FORKLARENDE BEMÆRKNINGER TIL DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS TOLDTARIF. Rettelsesbilag Nr. 24

FORKLARENDE BEMÆRKNINGER TIL DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS TOLDTARIF. Rettelsesbilag Nr. 24

-

Documents
223 pages
Lire
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FORKLARENDE BEMÆRKNINGER TIL DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS TOLDTARIF (den danske version) Rettelsesbilag Nr. 24 (1. oktober 1986) Kapitel 1: 1/2, 3/4 ; Kapitel 43 1 ; 1. Udskiftl følgend 2: 1/2 ; e sider : l 44 1/2, 3 ; Kapitel 3: 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 ; Kapitel 46 1/2; l 4: 1/2, 3/4 ; l 47 i; Kapitel 6: 1/2 ; Kapitel 48 1/2, 3/4 ; l 7: 1/2, 3/4, 5/6 ; l 50 1/2; Kapitel 8: 3/4 ; Kapitel 51 1/2; l 10: 1 ; l 58 3/4; Kapitel 12: 1/2, 3 ; Kapitel 59 1/2; l 15: 1/2, 3/4, 5/6 ; l 60 5/6, 7 ; Kapitel 16: 1/2 ; Kapitel 61 1/2, 3/4 ; l 17: 3 ; l 65 1/2; Kapitel 20: 1/2 ; Kapitel 66 1/2; l 21: 1/2; l 69 1/2, 3 ; Kapitel 22: 1/2,3/4, 5/6 ; Kapitel 70 3/4; l 23: 1/2, 3/4 ; l 71 1/2, 3/4 ; Kapitel 25: 1/2, 3/4 ; Kapitel 73 3/4, 5/6, 7/8, 13/14, 15/16 ; l 27: 1/2, 5/6, 9/10, 11/12, 13/14 ; l 82 1/2; 15/16, 17/18, 19/Bilag A/l ; Kapitel 83 1/2; Kapitel 30: 3/4 ; l 84 1/2, 3/4, 9/10, 11/12, 17/18, l 31: 1/2 ; 23/24, 27/28, 35/36, 37/38 ; Kapitel 32: 1/2 ; Kapitel 85: 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12 Kapitel 33: 1/2 ; 13/14, 15, 16, 17 ; l 34: 1/2 ; Kapitel 86 1/2; Kapitel 35: 1/2 ; l 87 1/2; l 37: 1/2 ; Kapitel 88 i; Kapitel 38: 3/4,5/6 ; l 89 3/4; l 39: 1/2,3/4, 5/6 ; Kapitel 92 1/2; Kapitel 40: 1/2, 3 ; l 93 1/2; l 41: 1/2 ; Kapitel 98 1/2; Kapitel 42: 1/2 ; 2. Indsæt følgende sider : Kapitel 61: 3/4 3. Følgende side udgår: Kapitel 3: 9. En lodret linje i margenen markerer den ændrede tekst.

Informations

Publié par
Ajouté le 06 mars 2012
Nombre de lectures 62
Langue Norwegian
Signaler un abus

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
FORKLARENDE BEMÆRKNINGER
TIL
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS
TOLDTARIF
(den danske version)
Rettelsesbilag Nr. 24
(1. oktober 1986)
Kapitel 1: 1/2, 3/4 ; Kapitel 43 1 ;
1. Udskiftl følgend 2: 1/2 ; e sider : l 44 1/2, 3 ;
Kapitel 3: 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 ; Kapitel 46 1/2; l 4: 1/2, 3/4 ; l 47 i;
Kapitel 6: 1/2 ; Kapitel 48 1/2, 3/4 ; l 7: 1/2, 3/4, 5/6 ; l 50 1/2;
Kapitel 8: 3/4 ; Kapitel 51 1/2; l 10: 1 ; l 58 3/4;
Kapitel 12: 1/2, 3 ; Kapitel 59 1/2; l 15: 1/2, 3/4, 5/6 ; l 60 5/6, 7 ;
Kapitel 16: 1/2 ; Kapitel 61 1/2, 3/4 ; l 17: 3 ; l 65 1/2;
Kapitel 20: 1/2 ; Kapitel 66 1/2; l 21: 1/2; l 69 1/2, 3 ;
Kapitel 22: 1/2,3/4, 5/6 ; Kapitel 70 3/4; l 23: 1/2, 3/4 ; l 71 1/2, 3/4 ;
Kapitel 25: 1/2, 3/4 ; Kapitel 73 3/4, 5/6, 7/8, 13/14, 15/16 ; l 27: 1/2, 5/6, 9/10, 11/12, 13/14 ; l 82 1/2;
15/16, 17/18, 19/Bilag A/l ; Kapitel 83 1/2;
Kapitel 30: 3/4 ; l 84 1/2, 3/4, 9/10, 11/12, 17/18, l 31: 1/2 ; 23/24, 27/28, 35/36, 37/38 ;
Kapitel 32: 1/2 ; Kapitel 85: 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12
Kapitel 33: 1/2 ; 13/14, 15, 16, 17 ; l 34: 1/2 ; Kapitel 86 1/2;
Kapitel 35: 1/2 ; l 87 1/2; l 37: 1/2 ; Kapitel 88 i;
Kapitel 38: 3/4,5/6 ; l 89 3/4; l 39: 1/2,3/4, 5/6 ; Kapitel 92 1/2;
Kapitel 40: 1/2, 3 ; l 93 1/2; l 41: 1/2 ; Kapitel 98 1/2;
Kapitel 42: 1/2 ;
2. Indsæt følgende sider : Kapitel 61: 3/4
3. Følgende side udgår: Kapitel 3: 9.
En lodret linje i margenen markerer den ændrede tekst.
Kun de sider, der er rettet med dette rettelsesbilag, har reference til dette rettelsesbilag. En side kan
have reference til forskellige rettelsesbilag på for- og bagside. RETTELSER
Nr. Dato
19/20/21 1. juli 1983
22 1.Januar 1984
1. juli 1984 23
24 1. Oktober 1986 Afsnit I Kapitel 1/1
AFSNIT I
LEVENDE DYR; ANIMALSKE PRODUKTER
KAPITEL 1
LEVENDE DYR
Almindelige bemærkninger
»Dyr til avlsbrug« henføres under de pågældende positioner, såfremt de betingelser, der er
fastsat af de kompetente myndigheder, er opfyldt.
Bestem­ Dyr henhørende under pos. 97.08 er dyr til cirkus, menagerier osv. (se »Forklarende
melse c) Bemærkninger til TSR­nomenklaturen«, pos. 97.08).
01.01 Heste, æsler, mulæsler og muldyr, levende
A Heste
Vilde heste, f.eks. Przewalski­heste eller Tarpaner (Mongoliet) hører også under denne
position. Derimod hører zebraer (Equus zebra, Equus Grevy, Equus burchelli, Equus
quagga osv.) under pos. 01.06 C, selv om de tilhører hestefamilien (Equidae).
ΑΠ Til slagtning
Heste til slagtning henføres under denne position, såfremt de betingelser, der er fastsat af
de kompetente myndigheder, er opfyldt.
Β Æsler
Denne position omfatter både tamæsler og andre æsler. Blandt andre æsler kan nævnes
vildæsel (Equus asinus), kulan eller tschiggetai fra Mongoliet, kiang fra Tibet, onager,
asiatisk vildæsel (Equus hemionus) samt syrisk vildæsel, selv om dette egentlig står hesten
nærmere end æslet.
Mulæsler og muldyr
Denne position omfatter de dyr, der er nævnt i »Forklarende Bemærkninger til TSR­
nomenklaturen«; pos. 01.01. Krydsninger mellem æsel og zebra samt mellem hoppe og
zebra hører under pos. 01.06 C.
01.02 Hornkvæg, levende
A II I andre tilfælde
Denne position omfatter alt hornkvæg (også bøfler) af arterne »Bos« og »Bubalus«, som er
tamkvæg, uanset hvilke formål dyrene er bestemt til (opdræt, opfedning, avlsbrug,
slagtning osv.), bortset fra dyr til avlsbrug (pos. 01.02 A I).
Rettelsesbilag nr. 24—1. oktober 1986 Kapitel 1/2 Afsnit I
01.02
AIIDenne position omfatter især :
(fortsat)jAlmindeligt kvæg (Bos taurus), også halvvildt opdrættet til brug i arenaer (spanske,
korsikanske og camarguenske racer), pukkelokser eller zebuer (Bos indicus) og watus­
siokser.
2. Europæiske bøfler (Bubalus bubalus), indiske bøfler eller Ar ni bøfler (Bubalus arni),
kerabauer fra Ceylon og anoaer fra Celebes.
Β Andre varer
Denne position omfatter alle levende dyr af hornkvægsracer (også bøfler), der ikke er
tamkvæg, bl.a. :
1. Indisk vildkvæg af arten »Bibos«, f.eks. Gaur (Bibos gaurus) Gayal (Bibos frontalis) og
Banteng (Bibos sondaicus).
2. Moskusokser (Ovibos moschat us).
3. Vilde afrikanske bøfler af arten »Syncerus«, f.eks rødbøfler (Syncerus nanus) og kaffer­
bøfler (Syncerus caffer).
4. Tibetanske yakokser (Poephagus grunniens).
5. Bisonokser (Bison bison).
Det bemærkes, at yakokser og bisonokser har 14 par ribben, medens alle andre dyr af
hornkvægsracer (herunder bøfler) kun har 13 par ribben.
01.03 Svin, levende
Β Andre varer
Denne position omfatter kun levende svin, der ikke er tamsvin, f.eks. :
1. Vildsvin (Sus scrofa, Sus cristatus osv.).
2. Vortesvin (Phacochoerus aethiopicus), flodsvin (Potamochoerus poreus) og skovsvin
(Hylochoerus meinerzthagen).
3. Hjortesvin (Babyrussa babyrussa).
4. Navlesvin (Dicotyles tajacu).
Flodheste hører under pos. 01.06 C, uanset at de er nært beslægtet med svin.
01.04 Får og geder, levende
A I Får
De forklarende bemærkninger til pos. 01.04 B I finder anvendelse med de nødvendige
tillempninger.
A II Geder
De forklarende bemærkninger til pos. 01.04 B II finder anvendelse med de nødvendige
tillempninger.
Rettelsesbilag nr. 24—1. oktober 1986 Afsnit I Kapitel 1/3
01.04
(fortsat)
B IFår
Herunder hører f.eks. tamfår (Ovis aries), de forskellige Mufflonfårearter såsom de euro­
pæiske Mufflonfår (Ovis musimon), tykhornsfår, de asiatiske Mufflonfår (Sha eller Uria),
Argalifåret fra Pamir (Ovis ammon) samt Aoudad­ eller Barbaryfåret (Ammotragus lervia),
der kendes som »mankefåret«, uanset at det mere ligner geder end får.
Β II Geder
Herunder hører f.eks. tamgeder, stenbuk (Capra ibex) og Bezoasgederne eller Pasang­
gederne (Capra aegagrus).
Undtaget er moskushjort (Mosehus moschiferus), Dorkasgazelle (Gazella dorcas), dværg­
moskushjort (Tragulus meminna), som hører under pos. 01.06 C. Det samme gælder for de
såkaldte gedeantiloper, som er en mellemting mellem geder og antiloper (Himalaya­Thar,
Gemse, osv.).
01.05 Fjerkræ (høns, ænder, gæs, kalkuner og perlehøns), levende
Som nævnt i »Forklarende Bemærkninger til TSR­nomenklaturen«, pos. 01.05, omfatter
denne position kun høns, ænder, gæs, kalkuner og perlehøns, samt deres kyllinger eller
ællinger; dyrene tariferes i denne position, uanset om de opdrættes med henblik på æglæg­
ning, på grund af deres kød eller fjer eller til andre formål (f.eks. til hanekampe eller til
udsætning i bure, volierer, parker eller damme).
Vildfugle (f.eks. vilde kalkuner — Meleagris meleagris) tariferes i pos. 01.06 C, uanset at de
kan opdrættes og slagtes på tilsvarende måde som tamt fjerkræ.
Tamduer tariferes i pos. 01.06 B.
01.06 Andre dyr, levende
A Tamkaniner
Denne position omfatter kun tamkaniner, uanset om de opdrættes på grund af deres kød eller
pels (f.eks. angorakaniner) eller til andre formål.
B Duer
Denne position omfatter alle duer, både vilde og tamme; for tamduernes vedkommende
uden hensyn til hvilket formål, de opdrættes (gårdduer, prydduer eller brevduer).
Blandt de vilde duer, der hører under denne position, kan nævnes ringduer, skovduer
(Columba palumbus) hulduer (Columba oenas), klippeduer (Columba li via), glanspletduer,
turtelduer (Streptopelia turtur) og skoggerduer (Streptopelia risoria).
Undtaget fra denne position—og henhørende under pos. 01.06 C—er imidlertid visse arter,
der står nærmere hønsefuglene, f.eks. mankeduer (Coloenas nicobarica) frugtduer, korn­
duer (Gorera osv.) og steppehøns (Syrrhaptes paradoxus).
Rettelsesbilag nr. 24—1. oktober 1986 Afsnit 1/4 Kapitel
01.06
(fortsat)
varer C Andre
Denne position omfatter:
1. Alle levende pattedyr, med undtagelse af heste (pos. 01.01 A), æsler (pos. 01.01 B),
mulæsler og muldyr (pos. 01.01 C), hornkvæg (pos. 01.02 A og B), svin (pos. 01.03 A og
B), får og geder (pos. 01.04 A og B) og tamkaniner (pos. 01.06 A).
2. Alle levende fugle, med undtagelse af fjerkræ henhørende under pos. 01.05 og duer (pos.
01.06 B).
3. Alle andre levende dyr, med undtagelse af fisk, krebsdyr og bløddyr (kapitel 3) og
microbekulturer (pos. 30.02).
Blandt de herunder hørende dyr, kan nævnes:
1. Pattedyr:
a. Vildkaniner (Oryctolagus cuniculus) og harer.
b. Hjorte, rådyr, dådyr, gemser (Rupicapra rupicabra), elg eller kanadahjorte (Alces
alces), afrikanske elsdyr eller elgantiloper (Tauro tragus) og gedeantiloper (Goral,
Himalayageder) osv.
c. Løver, tigre, bjørne, flodheste, næsehorn, elefanter, giraffer, okapier, kænguruer,
aber osv.
d. Kameler, dromedarer og andre dyr af kamelslægten (lamaer, alpakaer, guanakoer og
vicunnaer).
e. Egern, mink, murmeldyr, bævere, bisamrotter, bæverrotter (nutria) og marsvin.
f. Rensdyr.
g. Hunde og katte.
h. Havpattedyr (hvaler, sæler, søkøer osv.).
2. Fugle:
a. Grågæs (Anser anser), radgæs (Branta bernicla), gravænder (Tadorna tadorna),
skeænder (Anas platyrhynchos), knarænder og knargæs (Anas streperà), blisænder
eller pibeænder (Anas penelope), spidsænder (Anas acuta), kropænder (Spatula
clypeata), krikænder (Anas querquedula, Anas crecca), blishøns og edderfugle.
b. Svaner og påfugle.
c. Agerhøns, fasaner, vagtler, snepper, bekkasiner, urfugle, ryper, hjerper, værlinger,
kramsfugle, solsorte og lærker.
d. Finker, mejser, kanariefugle, kolibrier, papegøjer osv.
3. Andre dyr:
a. Reptiler og øgler, skildpadder (både land-, hav- og ferskvandsskildpadder) og frøer.
b. Bier (også i sværme eller i kuber).
c. Silkeorme, sommerfugle, biller og andre insekter.
d. Blodigler.
e. Søpindsvin og andre pighuder, gopler og andre polypdyr. Afsnit I Kapitel 2/1
KAPITEL 2
KØD OG SPISELIGT SLAGTEAFFALD
Almindelige bemærkninger
1. Vedrørende betydningen af betegnelserne »kød« og »slagteaffald«, i dette kapitel, henvi­
ses til de almindelige bemærkninger til kapitel 2 i »Forklarende Bemærkninger til TSR-
nomenklaturen«.
2. For såvidt angår de tilstandsformer, som kød og slagteaffald under dette kapitel kan
foreligge i (fersk, kølet, frosset, saltet, i saltlage, tørret eller røget), henvises til de
almindelige bemærkninger til kapitel 2 i »Forklarende Bemærkninger til TSR-nomenkla­
turen«. Det bemærkes desuden, at dybfrosset kød tariferes som frosset kød.
Det bemærkes, at simpel skoldning eller simpel opkogning, som især anvendes for slag­
teaffald, ikke medfører, at varerne udelukkes fra kapitlet. Egentlig kogning medfører
derimod, at kød og slagteaffald udelukkes fra kapitel 2. Kød, der er frosset efter kogning
(f.eks. kogt, frosset oksekød), tariferes således i pos. 16.02.
Dette kapitel omfatter også råt kød og slagteaffald, hakket, men ikke yderligere tilberedt,
som er emballeret i plastfolie (også af pølseform) udelukkende for at lette opbevaring
under transport og salg.
02.01 Kød og spiseligt slagteaffald af dyr henhørende under pos. 01.01,01.02,01.03, og 01.04, fersk,
kølet eller frosset
A I Hestekød samt kød af æsler, mulæsler og muldyr
Denne position omfatter kun kød af dyr henhørende under pos. 01.01.
Rettelsesbilag nr. 19, 20 og 21 — 1. juli 1983 Kapitel 2/2 Afsnit I
02.01
(fortsat)
A II Kød af hornkvæg
Denne position omfatter kun kød af dyr henhørende under pos. 01.02.
1. Betegnelsen »hele kroppe af hornkvæg« er defineret i suppl. bestemmelse 1A, punkt a) til
dette kapitel.
2. Betegnelsen »halve kroppe af hornkvæg« er defineret i suppl. bestemmelse 1 A, punkt b)
til dette kapitel. Det tillades, at torntappene på de 8 eller 9 første ryghvirvler skiftevis er
blevet siddende på den højre og venstre halve krop.
3. Ved anvendelsen af definitionerne vedrørende forfjerdinger og bagfjerdinger gælder
følgende:
a) Som »hals« betragtes halsstykket med muskler og de syv halve halehvirvler.
b) Som »bov«s forlemmet med skulderblad, skulderben, spoleben og albueben
samt de omgivende muskler.
c) Som »højreb« betragtes denne udskæring med mørbrad, filet og tyksteg, med eller
uden slag.
A II a) 1 Hele og halve kroppe samt såkaldte »quartiers compensés«
Betegnelserne »hele kroppe« »halve kroppe« og »quartiers compensés« er defineret i suppl.
bestemmelse 1 A, punkt a), b) og c) til dette kapitel.
A II a) 2 Forfjerdinger, sammenhængende eller adskilte
Betegnelserne »forfjerdinger, sammenhængende« og »forfjerdinger, adskilte« er defineret i
suppl. bestemmelse 1 A, punkt d) og e) til dette kapitel. Det betyder, at f.eks. den forreste
del af en halv krop med samtlige knogler, som har mindre end 4 ribben, eller som mangler
halsstykket eller boven, er undtaget fra denne position og henhører under pos. 02.01 AII a) 4
aa) (kalvekød og oksekød i andre former, ikke udbenet).
A II a) 3 Bagfjerdinger, sammenhængende eller adskilte
Betegnelserne »bagfjerdinger, sammenhængende« og »bagfjerdinger, adskilte« er defineret i
suppl. bestemmelse 1A, punkt f) og g) til dette kapitel. Det betyder, at f.eks. den bageste del
af en halv krop med samtlige knogler, som indeholder mindre end 3 ribben eller som mangler
kølle, mørbrad, højreb eller filet, er undtaget fra denne position og henhører under pos.
02.01 AII a) 4 aa) (kalvekød og oksekød i andre former, ikke udbenet). Bagfjerdinger uden
nyrer eller nyrefedt, med eller uden slag, tariferes dog som bagfjerdinger.
Rettelsesbilag nr. 24 — 1. oktober 1986