds i preveient san cions més dures per als infractors.Pàg. 6
gabinete jurídico
C/ Jaume Balmes, nº 25, bajos. • 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona) Tel.: 93 654 71 21 (5 líneas). Fax: 93 630 38 53 www.jimenezasesores.com • gestoria@jimenezasesores.com
CLÍNICA DE Lídia Valero Master en Podología Quirúrgica PODOLOGÍA Plaça Catalunya, 5, 2º- Sant Boi Tel.: 936 522 914 Más información pág. 13
  EXEMPLAR GRATUÏTCADA SETMANA A LA TEVA BÚSTIA∙ 20 / 03 / 2006 ∙ ANY 08 ∙ NÚM. 416
CiU qualifica la transformació com “vergonyosa” per convertir “un carrer amable en un gran aparcament a l’aire lliure”
El carrer Baldiri Aleu perd dos carrils per doblar les places d’aparcament Pàg. 10
El CEIP Antoni Gaudí del futur estarà en marxa pel curs 200809 La reconstrucció total del centre podria començar d’aquí a un any, segons va avançar la Generalitat en la presentació del projecte a la comunitat educativa, als alumnes i als seus pares i mares el passat dimarts, on es van poder conèixer tots el detalls de boca dels arquitectes (foto). El col∙legi tindrà gimnàs.Pàg. 10
SUMARI • ACTUALITAT ......................pàg. 3 • IMMOBILIÀRIA ...................pàg. 6 • AGENDA ..........................pàg. 11 • TREBALL .........................pàg. 14 • MOTOR ...........................pàg. 14 • ESPORTS .........................pàg. 15
ANUNCIS 93 630 66 77
NOTÍCIES Muere un joven trabajador en las obras del AVE en Sant Boi Un obrero de las obras del tren de alta velocidad a su paso por Sant Boi falleció el pasado miér coles por la tarde al precipitarse desde un via ducto que se está construyendo, a la altura de la carretera BV2005, según informaron los bomberos, que lo encontraron sin vida cuando llegaron a socorrerle. Al cierre de esta edición se desconocían las causas del siniestro.Pàg. 3
SI QUIERES FELICITAR A ALGUIEN A TRAVÉS DEL MERCAT,
La persona que menys es preocupa de viure el present és la que més es preocupa pel futur, no veu que en el fu-tur l’únic que hi pot trobar són por i inseguretats.
Aprenem més del fracàs que de l’èxit. Sovint descobrim què funciona després de com-provar què no funciona. Qui no està obert a admetre els errors no ho està a la veritat.
Horòscop (del 20 al 26 de març)
Balança del 22 de setembre al 22 d’octubre
Àries del 21 de març al 20 d’abril Es necessita poc per ser feliç i per ser desgraciat cal desit-jar molt. Qüestiona’t les ne-cessitats i te n’adonaràs que la majoria són importants, però no imprescindibles.
Telèfons d’interès
A partir de les 22 hores caldrà avisar a la Policia Local o Nacional per saber quins establiments estan de guàrdia. Aquest acord ha estat adoptat pels farmacèutics locals, seguint les indicacions del Col∙legi de Far-macèutics de Barcelona, amb el vistiplau del Departament de Salut de la Generalitat i l’Ajuntament. La ini-ciativa respon a motius de seguretat. Els telèfons de la Policia Local i Nacional els poden consultar a la secció de Telèfons d’interès d’aquesta mateixa pàgina.
Farmàcies
Tel.: 93 511 88 77
CHICAS somos 2 de 45 años, quieren conocer chicos/as de 45 50 años, para amistad sana, para ir a bailar, cine, excursiones. Abstenerse malos rollos.Tardes. 687431170
baño para poner a su gusto, mucho sol, galería.
Lleó del 23 de juliol al 22 d’agost No et prenguis les experièn-cies tan seriosament. Repre-senta el teu paper a la vida i no oblidis que no és impor-tant el que està passant sinó com ho vivim.
Bessons del 21 de maig al 21 de juny Moltes vegades es confon l’evasió amb la diversió i la lli-bertat amb el llibertinatge. La llibertat implica responsabili-tats, per això la majoria de persones li tenen por.
Verge del 23 d’agost al 21 de setembre Com més ens esforcem per arribar a la perfecció, més ens n’allunyem. No siguis tan meticulós i aprèn a passar les petites coses per alt, així podràs gaudir de les grans.
Cranc del 22 de juny al 22 de juliol És possible que se’t presenti alguna dificultat, proposa’t de superar-la, limita’t a observar, distancia’t del problema i examina’l, si tens paciència desapareixerà ell sol.
La bústia Edita:ANUNTIS SEGUNDAMANO ESPAÑA, S.L. Jaume Balmes, 12 - 08830 Sant Boi Perjudicats en inversionsd’Espanya i pugui contribuir deque conlleva que el banco no te Tel.: 93 630 66 77 en infraestructuresconceda la hipoteca que túmanera important al benestar de Fax: 93 630 46 99 Directora de publicació: les regions més desfavoridesnecesitas para pagar ese piso. Vanessa Sánchez El Mercat de Sant Boies limita únicament a oferirEsto nos pasó a mi familia con lad’Espanya. Doncs bé, el projecteEls socialistes catalans van pre-un servei de publicació d'anuncis, sense obtenir cap comissió ni retribució, sense responsabilitzar-inmobiliaria Molher Asesores.dels Pressupostos Generals desentar-se a les darreres elec-se de la procedència, veracitat i puntualitat en la cions generals amb el lema “Sil’Estat pel 2006 ens dóna unesDejas tu vivienda y te encuentras inserció dels anuncis. Anuntis Segundamano España, S.L., es reserva el dret a no publicar qualsevol anunci que, pel seu contingut o naturalesa, pugui vulnerar la legislacióen la calle, pues estos señoresguanya Zapatero, guanyadades preocupants, com és que vigent o suposi un atemptat físic o moral contra Catalunya”. L’objectiu de l’eslò-el Govern “amic” del PSOEdicen que se quedan con el dine-qualsevol persona o col∙lectiu, i, en particular, els que fan referència a menors, peticions de diners, gan no era altre que mobilitzarnomés destinarà a Catalunya elro del contrato de arras porque la joc il∙legal, contraban, persones desaparegudes, sectes, religions o política, donació d'òrgans, begudes alcohòliques, tabac (excepte col∙leccionisme), discriminació racial, armes oculpa de la no concesión del14,4% de la inversió de l’Estat,molts sectors de la societat cata-material explosiu, entre altres. lana que lamentaven el fet que auna xifra inferior a la de l’anypréstamo es tuya. Per altra banda, i de conformitat amb allò convingut a la Llei 22/2003 de 4 de juliol, de protecció d'animals, l'empresa editora informa els Srs. Anunciants que serà necessària la inclusió delpassat (15,6%), i el percentatgeCon unos cuantos engañadosMadrid, govern darrera govern, seu número de registre del nucli zoològic en tots els anuncis que tinguin per objecte la transacciómés baix que s’hi destina elsno haguessin estat sensibles acomo nosotros es como estos d'animals. Tots els drets de propietat intel∙lectual sobre el les aspiracions i expectatives delsdarrers cinc anys. Però és que, aseñores se enriquecen. Si acu-disseny, format i presentació gràfica dels anuncis així com de la revista en el seu conjunt seran d'exclusiva titularitat d'Anuntis Segundamanocatalans, i més aviat s’haguessinmés a més, una part importantdes a una inmobiliaria es para España, S.L., sense que l'anunciant pugui dedicat a frenar les aspiracionsd’aquests diners no arriba a gas-que se ocupen de facilitarte los reivindicar cap dret sobre els mateixos. Qualsevol modalitat d'explotació o de reproducció dels mateixos en un altre mitjà, tant en suport paper per tal de contentar una part delstar-se, la qual cosa fa que eltrámites, porque para eso se lle-com en suport electrònic, haurà de ser autoritzat prèviament i expressament per part d'Anuntis Segundamano España, S.L.seus votants de fora depressupost realment invertit avan una parte de la venta y otra Així mateix, Anuntis Segundamano España, S.L., Catalunya. Catalunyasigui sensiblementde la compra. Pero la avaricia es reserva el dret a publicar els anuncis a Internet (www.segundamano.es), així com a altres publicacions editades per qualsevol empresa del Les expectatives, però, realmentinferior a les xifres indicades.parece que no tiene límites para Grup ANUNTIS SEGUNDAMANO, tant en suport paper com Internet, amb l'objectiu de donar una no s’han acomplert i, dissortada-Cal explicar, per una altra banda,Molher Asesores. major difusió als seus anunciants. El tractament automatitzat al qual seran sotmeses totes les dades de caràcter personal recollides ment, estem veient que aquestque el volum d’inversions és cla-com a conseqüència de la sol∙licitud, utilització, contractació de qualsevol producte o servei o de qualsevol transacció o operació realitzada a travésrament inferior al pes de l’econo-Govern, igual que va passar ambFrancisco d'aquesta publicació (inclosos, a aquest efecte, els anteriors, no entén la realitatmia catalana dins de l’Estat els que siguin facilitats per a la publicació d'anuncis), té com a finalitat el manteniment de la catalana i són insensibles a lesespanyol (18,8%) i al percen-Tiene más valor relació contractual en el seu cas establerta amb Anuntis Segundamano España, S.L., editora d'aquesta publicació, així com la gestió, administració, prestació, ampliació i millora delstatge de població a Catalunyanecessitats dels seus ciutadans. serveis als quals l'anunciant decideixi subscriure's Un exemple actual d’aquestaamb comparació amb la de totMe gustaría pensar que aquellos o utilitzar; l'adequació d'aquests serveis a les preferències i gustos dels anunciants; l'estudi de la utilització dels serveis per part dels anunciants; situació és l’Estatut deEspanya (15,9%), paràmetresque critican a la alcaldesa y se el disseny de nous serveis relacionats amb aquests; l'enviament d'actualitzacions dels Catalunya. quehaurien de fixar les inver-felicitan porque no se vuelva a serveis; l'enviament, per mitjans tradicionals i electrònics, d'informació tècnica, operativa i Una altra expressió, molt gràfica,sions de l’Estat a Catalunya.presentar lo hacen por pura en-comercial sobre productes i serveis oferts per l'editor d'aquesta publicació i/o per tercers dels sectors financer, automoció, telecomunicacions, immobiliari, venda a distància, gran consum, oci,vidia o por ver una puerta abiertad’aquesta incomprensió la energia i aigua, ONG i formació. Anuntis trobem en les inversions enJoaquim Amoróspara beneficiarse, porque en los Segundamano España, S.L., podrà cedir, en el seu cas, les dades personals a Anuntis Segundamano infraestructures que els Pres-últimos años esta ciudad se ha Holdings, S.L., societat matriu de l'editor d'aquesta publicació, i a Qué Fácil Alicante, S.L., societat editora pertanyent al grup, amb les mateixes finalitats que s'han indicat en relaciósupostos Generals de l’EstatEngañadosestado transformando gracias a amb els seus respectius productes i serveis, i en destinen a Catalunya, i que cons-ella. Quizás no siempre se pue-particular a l'efecte que les publicacions i pàgines web propietat de qualsevol de les esmentades societats puguin incloure els anuncis facilitats per titueixen a més d’una qüestióComo si no tuviéramos bastantedan hacer todas las cosas que se l'anunciant. En certs casos, a més, es podrà proposar la comunicació de dades personals a essencial per al nostre futur, uncon la subida de los precios dequieren pero ahora creo enten-tercers. Quan procedeixi, aquesta circumstància serà prèviament i expressament advertida als anunciants en els formularis de recollida de dades tema que afecta el dia a dia delslas viviendas, que hacen queder que la alcaldesa ha tenido personals, juntament amb la identificació de la societat que els cedeixi i aquest tercer, el tipus d'activitats a què es dedica i la finalitat a quècatalans. Realment hauríem detener un techo te hipotequemás palos en las ruedas de los respon la cessió. recordar al Govern de Madriddurante media vida, aparecenque cualquiera podíamos creer. L'anunciant podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel∙lació o oposició mitjançant que aquest tipus d’inversionsalgunas inmobiliarias que jueganPor eso valoro aún más sus correu postal a la següent adreça: Anuntis Segundamano España, S.L. Departamento de Datos Personales. Avenida de Castilla nº 2, Parque Empresarial San Fernando, Edificio Japón I y II,intenciones.són bàsiques per tal de fer pos-a ofrecer una vivienda de 85 28830 San Fernando de Henares, Madrid, o bé sible que Catalunya continuïmetros cuadrados que está mitjançant correu electrònic a la següent adreça: datospersonales@segundamano.es. A la corresponent comunicació, l'anunciant haurà d'adjuntar i/o indicar: la referència a la seva altaregistrada con 54 metros. Loessent una de les locomotoresUn santboiano com a anunciant a la publicació de què es tracti, una fotocòpia del DNI, la seva adreça postal i el telèfon de contacte. Les cartes s’han d’enviar a: Jaume Balmes, 12. 08830 Sant Boi de Llobregat, indicant nom, DNI i telèfon, o bé a l’e-mail: otorrico@anuntis.com.El Mercat de © ANUNTIS SEGUNDAMANO ESPAÑA, S.L. Sant Boino es responsabilitza de les opinions expressades a La Bústia i es reserva el dret de publicar les cartes, així com de resumir-les si ho considera oportú. Dipòsit legal: GI-475-97
Dilluns 2Di4llduense2t0emdebrmearçNúmN.º411564
CENTRO / JACINTO VERDAGUER.
203.74333.900.000 ptas.
Amistats
REF. 2166. PADRE PERE DE PIERA / LUIS
REF. 2167. COOPERATIVA Bloques altos por encima de la iglesia, 65 m2, exterior y esquinero, 3 hab., comedor, cocina tipo office bien, baño bien, balcón, finca con ascensor, ¡OPORTUNIDAD! 210.35535.000.000 ptas. Tel.: 93 511 88 77
CHICO de 34 años, le gustaría conocer chicos y chicas máximo 45 años, para salir ir al cine, tomar algo657638849
PASCUAL ROCA.Piso todo exterior, 2 hab.,
Tel.: 93 511 88 77
197.73232.900.000 ptas.
salón 16 m2, cocina y baño para poner su gusto.
Capricorn del 21 de desembre al 19 de gener Els valors morals se solen perdre davant els econòmics. Els diners no ens proporcio-nen amics, sinó enemics mi-llors. Hi ha gent tan pobra que només té diners.
Aquari del 20 de gener al 18 de febrer Pren decisions sobre allò que pots canviar per millorar i, si no és així, millora la teva ma-nera de viure-ho, sigues menys exigent i més conseqüent amb les teves decisions.
EXCEPCIONAL PRECIO.
CHICA Busco chicos/as 3642 años, para salir viernes osábados por las noches a discotecas y otros sitios. No SMS.934086197
Sagitari del 22 de novembre al 20 de desembre Comprèn que no pots ajudar una persona si no és que ella desitgi la teva ajuda i estigui disposada a deixar-se ajudar. Sigues pacient per quan real-ment te la demani.
¿BUSCAS PISO ECONÓMICO? ¡¡AQUÍ LOS TIENES!!
Piso todo exterior, 3 hab., salón 16 m2, cocina y
Peixos del 19 de febrer al 20 de març Vigila les teves lamentacions, qui té por de patir, pateix ja el que tem. No pensis tant en el dolent que et pot passar i gaudeix del bo que t’està passant.
Escorpí del 23 d’octubre al 21 de novembre Evita les situacions ambigües i potencia la sinceritat, evi-taràs malentesos que po-drien ocasionar-te proble-mes. La vida guia els qui es deixen guiar.
Ajuntament .. . . . . . . . . . . . 93 635 12 00 Oficina att. públic. . . . . . . . . 93 635 12 12 Informació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 Policia Municipal . . . . . . . . . . . . . . . . . 092 Policia Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . 091 Bombers .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 085 Hospital de St. Boi. . . . . . . . 93 661 52 08 Creu Roja (urgències) . . . . . . . 904 105 105 Ràdio Taxi St Boi . . . . . . . . . . 93 630 00 00 Ràdio Taxi Baix Llobregat . . . .93 630 30 30 Servei LocalCatalà .. . . . . . 93 652 95 85 Serveis Socials. . . . . . . . . . 93 635 12 14 Arxiu Històric . . . . . . . . . . . . .93 635 12 50 Serveis Funeraris. . . . . . . . . 93 640 75 54 Tanatori .. . . . . . . . . . . . . . . 93 652 60 20 Deixalleria Mpal.. . . . . . . . . 93 630 45 45
REF. 2150. SUPEROCASIÓN EN ZONA
REF. 2125 GRAN PISO de 105 m, 4 habitaciones, salón 25 m2, cocina IMPECABLE, 2 baños PERFECTOS, terraza 25 m2, calefacción, alum. climalit, puertas sapelly, finca reformada con ascensor. GRAN PRECIO. 267.45044.500.00 ptas. Tel.: 93 511 88 77
S. i S. San SegundoFrancesc Macià, 23 P. Vila. . . . . . . . . . . . . .Tres d’Abril, 13 B. Peñas. . . . . . . . . .Cerdanya, 20-22 Mª A. Sanz. . . . . . . . . . .Pl. Penedès, 2 R.Mª Gabarró. . . . . . . .Rubió i Ors, 50 G. Terradas. . . . . . . . . .Joan Martí, 43 F. de Budallés. . . . . . . . . . .Galitzia, 71 M. Serra. . . . . .Lluís Pascual Roca, 45 Mª M. Marsal. . . . . . . .Tres d’Abril, 34 C. Ramos. . . . . . . .Víctor Balaguer, 34 J. Bausili. . . . . . .General O’Donell, 59 C. Sabatés. . . .Ronda Sant Ramon, 91 P. Belda. . . . . .Pl. de la Casa Blanca, 9 C. Cruz Olivé. . . . . . .Pl. Ajuntament, 9 Mª S. Águila Pijuán. .Lluís Castells, 32 J.Mª Morer. .Ed. Consum (Cooperativa) P. Font. . . . . . . . .Camps Blancs, 17-18 A. Orobitg. . . . . . . . .Eusebi Güell, 114
Viver Empreses . . . . . . . . . . . 93 630 24 64 CORESSA .. . . . . . . . . . . . . . 93 652 98 30 CLAUS .. . . . . . . . . . . . . . . . 93 630 18 41 Correus . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 661 37 41 Consell Comarcal. . . . . . . . . 93 658 24 00 Jutjats 1a Instància. . . . . . . 93 652 97 01 Biblioteca M. Aurèlia Capm. .93 630 64 63 Biblioteca J. Rubió i Balaguer93 630 97 60 Casal L’Olivera . . . . . . . . . . . .93 652 98 40 Casal Camps Blancs. . . . . . .93 652 53 99 Casal Casablanca. . . . . . . . .93 654 03 02 Casal Cooperativa . . . . . . . . . 93 654 48 54 Casal Vinyets . . . . . . . . . . . . .93 654 54 75 Cal Ninyo . . . . . . . . . . . . . . . .93 635 12 07 El Mercat de Sant Boi . . . . . . 93 630 66 77 Ràdio Sant Boi. . . . . . . . . . . 93 654 16 00
J. Cabanas. . . . . .Francesc Macià, 115 M. Nogueras. . . . . . . . . . .Blai Net, 74 C. Capell. . . . . . . . . . .Pi i Margall, 116 MáñezMadrid. . . .Primer de Maig, 36 J. Trias. . . . . . . . . . .Cooperativa, 100 A. Bañeres. . . . . . . . . . . .Indústria, 26 A. Moreno. . . . . . . . . . . . .Balmes, 31 Mª L. Terrassa. .Av. Onze Setembre, 58 M. Prat. . . . . . . . . . . . . . .Rosselló, 47 Mª G. Beltrán. . . . . . . . . .Mallorca, 60 S. Celada. . . . . . . . . .Riera Gasulla, 10 Mª T. Ramis. . . . . . . . . . .Rosselló, 98 Mª J. Sancho. . . . . . . . .Montmany, 29 R. Sanvicens. . .Dr. Ignasi Barraquer, 8 G. Toldrà. . . . . . . . . . . . . . . .Major, 23 J. Lluch. . . . . . . . .Josep Mariages, 17 O. Artiga. . . . . . . . . . .Ramon Llull, 45 Mª D. Pérez. . . . . . . .Antoni Gaudí, 61
A mà
2
Taure del 21 d’abril al 20 de maig
Los mejores amigos de las mujeres son los diamantes, pero no pudimos comprártelos. Así que tendrás que conformarte con esta humilde felicitación de TRES SUPERNENAS. FELICIDADES Mª José ¡CUARENTONA!
LLÁMANOS9363066 77
A c t u a l i t a t3 Dilluns 20 de març ∙ Nº 416 Un joven trabajador portugués falleció al caer desde el viaducto que se está construyendo SANT BOI OPINA... Luto en las obras del AVE en Sant BoiEnric Garcia Regidor-del Grup Municipal d’ERC El MercatSant BoiAl igual que había hecho las últimas semanas, el joven trabajaba en la realización de las obras del Volem l’aeroport, ja! Un accidente laboral se cobró el pasado miércolesAVE a su paso por el Baix cuando se produjo el trá-la vida de uno de los obreros que trabajan en lasgico siniestro, que acabó con su vida de inmedia-obras de construcción del AVE, en la zona limítro-to, pues cuando los bomberos se personaron en elEsquerra Republicana de Catalunya ha fe entre Sant Boi y Santa Coloma de Cervelló. Ellugar ya no pudieron hacer nada para salvarle.presentat una moció al Congrés dels dipu-fallecido cayó al vacío desde el viaducto que setats en què s’insta el Govern espanyol a está construyendo para que el tren de alta veloci-Un día negrotransferir a Catalunya, per la via de l’arti-dad pueda superar las diversas infraestructurascle 150.2 de la Constitució, la gestió dels viarias existentes en la zona y el río.Según el sindicato UGT, ese mismo día tambiénaeroports tipificats d’interès general José Silvio D.L., de 28 años de edad y nacionali-se produjo otro accidente laboral en las obras del(Barcelona, Reus, Girona i els de nova cre-dad portuguesa, se precipitó por causas que seAVE a su paso por el Prat de Llobregat donde unació), tal i com preveu l’Estatut aprovat pel desconocen desde una altura de unos ochocamión que trabajaba en las obras colisionó conParlament de Catalunya. metros a la altura del kilómetro 608 de la carre-un coche en la zona del puente del río Llobregat,Amb aquesta mateixa moció també es vol Primera víctima por las obras en el término municipal. tera BV-2005, según informaron los bomberos.causando un herido leve.garantir el finançament de les inversions previstes durant el període 2006-2009 i dels plans directors aprovats. Finalment, Contra “la paràlisi municipal”La Plataforma pel Transport Públic hi veu massa paradestambé es fa referència al traspàs dels ports de Barcelona i Tarragona, que ja fun-cionen via consorci i pels quals Esquerra El PP demana queEl nou disseny ferroviari aixeca veus demanava un règim especial a fi de dotar-los de més operativitat, autonomia i flexi-Gibert “se’n vagi”discrepants però alhora distants bilitat. El text va ser rebutjat en votació pels dipu-El Partit Popular de Sant Boi ha emès un comuni-La reformulació del transport ferroviari feta per laplaça Generalitat i Molí Nou (les tres parades aratats del PSOE i del PP. Tots dos partits van cat públic en què demana que l’alcaldessaGeneralitat ha aixecat postures contràries però alprevistes), entre tres possibilitats: el perllongamentutilitzar el mateix discurs summament res-Montserrat Gibert “dimiteixi i se’n vagi a casa”,mateix temps enfrontades a Sant Boi en relació alde la línea 3 del metro, un ramal del tramvia destrictiu i van deixar ben clara la seva nul∙la aprofitant que el seu partit, el PSC, ha decidit pre-número de parades que ha de tenir l’anomenatde Cornellà o un ramal dels Ferrocarrils que anésintenció de canviar el model centralista sentar un nou candidat a l’alcaldia en les properes‘Metro del Delta’ (de rodalies Renfe) i de l’arribadaal Prat” i que ja ha estat reclamat per Esquerraque representa AENA. eleccions. Els populars asseguren que seria lade la línia 1 del metro. El últims a sumar-se alRepublicana per evitar que la perllongació de laEspanya és l’únic país del món amb més millor mesura per evitar la “paràlisi que pateixdebat han estat la Plataforma pel Transport Públiclínia 1 des de Bellvitge trinxi el Parc Agrari.d’un aeroport important que manté un l’Ajuntament”. Però diversos regidors de pes ali l’associació Bicibaix, ubicada a Sant Boi, queAquestes propostes topen amb la voluntat delsmodel centralitzat, una situació que reflec-consistori han negat que hi hagi cap paralitzacióveuen “ineficaç” una línia de tren amb tres para-veïns de Torrelavila i de l’oposició de reclamar lesteix la por de l’Estat espanyol a esdevenir de la tasca de govern, que la mateixa alcaldessades a la ciutat i demanen “estudiar quina és laquatre parades que en principi es preveien a Santun estat plurinacional. va defensar quan anuncià que seguiria al càrrec.millor solució per arribar fins a plaça Catalunya,Boi amb la defenestrada L12 de metro. DIGITAL T.V. ST. BOI • Instalación y mantenimiento de antenas terrestre y satélite • Porteros y videoporterosC/ General O’Donell 1-3. St. Boi Ll. (08830) Tel. 93 654 09 11 Fax 93 661 59 85 • Circuitos cerrados DEPART. TÉCNICO 651 995 491 e.mail: digitaltvstboi@hotmail.com Frente Ayuntamiento • Equipos y sistemas de audiovisual • INSTALACIÓN TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE EN SU COMUNIDAD DE TODOS LOS CANALES QUE ACTUALMENTE SE EMITEN 755DESDE
• LO MISMO PERO CON CONTRATO DE MANTENIMIENTO 545DESDE
POR AMPLIACIÓN SE PRECISAN COMERCIALES BAIX LLOBREGAT DEPART. COMERCIAL685 11 02 37
42.500.000 ptas.
BARCELONA Necesito comprar piso, pago al contado, no importa estado, ni zona. Discrección y seriedad.610698532
Compramos su piso, no importa su estado, paga y señal inmediata, resto ante notario Tasación sin compromiso de su vivienda VISÍTENOS EN: http//b63.viahabitat.com
Ref. 2162MARIANAO 75 mts 3 habs.salón 22 mts. cocina y baño REFORMADOS IMPECABLES, suelo parket, puertas cedro, alum. Climalit, ¡¡¡ASCENSOR!!! 286.68347.700.000 ptas.
Ref. 2166 PADRE PERA DE PIERA / LUIS PASCUAL ROCA Piso todo exterior 2 habs. Salón 16 m² cocina y baño para poner su gusto. EXCEPCIONAL PRECIO 197.73232.900.000 ptas.
Ref. 2125. GRAN PISO 2 de 105 m , 4 hab., salón 2 25 m , cocina IMPECABLE, 2 baños PERFECTOS, terraza 2 25 m , calefacción, alum. climalit, puertas sapelly, finca reformada con ascensor. GRAN PRECIO. 267.45044.500.000 ptas.
Ref. 2123. Z. CENTRO JUNTO AMBULATORIO Piso exterior, 2 hab., salón 2 18 m , cocina y baño REFORMADOS, a.a., calef., aluminio, BALCÓN CUBIERTO. ¡ASCENSOR! SUPERSOLEADO ¡OJO AL PRECIO! 231.39038.500.000 ptas.
buenas vistas,parking opcional.
293.89548.900.000 ptas.
95 m² exterior 4 habs. Salón 20 mts. Cocina
REFORMADA, 2 bañosREFORMADOS,
suelo parket, aluminio, puertas haya, balcón,
GRACIA ZONA. O alrededores. Piso pequeño, para matrimonio. Pago máximo 210.000. De par ticular a particular. 670685613
Se precisa: OFICIALA O AYUDANTE ADELANTADA DE PELUQUERÍA Preguntar por Leonor Tel. 93.630.08.97 645.82.92.07
BARCELONA Piso compro, 3 hab., no importa estado. No importa si es menor. Pago al con tado. Particular.615489212
ARAGO, C. Loft americano, 360 m2, 3 baños, completos, claridad, a pie de calle, suelo madera, par king. Precio negociable. 932454394
Venda
BARCELONA Piso, compro con o sin inquilino.934189986
Ref. 2160. SALESIANOS
Ref. 2152 MOLI VELL 65 m², 3 habs. comedor 16 m² cocina y baño REFORMADOS, buena reforma, FINCA CON BALCÓN Y ¡¡¡ASCENSOR!!! 243.41040.500.000 PTAS.
mesa y sillas, FINCA CON
2 salón 18 m , cocina y baño
I en les escoles bressol s’avança bé? Fem un esforç enorme per tenir-ne tres en quatre anys i quedar-nos les de la Generalitat. Per això darrer, hem demanat que una de les dues es traslla-di per tenir una distribució equilibrada per la ciutat. Però, tot i així, crec que encara ens faltarà oferta.
Les dades denoten certa saturació a les escoles? Estem arribant al 100% i hem d’actuar. S’ha de construir un nou centre d’infantil i primària abans que els problemes es puguin presentar amb força.
Sant Boi segueix a la cua en renda familiar. Això su-posa una gran càrrega sobre els serveis socials?
BADALONA Piso muy bonito, 90 m2, 3 hab., (antes 4, 2 dobles), coc. office 12m2, lavabo grande con hidromasaje y sauna. come dor grande, a.a/bomba calor, asc. 279.470,63.661654868
BADALONA C/Pi i Gibert. Pis, 40 m2, tot reform. a estrenar, par quet, al. nou, ext. Molt solejat. 174.293,51.686671225
BADALONA Llefia. Ático, 130 m2, 3 hab., dobles, 2 baños, tza. 200 m2, asc., puertas haya, al., todo ext., calef., todo nuevo. Particular.637515153
COMPRO TODO TIPO DE PROPIEDAD 617 11 79 75
BERLIN, C.  Numancia. Estudio, 30 m2, ext. finca semi nueva, asc. y conserje. 177.000 .933917015617 758012
L’Ajuntament aprova definitivament aquest dilluns la nova ordenança de civisme, que analitzem, entre d’altres temes, amb Lluís Pérez (ICV), regidor d’Educació, Benestar Social i Civisme.
Aquest pla global contemplava crear una escola ofi-cial d’idiomes. Que Viladecans n’hagi aconseguit ara una, tanca que es faci aquí una altra? En absolut. Sant Boi té població suficient per tenir-ne una. Continuem treballant per fer de l’antic Milà i Gelabert un centre d’educació permanent.
Ref. 2163 CENTRO / EUSEBIO GUELL 85 mts. Exterior 3 habs. + vestidor, salón 20 mts. Salida balcón, cocina y baño TOTALMENTE REFORMADOS, suelo parket, puertas roble, aluminio lacado. 311.92551.900.000 ptas.
Què és més important les sancions o l’educació? Preguntat així, l’educació. Sobretot la prevenció. No-més amb sancions el nombre d’infractors no dismi-nueix. Per això, apostem per resoldre dialogant i introduint elements de conscienciació perquè la ciu-tadania modifiqui actituds.
exemple, no volem perseguir el mòbil sinó fer veure que si és acceptat que al cinema no soni també per-judica en altres àmbits col∙lectius. O en el tema de la propaganda a les bústies, els veïns tindran un ele-ment legal que fins ara no hi havia.
Indubtablement. És una situació social que preocupa, i que, tot i que no es pot adjudicar a l’Ajuntament, ens fa assumir la part més dura d’atenció. Però estem satisfets del nivell de resposta. L’aposta decidida feta per les polítiques socials ens ha configurat com una ciutat avançada en l’atenció a les persones.
Ref. 2095 MARIANAO/ RONDA 2 95 m , EXTERIOR, 4 HAB. 2 SALÓN 22 m , COCINA NUEVA, 2 BAÑOS NUEVOS, FINCA REFORMADA, REFORMADO TODO NUEVO A ESTRENAR. 299.00049.750.000 ptas.
Ref. 2150ZONA CENTRO / JACINTO VERDAGUER 55 m², todo exterior 3 habitaciones, salón 16 m², cocina y baño para poner a su gusto. Gran precio. 203.74333.900.000 PTAS.
Dilluns 2D4illduense2t0emdebrmearçNúmN.º411564
Ref. 2167 COOPERATIVA BLOQUES ALTOS POR ENCIMA DE LA IGLESIA 65 MTS. EXTERIOR Y ESQUINERO, 3 HABS. COMEDOR, COCINA TIPO OFFICE BIEN, BAÑO BIEN, BALCÓN, FINCA CON ASCENSOR, OPORTUNIDAD 210.35535.000.000 PTAS.
ASCENSOR.255.430
2 70 m , 3 habitaciones,
Pisos i apartaments
Compra
REFORMADOS, balcón para
C O R N E L L À SAN ILDEFONSO Piso exterior todo a la calle, 55 m², 2 habs + salida salón 16 m², cocina REFORMADA, baño PERFECTO, suelo gres, aluminio, soleado. PARA ENTRAR A VIVIR. GRAN PRECIO 204.34534.000.000 PTAS. -
Ref. 2165 MARIANAO
desestimat. El que hem reclamat és que es facin les millores necessàries al centre.
És més difícil conscienciar joves o adults? Cada col∙lectiu té la seva problemàtica però parlem d’una minoria reduïda en cada col∙lectiu, perquè Sant Boi no és una ciutat incívica. Les enquestes revelen un grau alt de satisfacció de viure aquí.
I tenen capacitat per actuar contra les nombroses actituds sancionables que s’incorporen? Diria que sí, però la idea no és tant perseguir com conscienciar que algunes actituds s’han convertit en un problema, i també que els que se sentin perjudi-cats tinguin una eina per reclamar els seus drets. Per
L’Ajuntament té capacitat per fer la mediació? Hi ha capacitat però estudiem que la faci un instru-ment autònom perquè no estigui mediatitzada políti-cament. Una possibilitat és que el síndic fos el parai-gües que acolllís mediació i mesures alternatives.
Deixant el civisme de banda i passant al tema edu-catiu, el trasllat del Barrufet ja és passat? Està absolutament tancat. En realitat només va ser una possibilitat que s’obrí per fer una operació global satisfactòria per la ciutat. Però la Conselleria ja l’ha
Pérez ens va rebre al seu despatx de la Torre del Sol.
A c t u a l i t a t
6
Entrevista ambLluís Pérez, regidor d’Educació, Benestar Social i Civismede Sant Boi “No volem perseguir sinó conscienciar que algunes actituds són un problema”
BARCELONETA Junto playa, vistas. Piso, 35 m2, 2 hab., (antes 3), 3 balcones a dos calles esqui nero, 2º real, gas, parabólica. 200.000. Abstenerseagencias. 670646656
BESOS, BARRI Alfonso El Magnánimo C/., Piso reform, 60 m2, 2 hab., + vestidor (antes 3), coc. office, asc., parquet, calef., todo ext. 230.000. 659091569
BLANES 10min. Apartamento muy luminoso, 3 hab., 2 dobles todas exterior, recibidor, come dor, cocina, baño, aire acondicio nado c/bomba calor. Amueblado. 150.000. Departicular a parti cular.934239448
BARCELONETA Loft de diseño, 1 ambiente, coc. americana, baño ext., terrado comunitario, cerca playa. 194.320. 629723878
BEGUR, C. Piso en finca obra vista, 90 m2, 4 hab., 2 baños, totalmente reform., parquet, lumi noso, calef., perfecto estado. 349.000.655844699
BESALU, C. Piso de cine, 130 m2, 4 hab., 2 baños, 480.000. Particular.933519384
BERTRELLANS, C. Piso, 60 m2, 3 hab., actualmente, para reform. a tu gusto, 5º sin asc.(posibilidad ponerlo), al lado portal del Angel. 273.000.645370214
BAQUEIRA Beret. Apartamento en la mejor zona, 2 hab., 2 baños, coc. salón. 180.000. 619164412
BADALONA Piso, 2º, 60 m2, 3 hab., 1 baño, completo, carpin tería roble, coc. roble. Para entrar a vivir. 210.355. 678080555
ARTESANIA, C. junto Vía Julia. Piso, 66 m2, 3 hab., 1 baño, y coc. nuevo, cercano a la parada de metro, 3º de altura. 216.000. 695660134
ARENYS DE MAR Frente Estación. Piso dúplex, 65 m2, 1 hab., 2 baños, tza. 12 m2. Finca 3 años. 252.200.619721647
Els diners recaptats es destinaran a lluitar contra l’in-civisme, com ha demanat algun grup de l’oposició? Hem demanat informes jurídics per analitzar si es pot trencar la ‘caixa única’, però en cas que sigui pos-sible intentarem que, si no la totalitat, una gran part es pugui incorporar a la millora de la convivència.
BADAL, RBLA. Piso, 4º, 58 m2, 2 hab., 1 baño, todo reform, 2 bal cones al., ext., asc., a.a., soleado, porcelanato. 304.000. 699974873
BESALU, C. Piso, 130 m2, alto nivel. 480.000. Sr.Domingo. Particular.635440012
Està paralitzat l’Ajuntament per la decisió del PSC que l’alcadessa no repeteixi a les eleccions? La decisió del PSC obre la possibilitat a l’oposició d’intentar fer-ho creure, però no és cert. Els projectes tiren endavant, no hi ha cap alentiment.
BENAVENT, C. Lado Camp Nou. Piso, 85 m2, 2 hab., plaza parking, coc., calef. Alta calidad. 507.855.600276655
BADALONA Piso, refom., calef., etc., para entrar a vivir, 1ero real, bien comunicado. 204.300.933881717
BERET, C. Piso, 60 m2, 2 hab., alto, ext., bonitas vistas con asc., parquet, puertas macizas, vitro cerámica, a.a., calef., semiamue blado. Para entrar a vivir. 258.435 .649283387
BLANES La Plantera. Piso semi nuevo, 2 hab., 1 baño, comedor 23m., coc. 10m., tza. 11m vistas zona ajardinada y piscina. 276.000.677424183
BARCELONETA Piso principal, 3 hab., coc., comedor, sin asc., ext., gran balcón. 312.000. 630749211
SABADELL o Granollers, parti cular compra ahora mismo piso en buenas condiciones, mínimo 2 hab., pago máximo. 170.000. Interesados llamar a Alba. 615061210
VILAFRANCA DEL PENEDES Piso, busco para alquilar, alrede dor de la zona, mínimo 55m2 con balcón. Desde el uno de Mayo hasta aprox. 5 meses.. 654518941
BALAGUER Zona Alta. Piso, 195 m2, 5 hab., amplio comedor, coc., tza., despensa, galeria, tras tero, ext, parquet. 220.000. 655316439654239613
BADAL, RBLA.  Quetzal. Piso, 97 m2, 4 hab., 2 baños, parket, calef., todo ext. Muy soleado. Zona tranquila. 390.000. Negociables. Luís. Particular. Agencias no.620408325
Pisos i apartaments Cases i torres Locals, naus i oficines
BARBERA DEL VALLES Centro, Piso tríplex, zona inmejo rable, 4 hab., tza. 22 m2., buhar dilla, plaza parquing grande, par quet. 390.650. 687017524626145914
10
A c t u a l i t a t
SANT BOI OPINA...
Agustí Torrents Regidor de CiU a l’Ajuntament
En defensa de la família
Les polítiques locals, les que impulsen els ajuntaments són en molts casos l’aplicació pràctica d’aquelles decisions preses en marcs competencials de rang superior: Par-lament de Catalunya, Congrés dels Diputats i la Unió Europea. Dic això perquè, recent-ment, el Parlament, amb els vots favorables dels membres del tripartit, va rebutjar un seguit de proposicions no de llei presenta-des per Convergència i Unió adreçades a proposar mesures socials per tal de conciliar la vida laboral, familiar i personal dels treba-lladors i les treballadores de Catalunya. Aquestes propostes que vam presentar, recollides en la Llei de Suport a les Famílies aprovada en l’anterior legislatura, pretenen establir ajuts a les estades de lleure d’in-fants i adolescents en els períodes de vacances; ajut a les famílies per l’aplicació de tècniques de reproducció assistida; sobre els serveis d’atenció precoç de caràcter uni-versal; sobre el foment de l’ús del dret dels pares, el descans per paternitat i sobre les campanyes de sensibilització de l’empresa-riat per a afavorir la conciliació de la vida familiar, laboral i personal dels treballadors i treballadores. Es poden fer grans plans d’actuació munici-pal en temes d’altíssima sensibilitat social: gent gran, família, drogodependències, dis-capacitats... però si aquells que tenen el poder polític ara al país (PSC, ICV i ERC) voten sistemàticament en contra de mesu-res socials i de suport a la família en el Parlament de Catalunya el que a la fi estan fent és votar contra la majoria de la societat catalana, les seves inquietuds i les seves necessitats, no contra Convergència i Unió. Que no s’equivoquin.
Breus Ja es poden sol∙licitar ajuts per a les famílies amb fills La Generalitat acaba d’obrir el període de sol∙licitud de les ajudes que el Departament de Benestar i Família atorga a les famílies amb fills menors de 4 anys (600 euros l’any); les que tenen fills menors de 7 anys si són mono-parentals o nombroses (700 euros); per part, adopció o acolliment múltiple (en funció de la renda familiar), i per fer una adopció interna-cional (2.300 euros). Els ajuts, corresponents a l’any 2006, es podran sol∙licitar fins el 31 de desembre. La conselleria calcula que seran receptors d’aquests ajuts prop de 325.000 infants i les seves famílies.
Més beques de menjador i amb una major quantia La Generalitat ha decidit ampliar en 4 milions d’euros les ajudes a les beques de menjador a tot Catalunya. Això suposa que al Baix Llobre-gat i l’Anoia es destinaran 434.541 euros més del previst, el que permetrà ampliar lleugera-ment la quantia als que ja les rebien, però sobretot incrementar el nombre de persones a les quals se subvencionarà part o la totalitat del servei, i que estaven en llista d’espera.
Dilluns 2D4illduense2te0mdberemarNçúmN.º145146
La Generalitat va presentar dimarts passat el projecte a la comunitat educativa, alumnes i pares El nou CEIP Antoni Gaudí, amb gimnàs, s’estrenarà en poc més de dos anys O. Torrico„Sant BoiEl projecte preveu tres entrades al centre que es podran adaptar a les diferents necessitats i una de S’ha acabat haver de fer les classes de gimnàsticales quals donarà accés fora de l’horari escolar a la al pati per als alumnes del col∙legi públic Antonibiblioteca i l’AMPA. Això està en la línia de la idea Gaudí, de Marianao. Com a mínim a partir del cursde l’Ajuntament de poder obrir les biblioteques 2008-09, quan la Generalitat ja haurà construït eld’alguns centres escolars al públic en general per nou edifici de l’escola, que viu en una situació decompletar el servei de dues biblioteques públi-‘provisionalitat’ des de fa 26 anys. El Govern va pre-ques actuals i de les sales d’estudi de la ciutat. sentar dimarts passat a la comunitat educativa, els alumnes i els seus pares i mares el futur edifici queNo es farà un altre centre d’immediat albergarà el col∙legi, que serà completament nou. Hi destaca la incorporació d’un gran gimnàs, araTot i que els terminis no estan definits del tot, sem-inexistent, i la possibilitat que els alumnes entrin abla que en un any podrien iniciar-se les obres, però L’escola compleix 26 anys de “provisionalitat” l’escola pel carrer Pau Casals, en lloc de per Antoniencara està per veure com s’ubicaran provisional-Gaudí, com fins ara, on desapareixeran els actualsment els alumnes. El que descarta la Generalitat ésper ubicar-los allà i que després pogués començar jardins per guanyar espai per a una pista esportiva.iniciar la construcció d’una altra escola als Garrofersa funcionar, com ha demanat l’Ajuntament.
La retirada de l’anterior en una pista esportiva al carrer provoca problemes a vianants i vehicles Ciutat Cooperativa espera des de fa mesos una reixa per evitar accidents El Mercat„Sant BoiJaume Tarragó, que ha demanat solucions al pro-per Casal de barri i en un escrit a la mateixa alcal-Cops de pilota a vianants i vehicles aparcats, fre-dessa, assegura que la gota que ha fet vessar el nades de cotxes per evitar atropellar nens quegot ha estat que “un senyor a qui ja li havien tren-corren darrere la bola i, fins i tot, picabaralles entrecat les ulleres per una pilotada va renyar un nen veïns. Aquestes són les conseqüències del fet queque va enviar una pilota que va estar a punt d’im-una pista esportiva ubicada en una placeta de lespactar contra ell, i el pare del petit es va encarar illes interiors del carrer Lluís Millet segueixi senseamb el senyor argumentant que l’espai per jugar bona part del reixat gairebé tres mesos desprésés el que hi ha”. que l’Ajuntament el retirés perquè estava en malLa normativa municipal prohibeix jugar a pilota en estat i suposava un perill per als infants.qualsevol plaça de la ciutat per evitar problemes La meitat inferior del reixat s’ha tret en molts punts Des de llavors, les pilotes amb què juguen nens ide pilotades, i per això existeixen pistes com nenes en aquest espai gairebé sempre acabenrals’. Els veïns asseguren que no poden caminaraquesta. Però la seva utilitat es veu ara minvada algun cop fora de la pista. De vegades, sense mésper la zona tranquils fora d’hores de col∙legi perquèper la manca del reixat inferior, que deixa lliure conseqüència; però d’altres amb ‘danys col∙late-en qualsevol moment et pots trobar una pilotada.prop de dos metres d’alçada.
L’Ajuntament converteix dos carrils de circulació en espai per a l’aparcament dels vehicles Transformació del carrer Baldiri Aleu O. Torrico„Sant Boitadi de futbol Baptista Milà. L’obertura del complex esportiu ha deixat la zona sense espais per aparcar i La baixa intensitat de trànsit, l’excés de velocitatel consistori opta per aquesta fórmula per pal∙liar-ho. dels vehicles que hi transiten i el dèficit d’aparca-ment són els arguments que ha esgrimit l’Ajun-“Un pàrquing a cel obert” tament per reformar la circulació de vehicles al carrer Baldiri Aleu, tot implantant al mig de laEl grup municipal de Convergència i Unió ha quali-calçada 140 noves places d’aparcament, el que haficat la transformació de “vergonyosa” per “conver-permès duplicar l’oferta en aquesta zona del Parctir un carrer ample, espaiós i amable en un pàr-de la Muntanyeta.quing a cel obert” i diu que “només és acceptable Des de fa uns dies, els vehicles circulen a banda itransitòriament”. A més, diu que la decisió demos-banda entre els aparcaments en semibateria i elstra “incompetència de l’Ajuntament per trobar solu-Semibateria als extrems; en línia al centre del vial centrals en línia entre el Complex Baldiri Aleu i l’es-ció als greus problemes d’aparcament a Sant Boi”.
ERC presenta al Ple una moció per commemorar el 75è aniversari de la proclamació del règim Record als santboians de la República El Mercat„Sant Boidel 75è aniversari de la proclamació de la II República, el 14 d’abril. A la moció també es demana que aquest dia onegi exclusivament la bandera El grup municipal d’ERC a l’Ajuntament presentarà avui al Ple Municipal decatalana a l’edifici de la casa de la vila i es faci un acte en record dels tres març una moció que proposa dedicar un monument als santboians i sant-santboians que van proclamar la República a Sant Boi el mateix 14 d’abril boianes de la República aprofitant les obres de redisseny urbanístic de lade 1931 i els alcaldes que van estar al capdavant del consistori republicà: plaça de l’Ajuntament i la Rambla Casanova, aprofitant la commemoracióBaldiri Déu i Priu, Pere Carol, Joan Vandellós i Gaietà Mestres.