Διηγήματα

Διηγήματα

-

Documents
81 pages
Lire
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

The Project Gutenberg EBook of Short Stories, by Andreas KarkavitsasThis eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it,give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online atwww.gutenberg.orgTitle: Short StoriesAuthor: Andreas KarkavitsasRelease Date: February 28, 2010 [EBook #31446]Language: Greek*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK SHORT STORIES ***Produced by Sophia Canoni·Note: Bold words have been included in &&. The tonic system has been changed from polytonic to monotonic. Thespelling of the book has not been changed otherwise.Σημείωση: Έντονοι χαρακτήρες περικλείονται σε &&. Το τονικό σύστημα έχει αλλάξει από πολυτονικό σε μονοτονικό.Κατά τα άλλα έχει διατηρηθεί η ορθογραφία του βιβλίου.ΔΙΗΓΗΜΑΤΑΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΑ. ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΔΙΗΓΗΜΑΤΑΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 1892Σ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΝ ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΝΤΟ ΑΦΙΕΡΩΝΩΠ Ε Ρ I Ε Χ Ο Μ Ε Ν ΑΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ 0 Η ΦΛΟΓΕΡΑ ΤΟΥ 1 ΓΙΑΝΝΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΩ 46 ΣΠΑΘΟΓΙΑΝΝΟΣ 97 Ο ΑΦΩΡΙΣΜΕΝΟΣ 131ΝΕΟΙ ΘΕΟΙ 194 ΗΜΕΡΑΙ ΤΗΣ ΓΡΗΑΣ 229ΔΥΣΤΥΧΩΣ δεν έχω καιρό να γράψω φιλολογικό Πρόλογο, όπως τον εννοούσα και τον ήθελα. Το βιβλίον αυτόετυπώθηκε υπό διαφόρους περιστάσεις· κρύβει μέσα του ζευγαρωμένη την αμερικάνικη δραστηριότητα με τη ρωμαίικηαναποδιά. Για να τυπωθή το ένα τρίτο εχρειάσθηκεν ολόκληρον εξάμηνο, ενώ για τ άλλα δύο μόνον ολίγες ημέρες. Οιτυπογραφικές διορθώσεις του ...

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 08 décembre 2010
Nombre de lectures 19
Langue Greek, Modern (1453-)
Signaler un problème
The Project uGetbnre gBEoo k Sofrthoto Sesriyb ,dnA saerraK tsaskavi eBoThis sofkoi  esu rhtny aofe ywane on ta ereh tsoc ona mlso tna diwhtictions no restr .re uoYtahwveost, ivegiy mapycoeru-o  rwayai  tthe der t unse iorP eht fo smret Lrgbeenut Gctjehtiwiht Be s kooenic iseluncd deugetbnre.grogor online atwww.ΤΣΧΥΥΔρόαι κχω έεν δΩΣολολιφ ωψάργ αν κη επυθώιδφαπυ ός πεόρουάσειριστεβύρκ ·ςτ ασέμ ιγαευ ζου τνημέρωιγόκΠ όρολογ ,πόως τον εννοούσα  ιακ νοτλεθήΤ .αβιο ίοβλαυν εττόόλο νεκηθσάιερχεο ίττρα ένο  τθήαλδ  τλάιγ ανε ώνο, ξάμηον εκληρατητ εμ τσαρόιρηνικά δκη αηνριμεν  αυτωπιδ.άΓ αιικηαναποτη ρωμαίλοκαε  σά ινιρκαεμιεχ εσιακ άνιράλμητην  Μεσ τηςτα·αλκμίαρ νε ήπέρημ. εςτυΟιγρπομ ούνονόίλο  ςεγς του ταξίδεψαν φακιςέδ οιθρσώιε τυς Δηςυβολιοέννιεγμ ναςησύέ'κ  της Αναουρανούς ιοτςυμ οτήλ ςακτον δαεί· αςσσλα ςυοινέριεφαζ ςυν άλαιτηου κογεί ςάΘύαηρςηΜ ημτ ωτιαυσ νμγιρνωτάων τηχ μώναναι κωτ ναμρύνωκ παώνν των φουγάρων κκ ςυομόρτα εσ ιαα,οιπλμόύ αξετ μεσκ σέ αίτενραναι σες καεροδ σιδ
Produced by Sophia Canoni
Σ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΝ ΤΟ ΑΦΙΕΡΩΝΩ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 1892
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
Π Ε Ρ I Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ 0 Η ΦΛΟΓΕΡΑ ΤΟΥ 1 ΓΙΑΝΝΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΩ 46 ΣΠΑΘΟΓΙΑΝΝΟΣ 97 Ο ΑΦΩΡΙΣΜΕΝΟΣ 131 ΝΕΟΙ ΘΕΟΙ 194 ΗΜΕΡΑΙ ΤΗΣ ΓΡΗΑΣ 229
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK SHORT STORIES ***
Title: Short Stories Author: Andreas Karkavitsas Release Date: February 28, 2010 [EBook #31446] Language: Greek
Α. ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣ
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
·Note: Bold words have been included in &&. The tonic system has been changed from polytonic to monotonic. The spelling of the book has not been changed otherwise. Σημείωση: Έντονοι χαρακτήρες περικλείονται σε &&. Το τονικό σύστημα έχει αλλάξει από πολυτονικό σε μονοτονικό. Κατά τα άλλα έχει διατηρηθεί η ορθογραφία του βιβλίου.
Εί. ιμαλαθάαςσσητ ςακ ιάρ ς ςηξν τη ήχωόρωνδιαφ νωτ ιακ νώταβιπ εων ταςίμ λης τ
άθεμά τον! Θα κλεπιρέμεν,ιπ  'ναι καατο ς μόν δεγανατσώνμ ια ,υουπόόν,  ατμκαι αρισειδεξιά υοσ έτνλησαμαίτ  'τατης ετιρμαίσκιφλαχ άάρετεδα αι τπη κύκαρ πολτ νηρδ,ασσνά ναΚλίωοάψγρα  νο,μπυλΌ νονοιχόλο νοακρι,ότ ρό αοπ υέψω όμως ολίγον χσ ςιεζίεπυ αφήρ Ατοή θ α ν μαι  υόκ άοττ ςηφρυοα γανο τ νερλανάαλαγ η ι ηκυελόνλοσαεσ Θκας κηνίρεπ έμσα ασέενίε. ής λΤος νηοχεπνό ουψήχγέ ωεμπ  περιφρός και μεμύοτυαε υοτ ισηνχήπο εης ται κουομ υτο έ.υΠ  ςομ ούτθελατο ήδεν ς γεξελέ γις αι' ότυ ιακα 'νωσήφ για το μέλλον π νάατγ αιτ  οέμωι, ονλλκά ! μέλολιφ εθήζ όκιγο.Τα τημαήματδιηγ υίε αοπώδμ 'νε άν πα,ελήθα νέώ γΕ.ενίε ανέ υοτ τίεςαμαρ οι  καιέφςωγγαρ υυσ αοταπο ουάνε,οτόμ τ ατητνάπλετ τόιεναμη καιή και δύ ,εμα μκοτετν αέ υομ οτώανοίλβιβ ώενανφθπρο  τρανι , νρπαθέ ωπ ς ονεε τ'όμουιρευτ ίταπ αάιαλγρέ ρτμας ίευ.μοια Γονα όππ λαιαςέα  ήνε παραγεμισμένακήα  νκ ιαάλοδ πάνεταιρίσκη, βχέτιλλακνηλλέ ςό κονοιόπε  σς,νηιεζάτεια ιεδ νρχσκύψη γι παρά ναθ εσυασημ ατ ασέωτείκαο ν ρόελατ εξυ, νατή μπηρεδιαέαί να οπ ,'νν τος  'ου πμοτό ηχέ αν όποκσανέλα μίαν εποχή ολκάρε.ηΟ σ μηρενιπώτυ πνητάισαι κθακ  άρα ιακάγεμίαπίισμοτοι·στευίεςαοδλυη ωρκ ιαμηκό αοιόσαδαρ πρπ ύοφα τσαλπότωία και θρησκεία  οφαύοκ ιαι τσρος ειι καοτσκι άδ ιακνώαλτνα σέθιπ ορ ααννάιτρπλιαι μια κμάντ διαιακίδ ενίΕ ;ακιλχάροψωτας  'χησέτ υο .ίΕκ ρόοφςυίση τουςα να γεμρδα ηνχάτνα 'ν ίδίν ιοκα λνεπόοινύολακορνύοτεπ ,ν δόχε σλιχιν σαμυςεπόολλαύοπ τεολόγδες σου υρά οτ όαΠ νεδάρ οσιρμπαη,ένλα ότάκασ ρωύο ςεσπ ρετιριγυρίζουν, σε πχε σιςσεράκφ εκ'ιακ ιονιρτέπ νόδιλιάτα χσίμα φερ ςπαύφισακ ιεδ ςμωθίπον ς ει εκ'ρωσ κ ίοομύλιοφρ και όψεαι τύποιάκωμοτ ιςικσηλορμαψί ττα πουελαρτ ς'σά 'αποκαργ α γυρίζουμε πίσω είδακοιε εμςίν εύς μαα ίν ε»,ρηνεγ ηλλάθ νεδ άεσβύσριν · η ουμεάρηφτωγοςαπ έσμ αμ εφ ,ςνωνήράπ«ι ύδιρΣε ττογοραα ύσκγιρδυύο ν'μυκοτραγοι σου γλακ υοσ αρύεν ατ 'ςι καά διαρ κηνς'τ ακ ιον υτ  ον 'ςολούωτοβκαιφενςά ,οτςυμ λέολντας συγγραφείς, .ςαε,χΑε ςι ςάσς ταλλμεσαούγες μίσανεε εμςί'τε νε η· είχή μ εποΤ .ιοιτίκ ωγέλ οκηο  ται δω,ττρύά δεν είται. Αλλίε ςιοα αμτσ 'μεόχς Και!ς ιερέφο ότυενίγμό ια ςωαναγους 'ς τυμε χ λίχΌ,ιςα ;ώντσεκ'  μαι κοςντθόολλάβορπ αν ανίεπολύ θα μας αδικίρενετα 'πα τυ ά Ας.' λλ μαν καςράδϊο υολυφιεδάλσας,νουςφιλο τη α μκτ νη υθέ ήοτεπν της ς,σαή οχΔ .ετεσήαμ έτασώναδ νεσ λβπέτα εας, κ' εα μέσα σασ ντ ,ςχγυσωνόρα ίψν τωγιλο δκήοτπ '  ςοκνυα ήνιατίχι γαν όλλ' Α.ςανώνεθραΠ ςύοπτρα γμεναφί ααςσ ςαολλυοζίγσιαμνάυχμα, η  τστδυπ υοό ατ νασ ςυσλλογισθώ  και σλάφεκ οτπ ,υομ ι ζας σουκαω εύηλμ υοχυαίεναβ α  το ίνει 'ς αίμαούανταν  σθα φαςέ ςα·αγριδι μ άκσώ συγχρι σας μιύεωρώπ ςνόςω ,ξηολρτπε Μου τάςεμαΓ υοτ ιακ υονίδπ' όρα αρότε χεισ  'τνιαίαονιτφ άχαρς τηι κας νεέχ ατ ς' εμ ,αιρτην ων, αν μέβαλόκηνητσ ιανώωτ ν πυςη άγύτκο-κσασορπγ άτν αιοτ αχή τον Λουκιανούύοστ ας'τ νηε οπηλέθη νεδ ιαΚ.ατώνοφεν Ξου ται κλλ ά,ία υαοτον νν μόάγουνα πσαν θΈ ο ςονηλκότ ορκαν ολι  σναουύρόκλλσηνααμ ςητενυς. Και οπίσω τοόθ,νραλετ  ηγ αισα τγλώσόμωςους γηιδ ατ υα αταμήν τα ήτάα  νλόκαεμνίυο νς'τ νηκέρα τους για πάντΕ .α ενίσώλγμ ασλσπαωμαμη·ένλώ γοσοικάμππου σσα  ίανα τννπιοέ υξέσ μυνσοφή αην τθ ήτσαβεσητ ς' α την εσήήκη της,ςηέ ωδασωκασ,ντ ή ζωι καολν η ίγίνακ αικτ εμεδ α ηθέ πουνου,υκό θ ληκ ιαινόκτιχελλκαε άθ κης τιαλέρυοκ άρεμωρβ αέσ' 'ς τ, έθαψεμτ  αόταρφέγα εςωοβ φή ερρίστλαγγ υοπ νασσώλγ ,ασ,ισ νύμαλλζάυοα υ κό, σοτη δβει  ίεφαργοαέδι νητ σό,σμιαστλα πουώγεν ιοτ ννεοθσυγλώσσαπου σου πα.ηψέαιΓ ε 'τ ενίσεληα  νν τητρλαόπα εμολάγβνητ αρια  νς,μαω άν πζαμόρχιεακ ιδο αια νον γ πλέαστε ατ λβιβαίελιακ '  τάπαν τίας,ου ,ωτ νμάκ  'μεςάε τα σχοοιρων, μυτ αμώτιθυη  τήνάραπ αίσ αιοτέτ σσουυ Νέόμέρ. Απομ υυο ςπ ορμόςω γής νιασωα  αθήτ όπχ νονώτιοτ αχθούμε 'ς τη φωτάι ,πόςωο Η αρλκροτεΕγ. λαμηρόμπνατήόκα ότυα αθ ές που έλλές φορ ώωπ ςοπ ώμολογος πως θήασντφαα ν ιεπέρπ ολλατέμλλο μέτα το ούπικ λαετορλαίλεσκ όπε ασηθ αν  νημυ μο πτοελαρν,θόέτα τυ άατέ γρ.ατα είχα γράψη ποε 'κ ςιετυεψ αδίας τνακαώσρθιο δεπμυορωσλό ονέ ομένοοντυστοπ,πλααθχ σύςητ  ιοπ υυ. Της ρ μέσα τοφάσυακ ιηνχίρχ ςειάζρβκάσοι βγυ .αΕ θσμη οίαιετ ου ηπι παλούίνεκ ατσάπ υοτ ήκακ θεκάι και ζελάαλκαι σου βγάζει λχαναζόυοομ .αΚ ι κανμίαμφοα έβράελαγιακ μαλ  όρπ· τηουνοχνεις ρίιτ ά ςωφοσ υακ ι σειάζβγ τη·χττάενχίρ ςη αμία ςιξήρχοντοροπής, ετννοιοκ τ σόνοέ αι κυν γδραναίικπ κετιρεεκια ιαίν, αύ τωεταξαι μοκ υκισίυοο όπτ ι,ναμέαγαρετ ταινεμόυορκγυσίεσω  ..Π γήιαενκ ϋαμένη και σήμερα.δ ,ωπ νενίααμ !ω κουειάνακ κ. ό!. . .!. ρΠτώ. . οράνην φναί , φωέλβ . . ςωπ ςιεπω πάα  θσωλέ αν' υοτομτα.αγρ όπΑτειό έραα  τλετε αλέοθνυήρογαρθ ή μας, γι η εποχέλ υοσ ωνίααπ νε Δ98.2ςο1 βμιρΝ έοαι»,Αθήνου «πλοίμαα έχς ε ομ τ'ςόθλεΤ .νε νηδίπλπλέον εις το παρΕ τυχυςώα ήνοκνυι λεΘέα.λεθέν δε ονίεκε ίγολολιφδώση θα σσα, γλώλλνο οέμίεον ·κει  οαςέρημης τονβύροθε 'κ ςερδνάκες,υναίαι γουν κα άιοικτ  αε ςιούολναμεγαέρσχ αήμθυοζιρ ή ιαλκεδία και ν τα παιιοσ ύκολλυκάοτνυ ναίμμακτ νάελωφν.νωγόρυγμλε φΟιίοκ τακιοκ ιτάιομικρτου ωρίοού χακ υε 'θρέπσ ,ναώ ενασεχντμώταο υνμόνειοί 'να οπτινάξωσι τον κόπτ νοον,ιατέμαρετς παλωτει γέα κατ νολεφένρεπυ ακμαλίςκεις τεονίζδνορύγονενραύοα ίαν τον ην ευτυχ ςω  ςιεάμηλ,νωτροθυφιι καυ ψίι τριώΑπό η μην ήδεΜολοτ υυο .οπλύάμ γυςτου τος ου ετό νών εσελέτεεν αντήχει άλλο οοκιδοσεόπητ,ςδ ρα τύδγο ειαυμύθότνευα ς ύοτάραπ η πανήγυρίς του 
Η ΦΛΟΓΕΡΑ ΤΟΥ
ουοί ζ ηρόωης τηραιδ ίεκνοσόιακ ωχιροτ υηχ ν νύτυ οπ, το τωνδίουραπ νητ ιακευαπέτης ρο ποναζοίωμ οεδό ιτκσπέοττνχέως θα  πολύ ταε νασαγρβ νηίεραρώαγ Εν.ν ίαν τωγρε νητ τ ,ναίσας τοονίζπό αλοάλ ,οτνίυονγρωμυ η πλή του εκεθους υοτιρωχυοίδιακ γησις λήημερς ίαε εκ,ίμ σέ ωητ ςσα την θέσιν τηςουέχη  μράχα, ίανοταραπςύοτυα ςιτο εαίνεη εφκείνάρε  Ηαχςα .σιίτς ράσπδυν σιβασοέ 'μαρφκαφεκ νήλουν την ούς εκίντνςεα τυ,ια οκού