»Nitratdirektivet« (91/676/EØF)

-

Documents
50 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Europa-Kommissionen »Nitratdirektiuet« Status og fremtidsudsigter for vandmiljø og landbrug Vejledning til udarbejdelse »NITRATDIREKTIVET« (91/676/EØF) Status og fremtidsudsigter for vandmiljø og landbrug Vejledning til udarbejdelse af medlemsstaternes rapporter Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Miljø April 2000 »NITRATDIREKTIVET« (91/676/EØF) Status og fremtidsudsigter for vandmiljø og landbrug Vejledning til udarbejdelse af medlemsstaternes rapporter Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Miljø April 2000 Yderligere oplysninger om EU fås på Internet via Europa-serveren (http://europa.eu.int) Bibliografiske data findes bagest i denne publikation Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 2000 ISBN 92-828-9376-6 © De Europæiske Fællesskaber, 2000 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Printed in Belgium TRYKT PÅ IKKE-KLORBLEGET PAPIR INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 5 MÅL2.1. Den første rapport ( 1994)2.2. De efterfølgende rapporterFORSLAG (RAPPORTENS INDHOLD OG UDFORMNING) 8 3.1. Vandkvalitet: vurdering og kort 9 3.2. Revision af de sårbare zoner 19 3.3. Udvikling, fremme og gennemførelse af kodeks for god praksis 23 3.4. Handlingsprogrammernes væsentligste foranstaltninger 27 3.5. Evaluering af gennemførelsen og virkningerne af handlingsprogrammernes foranstaltninger 31 3.6. Prognose for den fremtidige udvikling i vandområdernes kvalitet 37 JURIDISK MEMORANDUM 40 1.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 183
Langue Norwegian
Signaler un problème