//img.uscri.be/pth/b9772a8eb617332b16be4a90e011c12d79bae522
La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

PRIMAVERA 2009 www.convergencia.cat CONVERGÈNCIA A ...

De
24 pages

PRIMAVERA 2009 www.convergencia.cat. CONVERGÈNCIA A PUNT / ENQUESTES /. INFORMES TRIPARTIT/ ARTUR MAS /. CONTRA LA CRISI / SANT ...

Publié par :
Ajouté le : 17 avril 2012
Lecture(s) : 22
Signaler un abus
CVEONÈNRGACIUPA/TNQNETSEUINFOES/TRIRMESTI/APTRRAMRAUTTRON/CSRICLAANAS/ISIDROJTLELID90/ONAV/RAMONEDUCACIÓNI/NARTERTASOMYSANAD/ET03RTAIST/MANEUJTNLDR/ERGASSFA/YTRAP
LA JOVENTUT DECISIVA / ANTONI MIRÓ
01
www.convergencia.cat
PRIMAVERA 2009
SUMARI
Al nostre país fa temps que les coses no van bé i hi ha un cert desànim entre la gent. Els homes i dones de Convergència treballem per un futur millor, treballem per aixecar Catalunya.
MÉSCAT és una publicació de Convergència Democràtica de Catalunya. Aquesta publicació respecta la llibertat d’expressió dels seus col∙laboradors.
2
3EDITORIAL 4EN PORTADA 7JOCERPSEUTET,IPRODISESGRAM 8ENTREVISTA 10SE,ETCEJORPAMESROGRSIPTUDI 12LLIBRES 14SECTORIALS 16EL NOSTRE CANDIDAT 18COMUNICACIÓ 19POLÍTICA MUNICIPAL 20MILITÀNCIA 21HISTÒRIA D’ACTUALITAT 22INTERNACIONAL 23JNC 24DE PORTES ENFORA
Edita Direcció Coordinació Equip redactor Han col∙laborat en aquest número Correcció Maquetació i grafisme Impressió
Felip Puig: Convergència a punt Aixecar Catalunya! Els informes del tripartit Artur Mas: “Cal un govern que lideri el país” Superar la crisi, aixecar Catalunya Lectures recomanades per Sant Jordi’09 Llei d'Educació: una aposta de país per als nostres fills i filles Entrevista aRamon Tremosa Militants en xarxa Tot just fa 30 anys 1r Concurs de poesia i fotografia Rosa Divina / Clubs esportius Ramon Trias Fargas, demòcrata, catalanista, liberal Convergència hostatja el Congrés de l’ELDR Party La joventut decisiva Entrevista aAntoni Miró, dissenyador de moda
Convergencia Democràtica de Catalunya Córsega, 331 / 08037 Barcelona Tel. 93 236 3100 / Fax 93 236 3118 www.convergencia.cat cdc@convergencia.cat David Madí Jordi Cuminal Jordi Baiget, Joan Ramon Casals, Cesca Domènech, Maite Fandos, Ima Mis, Roc Fernàndez, Rosa Maria Mestres i Jordi Moreso. Francesc Homs, Carles Llorens, Carles Del Pozo, Joaquim Colominas, Olga Soler, Joan Maria Piqué, Núria Rosell, Víctor Cullell, Mercè Vallès, Jordi Romeu, Carles Agustí, Laura Costa. Lourdes Nonell baula.cat Gràfiques APR
01
Convergència a punt
EDITORIAL
Diuen que només llaura en línia recta aquell que clava ben al fons l’aixada i aixeca el cap per mirar horitzó enllà; i aquest é s el propòsit renovat de Convergència amb aquesta nova publicació.
El XVè Congrés de Convergència, celebrat ara fa nou mesos, va comprometre’ns a impulsar noves maneres de fer política, tant des d’una necessària regeneració i radicalitat democràtica, com des de l’aplicació de noves tècniques i dinàmiques de participació. Una organització més dinàmica i oberta en les seves estructures territorials i sectorials, una aposta decidida per la recuperació de militants de les primeres etapes del partit, l’oferta de contribuir a edificar la Casa Gran del Catalanisme, la renovació entusiasta dels nostres equips municipals, una millor coordinació de la nostra activitat parlamentària i la seva proximitat als militants i a la societat, la formació i preparació dels nostres quadres i representants electes, etc. Tot això, però, requereix de nous canals de comunicació, aprofitant millor les noves tecnologies i adaptant instruments com el que teniu entre mans, la nova Revista de Convergència. Una revista amb vocació de ser un instrument de debat, reflexió i generació d’opinió, amb la incorporació d’aportacions de fora del partit i també de tots els àmbits de treball de Convergència, des de sectorials als ajuntaments, des dels parlaments a la militància. Diuen que només llaura en línia recta aquell que clava ben al fons l’aixada i aixeca el cap per mirar horitzó enllà; i aquest és el propòsit renovat de Convergència amb aquesta nova publicació. El nostre compromís de construcció nacional, la comprensió de la Catalunya d’avui, de la
seva realitat socio-econòmica i de la seva dimensió espiritual, i la permanent voluntat de preparar un futur millor per a la nostra nació, troben amb aquesta revista un nou canal de comunicació i difusió, un nou vincle per a teixir complicitats i per a canalitzar l’esperit crític i l’exigència intel.lectual dels nostres posicionaments polítics. Ens trobem davant un escenari incert però apassionant. Potser des de la dècada dels 80 mai havíem tingut tants fronts oberts als que donar respostes adequades: el desgovern del país que exigeix una alternativa seriosa i solvent; la defensa del projecte de país davant l’intent de tancar definitivament la transició democràtica amb una relectura molt restrictiva de la Constitució del 78, amb el fracàs del nou finançament i l’amenaça del Tribunal Constitucional sobre el Nou Estatut; la crisi econòmica que està afectant greument les nostres estructures productives i amenaçant la cohesió social de Catalunya; la nova immigració i el repte demogràfic de la nostra societat, que requereixen una aposta desacomplexada per la integració i les polítiques de natalitat i de suport a la família; la regeneració ética que s’imposa a molts àmbits del compromís públic i, en general, a la nova societat del segle XXI. Som especialistes en la reconstrucció del país, i ho hem demostrat durant més d’un quart de segle. Ara toca, de nou, oferir un projecte de país i un model de societat adaptat al nou entorn en que es troba Catalunya. El repte torna a ser colossal. Amb aquesta nova Revista, ho volem explicar millor: Convergència és a punt.
Felip Puig i Godes Secretari general adjunt
10
Ara toca, de nou, oferir un projecte de país i un model de societat adaptat al nou entorn en que es troba Catalunya
3
621513)23()41()112(
57-58
Els dos exemples qu aquestes pàgines fan sondejos propis de C projecció de vot que l Feedback EIS ha reali treballs de camp reali d'Estudis d'Opinió (C Tot i les diferències moments en què s'h les enquestes, la dif de les mostres i els respectius marges d el resultat sempre é mateix: CiU guanya àmpliament les elec
L'inici de la primavera ha arribat acompanyat d'enquestes. Totes coincideixen en un fet: avui CiU tornaria a guanyar clarament les eleccions catalanes, amb més percentatge de vots i amb més escons que l'any 2006.
Aixecar Catalunya!
EN PORTADA
(48)
40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Eleccions del 10/12/07 del 12/5/08 del 10/11/08 del 2/2/09 Parlament al 21/12/07 al 23/5/08 al 20/11/08 al 13/2/09 2006
+9 +1
(48)
)
(37)
ot a febrer’09 is de CDC
135 ESCONS
41-42
)21()41()3(e(SNOCSE531=6-6--2+5+4sedlseerustltaèntesi,ntrepar)73()12()snoelsciecardrere014
01
EN PORTADA
Tot i les diferències dels moments en què s'han realitzat les enquestes, la diferència de les mostres i els respectius marges d'error, el resultat sempre és el mateix: CiU guanyaria àmpliament les eleccions
Val la pena tenir molt present el que deia Artur Mas al Consell Nacional celebrat a Sant Benet del Bages: “Nosaltres no volem només governar, el nostre objectiu és aixecar Catalunya! Per fer-ho necessitem una majoria molt sòlida. Anem bé, però no anem prou bé. Cal treballar més per no dependre de cap tipus de crossa
Anem pel bon camí, gestionem-ho amb humilitat, no amb presumpció
5
EN PORTADA
40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
continu
56
35 36
135 ESCONS
(48)
(37) -1 -2
vot a gener’09 camp CEO segons
1) 17 18 (14) 12 12(12) 2 (3)
(21) -3 -4 14) -2 =(12) 135-1(3) ESCONS (entre parèntesi, resultats de les darreres eleccions)
Per què fem projeccions de vot respecte els treballs que dóna el CEO? La dada final de qualsevol enquesta electoral és la projecció de vot. És la dada més important perquè és la que dóna els result ats electorals previstos sobre el total de votants. Qualsevol altra dada no és vàlida com a resultat final de l'enquesta. El Centre d'Estudis i Opinió del Govern amaga la projecció de vot i només fa pública la intenció de vot, dada intermitja de qua lsevol enquesta que, per si sola, no té cap valor ja que ignora els traspassos de vots entre els partits i entre aquests i l'abstenció . Un altra anormalitat de les enquestes del CEO és el biaix de la mostra. Quan a l'enquesta es pregunta sobre el record de vot a cadascun dels enquestats, surt molta més gent que recorda haver votat l'any 2006 al PSC-PSOE que a CiU, quan en realitat CiU va guanyar les eleccions amb 5 punts de diferència per sobre dels socialistes. És evident que una mostra esbiaixada d'aquesta manera, esbiaixa els resultats finals de l'enquesta. L'empresa Feedback calcula, completa i publica al seu web http://www.feedback.cat els resultats finals de les enquestes del Gov ern que aquest ens amaga a l'hora de fer-les públiques.
601
017nauQstnsledpmiatroisisésmledecrseprnuaapssnatyaestàCataluncdeelodenemixrenematogsmnu'dtsadacaul'eperersrdrayn,s5a0acrtnsiolicrasnoc,muselopmibratbasateneltomtldseqeiuili,ferjencanviell,ssllartsequtieinleacprircaicifuqastsequevolperòcis,irifscalostrmcadireapadgralitatilareneGaleevnrtiraptrtidAixídoncsalgodaaiinimarts.óicpl'auiiqalòpprectpaereslnaouesti,aqteixama,iainadvnacneaisiciftaiuaclsceeuqstlrràcalinntmei?ma,fOnésniqómose'tngimésauehihamsinagrosuon001Cs?llseonciesh'gaeusónqnéisdemésreatincrsdolaGearaneatilC?tsmotne'satde140.000a2020.00rtbelaalnteueq3002re's9002isapigahelcustari.ontr'sneoCmisónétncapoètatoequstneicsnocmoS.tadementaugaunoptrcimorcsidepnsliúbtrisioacasenimdanamlarausteritiquinl'uqpeartcuqseéscnanifiretniareerpdajaiscraleuemiqtedsoponalnacimín,elcoplauqcifiadaciea'oódpacuóciimrgcaóiiarguevinculadaalaimrtedaemopteslsgesdeuedésqinamedsesnrevocrsaisçoorsfnetolemnósaasatenspasitambértla.seaassonqulnoeabAreé,unaantntdugmefèciledbúiltipxòaiD'c.senajcsnocmoP.stneiladespesapúbliacinuaerudccóieldinsesgrssoeuqbacamocatropròpilapneraaGeprepledleosanpinssueerfutogrojamalgah'sainaditsensecauqe'sdaujidacevcoennamalor-isatilnetoll'dcadaviCUised).Deer2atpplicitlumah'sedoírpestueaqneatitir,sqeunceseasnoerenestudisuqa'stseomedstlitspqualntsoasledtusicnelisaiòer.PésonxòtncetinerpsmoaelostabsolmésalesedstrapnemaptsaereuverettoD.serpsédu'naaterradaatotocsreàrscltaaatseeuqstitrapersoaptrolpconreserppolotenmslixpcicamedaentnrevbo,snooGlaern,vàrnalgovrerepitmeedamandiorurTlaulcalnUi,óibmaJneosatdemanifestdpvana,t'sahpnygaenl'pa'olialamal,óitsegsí,tit(uelld'aqtedicatpiralrtdlleslesedevagtéenelnco,s'mleGvoreofmrseddelsinstudisiupidsledóicautacl'asieàcGrn?icagrnènoevedCadesiputidtatsidsinIofmrseeneldarrergoverednUiCoC.ercnmetahntpaanatss05mdesndlioiosa'eurmil275le(snoiopusserplaedstalerenGmanavensquede!s!!)neamsnenetdióselalstgelE.pirtofnisemrtiplmulthaartila55,precitavaseueaqesspdeutsearanitsedicultantlafeinslniofmrseidfialsczaitócilsdeedanoclortififentps,entaaugmgaupretmeynrapunimaedeócilaosselrdsetipsapsstadqeuhangovernartit,ulaeifnedslacsE.lCiUsdeutatdippirtleséeuqleatruslilsmeoranamòctaipla'dndguselfoinesrmraeilztta,scmoptantambl'emparitnemalaracneséuiavueqrahorairhimséibA.anC,quadeiUhafeilacgane-sntdaisleratipòcenunmateixosespsretaniettnedtenidesPrldeae,tnemalraPledartitripernlgovantccoiraetahesottarratesleahaicsoptatsiatrometarènanspqeuevnrtrptnaitrt'a,delqugolsopsdattleapirantd'aixòlareeftac,p..I.dvaraPlarabirrarefareetompromcvnaese,auqetnraextoriaudiunatilarazóicerinfeimaorsatbrresldpitupmderiaónperibesdelmjuvagaerbmlneaipulamandelacióesémonmrifnocsinsenavs'equómottoseelsontsressospites,nonislmrofhsepmeutogomcovprcarnqudiuequeeròahno'nslneleorutaomcenavstpsemrofnisledslls,amblgund'eqseucnopreosen,esbaminsrmfoóicca'dedalurtslEacilpitl5,5reprtparitmuahitdaaaseutidsiiladespesadestinogrenrevedUiCornfsmelperrda
PROJECTE, ESTUDIS I PROGRAMES
Els informes del tripartit: Un exemple de la mala gestió del Govern
Gràcies a l'actuació dels diputats i diputades de Convergència i Unió s'ha posat de manifest la mala gestió, l'engany i l'opaci tat del tripartit (sí, d'aquells que demanaven mans netes!!!) en la gestió dels informes.
Alguns informes i estudis són encarregats a dit, manipulats, destruits, amagats, o de dubtosa utilitat proclama de les mans netes a malgastar els diners públics que provenen dels nostres impostos i ha passat d'aixecar la bandera de la transparència a abanderar l'ocultació d'informes al Parlament de Catalunya. Un trist rècord. Tots aquells que durant anys han estat donant lliçons de mans netes, ara es neguen a aplicar-se ells mateixos una actitud de transparència i impedeixen que l'oposició faci la feina que ha de fer, controlar el Govern i vetllar perquè gasti de manera adequada els diners públics. En definitiva, el tripartit té els peus de fang en l'ús dels diners públics i abandera l'alteració i ocultació de la informació. Des de Convergència i Unió continuem treballant per evitar que el tripartit faci un ús partidista dels diners públics en una època que tots els recursos s'han de destinar a fomentar l'economia productiva i al manteniment de l'Estat del Benestar.