La festa dels reis - Lo que vulgueu (Twelfth Night)

La festa dels reis - Lo que vulgueu (Twelfth Night)

-

Documents
53 pages
Lire
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

The Project Gutenberg EBook of La festa dels reis, by William ShakespeareThis eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it,give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online atwww.gutenberg.orgTitle: La festa dels reis Lo que vulgueu (Twelfth Night)Author: William ShakespeareTranslator: Carles CapdevilaRelease Date: July 11, 2007 [EBook #22045]Language: Catalan*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK LA FESTA DELS REIS ***NOTA DE LA TRANSCRIPCIÓ. S'ha respectat l'ortografia, una mica irregular, d'aquesta edició, que data de 1907.Únicament s'han corretgit alguns errors evidents d'impressió.LA FESTA DELS REISPERSONATGESORSINO, Duc de IlyriaSEBASTIÀ, Germà de ViolaANTONI, Capità de vaixell, amic de SebastiàUN CAPITÀ DE VAIXELL, Amic de ViolaVALENTÍ, Gentilhome al servei del DucCURI, Gentilhome al servei del DucSIR TOBIAS BELCH, Oncle d'Olivia (1)SIR ANDREU AGUE-CHEEK (2)MALVOLÍ, Majordom d'OliviaFABIÀ, Servent d'OliviaFESTA, Jutglar d'OliviaOLIVIA, ComtesaVIOLAMARIA, Cambrera d'OliviaNOBLES, SACERDOTS, AGUTZILS, MUSICS Y ALTRA GENTL'acció a IlyriaIUNA CAMBRA EN EL PALAU DEL DUC(Entren el Duc, CURI y senyors; se sent una orquestra)DUC Si la musica és l'aliment de l'amor, toqueu, toqueu sens parar mai, amareumen, fins que ma passió n'emmalalteixiy assadollada'n mori. Un altre cop aquesta passada! Té un caient tant ...

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 08 décembre 2010
Nombre de lectures 80
Langue Catalan
Signaler un problème
The Project GtuneebgrE oBkoo Laf es f dtas elsieryb ,liW mailkesp ShaThisearekoi e oB rht sofofe use e onny aerehwynac on ta iwhta mlso tna destrictiost no rveos .re snotahwpycot, iu Yoy mao  rwayai  tigevder t unse ire-ueht fo smret ehtbeenut Gctjero P dedhtiwiht Be s Lrgenic iseluncww.wugetbnre.groook or online atg
NOTA DE LA TRANSCRIPCIÓ. S'ha respectat l'ortografia, una mica irregular, d'aquesta edició, que data de 1907. Únicament s'han corretgit alguns errors evidents d'impressió.
Title: La festa dels reis Lo que vulgueu (Twelfth Night) Author: William Shakespeare Translator: Carles Capdevila Release Date: July 11, 2007 [EBook #22045] Language: Catalan
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK LA FESTA DELS REIS ***
LA FEST AEDLS REIS
PERSONATGES ORSINO, Duc de Ilyria SEBASTIÀ, Germà de Viola ANTONI, Capità de vaixell, amic de Sebastià UN CAPITÀ DE VAIXELL, Amic de Viola VALENTÍ, Gentilhome al servei del Duc CURI, Gentilhome al servei del Duc SIR TOBIAS BELCH, Oncle d'Olivia (1) SIR ANDREU AGUE-CHEEK (2) MALVOLÍ, Majordom d'Olivia FABIÀ, Servent d'Olivia FESTA, Jutglar d'Olivia OLIVIA, Comtesa VIOLA MARIA, Cambrera d'Olivia NOBLES, SACERDOTS, AGUTZILS, MUSICS Y ALTRA GENT L'acció a Ilyria
I UNA CAMBRA EN EL PALAU DEL DUC (Entren el Duc, CURI y senyors; se sent una orquestra) DUC Si la musica és l'aliment de l'amor, toqueu, toqueu sens parar mai, amareumen, fins que ma passió n'emmalalteixi y assadollada'n mori. Un altre cop aquesta passada! Té un caient tant dolcíssim! Ha lliscat per la meva orella com l'oreig suau que roba y escampa'l penetrant perfum d'un marge de violes!… Prou! No seguiu més. S'és perduda la dolçor d'aquella passada! Oh esperit de l'amor! Que penetrant y sublim és ton poder! Encara que en tu, com en la mar tot hi capiga, no hi entra res, per esforçat y valiós que siga, que als pocs minuts en força y en valer no minvi: tant fantasiosa és la passió, aquesta suprema fantasia. CURIUS Senyor, voleu sortir a cassera? DUC De què, Curi? CURIUS Del cervo, senyor. DUC La del més noble de tots, és mon unic anhel ara. Oh! quan mos ulls vegeren a Olivia, va semblarme que ab son alè purificava l'aire; d'aquell instant vaig devenir una presa, y d'aleshores que mos desitjos, com afamats mastins, séns repòs me deixen. (Entra VALENTÍ) Què t'ha respost? VALENTÍ No us enutgeu, senyor; no he pogut conseguir que'm rebés; més us porto la resposta que m'ha trasmès sa cambrera; en set anys ni la llum del sol veurà son rostre descobert, car com monja de clausura, constantment un tupit vel taparà son rostre, y cada dia ruixarà de llagrimes sa cambra, per la memoria d'un germà difunt, record que vol servar eternament en son pensament entristit. DUC Oh! la que té tanta dolçura a l'ànima, la que a l'amor d'un germà rendeix tal culte, ¿com sabrà estimar el dia que l'aurífera sageta acabi ab l'estol d'afectes que en son pit viuen; quan sang y cor, solis altíssims, siguin ocupats per un rei unic? Anem a abandonarnos pels llits de flors; l'ombra dels tupits brancatges és el més esplendid bressol pels somnis d'amor . (Sen van.)
II
Jo he sentit aqu.oIVLO ArOison !u?diPICA.OTÀinrs.rocLOIVmoCA es voreallaPITÀs.CAe aracaret rs lon moe  dEn. repa mon tseacob repojt na tar ,ac rque ho e fa poc m lasyneara  o , hraéso Y . caens ba( ajv uesealshor alerria. Coíuqa'd aròf sem unt taese  hlssoet yap sluare searnc'aanenumn te aasvlcaói ,alm eva ho assegura ÀTIPAC?sdam ,íS er pa;ontra è quepar'lseC noçn.as aqeixe paíuestxeàiy r van  nigV.taALOIeh'mirc  d'aquí es horesp boelo ihh  aleblnot an tuc dUn ed moc mon ed eaquerna goveQui IPÀT?aACetrrts asgdel taésa cira,ébmat ciarep y e han quunci renl  op reideuuq eis v dtas elmehoa taóm l y nal a voldria entrar .sIVLO AoDcn sojnagama ,amad atsueaqd'i veer saldarusom euf snq ó fidici cont ma neBífidPAC. ÀTIeretnimi mat dononr bea p reuq eerà aixòcil us sesynue ,q euro,afein és ls xa deemoc scisel ratntaunol ves l ytsf tesed le srgnas) que solicitav'l aromaled reh'samoli Oa.viOLVIuests aqui éAY qTI ÀC?PAviai alOnzdoa stnehoa Unnu'd allif ,alleque va d comte, lac iuadieaxlr armged'à  ddon 'uf trop aalleom , crec; y ami comrasaestnp er'mihu  tc;dul dei veres la rartne iujecte. V mon proivgniua m séc noeçfrueaqlar is d a sairta'm idujforeom ssta mine y frjosixí er a a tatilabse sos mlar gibihaa evy b  éoprdaia efcar jo sé cantarav n sotssap ,soquu noe er s eanicneirapa alleb ree tros ron ta,l  aivtn tosm loprentat ersipervLOIVaC A led.cudracaue qtàpien, ina slm n niúg ,enviats ateixos o  nue q aisgudiq úgnin y cos iudemao't y t'no, cemoohr ra,éepsndenoiusdn  es ret edr nortsoJ .evela bondat, y cer cuq eot noc rlineica att nos encia.CA ma prud uesunueÀTIP lE qu, joe sic eugulEetse .atlbccpeegarcarrs'enmps m ;sémed ol ed àusaj, nttaestren una paraula demséV.OIALeMcrsé ,pica, tàguy .IiaIIé el sertre  vosq euum:tm sém ialai eg vsim lu led trus acob am  un OLA,TÀ DCAPIAJE(LPTA nIVtnerIO)VRSNE pinQuLALEXIAV EIRAM y LVÀTIPAC?ietam sóeuev dxadavia  lana a u nudaoftrsuala ca.VIOitath tràrualov  tuge qu ssevéalamstéb .uQ èsus melba, bons mariners? iayrIla o  jer la sé àmreg noMyssel'El de fons aosrel oPst!u esqu at,s aí aéslIÀTairy?cimIPACa.VIOLA , senyorp doérf  Yuq èiht ralaa ar b, ca atstnegueh tne fons, vós y aqueemtnuq enana t ay l elixmol  eenn esralrav ertsoque iré esbea l'boba orpsud el ,snocl losu i sé a;or s y, ernyserdaie ssÀTB  éopzar?CAPIortós ats nu rep tavlas ràau'h sbéam tllise as buQ iue !mà m gerobreLA Pet saparluse .uQe fou possible saugsV.drALOIerP aqn stuer  or pe suqf niedas eahscutpareon e a mífod ledsnefed ,e  dsearesons leom Arió da, y, cseuqne aosrb e'ldaa ntmu sueavuravseatol al  ramnt asameatjo corlaq d pertçou  ntros velt is vheesrafaga àmreg e
raceparaY IAAR.Mat sov avac ,ébmr.SIalleBIASR TOetsucAsoiS rih ,e blr sidrAn!SeuA RIERDNa(,UraM ia)Que Déu vos gaudr,ih reomast socasuetrdnA ,ueRENDuèUQ.Shi AIR?é  siaòx areí ixe  dndpe adoah'savemben é massa germà? Bed les ualm ro tIAOB TIR)SIAAR My SAIBOT riS(AIV la ous,nc ss ciuqniep ròr , SePueir ed iter rarir Sob Ts,iaau hin;tl  aesynro,amés d'hora a la  le sé ae rojtip lue qséesstriatAIC M.RAmu,eereic denemivida la AC AD ASILO'si no hoteix, y uq'e sepe tsna ,tebodos esqus teed sam luq sotrauestA AqMARIges. sovemtnniac srtveses leb  ainngterrocsexietam stsreq eur sem e'stigui més bé; mtse'airasém !éb o  Nighae  dnemejt aseite'tsemn ou dà pr y ae béalbmes erep euq , reeu b vstueaqm suitna éb  euqiaarés musò st eS ,íp reriM.RAAIni que do que doM SAIBOT RIS.adaenrd odavia und'ti sl mítssoomedels  en ssinngues renttaòr fdea l edovseertsoh sté molt que dir v sort aenobad ,die qui  nue qr,q alle rugnit eu! va Bahs pel mé.iISl elIBSA ROTy,ann 'u dés mràob nu sé euqrep  mà é laue tig qT BOS.RIadadofarix ahoò S IAé!PfT !s'acoeid ov ubaix, pal contrao q aurtlr artsem euq leis oh sély I agaRIMAa.rièuh YAq S?RI iafIASE TOBé'lsh! tués rt sm sed liatucdes en r adal a'ynM!RAAIS ,í però no'ls tindèul epqrlr iroateu p varspren veiS ?iuQSAIBOT RI.Sanal gdes fei AIlEm taecasM?RA Galtaenr Andreu emo mocat sh tnBITO ÉASx.eiR SIa fi malir m. Ahtrra sopu annaa  slaa r  qrayoenav xietaitnes giualment qued'aqueun'p raalav ,gicae llva qer uue tseacoplos-d at afeire,en qgeixda aeuc ers evpsElA RIMA se,qus rim esneag ihsra que parlen aixíd e'll .uQ íós?nrrxereaiy s s uncsebatnasrodsle u  s aàmeuts rqauns són que dic clupesled òd le PeS IAOB TIR.Sre ortgirasiq eun  a teniria gaireitaca ,up tnovorls eav segssenurbse ues emarregoematr peelr rapel ca òedid avorating no el dués acsuoar- ,snis yn  uc,rus  é bun è aém sede ssreme idiota, perquhon  u at;er cés ;ís !hO AIRAM.e homa unrir favotoa arp anutl  aabs ue qels onsdét ytot bill ,ery sense per mot se ,om t ellneügÈSNCIR)SND AUSRET riaiboC !sv moa això, Sir TobisaS?RIT BOAIASamqug ei vr Sie evG uerdnAecneatlaEntrsa.(R ANa SID  ERDUEERE-ORTSb anudlac idu mo, ouçomo. faprY liaionv at .aCtsrquè araolto! petulas al a ,iuq odeb nvamea el difsnug i oeb,an i roap l'l c queada I ylir.aC voa y hi hagi beguah a ed essele rd armay  plaorecsel nertidu qieueva la st, msalum al a çjrog avedec xin disaas pneboda; la meva latud  e e aals urbea e itòse  d le porpcnittef tra. vosnyiaompanec xt aroare'bmurbet an tde; arlc sÉ SAIBOT RIS