//img.uscri.be/pth/1b8d790b03330f7e3bc5a74126a501d686d27eba
La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Wedstrijdreglement « Energie-audit EDF Belgium nv»

De
2 pages
Wenst u deel te nemen aan de wedstrijd « Energie Audit+ » ? Dat kan nog tot 30 september 2008! Het volstaat een offerteaanvraag in te vullen en aan het einde van de aanvraag de wedstrijdvraag te beantwoorden. Wie weet wordt u wel de gelukkige winnaar van de gratis energie-audit “Energie Audit+” ter waarde van 4 000 euro. Grijp je kans! Wedstrijdreglement ENERGIE AUDIT+ van EDF Belgium nv Artikel 1 – Omschrijving van de wedstrijd: Vanaf 1 juni 2008 tot 30 september 2008 organiseert EDF Belgium nv een wedstrijd “ENERGIE AUDIT+” waarbij een gratis energie-audit “Energie Audit+”, ter waarde van 4 000 euro exclusief BTW, wordt weggegeven. Alle geïnteresseerde ondernemingen kunnen via de minisite van EDF Belgium nv (http://www.edfinbelgium.be) aan de wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat de onderneming in België is gevestigd. Wie deelneemt aan de wedstrijd verklaart zich akkoord met de voorwaarden van het wedstrijdreglement. Elke inbreuk op dit reglement heeft de uitsluiting van de deelnemer tot gevolg. Artikel 2 – Deelnemingsprocedure: Deelnemen aan de wedstrijd kan zonder enige aankoopverplichting. Iedereen die een offerte aanvraagt via de minisite van EDF Belgium nv (http://www.edfinbelgium.be) maakt kans om te winnen. Het feit dat de mededinger al of niet klant wordt/is, heeft geen enkele invloed op het bepalen van de winnaar. Het volstaat correct te antwoorden op 1 meerkeuzevraag. De vraag wordt gepubliceerd op de minisite van EDF Belgium ...
Voir plus Voir moins
Wenst u deel te nemen aan de wedstrijd « Energie Audit+ » ?
Dat kan nog tot 30 september 2008! Het volstaat een offerteaanvraag in te vullen en aan het einde van de aanvraag de wedstrijdvraag
te beantwoorden.
Wie weet wordt u wel de gelukkige winnaar van de gratis energie-audit “Energie Audit+” ter waarde van 4 000 euro.
Grijp je kans!
Wedstrijdreglement ENERGIE AUDIT+ van EDF Belgium nv
Artikel 1 – Omschrijving van de wedstrijd
:
Vanaf 1 juni 2008 tot 30 september 2008 organiseert EDF Belgium nv een
wedstrijd “ENERGIE AUDIT+” waarbij een gratis energie-audit “Energie Audit+”, ter waarde van 4 000 euro exclusief BTW,
wordt weggegeven.
Alle geïnteresseerde ondernemingen kunnen via de minisite van EDF Belgium nv (
http://www.edfinbelgium.be
) aan de wedstrijd
deelnemen op voorwaarde dat de onderneming in België is gevestigd.
Wie deelneemt aan de wedstrijd verklaart zich akkoord met de voorwaarden van het wedstrijdreglement. Elke inbreuk op dit
reglement heeft de uitsluiting van de deelnemer tot gevolg.
Artikel 2 – Deelnemingsprocedure
: Deelnemen aan de wedstrijd kan zonder enige aankoopverplichting. Iedereen die een
offerte aanvraagt via de minisite van EDF Belgium nv (
http://www.edfinbelgium.be
) maakt kans om te winnen. Het feit dat de
mededinger al of niet klant wordt/is, heeft geen enkele invloed op het bepalen van de winnaar. Het volstaat correct te
antwoorden op 1 meerkeuzevraag. De vraag wordt gepubliceerd op de minisite van EDF Belgium nv
(
http://www.edfinbelgium.be
). De vraag handelt over informatie die te vinden is op de minisite. Het spel bestaat erin de vraag
op te lossen. De deelnemer vult de oplossing in op het deelnemingsformulier en verstuurd haar/zijn antwoord automatisch naar
EDF Belgium nv samen met haar/zijn offerteaanvraag. De wedstrijd is geopend vanaf 18 februari 2008 om 0 uur tot en met 30
mei 2008. De mededinger kan het deelnemingsformulier verzenden via de minisite op elk moment van de dag, 24 uur op 24.
Eenzelfde mededinger kan slechts eenmaal deelnemen. Antwoorden die na de datum van 30 mei 2008 middernacht toekomen,
worden niet meer in aanmerking genomen.
Artikel 3 – Prijs
: Aan de wedstrijd is een prijzenpot verbonden: de mededinger maakt kans op een gratis energie-audit
“Energie Audit+” ter waarde van 4 000 euro, exclusief BTW. Energie Audit+ houdt het volgende in:
een bezoek van de site en het verzamelen van alle gegevens, waartoe de mededinger zich engageert ze te
communiceren aan EDF Belgium nv, die haar toelaten het verbruikprofiel van de mededinger te bepalen,
rekeninghoudend met haar behoeften. Alle documenten zullen door EDF Belgium teruggegeven worden aan de
mededinger, op haar vraag;
een analyse van de verzamelde gegevens;
het afleveren op de site van een diagnose in de vorm van een rapport met oplossingsmogelijkheden;
een opvolging van de aanbevolen acties en de beschikbaarheid van onze experts gedurende de geldigheidsduur van
onderhavige overeenkomst.
Artikel 4 – Het bepalen van de winnaar
: De deelnemingsformulieren moeten aan de volgende voorwaarden voldoen om in
aanmerking te komen voor de wedstrijd:
- de meerkeuzevraag moet correct zijn opgelost én
- de volgende gegevens moeten volledig zijn ingevuld: naam bedrijf, adres, telefoonnummer.
EDF Belgium nv kent aan alle correct opgeloste deelnemingsformulieren een nummer toe. Daarna bepaalt de computer
elektronisch at random welke nummer wint.
Artikel 5 – Bekendmaking van de winnaars
:
De mededingers geven het adres en het telefoonnummer op van het bedrijf.
De winnaars zullen schriftelijk op de hoogte gebracht worden alsook telefonisch gecontacteerd worden door een medewerker
van EDF Belgium nv om een datum vast te leggen voor de uitvoering van de gratis energie-audit.
De oplossing van de meerkeuzevraag wordt vanaf
1 juni 2008
gepubliceerd op de website van EDF Belgium nv.
Voortvloeiend uit de inning van hun prijs, geeft de winnaar zijn/haar stilzwijgende toestemming voor publicatie en gebruik van
de naam van de onderneming en stemt hij/zij erin toe een testimonium te leveren met foto dat zal worden gepubliceerd op
onze website en verzaakt hij/zij daarbij aan de uitoefening van alle rechten en schadeloosstelling in dat opzicht.
Artikel 6 – Bepalingen verbonden aan de prijzenpot
: Er wordt slechts 1 prijs per onderneming toegekend. De prijs zal
niet uitgewisseld worden tegen baar geld en is niet overdraagbaar op andere sites. Bij de bekendmaking van de prijs dient de
winnaar zijn/haar identiteit te verrechtvaardigen. Na het verstrijken van een termijn van 60 kalenderdagen, te rekenen vanaf de
verschijning van de resultaten, zal geen enkele vordering meer onderzocht worden. Wanneer de datum voor de uitvoering van
de energie-audit niet binnen deze termijn wordt vastgelegd met een medewerker van EDF Belgium nv, zal de uitvoering van de
ENERGIE AUDIT+ worden ingetrokken.
Artikel 7
Uitsluiting
: Er wordt geen correspondentie gevoerd betreffende het reglement, de vragen, het mechanisme van
de wedstrijd of de modaliteiten van selectie, noch telefonisch, noch schriftelijk. Deelnemers die zich hier niet aan houden,
worden automatisch van verdere deelname uitgesloten. De winnaar kan geen voorwerp uitmaken van betwisting.
Artikel 8 – Overmacht
:
EDF Belgium nv kan niet aansprakelijk gesteld worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere
reden die buiten de wil van EDF Belgium ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast
of simpelweg geannuleerd.