De nitraatrichtlijn (91/676/EEG)

-

Documents
48 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Europese Commissie De Nitraatrichtlijn Het aquatisch milieu en landbouwpraktijk: stand van zaken en tendensen Leidraad voor de opstelling DE NITRAATRICHTLIJN (91/676/EEG) Het aquatisch milieu en landbouwpraktijk: stand van zaken en tendensen Leidraad voor de opstelling van verslagen door de lidstaten Europese Commissie Directoraat-generaal Milieu April 2000 Meer gegevens over de Europese Unie vindt u op Internet via de Europaserver (http://euro-pa.eu.int). Bibliografische gegevens bevinden zich aan het einde van deze publicatie. Luxemburg: Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen, 2000 ISBN 92-828-9382-0 © Europese Gemeenschappen, 2000 Overneming met bronvermelding toegestaan. Printed in Belgium GEDRUKT OP CHLOORVRIJ GEBLEEKT PAPIER INHOUD 1. INLEIDING 5 2. DOELSTELLINGEN2.1. Het eerste verslag ( 1994)2.2. De latere verslagen3. VOORSTELLEN (INHOUD EN VORM VAN DE ONDERDELEN VAN HET VERSLAG) 8 3.1. Waterkwaliteit: beoordeling en kaarten 9 3.2. Herziening van de kwetsbare zones 19 3.3. Ontwikkeling, bevordering en invoering van codes van goede praktijk 23 3.4. Belangrijkste maatregelen die in de actieprogramma's zijn opgenomen 27 3.5. Evaluatie van de uitvoering en de effecten van de maatregelen van de actieprogramma's 31 3.6. Prognose van de toekomstige ontwikkeling van de waterkwaliteit 37 4. JURIDISCH MEMORANDUM 41 1.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 55
Langue Nederlandse
Signaler un problème